Türkçe Ingilizce

Temmuz 2014

Sirküler No:247/14 “Gümrük Alanında Yapılacak Üst Düzey Görüşmelere Yönelik Görüş Talebimiz” Hk.

 

 

 

 

Sirküler: 247/14                                                                                                         31.07.2014

 

 

SAYIN ÜYEMİZ,

Konu  : Gümrük Alanında Yapılacak Üst Düzey Görüşmelere Yönelik Görüş Talebimiz Hk.

İlgi      : Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin 25.07.2014 tarih ve 14857 sayılı yazısı.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinden alınan ve bir örneği ekte sunulan ilgi yazıda; 2014 yılı Ağustos ve Eylül ayları içerisinde Bakan Yardımcısı Sn. Fatih METİN ve Müsteşar Sn. Ziya Altunyaldız başkanlığında oluşacak olan Gümrük ve Ticaret Bakanlığı heyetleri ile Bosna Hersek, Kosova, Karadağ, Beyaz Rusya, Sırbistan, Rusya, Gürcistan ve Hong Kong Gümrük İdaresi Başkanları arasında üst düzey görüşmeler gerçekleştirileceği belirtilerek, ülkemiz ile anılan ülkeler arasındaki ilişkilere yönelik görüşlerin iletilmesi istenilmektedir.

Bu nedenle, ülkemiz ile anılan ülkeler arasındaki ilişkilere yönelik olarak, söz konusu toplantıda ele alınmasında fayda görülen hususlara ilişkin görüşlerinizin en geç 6 Ağustos 2014 Çarşamba günü mesai bitimine kadar Odamıza iletilmesini rica ederiz.

 

Mesut ÖZTÜRK

Genel Sekreter Yrd.   

 

 

Eki: İlgi Yazı (1 Sayfa)

 

Sirküler No:246/14 “Özbekistan’daki Gelişmiş Elektrik Ölçüm Projesi” Hk.

 

 

 

Sirküler: 246/14                                                                                                         31.07.2014

 

 

SAYIN ÜYEMİZ,

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin 17.07.2014 tarih ve 14236 sayılı, “Özbekistan’daki Gelişmiş Elektrik Ölçüm Projesi”ni konu alan yazısı ekte sunulmuştur.

Bilgilerinize rica ederiz.

 

Mesut ÖZTÜRK

Genel Sekreter Yrd.   

 

Eki: İlgi Yazı (1 Sayfa)

 

Sirküler No:245/14 “Kazan’da Düzenlenecek 5. Euro-Asia Expo Sergisi” Hk.

 

 

 

 

Sirküler: 245/14                                                                                                         31.07.2014

 

 

SAYIN ÜYEMİZ,

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin 21.07.2014 tarih ve 14483 sayılı, “Kazan’da Düzenlenecek        5. Euro-Asia Expo Sergisi”ni konu alan yazısı ekte sunulmuştur.

 

Bilgilerinize rica ederiz.

 

Mesut ÖZTÜRK

Genel Sekreter Yrd.   

 

Eki: İlgi Yazı (1 Sayfa)

Sirküler No:244/14 “Hırvatistan’da Düzenlenecek II.Küresel Girşimcilik Kongresi” Hk.

 

 

 

 

Sirküler: 244/14                                                                                                         31.07.2014

 

 

SAYIN ÜYEMİZ,

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin 21.07.2014 tarih ve 14518 sayılı, “Hırvatistan’da Düzenlenecek II.Küresel Girşimcilik Kongresi”ni konu alan yazısı ekte sunulmuştur.

 

Bilgilerinize rica ederiz.

 

Mesut ÖZTÜRK

Genel Sekreter Yrd.   

 

Eki: İlgi Yazı (1 Sayfa)

 

Sirküler No:243/14 “RF/Tataristan Uluslararası Yatırım Şirketinin Talebi” konulu sirküler

 

 

 

Sirküler: 243/14                                                                                                         31.07.2014

 

 

SAYIN ÜYEMİZ,

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin 17.07.2014 tarih ve 14207 sayılı, “RF/Tataristan Uluslar arası Yatırım Şirketinin Talebi”ni konu alan yazısı ekte sunulmuştur.

Bilgilerinize rica ederiz.

 

Mesut ÖZTÜRK

Genel Sekreter Yrd.   

 

 

Eki: İlgi Yazı (2 Sayfa)

Sirküler No:242/14 “Profesyonel Sualtıadamları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” Hk.

 

 

 

 

 

Sirküler: 242/14                                                                                                         25.07.2014

 

 

SAYIN ÜYEMİZ,

“Profesyonel Sualtıadamları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik”,24 Temmuz 2014 tarih ve 29070 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Söz konusu Yönetmelik ile,  2/9/1997 tarihli ve 23098 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Profesyonel Sualtıadamları Yönetmeliği’nin “Çalışabilme Koşulları” başlıklı 8 inci maddesinin “Türkiye Cumhuriyeti karasuları ile göller ve nehirlerde profesyonel sualtıadamı olarak, sünger kabuk gibi su ürünleri toplamak maksadıyla dalış yapacaklar ile su ürünleri çiftliklerinde çalışacakların en az balıkadam veya ikinci sınıf dalgıç yeterlik belgesine sahip olmaları gerekir.” şeklindeki beşinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Türkiye Cumhuriyeti karasuları ile göller ve nehirlerde profesyonel sualtıadamı olarak, sünger, kabuk gibi su ürünleri istihsali yapmak maksadıyla dalış yapacak olanlara, 5 inci maddede yer alan nitelikleri haiz olup 65 yaşını geçmemiş ve 30/6/2014 tarihinden önce İdarece uygun görülen bir dalış eğitimini tamamlamış ve bunu belgelemiş olanların Liman Başkanlıklarına müracaat etmeleri durumunda; üzerinde Liman Başkanlığı/İdare tarafından “Sadece bireysel su ürünleri istihsali amacıyla dalış yapabilir.” ibaresi bulunan aday dalgıç yeterliği belgesi verilir. Bu belge başka amaçla kullanılamaz. Su ürünleri çiftliklerinde çalışacakların ise en az balıkadam veya ikinci sınıf dalgıç yeterlik belgesine sahip olmaları gerekir.”

Bu Yönetmelik hükümlerini Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı yürütür.

Bilgilerinize rica ederiz.

 

 

Halil DELİBAŞ

Genel Sekreter Yrd.   

 

 

Eki: İlgi Yönetmelik (1 Sayfa)

 

Mersin Liman Bülteni

BÜLTEN 31 TEMMUZ

Mersin Liman Bülteni

BÜLTEN 25 TEMMUZ

14 – 20 Temmuz Haftası Denizcilik Haberleri

14-20 TEMMUZ HAFTASI DENİZCİLİK HABERLERİ

Mersin Liman Bülteni

BÜLTEN 23 TEMMUZ

Back to top

Bize Ulaşın

      submit...
x