Türkçe Ingilizce

Ocak 2014

Sirküler No:40/14 “Güney Afrika Cumhuriyeti KwaZulu-Natal Bölgesi Ticari Yatırım ve İşbirliği Toplantısı” Hk.

 

 

 

Sirküler: 40/14                                                                                                             30.01.2014

 

 

 

SAYIN ÜYEMİZ,

Mersin Ticaret ve Sanayi Odası’nın, 28.01.2014 tarih ve 1066 sayılı, “Güney Afrika Cumhuriyeti KwaZulu-Natal Bölgesi Ticari Yatırım ve İşbirliği Toplantısı”nı konu alan yazısı ekte sunulmuştur.

Bilgilerinize rica ederiz.

 

Korer ÖZBENLİ

Genel Sekreter 

 

Eki: İlgi Yazı (1 Sayfa)  

Sirküler No:39/14 “Dökme Katı Eşyanın MIP Tarafından Paketlenmesi Operasyonlarından 27 Ocak 2014 Tarihinden İtibaren Genel Kargo Terminal Ücreti Alınmayacağı” Hk.

 

 

 

Sirküler: 39/14                                                                                                             30.01.2014

 

 

 

 

SAYIN ÜYEMİZ,

Mersin Uluslar arası Liman İşletmeciliği A.Ş.’nin, 27.01.2014 tarih ve 186 sayılı, “Dökme Katı Eşyanın MIP Tarafından Paketlenmesi Operasyonlarından 27 Ocak 2014 Tarihinden İtibaren Genel Kargo Terminal Ücreti Alınmayacağı”nı konu alan yazısı ekte sunulmuştur.

Bilgilerinize rica ederiz.

 

Korer ÖZBENLİ

Genel Sekreter 

 

 

Eki: İlgi Yazı (1 Sayfa)

Sirküler No:38/14 TEB KOBİ Akademi Kurumsal Gelişim Eğitimi Hk.

 

 

 

Sirküler: 38/14                                                                                                          29.01.2014

 

 

 

 

SAYIN ÜYEMİZ,

 

Konu  : TEB KOBİ Akademi Kurumsal Gelişim Eğitimi Hk.

Türkiye Ekonomi Bankası tarafından, 07 Şubat 2014 Cuma günü 08:30-17:30 saatleri arasında Mersin Hilton Otelinde KOBİ’lere yönelik olarak Kurumsal Gelişim Eğitimi düzenlenecektir.

Ek’te bir örneği sunulan “TEB KOBİ Akademi” isimli eğitim programının, ücretsiz ve üyelerimize açık olduğu bildirilmiştir.

Bilgilerinize rica ederiz.

 

Korer ÖZBENLİ

Genel Sekreter

 

 

Eki : Eğitim Programı (1 Syf)

Sirküler No:37/14 “DEİK/Türk-Azerbaycan İş Konseyi Bakü ve Sumgayıt Ziyareti” Hk.

 

 

 

Sirküler: 37/14                                                                                                             29.01.2014

 

 

 

 

SAYIN ÜYEMİZ,

 

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin, 24.01.2014 tarih ve 1676 sayılı, “DEİK/Türk-Azerbaycan İş Konseyi Bakü ve Sumgayıt Ziyareti”ni konu alan yazısı ekte sunulmuştur.

Bilgilerinize rica ederiz.

 

Korer ÖZBENLİ

Genel Sekreter 

 

 

Eki: İlgi Yazı (1 Sayfa)

Sirküler No:36/14 2872 Sayılı Çevre Kanunu Uyarınca Verilecek İdari Para Cezalarına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2014/1) Hk.

 

 

 

Sirküler: 36/14                                                                                                             29.01.2014

 

 

 

 

SAYIN ÜYEMİZ,

“2872 Sayılı Çevre Kanunu Uyarınca Verilecek İdari Para Cezalarına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2014/1)”, 29 Ocak 2014 tarih ve 28897 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

Söz konusu Tebliğ gereği, 430 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği uyarınca 2013 yılı için % 3,93 olarak tespit ve ilan edilen yeniden değerleme oranına binaen, 2872 sayılı Çevre Kanununun 20 nci maddesinde yer alan Kanuna aykırılık halinde uygulanacak para cezaları 1/1/2014 tarihinden itibaren Tebliğde belirtilen miktarlarda uygulanacaktır.

Bu Tebliğ ile, 2872 sayılı Çevre Kanunu Uyarınca Verilecek İdari Para Cezalarına İlişkin Tebliğ (2013/1) yürürlükten kaldırılmıştır.

Çevre Kanunu’nun İdari nitelikteki cezaları düzenleyen 20. Maddesinin (f) ve (ı) bendindeki kanuna aykırılık hallerinde uygulanacak para cezalar denizcilik sektörünü ve üyelerimizi doğrudan ilgilendirdiğinden, bu konularda verilecek para cezalarına maruz kalınmaması açısından gerekli dikkat ve özenin gösterilmesi hususunu bilgilerinize rica ederiz.

Bilgilerinize rica ederiz.

 

Korer ÖZBENLİ

Genel Sekreter 

 

 

Ekler              :

1- İlgili Tebliğ ( 2 Sayfa)

2-Çevre Kanununun 20 nci maddesi (3 Sayfa)

Sirküler No:35/14 Gemi Acenteliği Yenileme Eğitim Semineri Duyurusu Hk.

 

 

 

Sirküler:  35/14                                                                                                29.01.2014

 

 

 

SAYIN ÜYEMİZ,

 

İlgi :      (a) 05.03.2012 tarih ve 28224 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Gemi  Acenteleri Yönetmeliği.

              (b) Gemi Acenteleri Eğitim Yönergesi

              (c) 07.01.2014 tarih ve 7/14 sayılı sirkülerimiz.

  İlgi mevzuatlar gereğince, Odamız tarafından 18 Mart 2014 Salı günü “Gemi Acenteliği Yenileme Eğitim Semineri” düzenleneceği duyurulmuştur.

“Gemi Acenteliği Yenileme Eğitim Semineri”ne katılmak isteyen kişilerin, Ek’te sunulan “Gemi Acenteliği Yenileme Eğitim Semineri Başvuru Dilekçesi Örneği”ni firma antetli kağıtlarına doldurarak, dilekçe ekine kimlik belgesi fotokopilerini eklemek suretiyle,    17 Mart 2014 Pazartesi  günü mesai bitimine kadar Odamıza başvurmaları gerekmektedir.

Tanıtım kartı geçerlilik süresi 5 yıl olduğundan, kart sahiplerince tanıtım kartı geçerlilik sürelerinin kontrol edilmesini ve 5 yıllık süresi dolmak üzere olan tanıtım kartı sahiplerinin Yenileme Eğitim Seminerine katılmaları gerekmektedir.

Eğitimlerle ilgili detaylı bilgilere, T.C. Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı web sitesi (https://atlantis.denizcilik.gov.tr/ABS/acente_ANA.asp) ve Odamız web sitesi (http://www.mdto.org.tr) aracılığı ile ulaşılabileceği gibi, aşağıda temas bilgileri bulunan Odamız ilgililerinden de yardım alınabilecektir.

Bilgilerinizi rica ederiz.

 

Korer ÖZBENLİ

Genel Sekreter  

 

Odamız İletişim Bilgileri                                 :

 

Halil DELİBAŞ

(MDTO Genel Sekreter Yrd.-Gemi Acent.Eğitim Komisyonu Üyesi)

Telefon        : 0324-3277000

E-Mail         : hdelibas@mdto.org

 

Eda KARA (ÖKTEM)

(MDTO Yazı İşleri ve Üye Sicil Memuru-Gemi Acent.Eğitim Koordinatörü)

Telefon       :0324-3277000/ Dahili: 136

E-Mail        : edakara@mdto.org; eoktem@mdto.org

 

Ek: Gemi Acenteliği Yenileme Eğitim Semineri Başvuru Dilekçesi Örneği (1 Syf)

Sirküler No:34/14 İşyeri Tehlike Sınıfları Komisyon Toplantısı Hk.

 

 

 

Sirküler: 34/14                                                                                                             28.01.2014

 

 

 

 

 

SAYIN ÜYEMİZ,

 

Konu: İşyeri Tehlike Sınıfları Komisyon Toplantısı.

İlgi : TOBB’nin, 22.01.2014 tarih ve 1531 sayılı yazısı.

Bir örneği ekte sunulan ilgi yazıda; arasında üyelerimizin iştigal konularını da içeren, yeni NACE Rev.2 Ekonomik Faaliyet Sınıflaması kodu gereği belirlenen işyeri tehlike sınıfları önerileri yer almaktadır.

Ek’teki tehlike sınıflamasına yeni eklenen kod listesinin incelenerek olası itirazların belirlenmesi ile, itiraz halinde ilgili komisyonda itirazı savunacak temsilcinizin iletişim bilgilerinin Odamıza ve ilgi yazıda belirtilen adrese (mspm@tobb.org.tr) gönderilmesini önemle rica ederiz.

 

Korer ÖZBENLİ

Genel Sekreter 

 

Eki: İlgi Yazı (2 Sayfa)  

Sirküler No:33/14 “Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi İş Forumu Programı” Hk.

 

 

 

Sirküler: 33/14                                                                                                             28.01.2014

 

 

 

 

 

SAYIN ÜYEMİZ,

 

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin, 23.01.2014 tarih ve 1643 sayılı, “Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi İş Forumu Programı”nı konu alan yazısı ekte sunulmuştur.

Bilgilerinize rica ederiz.

 

Korer ÖZBENLİ

Genel Sekreter 

 

 

Eki: İlgi Yazı (1 Sayfa)

Sirküler No:32/14 Uluslararası Ulaştırma Forumu Ödülleri Hk.

 

 

 

Sirküler: 32/14                                                                                                             28.01.2014

 

 

 

SAYIN ÜYEMİZ,

T.C. Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Deniz Ticareti Genel Müdürlüğü’nün 24.01.2014 tarih ve 110 sayılı, “Uluslararası Ulaştırma Forumu Ödülleri”ni konu alan yazısı ekte sunulmuştur.

Bilgilerinize rica ederiz.

 

Korer ÖZBENLİ

Genel Sekreter 

 

 

Eki: İlgi Yazı (1 Sayfa)

Sirküler No:31/14 Gemi Acenteliği Eğitim Semineri Duyurusu Hk.

 

 

 

Sirküler:  31/14                                                                                                    28.01.2014

 

 

SAYIN ÜYEMİZ,

 

İlgi :   (a) 05.03.2012 tarih ve 28224 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Gemi  Acenteleri Yönetmeliği.

              (b) Gemi Acenteleri Eğitim Yönergesi

              (c) 07.01.2014 tarih ve 7/14 sayılı sirkülerimiz.

 

İlgi mevzuatlar gereğince, 03-07 Şubat 2014 tarihleri arasında Gemi Acenteliği Eğitim Semineri düzenleneceği ilgi (c) sirkülerimizle duyurulmuştur.

“Gemi Acenteliği Eğitim Semineri”ne katılmak isteyen kişilerin, ekte sunulan dilekçe örneğini doldurarak 31 Ocak 2014 Cuma  günü mesai bitimine kadar Odamıza başvurmaları gerekmektedir.

Eğitimlerle ilgili detaylı bilgilere, T.C. Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı web sitesi (https://atlantis.denizcilik.gov.tr/ABS/acente_ANA.asp) ve Odamız web sitesi (http://www.mdto.org.tr) aracılığı ile ulaşılabileceği gibi, aşağıda temas bilgileri bulunan Odamız ilgililerinden de yardım alınabilecektir.

Bilgilerinizi rica ederiz.

 

Korer ÖZBENLİ

Genel Sekreter  

 

Odamız İletişim Bilgileri                                 :

Halil DELİBAŞ

(MDTO Genel Sekreter Yrd.-Gemi Acent.Eğitim Komisyonu Üyesi)

Telefon        : 0324-3277000

E-Mail         : hdelibas@mdto.org

 

Eda KARA (ÖKTEM)

(MDTO Yazı İşleri ve Üye Sicil Memuru-Gemi Acent.Eğitim Koordinatörü

Telefon       :0324-3277000/ Dahili: 136

E-Mail        : edakara@mdto.org; eoktem@mdto.org

 

Ek: Gemi Acent.Eğitim Semineri Başvuru Dilekçesi Örneği (1 Syf)

Back to top

Bize Ulaşın

      submit...
x