Türkçe Ingilizce

Ekim 2013

Sirküler No:437/13 MIP İthalat Konteyner İndirim Skalası Hk.

 

 

 

Sirküler: 437/13                                                                                                               25.10.2013

 

 

SAYIN ÜYEMİZ,

 

İlgi :  22.10.2013 tarih ve 429/13 sayılı sirkülerimiz.          

Mersin Limanında ithalat konteyner indirim skalası uygulamasına yıllık indirim seçeneği eklendiği ilgi (a) sirkülerimiz ile duyurulmuştu.

İlgi sirküler ekinde gönderilen indirim skalası ile ilgili değişiklik yapıldığı bildirilmiş olup, yeni “İthalat Konteyner İndirim Skalası” ekte sunulmuştur.

Bilgilerinizi rica ederiz.

 

Korer ÖZBENLİ

Genel Sekreter

 

Ek: İthalat Konteyner İndirim Skalası (1 sayfa)

 

Sirküler No:436/13 29 Ekim Salı günü Saat 00:01-08:00 Saatleri Arasında Liman Otomasyon Sistemine Erişim Olmayacağı Hk.

 

 

 

Sirküler: 436/13                                                                                                               25.10.2013

 

 

ACİL VE ÖNEMLİDİR

 

 

SAYIN ÜYEMİZ,

İlgi:     Mersin Uluslararası Liman İşletmeciliği A.Ş.’nin, 24/10/2013 tarih ve 2322 sayılı yazısı.

Liman otomasyon yazılımında yapılacak iyileştirme çalışmaları nedeniyle, 29 Ekim Salı günü saat 00:01-08:00 saatleri arasında, liman otomasyon sisteminin erişime kapalı olacağı ve tüm liman operasyonlarının belirtilen saat aralığında durdurulacağı ilgi yazı ile bildirilmiştir.

Bilgilerinizi rica ederiz.

 

Korer ÖZBENLİ

Genel Sekreter

Sirküler No:435/13 Gemilerde Çekilen Türk Bayraklarının Kullanımına Özen Gösterilmesi Hk.

 

 

 

 

Sirküler: 435/13                                                                                                               24.10.2013

 

 

SAYIN ÜYEMİZ,

T.C. Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Deniz ve İçsular Düzenleme Genel Müdürlüğü’nün, 21.10.2013 tarih ve 8895 sayılı “Gemilerde Çekilen Türk Bayraklarının Kullanımına Özen Gösterilmesi”ni konulu alan yazısı ekte sunulmuştur.

Bilgilerinizi rica ederiz.

Korer ÖZBENLİ

Genel Sekreter

 

Ek: İlgi Yazı (1 sayfa)

Sirküler No:434/13 2-5 Kasım 2013 tarihleri Arasında Azerbaycan’ın Gence Şehrine Yönelik İşadamları Heyeti Programı Hk.

 

 

 

 

Sirküler: 434/13                                                                                                               24.10.2013

 

 

SAYIN ÜYEMİZ,

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin, 11.10.2013 tarih ve 21441 sayılı “2-5 Kasım 2013 tarihleri Arasında Azerbaycan’ın Gence Şehrine Yönelik İşadamları Heyeti Programı”nı konulu alan yazısı ekte sunulmuştur.

Bilgilerinizi rica ederiz.

 

Korer ÖZBENLİ

Genel Sekreter

 

Ek: İlgi Yazı (1 sayfa)

Mersin Liman Bülteni

BÜLTEN 30 EKİM

Sirküler No:433/13 Limanlar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Hk.

 

 

 

Sirküler: 433/13                                                                                                               24.10.2013

 

 

SAYIN ÜYEMİZ,

 

“Limanlar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik”, 22.10.2013 tarih ve 28799 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Söz konusu Yönetmelik değişikliği ile,

 –          31/10/2012 tarihli ve 28453 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Limanlar Yönetmeliğinin 31 inci maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Gemilerde bulunması gereken emniyet ve haberleşme cihazlarının kullanımı

MADDE 31 – (1) Liman idari sahasında bulunan gemi ve deniz araçlarında ilgili mevzuat gereği emniyet ve haberleşme cihazlarının bulundurulması ve bu cihazların, liman idari sahasında kızakta bulunma, önceden bildirilmesi şartıyla arıza gibi durumlar ve olağanüstü haller haricinde açık ve çalışır halde bulundurulması şarttır.

(2) Emniyet ve haberleşme teçhizatından ilgili mevzuata göre özel tescil ve kaydı gerekenler İdareye ve ilgili makamlara kayıt ettirilir. Kayıt ettirilen bilgiler güncel halde bulundurulur.

(3) Gemi trafik hizmetleri sistemleri olan ya da trafik ayırım düzeni tesis edilmiş deniz alanlarında seyir halinde bulunan gemi ve deniz araçları, ilgili sektör kanallarını sürekli dinler ve verilen talimatlara uyar.”

 

–          Aynı Yönetmeliğin “İdari Yaptırımlar” başlıklı 39 uncu maddesine  (9), (10), (11) ve (12). fıkralar eklenmiştir.

 

–          Aynı Yönetmeliğin Ek-1’inde yer alan Çanakkale Liman Başkanlığı başlıklı 20 nci maddesinin B bölümü ile Yönetmeliğin Ek-2’sinde yer alan Çanakkale Liman Başkanlığı haritası değiştirilmiştir.

Bilgilerinizi rica ederiz.

 

Korer ÖZBENLİ

Genel Sekreter

 

 

Ek: İlgi Yönetmelik (3 sayfa)

Mersin Liman Bülteni

BÜLTEN 25 EKİM

Sirküler No:432/13 İran’a Yönelik Ticaret Heyeti Programı Hk.

 

 

 

Sirküler: 432/13                                                                                                               22.10.2013

 

 

 

SAYIN ÜYEMİZ,

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin, 09.10.2013 tarih tarih ve 21173 sayılı “İran’a Yönelik Ticaret Heyeti Programı”nı konulu alan yazısı ekte sunulmuştur.

Bilgilerinizi rica ederiz.

 

Korer ÖZBENLİ

Genel Sekreter

 

Ek: İlgi Yazı (1 sayfa) 

Sirküler No:431/13 BOTAŞ Petrol İşletmeleri Bölge Müdürlüğü Ceyhan Terminalinde Hizmet Vermekte Olan Römorkörün Satışı Hk.

 

 

 

Sirküler: 431/13                                                                                                               22.10.2013

 

 

SAYIN ÜYEMİZ,

BOTAŞ Petrol İşletmeleri Bölge Müdürlüğü’nün, 09 Ekim 2013 tarih tarihli “BOTAŞ Petrol İşletmeleri Bölge Müdürlüğü Ceyhan Terminalinde Hizmet Vermekte Olan Römorkörün Satışı”nı konulu alan yazısı ekte sunulmuştur.

Bilgilerinizi rica ederiz.

 

Korer ÖZBENLİ

Genel Sekreter

 

Ek: İlgi Yazı (2 sayfa)

Back to top

Bize Ulaşın

      submit...
x