Türkçe Ingilizce

Ağustos 2014

Sirküler No: 282/14 “Kırım’a Yapılacak Deniz Seferleri” Hk.

 

 

 

Sirküler: 282/14                                                                                                           28.08.2014

 

 

 

 

SAYIN ÜYEMİZ,

T.C. Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme bakanlığı Deniz Ticareti Genel Müdürlüğü’nün, 25.08.2014 tarih ve 41915 sayılı  “ Kırım’a Yapılacak Deniz Seferleri”ni konu alan yazısı ekte sunulmuştur.

Bilgilerinize rica ederiz.

 

Korer ÖZBENLİ

Genel Sekreter  

 

 

Eki: İlgi Yazı (2 Sayfa)

Sirküler No:281/14 “Novorossisk Limanı’nın Rusya Federasyonu’na Gerçekleştirilecek İhracatlarda Basitleştirilmiş Gümrük Hattı Kapsamında İşlem Terminali Olacağı” Hk.

 

 

 

Sirküler: 281/14                                                                                                           28.08.2014

 

 

SAYIN ÜYEMİZ,

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin, 27.08.2014 tarih ve 16372 sayılı  “Novorossisk Limanı’nın Rusya Federasyonu’na Gerçekleştirilecek İhracatlarda Basitleştirilmiş Gümrük Hattı Kapsamında İşlem Terminali Olacağı”nı konu alan yazısı ekte sunulmuştur.

Bilgilerinize rica ederiz.

 

Korer ÖZBENLİ

Genel Sekreter  

 

 

Eki: İlgi Yazı (1 Sayfa)

Sirküler No:280/14 “Deniz Yolu ile Yapılacak Düzenli Seferlere Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” Hk.

 

 

 

Sirküler: 280/14                                                                                                           27.08.2014

 

 

 

SAYIN ÜYEMİZ,

 

“Deniz Yolu ile Yapılacak Düzenli Seferlere Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik”, 23 Ağustos 2014 tarih ve 29097 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Söz konusu Yönetmelik ile, 25/11/2010 tarihli ve 27766 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan Deniz Yolu ile Yapılacak Düzenli Seferlere Dair Yönetmeliğin Amaç başlıklı 1 inci maddesi ile Kapsambaşlıklı 2 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Türkiye Cumhuriyeti liman/iskeleleri arasında yapılan düzenli seferlere ilişkin usul ve esasları belirlemektir.”

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, tüm sefer bölgelerinde, Türkiye Cumhuriyeti liman/iskeleleri arasında yolcu motorları, yolcu, Ro-Ro/Yük, Ro-Ro/Yolcu ve feribot gemileri ile yapılan düzenli seferleri kapsar.”

Bunun yanında, aynı Yönetmelik ile 25/11/2010 tarihli ve 27766 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Deniz Yolu ile Yapılacak Düzenli Seferlere Dair Yönetmeliğin,

 

  • Dayanak başlıklı 3 üncü maddesi, Tanımlar başlıklı 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (ç) ve (f) bentleri, Başvuru başlıklı 6 ncı maddesi, Değerlendirme başlıklı 8 inci maddesi, Hat izinli gemilerle ilgili uygulama başlıklı 9 uncu maddesi, Süresi sona eren hat izninin yenilenmesi başlıklı 11 inci maddesi, İznin askıya alınması başlıklı 16 ncı maddesi başlığıyla birlikte, İzin iptali başlıklı 17 nci maddesi ile Yürütme başlıklı 19 uncu maddesi değiştirilmiş,

 

  • Tanımlar  başlıklı 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi, Hat izni verilmesi başlıklı 5 inci maddesinin ikinci fıkrası ile Aranan nitelikler başlıklı 7 nci maddesinin ikinci fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

Bu Yönetmelik hükümlerini Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı yürütür.

Bilgilerinize rica ederiz.

 

Korer ÖZBENLİ

Genel Sekreter

 

Sirküler No:279/14 “Mersin Limanı 30 Ağustos Zafer Bayramı Çalışma Programı” Hk.

 

 

 

Sirküler: 279/14                                                                                                  27.08.2014

 

 

 

SAYIN ÜYEMİZ,

Mersin Uluslararası Liman İşletmeciliği A.Ş.’nin, 21.08.2014 tarih ve 1682 sayılı  “Mersin Limanı 30 Ağustos 2014 Zafer Bayramı Çalışma Programı”nı konu alan yazısı ekte sunulmuştur.

Bilgilerinize rica ederiz.

 

Korer ÖZBENLİ

Genel Sekreter 

 

Eki: İlgi Yazı (1 Sayfa)

Mersin Liman Bülteni

BÜLTEN 27 AGUSTOS

Sirküler No:278/14 “20-24 Ekim 2014 Tarihleri Arasında Düzenlenecek Gemi Acenteliği Eğitim Semineri” Hk.

 

 

 

Sirküler: 278/14                                                                                                                   26.08.2014

 

 

SAYIN ÜYEMİZ,

Konu        : 20-24 Ekim 2014 Tarihleri Arasında Düzenlenecek Gemi Acenteliği Eğitim Semineri Hk.

İlgi           :(a) 05.03.2012 tarih ve 28224 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Gemi Acenteleri Yönetmeliği.

                    (b) Gemi Acenteleri Eğitim Yönergesi.

                    (c) 07.01.2014 tarih ve 7/14 sayılı sirkülerimiz.

İlgi (a) ve (b) mevzuatlar ile ilgi (c) sirkülerimiz ile duyurulan 2014 Yılı Gemi Acenteliği Eğitim Semineri Takvimi gereğince, Odamız tarafından 20-24 Ekim 2014 tarihleri arasında Gemi Acenteliği Eğitim Semineri düzenlenecektir.

Bu nedenle, söz konusu eğitim seminerine katılmak isteyen kişilerin ekteki dilekçeyi doldurarak en geç  17 Ekim 2014 Cuma günü mesai bitimine kadar Odamıza başvurmaları gerekmektedir.

Eğitimlerle ilgili detaylı bilgilere, T.C. Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı web sitesi (https://atlantis.udhb.gov.tr/ABS/acente_ANA.asp) ve Odamız web sitesi (http://www.mdto.org.tr) aracılığı ile ulaşılabileceği gibi, aşağıda temas bilgileri bulunan Odamız ilgililerinden de yardım alınabilecektir.

Bilgilerinize rica ederiz.

 

Korer ÖZBENLİ

Genel Sekreter  

 

Odamız İletişim Bilgileri                                    :

  1. Halil DELİBAŞ

(MDTO Genel Sekreter Yrd.-Gemi Acent.Eğitim Komisyonu Üyesi)

Telefon    : 0324-3277000

E-Mail      : hdelibas@mdto.org

  1. Eda KARA (ÖKTEM)

(MDTO Yazı İşleri ve Üye Sicil Memuru-Gemi Acent.Eğitim Koordinatörü)

Telefon    :0324-3277000/ Dahili: 136

E-Mail      : edakara@mdto.org; eoktem@mdto.org

 

Ek: Gemi Acent.Eğitim Semineri Başvuru Dilekçesi Örneği (1 Syf)

Sirküler No:277/14 “Avrupa İş Sağlığı ve Güvenliği İyi Uygulama Yarışması” Hk.

 

 

 

Sirküler: 277/14                                                                                                           26.08.2014

 

 

SAYIN ÜYEMİZ,

Konu: Avrupa İş sağlığı ve Güvenliği İyi Uygulama Yarışması.

İlgi: Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin, 18.08.2014 tarih ve 15950 sayılı yazısı.

İlgi yazı ekinde alınan ve bir örneği ekte sunulan,  Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü’nün yazısında;  İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü ile Avrupa, İş Sağlığı ve Güvenliği Ajansı (EU-OSHA) iş birliğinde 2014-2015 yıllarında ülkemizde “Sağlıklı İşyeri Stresi Yönetir” konu başlıklı kampanya yürütüleceği, bu kampanya çerçevesinde gerçekleştirilecek faaliyetler kapsamında iş yerlerinde iyi uygulamaların özendirilmesi ve yaygınlaştırılması amacıyla “Avrupa İyi Uygulama Ödülleri Yarışması” düzenleneceği bildirilmektedir.

Bu yarışmaya aday gösterilecek iş yerinde stres ve psiko-sosyal risklerin başarıyla yönetilmesine yönelik eğitim, yaklaşım, uygulama örneklerinden en iyi ikisi seçilip ülkemizi temsilen EU-OSHA’ya gönderilecektir. Bu bağlamda üyelerimizden şirketlerinde böyle bir çalışmanın olması halinde en geç 5 Eylül 2014 Cuma günü mesai bitimine kadar, Odamız e-posta (mersindto@mdto.org, mboga@mdto.org) adreslerine bildirmelerini rica ederiz.

 

Korer ÖZBENLİ

Genel Sekreter  

 

 

Ekler:

Ek-1. İlgi Yazı (1 Sayfa)

Ek-2. Başvuru Formu ve Açıklamalar (4 Sayfa)

 

Konuyla ilgili detaylı bilgi almak için Odamız personeli

Meryem Boğa ile iletişim kurabilirsiniz.

Telefon : 3277000 dahili 139

E-Posta:  mboga@mdto.org

Sirküler No:276/14 “Türkiye-Danimarka İşbirliği Fırsatları ve Networking Yemeği” Hk.

 

 

 

Sirküler: 276/14                                                                                                           25.08.2014

 

 

SAYIN ÜYEMİZ,

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin 21.08.2014 tarih ve 16127 sayılı  “Türkiye-Danimarka İşbirliği Fırsatları ve Networking Yemeği”ni konu alan yazısı ekte sunulmuştur.

Bilgilerinize rica ederiz.

 

Korer ÖZBENLİ

Genel Sekreter  

 

 

Eki: İlgi Yazı (2 Sayfa)

Back to top

Bize Ulaşın

      submit...
x