Sirküler: 200/17                                                                                                                          02.06.2017

 

SAYIN ÜYEMİZ,

 

ACİL VE ÖNEMLİDİR

Konu: Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda ve Bir Kanun Hükmünde Kararnamede Değ.Yapılmasına Dair Kanun Hk.

İlgi    : Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin 31.05.2017 tarih ve 8895 sayılı yazısı.

Bir örneği ekte sunulan ilgi yazı ile; 18.05.2017 tarih ve 7020 sayılı “Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda ve Bir Kanun Hükmünde kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” un 27.05.2017 tarih ve 30078 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdiği belirtilerek, söz konusu kanunun 4. Maddesinin 7. Fıkrası ile 5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanunu hükümlerinde göre üyelerin Oda ve Borsalara olan aidat ve navlun hasılatından alınacak oda payları asıllarının yer aldığı, bunların haricindeki oda ve borsa alacaklarının bu kapsam dışında olduğu bildirilmektedir.

Söz konusu madde ile 31.03.2017  tarihinden (bu tarih dahil) önceki alacakların tahsili düzenlenmekte olup, 6736 sayılı Kanun kapsamında borçlarını yapılandıranlara veya yapılandırma başvurusunda bulunanlara işbu Kanun kapsamında yapılandırma hükümlerinden yararlanma imkanı tanınmamaktadır.

Üyelerimizin söz konusu maddede düzenlenen taksitlendirme imkanından yararlanabilmesi için 31.07.2017 tarihine kadar Odamıza dilekçe ile başvurmaları şarttır. Taksitle ödeme yapmak istemeyen üyelerimiz ise, başvuru dilekçelerinde belirtmek kaydıyla ilk taksit ödeme süresi sonuna kadar (31.08.2017) aidat borcu aslının tamamını yatırarak bu Kanun hükmünden yararlanabilirler.

Konuyla ilgili detaylı bilgiler, ek yazıda mevcuttur.

Bilgilerinize rica ederiz.

 

Korer ÖZBENLİ

Genel Sekreter

 

Eki: İlgi Yazı