Sirküler: 117/17                                                                                                                            21.03.2017

 

SAYIN ÜYEMİZ,

Konu  : Mersin Limanında Gemiadamlarının Ülkemize Giriş-Çıkış İşlemleri Hk.

 

İlgi      : 9 Mart 2017 tarih ve  99 sayılı sirkülerimiz.

 

Mersin Limanında bulunan kıyı tesislerine gelen Türk ya da yabancı gemiadamlarının ülkemize giriş-çıkış işlemlerine yönelik olarak, ilgi  yazımız doğrultusunda 10 Mart 2017 tarihinde Odamızda;

 

– Emniyet Genel Müdürlüğü Hudut Kapıları Daire Bşk.’lığı yetkilileri,

– Mersin Emniyet Müdürlüğü Deniz Liman Şube Müdürlüğü yetkilileri,

– Odamız ve üyemiz firma yetkililerinin geniş katılımı ile yapılan toplantıda görüşülen konular ve alınan bilgiler aşağıda olduğu gibidir.

1. Limanlarımıza gelen gemilerin, Türk ya da yabancı gemiadamlarının  ülkemize giriş ve çıkışları sadece hudut kapısı statüsü olan yerlerden yapılacaktır.
2. Mersin Limanında halen bir hudut kapısı mevcut olup,  gemiadamlarının giriş- çıkışları sadece MIP Yolcu Salonu’nda bulunan bu hudut kapısından yapılacaktır.

Bu genel açıklamalar doğrultusunda Mersin’deki özel uygulamalar;

 

a) Türk gemiadamları için

1) Gemiden dışarı (şehire) çıkmayacak olanların hudut kapısına( Yolcu Salonu- Deniz Polisi) gelmelerine gerek bulunmamaktadır.
2) Mersin Limanından ülkemize giriş yapan Türk gemiadamları,  bir sonraki liman Türk limanı ise(örnek: Mersine gelip, İskenderun’dan yurtdışına çıkan bir Türk gemisi) çıkışını sonraki limandan yapabilecektir.

 

b) Yabancı gemiadamları için

1) Gemiden dışarı(şehire) çıkmayacak olanların hudut kapısına( Yolcu Salonu- Deniz Polisi) gelmelerine gerek bulunmamaktadır
2) Ülkemize (Mersin’e) girmek isteyen yabancı gemi adamı gümrüklü alanı terk etmeden bizzat Yolcu Salonuna gelerek ülkemize girişini ve çıkışını gerçekleştirecektir.
3) Yukarıda bahsedilen Türk veya Yabancı uyruklu gemiadamları eskiden olduğu gibi acente ile birlikte geminin bulunduğu gümrüklü sahadan çıkarak karadan yolcu salonuna (hudut kapısına)  gidemeyeceklerdir.

 

3. Yukarıdaki bilgiler doğrultusunda;

a) SPM’lere gelen Türk ve yabancı tüm gemi personeli acente botu ile MIP Yolcu Salonu rıhtımına gelerek , giriş-çıkış işlemini yaptıracaktır.

b) Serbest Bölge, Ataş ve Petrol Ofisi terminallerine gelen gemilerin personeli de acente botu ile Yolcu Salonu rıhtımına gelerek ülkemize giriş-çıkış işlemi yaptıracaklardır.( Ataş ve Serbest Bölgedeki gemi personelinin Serbest Bölge Koridoru marifeti ile MIP Limanına geçerek gümrük kapısına “Yolcu Salonu” gitmeleri ile ilgili olumlu bir gelişme olduğunda ayrıca bilgi verilecektir)

 

4. Ülkemize giriş çıkış yapan gemiadamlarının gemiadamı cüzdanlarına/pasaportlarına giriş işlemi sonrası pasaport/ gemi adamı cüzdanı hudut kapısında(deniz polisi) kalacak şekilde 3 gün için geçerli “Sahile Çıkış Belgesi” (Shore Pass) verilecektir. 3. günün sonunda ülkemizden çıkış işlemleri sırasında shore pass iade edilerek gemiadamı cüzdanı/pasaport gemiadamına teslim edilecektir.

 

5. Çıkış Belgesi ile üç günlük limana çıkış süresinin uzatılması konusundaki Odamız talebinin Emniyet Genel Müdürlüğü Hudut Kapıları Dairesi yetkililerince görüşülerek  değerlendirileceği öğrenilmiş olup, olumlu yanıt alındığında üyelerimize duyurulacaktır.

 

6. Marinalarımızda ( Mersin, Erdemli) hudut kapısı açılıncaya kadar işlemler; batıdan gelen yatlar Kumkuyu marinaya girecekse önce Taşucu’na, doğudan gelen yatlar ise önce Mersin’e uğrayıp yurdumuza giriş işlemlerini, Mersin ve Taşucu’nda bulunan Liman Hudut kapısı  marifetiyle yerine getirilecektir.

 

Konu ile ilgili olası gelişmeler ve ek bilgiler alındığında , derhal  üyelerimize duyurulacaktır.

 

Korer ÖZBENLİ

Genel Sekreter