Sirküler: 157/18                                                                                                                                  19.06.2018

 

 

SAYIN ÜYEMİZ,

 

Konu: Türkiye-Rusya İşbirliği Forumunun İptal Edildiği Hk.

İlgi    : (a) 08.06.2018 tarih ve  149 sayılı sirkülerimiz.

(b) Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin 18.06.2018 tarih ve 9434 sayılı yazısı.

Bir örneği ekte sunulan İlgi (b) yazı ile; daha önceden ilgi (a) sirkülerimiz ile 20 Haziran 2018 Çarşamba günü düzenleneceği duyurulan “Türkiye-Rusya İşbirliği Forumu”nun, Rus heyetinin ziyaret tarihinin değişmesi nedeniyle iptal edildiği bildirilmektedir.

 

Bilgilerinize rica ederiz.

 

Korer ÖZBENLİ

Genel Sekreter

 

Eki: İlgi Yazı