Türkçe Ingilizce

Mart 2014

Sirküler No: 91/14 Gine Körfezinde Korsanlık Faaliyetlerinde Artış Gözlendiği

Sirküler: 91/14                                                                                                             25.03.2014

 

 

SAYIN ÜYEMİZ,

 

T.C. Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Deniz Ticareti Genel Müdürlüğü’nün, 17/03/2014 tarih ve 347 sayılı  “Gine Körfezinde Korsanlık Faaliyetlerinde Artış Gözlendiği”ni konu alan yazısı ekte sunulmuştur.

 

Bilgilerinize rica ederiz.

 

Korer ÖZBENLİ

Genel Sekreter 

 

Ek: İlgi Yazı (1 Sayfa)

Sirküler :90/14 Deniz ve İçsular Düzenleme Genel Müdürlüğü Bünyesinde Faaliyet Gösteren Ana Arama Kurtarma Koordinasyon Merkezi Erişim Bilgileri

Sirküler: 90/14                                                                                                             25.03.2014

 

 

SAYIN ÜYEMİZ,

 

T.C. Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Deniz ve İçsular Düzenleme Genel Müdürlüğü’nün, 05/03/2014 tarih ve 1561 sayılı  “ Genel Müdürlük Bünyesinde Faaliyet Gösteren Ana Arama Kurtarma Koordinasyon Merkezi Erişim Bilgileri”ni konu alan yazısı ekte sunulmuştur.

 

Bilgilerinize rica ederiz.

 

Korer ÖZBENLİ

Genel Sekreter 

 

Ek: İlgi Yazı (1 Sayfa)

Sirküler No: 89/14 2014 Başarının Sırrı Broşürü

Sirküler: 89/14                                                                                                             25.03.2014

 

SAYIN ÜYEMİZ,

 

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin, 14/03/2014 tarih ve 5501 sayılı  “2014 Başarının Sırrı Broşürü”nü konu alan yazısı ekte sunulmuştur.

İlgi yazıda,  2014 yılı Başarının Sırrı Broşürünün Ana Temasının “Web Girişimcileri: Avrupa’nın Dijital Şampiyonları” olarak belirlendiği, Broşürde yeni istihdam ve beceri sahaları yaratan web girişimcilerinin başarı hikâyelerine yer verileceği ile bu çerçevede, belirlenen tema ışığında web girişimciliği konusunda örnek bir hikayesi olan ve ülkemizi temsil edecek bir girişimci portresinin Birlikçe tespit edileceği bildirilmektedir.

 

Önerilecek olan temsilcilerin diğer girişimciler ve KOBİ’ler için örnek niteliği taşıyacak hikâyelerinin olması önem taşımakta olup, bu kapsamda, üyelerimizin web girişimciliği konusunda örnek hikayesi olan adayları belirleyerek yazı ekinde gönderilen formun, İngilizce olarak tanziminin sağlanması ve 27 Mart 2014 Perşembe Saat 17:00’a kadar Odamıza iletmelerini rica ederiz.

 

Korer ÖZBENLİ

Genel Sekreter  

 

Ek: İlgi Yazı ve eki form (4 Sayfa)

Mersin Liman Bülteni

BÜLTEN 25 MART

Mersin Liman Bülteni

BÜLTEN 21 MART

Mersin Liman Bülteni

BÜLTEN 20 MART

Sirküler No: 88/14 Maliye Bakanlığı tarafından yayımlanan Özel Tüketim Vergisi Genel Tebliğleri

Sirküler: 88/14                                                                                                             20.03.2014

 

 

 

SAYIN ÜYEMİZ,

 

Maliye Bakanlığı tarafından, “Özel Tüketim Vergisi Genel Tebliği Seri No: 1’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 30)”“Özel Tüketim Vergisi Genel Tebliği Seri No: 6’da Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 31)”, “Özel Tüketim Vergisi Genel Tebliği Seri No: 18’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 32)”  ile “Özel Tüketim Vergisi Genel Tebliği Seri No: 25’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 33)”, 18 Mart 2014 tarih ve 28945 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

 

Bilgilerinize rica ederiz.

 

Korer ÖZBENLİ

Genel Sekreter  

 

Ek-1. (Seri No: 30) (7 Sayfa)

 

Ek-2. (Seri No: 31) (1 Sayfa)

 

Ek-3. (Seri No: 32) (1 Sayfa)

 

Ek-4. (Seri No: 33) (1 Sayfa)

Sirküler No: 87/14 Milletlerarası Tahkim Ücret Tarifesi Hakkında Tebliğ

Sirküler: 87/14                                                                                                             20.03.2014

 

 

SAYIN ÜYEMİZ,

Adalet Bakanlığı tarafından “MİLLETLERARASI TAHKİM ÜCRET TARİFESİ HAKKINDA TEBLİĞ”, 15 Mart 2014 tarih ve  28942 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

 

Söz konusu Tebliğin birinci maddesi gereği,  “Milletlerarası Tahkim Kanunu uyarınca, taraflarla hakem veya hakem kurulu arasında ücretin belirlenmesi konusunda anlaşmaya varılamaz veya tahkim anlaşmasında ücretin belirlenmesine ilişkin herhangi bir hüküm bulunmazsa ya da taraflarca bu konuda yerleşmiş milletlerarası kurallara veya kurumsal tahkim kurallarına yollama yapılmamışsa, hakem veya hakem kurulunun alacağı ücret hususunda bu Tebliğ hükümleri uygulanır.”

 

Bilgilerinize rica ederiz.

 

Korer ÖZBENLİ

Genel Sekreter  

 

  Eki: İlgili Tebliğ (2 Sayfa)

Back to top

Bize Ulaşın

      submit...
x