Türkçe Ingilizce

Şubat 2014

Sirküler No:68/14 Gemi Acenteliği Yenileme Eğitim Semineri Duyurusu Hk.

 

 

 

Sirküler: 68/14                                                                                                            27.02.2014

 

SAYIN ÜYEMİZ,

 

İlgi  :     (a) 05.03.2012 tarih ve 28224 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Gemi  Acenteleri Yönetmeliği.

              (b) Gemi Acenteleri Eğitim Yönergesi

              (c) 07.01.2014 tarih ve 7/14 sayılı sirkülerimiz.

              (d) 29.01.2014 tarih ve 35/14 sayılı sirkülerimiz.

  İlgi mevzuatlar gereğince, Odamız tarafından 18 Mart 2014 Salı günü “Gemi Acenteliği Yenileme Eğitim Semineri” düzenleneceği, ilgi (c) ve (d) sirkülerlerimiz ile  duyurulmuştur.

“Gemi Acenteliği Yenileme Eğitim Semineri”ne katılmak isteyen kişilerin, Ek’te sunulan “Gemi Acenteliği Yenileme Eğitim Semineri Başvuru Dilekçesi Örneği”ni firma antetli kağıtlarına doldurarak, dilekçe ekine kimlik belgesi fotokopilerini eklemek suretiyle, 17 Mart 2014 Pazartesi  günü mesai bitimine kadar Odamıza başvurmaları gerekmektedir.

Tanıtım kartı geçerlilik süresi 5 yıl olduğundan, kart sahiplerince tanıtım kartı geçerlilik sürelerinin kontrol edilmesini ve 5 yıllık süresi dolmak üzere olan tanıtım kartı sahiplerinin Yenileme Eğitim Seminerine katılmaları gerekmektedir.

Eğitimle ilgili detaylı bilgilere, T.C. Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı web sitesi (https://atlantis.denizcilik.gov.tr/ABS/acente_ANA.asp) ve Odamız web sitesi (http://www.mdto.org.tr) aracılığı ile ulaşılabileceği gibi, aşağıda temas bilgileri bulunan Odamız ilgililerinden de yardım alınabilecektir.

Bilgilerinizi rica ederiz.

 

 

Korer ÖZBENLİ

Genel Sekreter  

 

Odamız İletişim Bilgileri                                 :

  1. Halil DELİBAŞ

(MDTO Genel Sekreter Yrd.-Gemi Acent.Eğitim Komisyonu Üyesi)

Telefon  : 0324-3277000

E-Mail    : hdelibas@mdto.org

 

Eda KARA (ÖKTEM)

(MDTO Yazı İşleri ve Üye Sicil Memuru-Gemi Acent.Eğitim Koordinatörü)

Telefon  :0324-3277000/ Dahili: 136

E-Mail    : edakara@mdto.org; eoktem@mdto.org

 

Ek: Gemi Acenteliği Yenileme Eğitim Semineri Başvuru Dilekçesi Örneği (1 Syf)

Sirküler No:67/14 “Sayın Cumhurbaşkanımızın Danimarka Ziyareti Kapsamında Yapılacak Olan Özel Sektör Heyeti Programı” Hk.

 

 

 

Sirküler: 67/14                                                                                                             19.02.2014

 

 

 

 

SAYIN ÜYEMİZ,

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin, 19.02.2014 tarih ve 3749 sayılı  “Sayın Cumhurbaşkanımızın Danimarka Ziyareti Kapsamında Yapılacak Olan Özel Sektör Heyeti Programı”nı konu alan yazısı ekte sunulmuştur.

Bilgilerinize rica ederiz.

 

Korer ÖZBENLİ

Genel Sekreter 

 

 

Ek: İlgi Yazı (4 Sayfa)

Sirküler No:66/14 “Ticaret Unvanları Hakkında Tebliğ” Hk.

 

 

 

Sirküler: 66/14                                                                                                             24.02.2014

 

 

 

SAYIN ÜYEMİZ,

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin, 17.02.2014 tarih ve 3502 sayılı yazısı ekinde alınan, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından düzenlenmiş, 14 Şubat 2014 tarih ve 28913 sayılı Resmi gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Ticaret Unvanları Hakkında Tebliğ” ekte sunulmuştur.

Bilgilerinize rica ederiz.

 

Korer ÖZBENLİ

Genel Sekreter 

 

 

Ek: İlgi Tebliğ (2 Sayfa)

Sirküler No:65/14 “Türk Bayraklı Gemilerin Tutulmalarının Azaltılması/2013 Yılı Tutulma Analizleri” Hk.

 

 

 

Sirküler: 65/14                                                                                                             24.02.2014

 

 

 

SAYIN ÜYEMİZ,

T.C. Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Deniz ve İçsular Düzenleme Genel Müdürlüğü’nün, 10.02.2014 tarih ve 1086 sayılı  “Türk Bayraklı Gemilerin Tutulmalarının Azaltılması/2013 Yılı Tutulma Analizleri”ni konu alan yazısı ekte sunulmuştur.

Bilgilerinize rica ederiz.

 

Korer ÖZBENLİ

Genel Sekreter 

 

Ek: İlgi Yazı (1 Sayfa)

Sirküler No:64/14 “2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununda yer alan bazı maktu vergi ve harç tarifelerinin belediye grupları itibarıyla tespitine ilişkin Bakanlar Kurulu Kararı” Hk.

 

 

 

Sirküler: 64/14                                                                                                          21.02.2014  

 

 

 

 

SAYIN ÜYEMİZ,

 

2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununda yer alan bazı maktu vergi ve harç tarifelerinin belediye grupları itibarıyla tespitine ilişkin 10.02.2014 tarihli ve 2014/5896 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı,18 Şubat 2014 tarih ve 28917 sayılı Resmi Gazete ’de yayımlanmıştır.

Bu karar, 19.05.2013 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Bilgilerinize rica ederiz.

 

Korer ÖZBENLİ

Genel Sekreter

 

 

Eki: İlgili Bakanlar Kurulu Kararı ve eki Karar (4 Sayfa)

 

Sirküler No:63/14 Mersin Deniz Ticaret Odası Kuruluşunun 25. Yılı Etkinlikleri Hk.

 

 

 

Sirküler: 63/14                                                                                                          21.02.2014  

 

 

 

 

 

SAYIN ÜYEMİZ,

Konu  :  Mersin Deniz Ticaret Odası Kuruluşunun 25. Yılı Etkinlikleri

Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının 13.03.1989 tarihli onayları ile kurulan Odamız, bu yıl kuruluşunun yirmibeşinci yılını idrak etmektedir.

Odamızın kuruluşunun 25 inci yılı dolayısıyla 13 Mart 2014 Perşembe günü üyelerimizin ve Odamız paydaşı durumundaki kurum kuruluş temsilcilerinin katılacağı bir “Danışma Değerlendirme Toplantısı” düzenlenecektir.

Deniz Ticareti ile iştigal eden siz üyelerimizin varlığından gücünü alan Odamızın kuruluşunun 25 inci yılı münasebetiyle düzenlenecek olan toplantıya ait program detayları bilahare duyurulacaktır.

Bilgilerinize rica ederiz.

 

Korer ÖZBENLİ

Genel Sekreter

Sirküler No:62/14 Mersin Limanı Aralık 2013 Ayı İstatistik Bilgileri Hk.

 

 

 

Sirküler: 62/14                                                                                                            21.02.2014

 

 

 

SAYIN ÜYEMİZ,

Odamız İstatistik Servisince Mersin  Limanı’na ait; hazırlanan;

Aralık  2013 ayı  Yük İstatistikleri detayları (357 sayfa)

CD ortamında düzenlenerek ekte sunulmuştur.

Bilgilerinizi  rica ederiz.

Saygılarımızla,

 

Korer ÖZBENLİ

Genel Sekreter 

 

Ek : 1.  1 adet CD. (Mersin Limanı Aralık  2013 ayı Yük ve Gemi İstatistik bilgileri ile

yüklü)

  1. Mersin Limanı Aralık  2013 ayı yük istatistiği genel dökümü dosyası. (357 sf)
  2. Mersin Limanı Aralık  2013 ayı yük istatistiği özet dökümü dosyası. (1 sf)
  3. Mersin Limanı 2013 yılı yük istatistiği özet dökümü dosyası. (1 sf)

Sirküler No:61/14 “25 Şubat 2014 Salı günü Adana Sanayi Odası’nda Yapılacak “ABD ile İş Yapmak Sunumu” Hk.

 

 

 

Sirküler: 61/14                                                                                                             19.02.2014

 

 

 

SAYIN ÜYEMİZ,

 

İlgi: A.B.D. Adana Konsolosluğu’nun 19 Şubat 2014 tarihli e-mail mesajı.

İlgi yazıda,  ABD Dış Ticaret Müsteşarlığı’ndan Ticaret Ataşesi John FAY ile Ticari Uzmanlar Perim AKGÜNER ve Özge ÇIRIKA’nın “ABD İle İş Yapmak” konusunda sunum yapmak üzere 25 Şubat Salı günü Adana’ya gelecekleri bildirilmektedir.

Adana Sanayi Odası Konferans Salonunda saat 14.00’da yapılacak olan sunuma ABD’ye yatırım yapmak, Amerikalı ortak bulmak, ABD şirketlerin Türkiye distribütörlüğünü almak ya da benzer projeleri olan firmalar, sözkonusu heyetle bire bir görüşmeler yapabileceklerdir.

Heyetle bire bir görüşme yapmak isteyenlerin, şirket adı, temsilcisi, hangi sektör ile ilgilendikleri ve cep telefonu bilgilerini 21 Şubat 2014 Cuma günü öğlene kadar aşağıda iletişim bilgileri yer alan kişiye bildirmelerini rica ederiz.

 

Korer ÖZBENLİ

Genel Sekreter 

 

 

İletişim Kurulacak Kişi Bilgileri

Mutlu SEVİNDİK – A.B.D Adana Konsolosluğu Ticari Uzmanı

Tel: 0.322. 346 62 62 Dahili 2318

Cep: 0.505 845 10 94

Faks: 0.322.346 62 72

Mersin Liman Bülteni

BÜLTEN 27 ŞUBAT

Back to top

Bize Ulaşın

      submit...
x