Sirküler: 227/18                                                                                                                                       18.09.2018

 

ÖNEMLİ VE SÜRELİDİR

 

SAYIN ÜYEMİZ, 

Konu: Son Dönemde Yaşanan Olumsuz Ekonomik Gelişmelerin Sektörlerle Olumsuz Etkilerine Yönelik Görüşlerin Bildirilmesi Hk.

İlgi    : Türkiye Sektör Meclisleri Müdürlüğünün 18 Eylül 2018 Tarihli yazısı.

İlgi yazı ile; son dönemde finansal piyasalarda yaşanan gelişmelerin sektörler üzerindeki etkileri ve bu dönemde üretim kapasitesinin korunması için yapılması gerekenleri istişare etmek amacıyla ilgili Bakanların katılımıyla bir istişare toplantısı düzenleneceği, Sektörel Görünüm Toplantıları adı verilen bu etkinliklerde tüm katılımcıların kendi sektörlerinin sorunlarını ve çözüm önerilerini anlatmak üzere söz almalarının planlandığı belirtilerek, söz konusu etkinliklerde dile getirilmesi istenen en fazla 5 sorun ve çözüm önerisinin Müdürlüklerine iletilmesi istenilmektedir.

Buna göre, Türkiye Sektör Meclisleri Müdürlüğüne gönderilecek Odamız görüşlerine referans oluşturmak üzere, üyelerimizce belirlenen 5 sorun ve çözüm önerisinin bir örneği ekte sunulan Örnek Form’a uygun olarak hazırlanmasını ve 20 Eylül 2018 Perşembe günü mesai bitimine kadar Odamıza (Faks: 0324-3295230, E-Posta: mersindto@mdto.org) gönderilmesini rica ederiz.

 

Korer ÖZBENLİ

Genel Sekreter

 

Eki: Örnek Form