Türkçe Ingilizce

Haziran 2013

Sirküler No:310/13 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı Kutlama Programı Hk.

 

 

 

 

Sirküler: 310/13                                                                                                     28.06.2013

 

 

SAYIN ÜYEMİZ,

 

Konu  : 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı 87. Yıldönümü Kutlama Programı Hk.

İlgi      : T.C. Mersin Valiliği Protokol Şube Müdürlüğünün 24.06.2013 tarih ve 6074 sayılı yazısı

Malumunuz olduğu üzere, bu sene Denizcilik ve Kabotaj Bayramının 87. Yıldönümü  01 Temmuz 2013 tarihinde kutlanacaktır.

İlgi yazı ile Odamıza gönderilen 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı 87. Yıldönümü programı ekte sunulmuştur.

Bilgilerinizi rica ederiz.

 

Korer ÖZBENLİ

Genel Sekreter

 

Eki: İlgi Yazı (4 Sayfa)

Sirküler No:309/13 Türkiye ile Peru Arasında İmzalanan Vize Muafiyeti Anlaşması Hk.

 

 

 

Sirküler: 309/13                                                                                                     28.06.2013

 

 

SAYIN ÜYEMİZ,

Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Deniz Ticareti Genel Müdürlüğü’nün, 21.06.2013 tarih ve 1100 sayılı “ Türkiye ile Peru Arasında İmzalanan Vize Muafiyeti Anlaşması”nı konu alan yazısı ekte sunulmuştur.

Bilgilerinize rica ederiz.

 

Korer ÖZBENLİ

Genel Sekreter

 

Eki: İlgi Yazı (1 Sayfa)

Sirküler No:308/13 MTSO ile Deloitte İşbirliğinde Yapılacak E-Fatura ve Varlık Barışı Konulu Toplantı Duyurusu Hk.

 

 

 

Sirküler: 308/13                                                                                                     28.06.2013

 

 

SAYIN ÜYEMİZ,

 

Mersin Ticaret ve Sanayi Odası’nın, 26.06.2013 tarih ve 5165 sayılı “MTSO ile Deloitte İşbirliğinde Yapılacak E-Fatura ve Varlık Barışı Konulu Toplantı Duyurusu”nu konu alan yazısı ekte sunulmuştur.

Bilgilerinize rica ederiz.

Korer ÖZBENLİ

Genel Sekreter

 

Eki: İlgi Yazı (1 Sayfa)

Sirküler No:307/13 Milletlerarası Sözleşme’ye (STCW-78 Değişiklikler) Katılım Kararı Hk.

 

 

 

Sirküler: 307/13                                                                                                     28.06.2013

 

 

SAYIN ÜYEMİZ,

 Konu: Milletlerarası Sözleşme’ye (STCW-78 Değişiklikler) Katılım Kararı

“1978 Gemiadamlarının Eğitim, Belgelendirilme ve Vardiya Standartları Hakkında Uluslararası Sözleşme’ye (STCW-78) İlişkin Değişikliklerin Kabulü Hakkında Karar”a katılmamız hakkındaki 2013/4871 sayılı Bakanlar Kulu Kararı, 27.06.2013 tarih ve 28690 (Mükerrer) sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

Söz konusu Karar ile, 17/1/2013 tarihli ve 6404 sayılı Kanunla katılmamız uygun bulunan ekli “1978 Gemiadamlarının Eğitim, Belgelendirilme ve Vardiya Standartları Hakkında Uluslararası Sözleşme’ye İlişkin Değişikliklerin Kabulü Hakkında Karar”a katılmamız; Dışişleri Bakanlığının 6/5/2013 tarihli ve 105824 sayılı yazısı üzerine, 31/5/1963 tarihli ve 244 sayılı Kanunun 3 üncü maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 22/5/2013 tarihinde kararlaştırılmıştır.

Bilgilerinize rica ederiz.

 

Korer ÖZBENLİ

Genel Sekreter

Eki : İlgi Bakanlar Kurulu Kararı (1 Sayfa)

NOT:  SÖZLEŞMENİN TÜRKÇE VE YABANCI DİL METİNLERİNE SİRKÜLER EKİ BAKANLAR KURULU KARARI ALTINDAKİ LİNKTEN ULAŞILABİLMEKTEDİR.

Sirküler No:306/13 Milletlerarası Sözleşme’ye (SOLAS-78 Protokolü) Katılım Kararı Hk.

 

 

 

Sirküler: 306/13                                                                                                     28.06.2013

 

 

 

SAYIN ÜYEMİZ,

Konu: Milletlerarası Sözleşme’ye (SOLAS-78 Protokolü) Katılım Kararı

“1974 Denizde Can Emniyeti Uluslararası Sözleşmesine (SOLAS-78) İlişkin 1978 Protokolü”ne katılmamız hakkındaki 2013/4872 sayılı Bakanlar Kulu Kararı, 27.06.2013 tarih ve 28690 (Mükerrer) sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

Söz konusu Karar ile, 17/1/2013 tarihli ve 6402 sayılı Kanunla katılmamız uygun bulunan ekli “1974 Denizde Can Emniyeti Uluslararası Sözleşmesine İlişkin 1978 Protokolü”ne katılmamız; Dışişleri Bakanlığının 12/4/2013 tarihli ve 57579 sayılı yazısı üzerine, 31/5/1963 tarihli ve 244 sayılı Kanunun 3 üncü maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 22/5/2013 tarihinde kararlaştırılmıştır.

Bilgilerinize rica ederiz.

 

Korer ÖZBENLİ

Genel Sekreter

Eki: Sözleşme ile ilgili Bakanlar Kurulu Kararı (1 sayfa)

NOT:  SÖZLEŞMENİN TÜRKÇE VE YABANCI DİL METİNLERİNE SİRKÜLER EKİ BAKANLAR KURULU KARARI ALTINDAKİ LİNKTEN ULAŞILABİLMEKTEDİR.

Mersin Liman Bülteni

İndir

Sirküler No:305/13 Motorin Türlerine İlişkin Teknik Düzenleme Tebliği (Akaryakıt Seri No: 15)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Akaryakıt Seri No: 26) Hk.

 

 

 

Sirküler: 305/13                                                                                                     27.06.2013

 

 

SAYIN ÜYEMİZ,

 “Motorin Türlerine İlişkin Teknik Düzenleme Tebliği (Akaryakıt Seri No: 15)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Akaryakıt Seri No: 26)”, 25.06.2013 tarih ve 28688 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Söz konusu Yönetmeliğin 1. Maddesi ile; 7/8/2009 tarihli ve 27312 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Motorin Türlerine İlişkin Teknik Düzenleme Tebliği (Akaryakıt Seri No:15)’nin aşağıda belirtilen 2 nci maddesinin ikinci fıkrası yürürlükten kaldırılmış ve üçüncü fıkra ikinci fıkra olarak teselsül ettirilmiştir.

“(2) (Ek RG: 27.09.2011 – 28067 m.1) Piyasaya akaryakıt olarak arz edilen motorin türlerinin, yerli tarım ürünlerinden üretilmiş yağ asidi metil esteri (YAME) içeriğinin:

01.01.2014 tarihi itibariyle en az %1 (V/V),

01.01.2015 tarihi itibariyle en az %2 (V/V),

01.01.2016 tarihi itibariyle en az %3 (V/V),

olması zorunludur.”

Bu Tebliğ hükümlerini Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Başkanı yürütür.

Bilgilerinize rica ederiz.

 

Korer ÖZBENLİ

Genel Sekreter

 

Eki: İlgili Tebliğ (1 Sayfa)

Sirküler No:304/13 İstatistik Pozisyonlarına Bölünmüş Türk Gümrük Tarife Cetvelinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Bakanlar Kurulu Kararı Hk.

 

 

 

Sirküler: 304/13                                                                                                     27.06.2013

 

 

 

SAYIN ÜYEMİZ,

 “İstatistik Pozisyonlarına Bölünmüş Türk Gümrük Tarife Cetvelinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Bakanlar Kurulu Kararı”, 22.06.2013 tarih ve 28685 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

Bilgilerinize rica ederiz.

 

Korer ÖZBENLİ

Genel Sekreter

 

Eki: İlgili Bakanlar Kurulu Kararı (1 Sayfa)

Sirküler No:303/13 Gümrük Genel Tebliği (Transit Rejimi) (Seri No: 3)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Transit İşlemleri) (Seri No: 5) Hk.

 

 

 

Sirküler: 303/13                                                                                                     27.06.2013

 

 

 

SAYIN ÜYEMİZ,

“Gümrük Genel Tebliği (Transit Rejimi) (Seri No: 3)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Transit İşlemleri) (Seri No: 5)”, 25.06.2013 tarih ve 28688 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Söz konusu Tebliğin 1. maddesi ile; 24.07.2012 tarihli ve 28363 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Gümrük Genel Tebliği (Transit Rejimi) (Seri No: 3)’nin,

“Madde 10 – (Değişik RG: 20.12.2012 – 28503 m.8) (1) Bu Tebliğ kapsamında izin verilen taşımalar yalnızca izinde belirtilen araç ve sürücülerle aşağıda belirtilen güzergâhlar kullanılarak yapılır ve taşıma esnasında araçlar ancak konaklama, denetleme ve kontrol noktalarında durabilir:

a) Ham petrol, benzin, motorin, gazyağı ve jet yakıtının transitinde;

1) İskenderun Gümrük Müdürlüğünden hareketle, Dörtyol-Bahçe-Gaziantep-Şanlıurfa-Kızıltepe-Cizre-Nusaybin güzergâhı takip edilerek Habur Gümrük Müdürlüğü,”

şeklindeki 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin (1) numaralı alt bendinde yer alan “İskenderun” ibaresinden sonra gelmek üzere “veya Yumurtalık Serbest Bölge” ibaresi eklenmiştir.

Bu Tebliğ hükümlerini Gümrük ve Ticaret Bakanı yürütür.

Bilgilerinize rica ederiz.

 

Korer ÖZBENLİ

Genel Sekreter

 

Eki: İlgili Tebliğ (1 Sayfa)

Sirküler No:302/13 Tasfiye Yönetmeliği Hk.

 

 

 

Sirküler: 302/13                                                                                                     27.06.2013

 

 

 

SAYIN ÜYEMİZ,

“Tasfiye Yönetmeliği”, 25.06.2013 tarih ve 28688 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

Söz konusu Yönetmeliğin amacı; gümrük idarelerince işletilmekte olan geçici depolama yeri, antrepo ve ambarlara eşya alınması, muhafazası, teslimi ile tasfiyelik hale gelmiş eşyanın tasfiyesine ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

Bu Yönetmelik, 27.10.2009 tarihli ve 4458 sayılı Gümrük Kanunu, 21.03.2007 tarihli ve 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu ile 03.06.2011 tarihli ve 640 sayılı Gümrük ve Ticaret Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Hükümleri Gümrük ve Ticaret Bakanınca yürütülen bu Yönetmeliğin; Geçici 2 ve 3 üncü maddeleri yayımı tarihinde, diğer maddeleri 01.09.2013 tarihinde yürürlüğe girer.

Bilgilerinize rica ederiz.

 

Korer ÖZBENLİ

Genel Sekreter

 

Eki: İlgi Yönetmelik (20 Sayfa)

Back to top

Bize Ulaşın

      submit...
x