Türkçe Ingilizce

Kasım 2014

Sirküler No: 406/14 Mersin Ticaret ve Sanayi Odası ile Finansbank’ın 27 Kasım 2014 tarihinde düzenleyeceği “E-Defter, E-Fatura, E-Arşiv” uygulamalarının anlatılacağı seminer

Sirküler: 406/14                                                                                                           25.11.2014

 

 SAYIN ÜYEMİZ,

 

Mersin Ticaret ve Sanayi Odası ile Finansbank’ın 27 Kasım 2014 tarihinde düzenleyeceği “E-Defter, E-Fatura, E-Arşiv” uygulamalarının anlatılacağı seminer davetiyesi ekte sunulmuştur.

 

Bilgilerinize rica ederiz.

Korer ÖZBENLİ

Genel Sekreter   

 

Eki: Seminer Davetiyesi

 

 

 

Sirküler No: 405/14 Gezi Tekneleri Yönetmeliği Kapsamında Alberk Qa Uluslararası Teknik Kontrol ve Belgelendirme Anonim Şirketinin Onaylanmış Kuruluş Olarak Görevlendirilmesine Dair Tebliğ

Sirküler: 405/14                                                                                                                                                                  24.11.2014

 

SAYIN ÜYEMİZ,

 

“Gezi Tekneleri Yönetmeliği Kapsamında Alberk Qa Uluslararası Teknik Kontrol ve Belgelendirme Anonim Şirketinin Onaylanmış Kuruluş Olarak Görevlendirilmesine Dair Tebliğ”, 22 Kasım 2014 tarih ve 29183 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Bu Tebliğ, Avrupa Birliği Komisyonu internet sitesinde görevlendirme bildirimi gerçekleşen Alberk QA Uluslararası Teknik Kontrol ve Belgelendirme Anonim Şirketinin, 1/4/2003 tarihli ve 25066 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gezi Tekneleri Yönetmeliği İçin Onaylanmış Kuruluş Görevlendirilmesinde Esas Alınan Temel Kriterlere Dair Tebliğin 7 nci maddesi gereği görevlendirilmesini amaçlamaktadır.

Bu Tebliğ hükümlerini Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı yürütür.

Bilgilerinize rica ederiz.

 

Korer ÖZBENLİ

Genel Sekreter   

Eki: İlgili Tebliğ

Sirküler No: 404/14 Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 102)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Gümrük İşlemleri)(Seri No: 118)

Sirküler: 404/14                                                                                                               24.11.2014

 

 SAYIN ÜYEMİZ,

 

“Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 102)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Gümrük İşlemleri)(Seri No: 118)”, 23 Kasım 2014 tarih ve 29184 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Söz konusu Tebliğ ile, 28/1/2013 tarihli ve 28542 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 102)’nin 3 üncü maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Pil ve Akümülatörlerin İthalat Denetimi Tebliği kapsamı pil ve akümülatörlerin serbest dolaşıma giriş işlemleri sadece aşağıda belirtilen gümrük müdürlüklerinden yapılır.

 

Sıra No Yetkili Gümrük Müdürlüğü
1 Esenboğa Gümrük Müdürlüğü
2 Ankara Gümrük Müdürlüğü
3 Halkalı Gümrük Müdürlüğü
4 Haydarpaşa Gümrük Müdürlüğü
5 Atatürk Havalimanı Kargo Gümrük Müdürlüğü
6 Sabiha Gökçen Havalimanı Gümrük Müdürlüğü
7 Erenköy Gümrük Müdürlüğü
8 İstanbul Deri Serbest Bölge Gümrük Müdürlüğü
9 Ambarlı Gümrük Müdürlüğü
10 Yeşilköy Gümrük Müdürlüğü
11 Mersin Gümrük Müdürlüğü
12 Gemlik Gümrük Müdürlüğü
13 Bursa Gümrük Müdürlüğü
14 Ege Serbest Bölge Gümrük Müdürlüğü
15 İzmir Gümrük Müdürlüğü
16 Dilovası Gümrük Müdürlüğü
17 Adnan Menderes Gümrük Müdürlüğü

Bu Tebliğ hükümlerini Gümrük ve Ticaret Bakanı yürütür.

Bilgilerinize rica ederiz.

 

Korer ÖZBENLİ

Genel Sekreter   

Eki: İlgili Tebliğ

Sirküler No: 403/14 23.11.2014 Pazar günü saat 07.00-17.00 saatleri arasında Liman genelinde elektrik kesintisi olacağı

Sirküler: 403/14                                                                                                               22.11.2014

 

SAYIN ÜYEMİZ,

 

İlgi : Mersin Uluslararası Liman İşletmeciliği A.Ş.’nin, 21/11/2014 tarih ve 2440 sayılı yazısı.

 

İlgi yazıda, Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi (TEDAŞ)’nin enerji nakil hatlarında yapacağı bakım çalışma nedeni ile 23.11.2014 Pazar günü saat 07.00-17.00 saatleri arasında Liman genelinde elektrik kesintisi olacağı ve kesinti süresince elektrikle çalışan vinçlerin ve sahaların tamamında hizmet verilemeyeceği bildirilmektedir.

 

Bilgilerinize rica ederiz.

 

Halil DELİBAŞ

Genel Sekreter Yrd.  

 

Sirküler No: 402/14 Dahilde İşleme Rejimi kapsamında Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Gümrükler Genel Md. 2014/20 sayılı Genelgesinin Uygulama Prosedürü

Sirküler: 402/14                                                                                                                                                      21.11.2014

 

SAYIN ÜYEMİZ,

 

Bilindiği üzere, 4458 sayılı Gümrük Kanunu’nun 108. maddesi uyarınca, serbest dolaşımda olmayan eşyanın Türkiye Gümrük Bölgesi’nde tamir ve bakım işlemleri dahil olmak üzere işleme faaliyetine tabi tutulmasının Dahilde İşleme Rejimi kapsamında yapılması Gümrükler Genel Müdürlüğü tarafından uygulamaya konulmuştu.

Limanlarımıza gelen gemilerin limanda kaldıkları süre içerisinde seyir ve can güvenliğini doğrudan ilgilendiren malzeme ve ekipmanların Dahilde İşleme Rejimi kapsamında tamir, bakım ve test gibi acil ihtiyaçlarına yönelik Gümrük işlemlerinin birkaç günlük sürede tamamlandığı, bu durumun gemi donatanlarının ve işleticilerinin mağduriyetine neden olmasının yanı sıra maddi kayıplara da neden olduğu, bu nedenle söz konusu iş ve işlemlerin ülkemiz limanları yerine başka ülke limanlarında yaptırılması sonucu ülkemizin döviz kaybına uğradığı bilinmektedir.

Gerek ülkemizin döviz kaybının önlenmesi gerekse üyelerimizin gemilere verdikleri hizmetlerin bir sistem dahilinde kolaylaştırılması adına, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Gümrükler Genel Müdürlüğü nezdinde uzun zamandır devam eden yazışma ve görüşmeler sonucu anılan Genel Müdürlüğün 2014/20 sayılı Genelgesi yayınlanmıştır.

Söz konusu Genelge uyarınca seyir ve can güvenliğini doğrudan ilgilendiren (Gemilerde bulunan yangın tüplerinin çıkarılıp doldurulması, can sallarının açılıp test edilerek tekrar gemiye götürülmesi ve yanmış elektrik dinamolarının sarımları gibi) iş ve işlemlerin zaman kaybına meydan verilmeden yapılabilmesi, tüm sorumluluk gemilere hizmet verecek üyemiz şirkete ait olmak üzere, Odamızın Orta Akdeniz Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü’ne vereceği global teminat kapsamında daha kısa sürede sağlanabilecektir.

Buna göre; Mersin Deniz Ticaret Odası ile Orta Akdeniz Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü arasında bahse konu genelge uyarınca yapılacak protokolden yararlanmak isteyen üyemiz firmalarla Odamız arasında bir protokol yapılacak olup, Yönetim Kurulumuzca global teminattan yararlanması uygun bulunan firmaların isimleri, Odamıza kesin ve süresiz banka teminatı verilmesi kaydı ile Orta Akdeniz Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü’ne bildirilecektir.

Bahse konu genelge kapsamında global teminattan yararlanmak isteyen üyelerimizin 1 Aralık 2014 tarihine kadar Odamıza başvurmalarını önemle rica ederiz.

 

Korer ÖZBENLİ

Genel Sekreter

 

 

Sirküler No: 401/14 Kosova Ticaret ve Yatırım Heyeti İle Toplantısı

Sirküler: 401/14                                                                                                               21.11.2014

 

SAYIN ÜYEMİZ,

 

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin, 18.11.2014 tarih ve 21762 sayılı “ Kosova Ticaret ve Yatırım Heyeti İle Toplantısı”nı konu alan yazısı ekte sunulmuştur.

 

Bilgilerinize rica ederiz.

 

Korer ÖZBENLİ

Genel Sekreter

 

Eki: İlgi Yazı

Sirküler No: 400/14 Dünya Ticaret Örgütü Kamu Alımları Anlaşması

Sirküler: 400/14                                                                                                               21.11.2014

 

SAYIN ÜYEMİZ,

 

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin, 14.11.2014 tarih ve 21601 sayılı “Dünya Ticaret Örgütü Kamu Alımları Anlaşması”nı konu alan yazısı ekte sunulmuştur.

 

Konunun önemine binaen, özel sektöre yapılacak çalışmaların ilk aşaması olarak Ekonomi Bakanlığı’nın internet sitesi (www.ekonomi.gov.tr) “Duyurular” kısmında yayınlanmış olan ve (http://www.ekonomi.gov.tr/anketgenel adresinde ulaşılabilecek anketin üyelerimizce doldurulmasının temini istenilmektedir.

 

Bilgilerinize rica ederiz.

 

Korer ÖZBENLİ

Genel Sekreter

  Eki: İlgi Yazı

 

Sirküler No: 399/14 İş Makinası Tescili

Sirküler: 399/14                                                                                                               21.11.2014

 

SAYIN ÜYEMİZ,

  

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin, 11.11.2014 tarih ve 21287 sayılı “İş Makinası Tescili”ni konu alan yazısı ekte sunulmuştur.

 

Bilgilerinize rica ederiz.

 

Korer  ÖZBENLİ

Genel Sekreter

 

Eki: İlgi Yazı

Back to top

Bize Ulaşın

      submit...
x