Türkçe Ingilizce

2014

Sirküler No: 456/14 Odamızda 02 Ocak 2015 Cuma günü hizmet verilmeyeceği

Sirküler: 456/14                                                                                                                                       31.12.2014

 

 

SAYIN ÜYEMİZ,

 

İlgi:     T.C. Başbakanlık Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü’nün 30 Aralık 2014 tarih

ve 69471265-010-06/12351 Sayılı İdari İzin Genelgesi.  

 

İlgi Yazı gereğince, 02 Ocak 2015 Cuma günü Kamu Kurum ve Kuruluşlarında çalışan personel idari izinli sayılmaktadır.

 

Söz konusu Başbakanlık Genelgesi kapsamında, Odamızda 02 Ocak 2015 Cuma günü hizmet verilmeyeceğini bilgilerinize rica ederiz.

 

Korer ÖZBENLİ

Genel Sekreter  

Sirküler No: 455/14 Yemen Hükümeti’nin Önemli Limanlarının Geliştirilmesi ve İşletilmesi Amacıyla Özelleştirmeye Açılacağı

Sirküler: 455/14                                                                                                             31.12.2014

 

 

SAYIN ÜYEMİZ,

 

T.C. Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Tersaneler ve Kıyı Yapıları Genel Müdürlüğü’nün,  24.12.2014 tarih ve 69932 sayılı “Yemen Hükümeti’nin Önemli Limanlarını Geliştirilmesi ve İşletilmesi Amacıyla Özelleştirmeye Açılacağı”nı konu alan yazısı ekte sunulmuştur.

 

Bilgilerinize rica ederiz.

 

 

Korer ÖZBENLİ

Genel Sekreter  

Ek: İlgi Yazı

 

Sirküler No: 454/14 Mersin Limanı 2015 Yılı Resmi Tatiller Çalışma Programı

Sirküler: 454/14                                                                                                                                                                               31.12.2014

 

 

 SAYIN ÜYEMİZ,

 

Mersin Uluslararası Liman İşletmeciliği A.Ş.’nin,  29.12.2014 tarih ve 2732 sayılı “Mersin Limanı 2015 Yılı Resmi Tatiller Çalışma Programı”nı konu alan yazısı ekte sunulmuştur.

 

Bilgilerinize rica ederiz.

 

Korer ÖZBENLİ

Genel Sekreter  

 

Ek: İlgi Yazı

Sirküler No: 453/14 İtalya ile iş yapan firmalarımızın yaşadığı sorunlarla İlgili Bilgi Notu

Sirküler: 453/14                                                                                                                              30.12.2014

 

SAYIN ÜYEMİZ,

 

İlgi :     Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin  22.12.2014 tarih ve 24240 sayılı yazısı.

 

İlgi yazıda, İtalya Başbakanı Sn. Matteo RENZİ’nin 11-12 Aralık 2014 tarihlerinde ülkemize gerçekleştirmiş olduğu resmi ziyaret kapsamında, Ekonomi Bakan Yardımcısı Sn. Adnan YILDIRIM ile İtalya Ekonomik Kalkınma Bakanı Sn. Carlo CALENDA ile gerçekleştirilen görüşme kapsamında iki ülke arasında ticaret ve yatırım konularında karşılaşılan sorunlara değinildiği ve firma sorunlarının periyodik olarak teati edilmesini teminen her iki ülkede birer koordinatör birim oluşturulmasına ve derlenen sorunların ele alınacağı, ilki Ocak 2015’te Sn. Adnan YILDIRIM başkanlığında gerçekleştirilecek toplantılar gerçekleştirilmesine karar verildiği bildirilmektedir.

 

Bu kapsamda, İtalya ile iş yapan firmalarımızın yaşadığı sorunları tespit amacıyla, http://tobb.org.tr/DEID/basvuru/İtalya  adresinde yer alan formu doldurarak, 06 Ocak 2015 tarihine kadar mersindto@mdto.org adresine göndermelerini rica ederiz.

 

 

Korer ÖZBENLİ

Genel Sekreter  

 

 

Mersin Liman Bülteni

BÜLTEN 29 ARALIK

Sirküler No: 452/14 Denizcilik Çalışma Grubu oluşturulması ile ilgili Ülke Bilgi Notu Formu’nun üyelerimiz tarafından doldurulması

Sirküler: 452/14                                                                                                            29.12.2014

 

 SAYIN ÜYEMİZ,

 

İlgi :    T.C. Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Deniz Ticareti Genel

Müdürlüğü’nün,  17.12.2014 tarih ve 68716 sayılı yazısı.

 

T.C. Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Deniz Ticareti Genel Müdürlüğü ilgide kayıtlı yazılarında, Bakanlıkları koordinasyonunda gerçekleşen Karma Ekonomik Komisyonu,  Kara Ulaştırması Karma Komisyonu ve Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi gibi, üst düzey uluslar arası toplantılarda, uluslararası faaliyet gösteren denizcilik firmalarımızın taleplerinin alınması, potansiyel işbirliği alanlarına yer verilmesi ve karşılaşılan sorunların çözümüne yönelik girişimlerde bulunulması amacıyla “Denizcilik Çalışma Grubu” oluşturulması ile idareyle denizcilik sektörü arasında kesintisiz bilgi akışının ve iletişimin öneminden bahsedilmektedir.

 

Bu kapsamda, ilgi yazı ekinde gönderilen Ülke Bilgi Notu Formu’nun üyelerimiz tarafından doldurularak 16.01.2015 tarihine kadar Genel Müdürlüklerine murat.akpinar@udhb.gov.tr adresine gönderilmesi istenilmektedir.

 

Söz konusu formun doldurarak Bakanlığa ve Odamıza gönderilmesi hususunda gereğini rica ederiz.

 

Korer ÖZBENLİ

Genel Sekreter

Ek: İlgi Yazı ve eki Bilgi Notu

Sirküler No: 451/14 Faaliyet Alanımızla İlgili Mevzuatlardaki Gereksiz Tekrara Neden Olan Hususların Bildirilmesi

Sirküler: 451/14                                                                                                                                             26.12.2014

 

                                                                       ACİL VE ÖNEMLİDİR

 

 SAYIN ÜYEMİZ,

 

Bilindiği üzere, iş dünyamızın önündeki en büyük engelin mevzuat olduğu her kesim tarafından sıkça dile getirilmektedir.

 

TOBB aracılığı ile hükümetin başlatmış olduğu bir çalışma kapsamında, iş dünyası ile ilgili tüm mevzuatın incelenerek, uygun görülenlerin değiştirilmesi cihetine gidileceği belirtilmektedir.

 

Bu itibarla, faaliyet alanınızla ilgili mevzuatlarda, kırtasiyecilik getiren,  gereksiz tekrara neden olan, vatandaşın en hızlı ve etkili hizmet almasını engelleyen, maliyeti gereksiz yere arttıran, benzer ülkelerle rekabet gücümüzü azaltan hususların belirlenerek  07.01.2015 tarihine kadar tarafımıza bildirilmesini önemle rica ederiz.

 

 Korer ÖZBENLİ

Genel Sekreter  

Sirküler No: 450/14 2015 Yılında Uygulanacak Mersin Deniz Ticaret Odası Tarifeleri

Sirküler: 450/14                                                                                                             26.12.2014

 

SAYIN ÜYEMİZ,

 

01.01.2015 tarihinden itibaren uygulanacak olan “Mersin Deniz Ticaret Odası Tarifeleri”,

Oda Yönetim Kurulumuzun 09 Aralık 2014 tarih ve 74 sayılı toplantısında tespit edilmiş, Oda Meclisimizin 23 Aralık 2014 tarih ve 20 sayılı toplantısında onaylanmış olup, 2014 yılında uygulanan tarifelerde artış yapılmamıştır.

 

2015 Yılında Uygulanacak olan “Mersin Deniz Ticaret Odası Tarifeleri” ekte sunulmuştur.

 

Bilgilerinizi rica ederiz.

 

Korer ÖZBENLİ

Genel Sekreter

 

Ek: 2015 yılında uygulanacak olan MDTO Tarifeleri

Sirküler No: 449/14 2015 Yılında Uygulanacak Teslim Belgesi ve Konşimento Ücretleri

Sirküler: 449/14                                                                                                             26.12.2014

 

SAYIN ÜYEMİZ,

 

Üyelerimiz tarafından tanzim edilen ve 01.01.2015 tarihinden itibaren geçerli olacak   “Teslim Belgesi ve Konşimento Ücretleri” Oda Meclisimizin 23.12.2014 tarih ve 20 sayılı toplantısında görüşülmüş olup, 2014 yılında uygulanan tarifede artış yapılmamıştır.

2015 yılında uygulamasına karar verilen tarife aşağıda sunulmuştur.

 

Transit teslim belgesi

Konteyner içi yükler                                      100,00 TL

Konteyner harici yükler

0 –  100 ton                                     100,00 TL

101-1000 ton                                     200,00 TL

1001 ton ve üzeri                               300,00 TL

İthalat teslim belgesi

Konteyner içi yükler                                      150,00 TL

Konteyner harici yükler

0 – 100 ton                                      150,00 TL

101- 1000 ton                                     300,00 TL

1001 ton ve üzeri                               450,00 TL

Boş konteyner teslim belgesi                                       20,00 TL

Tam takım konşimento                                              100,00 TL

Düzeltme Mektubu                                                      50,00 TL      

 

Bilgilerinizi rica ederiz.

 

Korer ÖZBENLİ

Genel Sekreter

Back to top

Bize Ulaşın

      submit...
x