Türkçe Ingilizce

Şubat 2014

Sirküler No:47/14 “Türkiye-Kanada Denizcilik Anlaşması İçin Bilgi Notu Gönderilmesi” Hk.

 

 

 

Sirküler: 47/14                                                                                                             05.02.2014

 

 

 

 

 

SAYIN ÜYEMİZ,

 

 

İlgi:     T.C. Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Deniz Ticareti Genel Müdürlüğü’nün, 30.01.2014 tarih ve 140 sayılı yazısı.  

İlgi yazıda; Deniz ticaretinin ve denizcilik alanında işbirliğinin geliştirilmesi, ülkemiz ile deniz ticaretimiz olan ülkeler arasında ilişkilerin geliştirilmesi ve denizcilikte potansiyel işbirliği alanlarının genişletilmesi amacıyla denizcilik alanında istişareler gerçekleştirildiği bildirilmektedir.

Üyelerimizin bu bağlamda, 2014 yılı Nisan veya Mayıs ayında gerçekleştirilecek olan, Ülkemiz ile Kanada arasında denizcilik anlaşması müzakereleri sırasında karşılaşılan sorunlar, gündeme getirilmesinde fayda görülen hususlar ile anlaşmada yer almasını talep ettiğiniz konu başlıkları ile ilgili bilgi notlarını 5 Şubat 2014 saat 17:00’e kadar göndermelerini rica ederiz.

 

Halil DELİBAŞ

Genel Sekreter Yrd. 

 

 

Eki: İlgi yazı (1 Sayfa)

Sirküler No:46/14 “17.Türkçe Konuşan Girişimciler Programı” Hk.

 

 

 

Sirküler: 46/14                                                                                                             04.01.2014

 

 

 

 

 

SAYIN ÜYEMİZ,

 

İlgi: Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin, 31.01.2014 tarih ve 2286 sayılı yazısı.  

İlgi yazıda; Balkanlar, Doğu Avrupa, Kafkasya, Ortadoğu ve Orta Asya gibi bölge ülkelerinde, Almanya ve Rusya’da yaşayan ve Türkçe konuşan girişimcilere ülkemizin tanıtılması ve katılımcıların Türkiye ile ticari bağların güçlendirilmesine katkı sağlamak amacıyla 1-13 Mart 2014 tarihleri arasında “17.Türkçe Konuşan Girişimciler Programı” düzenleneceği bildirilmektedir.

17.Türkçe Konuşan Girişimciler Programı” kapsamında, yirmidört ülkeden gelecek yaklaşık 45 kişilik konuk girişimciler grubu ile 10 Mart 2014 Pazartesi günü Mersin Ticaret ve Sanayi Odası’nda 11:00-12:30 saatleri arasında düzenlenecek ikili görüşmelerle ilgili program ekte sunulmuş olup, katılımınızı rica ederiz.

 

Korer ÖZBENLİ

Genel Sekreter 

 

 

Eki: Türkçe Konuşan Girişimciler Mersin Programı (2 Sayfa)

Sirküler No:45/14 “Federal Demokratik Etiyopya Cumhuriyetine Ait İşletmelerin Satışa Çıkarıldığı” Hk.

 

 

 

Sirküler: 45/14                                                                                                             04.01.2014

 

 

 

 

SAYIN ÜYEMİZ,

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin, 28.01.2014 tarih ve 1907 sayılı, “Federal Demokratik Etiyopya Cumhuriyetine Ait İşletmelerin Satışa Çıkarıldığı”nı konu alan yazısı ekte sunulmuştur.

Bilgilerinize rica ederiz.

 

Korer ÖZBENLİ

Genel Sekreter 

 

 

Eki: İlgi Yazı (2 Sayfa)

Sirküler No:44/14 “Manta Limanı’nın Konteyner ve Çok Amaçlı Terminallerine İşletme Hakkı Verilmesi” Hk.

 

 

 

Sirküler: 44/14                                                                                                             04.01.2014

 

 

 

 

SAYIN ÜYEMİZ,

T.C. Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Deniz Ticareti Genel Müdürlüğü’nün,  30.01.2014 tarih ve 143 sayılı, “Manta Limanı’nın Konteyner ve Çok Amaçlı Terminallerine İşletme Hakkı Verilmesi”ni konu alan yazısı ekte sunulmuştur.

Bilgilerinize rica ederiz.

 

Korer ÖZBENLİ

Genel Sekreter 

 

 

Eki: İlgi Yazı (1 Sayfa)

Sirküler No:43/14 ” Anonim ve Limited şirketlerin sermayelerini 14 Şubat 2014 tarihine kadar yükseltmeleri gerekmekteği” Hk.

 

 

 

Sirküler: 43/14                                                                                                             03.02.2014

 

 

 

SAYIN ÜYEMİZ,

14.2.2011 tarihli Resmi Gazete’ de Yayımlanarak yürürlüğe giren 6103 Sayılı Türk Ticaret Kanununun Yürürlüğü ve Uygulama Şekli Hakkında Kanun’un Anonim Şirket ve Limited Şirketlerde Asgari Sermayeye ilişkin 20. maddesinin birinci fıkrasında “Anonim ve limited şirketler, Türk Ticaret Kanununun yayımı tarihinden itibaren üç yıl içinde sermayelerini, anılan Kanunun 332 ve 580 inci maddelerinde öngörülen tutarlara yükseltirler; aksi halde mezkur sürenin sonunda infisah etmiş sayılırlar.” hükmü yer almaktadır.

Bu düzenleme çerçevesinde, 14 Şubat 2014 tarihine kadar, Anonim Şirketlerin sermayelerini 50.000 Türk Lirasına, Limited şirketlerin sermayelerini 10.000 Türk Lirasına yükseltmeleri gerekmektedir.

6103 Sayılı Kanunun 20. Maddesinin ikinci fıkrası gereğince, Sermayenin Türk Ticaret Kanununda öngörülen tutara yükseltilmesi için yapılacak genel kurullarda toplantı nisabı aranmaz ve kararlar toplantıda mevcut oyların çoğunluğu ile alınır.

Bilgilerinize rica ederiz.

 

Korer ÖZBENLİ

Genel Sekreter 

 

Eki: İlgi Yazı (1 Sayfa)

 

Back to top

Bize Ulaşın

      submit...
x