Türkçe Ingilizce

Şubat 2014

Mersin Deniz Ticaret Odası Kuruluşunun 25. Yılı Etkinlikleri

SAYIN ÜYEMİZ,

 

Konu  :  Mersin Deniz Ticaret Odası Kuruluşunun 25. Yılı Etkinlikleri

Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının 13.03.1989 tarihli onayları ile kurulan Odamız, bu yıl kuruluşunun yirmibeşinci yılını idrak etmektedir.

Odamızın kuruluşunun 25 inci yılı dolayısıyla 13 Mart 2014 Perşembe günü üyelerimizin ve Odamız paydaşı durumundaki kurum kuruluş temsilcilerinin katılacağı bir “Danışma Değerlendirme Toplantısı” düzenlenecektir.

Deniz Ticareti ile iştigal eden siz üyelerimizin varlığından gücünü alan Odamızın kuruluşunun 25 inci yılı münasebetiyle düzenlenecek olan toplantıya ait program detayları bilahare duyurulacaktır.

Bilgilerinize rica ederiz.

 

Korer ÖZBENLİ

Genel Sekreter

Sirküler No:60/14 Mersin Uluslararası Liman İşletmeciliği A.Ş. ve Mersin Denizcilik Faal.ve Tic.A.Ş.’nin Kullanacakları Yeni Banka Hesapları Hk.

 

 

 

Sirküler: 60/14                                                                                                             19.02.2014

 

 

 

SAYIN ÜYEMİZ,

Mersin Uluslararası Liman İşletmeciliği A.Ş.’nin, 17.02.2014 tarih ve 319 sayılı ve Mersin Denizcilik Faaliyetleri ve Ticaret A.Ş.’nin, 17.02.2014 tarih ve 324 sayılı “28 Şubat 2014 Tarihinden İtibaren Kullanılacakları Yeni Banka Hesap Numaraları”nı konu alan yazısı ekte sunulmuştur.

Bilgilerinize rica ederiz.

 

Korer ÖZBENLİ

Genel Sekreter 

 

 

Ekler:  

Ek-1.Mersin Uluslararası Liman İşletmeciliği A.Ş.’nin yazısı (1 Sayfa)

Ek-2.Mersin Denizcilik Faaliyetleri ve Ticaret A.Ş.’nin yazısı (1 Sayfa)

Sirküler No:59/14 “Türkiye-Japonya Ekonomik Ortaklık Anlaşması Anketi” Hk.

 

 

 

Sirküler: 59/14                                                                                                       18.02.2014

 

 

 

 

SAYIN ÜYEMİZ,

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin, 12.02.2014 tarih ve 3243 sayılı, “Türkiye-Japonya Ekonomik Ortaklık Anlaşması Anketi”ni konu alan yazısı ekte sunulmuştur.

Ekonomi Bakanlığı’nın web adresinin “Duyurular” bölümünde yer alan anketlerin doldurularak, 20 Mart 2014 Perşembe günü mesai saati bitimine kadar Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’ne (e-posta:basak.onur@tobb.org.tr,Fax:0.312.2182209) iletilmesi gerekmektedir.

Bilgilerinize rica ederiz.

 

Korer ÖZBENLİ

Genel Sekreter 

 

 

Eki: İlgi Yazı (1 Sayfa)

Sirküler No:58/14 “OIC Büyükelçiler Konferansı” Hk.

 

 

 

Sirküler: 58/14                                                                                                             18.02.2014

 

 

 

 

SAYIN ÜYEMİZ,

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin, 14.02.2014 tarih ve 3429 sayılı, “OIC Büyükelçiler Konferansı”nı konu alan yazısı ekte sunulmuştur.

Bilgilerinize rica ederiz.

 

Korer ÖZBENLİ

Genel Sekreter 

 

 

Eki: İlgi Yazı (1 Sayfa)

Sirküler No:57/14 “Ceyhan Deniz Terminalinde Hizmet Vermekte Olan Botaş Dörtyol İsimli Römorkörün Satışı” Hk.

 

 

 

Sirküler: 57/14                                                                                                             18.02.2014

 

 

 

 

SAYIN ÜYEMİZ,

Botaş Boru Hatları ile Petrol Taşıma A.Ş. Petrol İşletmeleri Bölge Müdürlüğü’nün, 14.02.2014 tarih ve 5398 sayılı, “Ceyhan Deniz Terminalinde Hizmet Vermekte Olan Botaş Dörtyol İsimli Römorkörün Satışı”nı konu alan yazısı ekte sunulmuştur.

Bilgilerinize rica ederiz.

 

Korer ÖZBENLİ

Genel Sekreter 

 

 

 

Eki: İlgi Yazı (2 Sayfa)

Mersin Liman Bülteni

BÜLTEN 19 ŞUBAT

Sirküler No:56/14 Gümrük Genel Tebliği (Gümrük Kontrolü Altında İşleme) (Seri No: 3)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Gümrük Kontrolü Altında İşleme) (Seri No: 6) Hk.

 

 

 

Sirküler: 56/14                                                                                                             14.02.2014

 

 

 

 

SAYIN ÜYEMİZ,

Gümrük Genel Tebliği (Gümrük Kontrolü Altında İşleme) (Seri No: 3)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Gümrük Kontrolü Altında İşleme) (Seri No: 6), 12 Şubat 2014 tarih ve 28911 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Söz konusu Tebliğ ile, 5/12/2009 tarihli ve 27423 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Gümrük Genel Tebliği (Gümrük Kontrolü Altında İşleme) (Seri No: 3)’nin,

-2 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Gümrük kontrolü altında işleme rejimi izin başvurusu Gümrük Yönetmeliğinin ek-55’inde yer alan form ile gümrük müdürlüğüne yapılır.”

– 5 inci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) İşlem görmüş ürünlerin serbest dolaşıma giriş rejimine tabi tutulmasına ilişkin beyanname, izni veren gümrük idaresinden başka bir gümrük müdürlüğüne de verilebilir.”

– Tebliğin Ek’i yürürlükten kaldırılmıştır.

Bilgilerinize rica ederiz.

 

Korer ÖZBENLİ

Genel Sekreter 

 

 

Eki: İlgili Tebliğ (1 Sayfa)

Sirküler No:55/14 Eximbank Programları Tanıtım Toplantısı Hk.

 

 

 

Sirküler: 55/14                                                                                                             14.02.2014

 

 

 

 

 

SAYIN ÜYEMİZ,

Mersin Ticaret ve Sanayi Odası’nın, 12.02.2014 tarih ve 1699 sayılı, “Eximbank Programları Tanıtım Toplantısı”nı konu alan yazısı ekte sunulmuştur.

Bilgilerinize rica ederiz.

 

Korer ÖZBENLİ

Genel Sekreter 

 

 

Eki: İlgi Yazı (1 Sayfa)

Back to top

Bize Ulaşın

      submit...
x