Sirküler: 254/19 26.07.2019

SAYIN ÜYEMİZ,

T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Deniz Ticareti Genel Müdürlüğünün 12.07.2019 tarih ve 21536506-724.01.01-E.52756 sayılı, “BMGK Irak Yaptırımlar Listesinin Güncellenmesi”ni konu alan yazısı ekte sunulmuştur.

Bilgilerinize rica ederiz.

Korer ÖZBENLİ

Genel Sekreter