Türkçe Ingilizce

Nisan 2014

Sirküler No:127/14 “İş Sağlığı ve Güvenliğine İlişkin İşyeri Tehlike Sınıfları Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ” Hk.

 

 

 

Sirküler: 127/14                                                                                                           21.04.2014

 

 

 

SAYIN ÜYEMİZ,

“İş Sağlığı ve Güvenliğine İlişkin İşyeri Tehlike Sınıfları Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ”, 18.04.2014 tarih ve 28976 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Söz konusu tebliğ ile, 26.12.2012 tarihli ve 28509 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan İş Sağlığı ve Güvenliğine İlişkin İşyeri Tehlike Sınıfları Tebliğinin ekinde yer alan ek-1’de değişiklik yapılmıştır.

Bu Tebliğ hükümlerini Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı yürütür.

Korer ÖZBENLİ

Genel Sekreter

 

 

Ekler: İlgili tebliğ (1 Sayfa)

Tebliğ ekine http://www.resmigazete.gov.tr/default.aspx#den ulaşılabilir.

MDTO’dan Yaşlı Yaşam Merkezi’ne Destek

Mersin Deniz Ticaret Odası, Alzheimer Derneği Mersin Şubesi tarafından Yenişehir’de inşa edilmekte olan Yaşlı Yaşam Merkezi’ne destek veriyor.

MDTO, Alzheimer Derneği Mersin Şubesi tarafından yaptırılan Yaşlı Yaşam Merkezi içerisinde yer alan standart hasta odasının isim hakkını aldı.

Proje içinde yer alan  24 metrekarelik T3 tipi standart hasta odasının isim hakkının MDTO’ya verilmesine ilişkin protokol  25 Şubat günü  Mersin Deniz Ticaret Odası Konferans Salonu’nda, MDTO Meclis Başkanı Jan Taşçı, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Jozef Atat ve Alzheimer Derneği Mersin Şubesi Genel Sekreteri Av. Sevgi Yanpar tarafından imza altına alındı.

Alzheimer Derneği Mersin Şubesi Genel Sekreteri Sevgi Yanpar, İmza töreninin ardından yaptığı konuşmada,  3 bin 956 metrekare kapalı alanlı ve 150 kişi kapasiteli Yaşlı Yaşam Merkezi’nin Türkiye’de bir ilk olacağını söyledi, projeye destekleri için MDTO Meclis üyelerine teşekkür etti.


 yasliyasam1merkezi

Sirküler No:126/14 “Baltık Ülkelerinde Yaşayan Yabancılara Mahsus Pasaport Hamilleri” Hk.

 

 

 

Sirküler: 126/14                                                                                                           18.04.2014

 

 

 

SAYIN ÜYEMİZ,

Konu:  Baltık Ülkelerinde Yaşayan Yabancılara Mahsus Pasaport Hamilleri.  

İlgi :    a) T.C. Mersin Valiliği İl Emniyet Müdürlüğü’nün,  31/03/2014 tarih ve 06647 sayılı

                yazısı.

b) Emniyet Genel Müdürlüğü’nün 18/03/2014 gün ve 34113419-49619-5-69-(4193- 1/200-1)sayılı yazısı.

İlgi (a) yazı eki; Emniyet Genel Müdürlüğünün yazısında;  Baltık ülkelerinde (Estonya, Letonya ve Litvanya) yaşanan Rus asıllı vatansız yabancılara anılan ülkelerce düzenlenmiş yabancılara mahsus pasaportlar (‘‘Alien’s Pasaport’’ – ‘‘Tİ’’ (Vizeye tabi, istizan sonucu merkezden alınacak talimata göre işlem yapılır.) ve ikili anlaşmalara göre pasaport yerine geçerli gemiadamı cüzdanlarıyla (‘‘M’’ vizeden muaf) birlikte hudut kapılarına gelmeleri halinde nasıl bir işlem uygulanacağı, detaylı olarak izah edilerek gereğinin buna göre yapılması gerektiği belirtilmektedir.

Uygulamada gereğinin söz konusu genelgeye göre yapılarak, olabilecek aksaklıkların önlenebilmesi için; Emniyet Genel Müdürlüğünün ilgi sayılı genelgesinde belirtilen hususlara uyulması gerektiğini bilgilerinize rica ederiz.

 

 

Korer ÖZBENLİ

Genel Sekreter

 

 

 

Ek: Emniyet Genel Müdürlüğü’nün 18 Mart 2014 tarihli yazısı (1 Sayfa)

Sirküler No:125/14 “Gemiciler İçin Liman Şehri İzin Belgesi Düzenlenmesi” Hk.

 

 

 

Sirküler: 125/14                                                                                                           18.04.2014

 

 

SAYIN ÜYEMİZ,

Konu: Gemiciler İçin Liman Şehri İzin Belgesi Düzenlenmesi.

İlgi :    a) T.C. Mersin Valiliği İl Emniyet Müdürlüğü’nün,  03/04/2014 tarih ve 06670 sayılı yazısı.

b) Emniyet Genel Müdürlüğü’nün 27/03/2014 gün ve 34113419-49619-5-47-(4193-1/15-16)8425-50781 sayılı yazısı.

İlgi (a) yazı eki; Emniyet Genel Müdürlüğü’nün Özellikle ülkemize bakım, onarım için gelip uzun süre ülkemizde kalan yabancı bayraklı gemi personeli ile deniz hudut kapılarımıza gelen gemilerin personellerine verilen “ Liman Şehri İzin Belgesi” nin birden fazla düzenlenip düzenlenemeyeceği, izin süresi hitamında gemiye dönmeyen gemiciler ve kaptanları hakkında ne gibi işlem yapılacağı hakkındaki ilgi (b) yazısı ekte sunulmuştur.

Yazıda ayrıca, 11/04/2014 tarihinde yürürlüğe girecek olan 6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanununun “Vize muafiyeti” başlıklı 12’inci fıkrasının (a) bendinde “Mücbir nedenlerle, Türk hava ve deniz limanlarını kullanmak zorunda kalan taşıtlardaki yabancılardan liman şehrine çıkacak kişiler “için” … Türkiye’ye girişte vize şartı aranmayabilir:” hükümlerinin yer almasının yanı sıra ülkemiz deniz limanlarına bakım, onarım için gelen ve uzun süre kalacak gemi personeline “5682 sayılı Pasaport Kanunu”nun 6’ıncı ve 20’inci maddeleri, “Gemiadamlarının Ulusal Kimlik Kartlarına İlişkin 108 sayılı İLO Sözleşmesi”nin 6’ıncı maddesi ile 11/04/2014 tarihinde yürürlüğe girecek olan “6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu”nun 12’inci maddesi kapsamında;

“Gemiadamı Liman Şehri İzin Belgesi”nin; şekli, düzenlenme şekli, geçerlilik süresi, talep ve verilişi, geri alınışı ve belgenin kullanılmasında uyulması gereken usul ve esaslar ile esaslara uymayanlar hakkında yapılacak işlemleri belirleyen usul ve esasları belirten yazıları gönderilerek, uygulamada gereğinin buna göre yapılmasını, ayrıca ilimiz deniz limanına sefer yapan gemi acentelerinin konuya ilişkin bilgilendirilmesi istenmektedir.

Uygulamada gereğinin söz konusu genelgeye göre yapılarak olabilecek aksaklıkların önlenebilmesi için; Emniyet Genel Müdürlüğü’nün, ilgi sayılı genelgesinde belirtilen hususlara uyulması gerektiğini bilgilerinize rica ederiz.

 

 

Korer ÖZBENLİ

Genel Sekreter

 

 

Ek: Emniyet Genel Müdürlüğü’nün 27/03/2014 tarihli yazısı (5 Sayfa)

Sirküler No:124/14 “Suriye’ye Sevk Edilmek İstenen Kullanılmış Araçlar” Hk.

 

 

 

Sirküler: 124/14                                                                                                           18.04.2014

 

 

 

SAYIN ÜYEMİZ,

 

 

Konu  : Suriye’ye Sevk Edilmek İstenilen Kullanılmış Araçlar.           

İlgi      :  a) Mersin Uluslararası Liman İşletmeciliği A.Ş.’nin, 07/01/2014 tarih ve 42 sayılı yazısı.

                  b) Mersin Uluslararası Liman İşletmeciliği A.Ş.’nin, 17.04.2014 tarih ve 76 sayılı yazısı.

İlgi (a) yazı ile, Mersin Limanında tahliyesine izin verilemeyeceği bildirilen; Suriye’ye sevk edilmek istenilen kullanılmış araçlar ile konşimentosunda ve kargo/gemi manifestosunda hangi ülkeye transit edileceği belirtilmeyen kullanılmış otomobil, pickup, cip, panelvan, minibüs, midibüs ve 5 tona kadar diğer tekerlekli veya paletli araçların tahliyesine izin verilebilmesi için yerine getirilecek şartları bildirilen ilgi (b) yazı ekte sunulmuştur.

Bilgilerinize rica ederiz.

 

Korer ÖZBENLİ

Genel Sekreter 

 

Ek: İlgi Yazı (2 Sayfa)

Sirküler No:123/14 “Uluslararası Deniz Trafiğinin Kolaylaştırılması Sözleşmesine Katılmamızın Uygun Bulunduğuna Dair Kanun” Hk.

 

 

 

Sirküler: 123/14                                                                                                     17.04.2014

 

 

 

SAYIN ÜYEMİZ,

Uluslararası Deniz Trafiğinin Kolaylaştırılması Sözleşmesine Katılmamızın Uygun Bulunduğuna Dair Kanun”, 16 Nisan 2014 tarih ve 28974 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Söz konusu Kanun ile, 9 Nisan 1965 tarihinde Londra’da kabul edilen “Uluslararası Deniz Trafiğinin Kolaylaştırılması Sözleşmesi” ne katılmamız uygun bulunmuştur.

Bilgilerinize rica ederiz.

 

Korer ÖZBENLİ

Genel Sekreter 

 

 

Eki: İlgi Kanun (1 Sayfa)

Sirküler No:122/14 “2004 Gemi Balast Suyu ve Sedimanlarının Kontrolü ve Yönetimi Hakkında Uluslararası Sözleşmeye Katılmamızın Uygun Bulunduğuna Dair Kanun” Hk.

 

 

 

 

Sirküler: 122/14                                                                                                     17.04.2014

 

 

 

SAYIN ÜYEMİZ,

2004 Gemi Balast Suyu ve Sedimanlarının Kontrolü ve Yönetimi Hakkında Uluslararası Sözleşmeye Katılmamızın Uygun Bulunduğuna Dair Kanun”, 16 Nisan 2014 tarih ve 28974 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Söz konusu Kanun ile, 13 Şubat 2004 tarihinde kabul edilen “2004 Gemi Balast Suyu ve Sedimanlarının Kontrolü ve Yönetimi Hakkında Uluslararası Sözleşme”ye çekince ile birlikte katılmamız uygun bulunmuştur.

Bilgilerinize rica ederiz.

 

Korer ÖZBENLİ

Genel Sekreter 

 

 

Eki: İlgi Kanun (1 Sayfa)

Sirküler No:121/14 “Mersin Limanı Belediye Hudutları İçinde Sefer Yapan Motorların 01.05.2014-01.11.2014 Tarihleri Arasındaki Yaz Tarifesi” Hk.

 

 

 

Sirküler: 121/14                                                                                                     17.04.2014

 

 

SAYIN ÜYEMİZ,

T.C. Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Mersin Liman Başkanlığı’nda 16 Nisan 2014 tarihinde yapılan toplantıda belirlenen,  “Mersin Limanı Belediye Hudutları İçinde Sefer Yapan Motorların 01.05.2014-01.11.2014 Tarihleri Arasındaki Yaz Tarifesi” ekte sunulmuştur.

Bilgilerinize rica ederiz.

 

Korer ÖZBENLİ

Genel Sekreter 

 

Ek: Motor Yaz Tarifesi ( 1sayfa)

Sirküler No:120/14 “MTSO Tarafından Düzenlenecek “Genel Kurumsal Lisanslama, Office 365 Lisanslama-Senaryolar, Windows Server 2012 R2-Hyper Teknolojisi ve Yenilikleri Konulu Bilgilendirme Toplantısı” Hk.

 

 

 

Sirküler: 120/14                                                                                                           16.04.2014

 

 

 

SAYIN ÜYEMİZ,

 

İlgi:  Mersin Ticaret ve Sanayi Odası’nın 16 Nisan 2014 tarihli E-Mail Mesajı.

İlgi yazıda; Mersin Ticaret ve Sanayi Odası Eğitim ve Kalkınma Vakfı (EKAV) organizasyonunda, 18 Nisan 2014 Cuma günü, 13:30-17:00 saatleri arasında, MTSO Konferans Salonunda, Microsoft yetkilileri tarafından “Genel Kurumsal Lisanslama, Office 365 Lisanslama-Senaryolar, Windows Server 2012 R2-Hyper Teknolojisi ve Yenilikleri” konularında bilgilendirme toplantısı gerçekleştirileceği bildirilmektedir. 

Bilgilerinize rica ederiz.

 

Korer ÖZBENLİ

Genel Sekreter  

Back to top

Bize Ulaşın

      submit...
x