Türkçe Ingilizce

Kasım 2014

Sirküler No: 398/14 TOBB İl Genç Girişimciler Kurulu İcra Komitesi seçimleri

Sirküler: 398/14                                                                                                               20.11.2014

 

SAYIN ÜYEMİZ,

 

TOBB’den alınan yazı uyarınca, “TOBB Genç Girişimciler Kurulu ile TOBB Genç Girişimciler Kurulu İcra Komitesinin Kuruluş, Çalışma, Usul ve Esasları”, “TOBB İl Genç Girişimciler Kurulu ile TOBB İl Genç Girişimciler Kurulu İcra Komitesinin Kuruluş, Çalışma Usul ve Esasları”na ilişkin uygulamada karşılaşılan bazı hususlar, intikal eden talep ve başvurular neticesinde değişikliğe ihtiyaç duyulduğu belirtilmektedir.

Bu kapsamda Bakanlık Makamının 06.11.2014 tarihli kararı ile yenilenmiş olan; “TOBB Genç Girişimciler Kurulu ile TOBB Genç Girişimciler Kurulu İcra Komitesinin Kuruluş , Çalışma Usul ve Esasları” ile “TOBB İl Genç Girişimciler Kurulu ile TOBB İl Genç Girişimciler Kurulu İcra Komitesinin Kuruluş, Çalışma Usul ve Esasları”na       http://www.tobb.org.tr/TOBBGencGirisimcilerKurulu/Sayfalar/Mevzuat.php linkinden erişilebilmektedir.

“TOBB İl Genç Girişimciler Kurulu ile TOBB İl Genç Girişimciler Kurulu İcra Komitesinin Kuruluş, Çalışma Usul ve Esasları”nın geçici 2. Maddesi hükmü gereğince de yeni esasların yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 90 gün içerisinde seçimlerin yapılması gerekmektedir. Bu hüküm gereğince TOBB İl Genç Girişimciler Kurulu İcra Komitesi seçimleri 25 Aralık 2014 Perşembe günü 10:00-16:00 saatleri arasında Odamızda yapılacaktır.

Seçmen listesine girecek Kurul üye kayıtlarının gerçekleşebilmesi için İl Genç Girişimciler Kurul Üyesi adayının ekteki formu eksiksiz doldurması ve en geç 25 Kasım 2014 tarihine kadar Odamıza teslim etmesi gerekmektedir.

İl Kuruluna üye olacak genç girişimcilerin;

1) 18 yaşından gün almış, kırk yaşından ise gün almamış olması,

2) Ticaret Siciline kayıtlı, gerçek kişi tacir veya tüzel kişilerin ortağı, yönetim kurulu üyesi, yöneticisi, genel müdürü veya murahhas azası olması gerekmektedir.

Seçmen listeleri ile seçim tarihi, yeri ve saati 16 Aralık 2014 Salı gününden itibaren Odamız hizmet binasında asılarak duyurulacaktır. İl İcra Komitesi Üyeliği adaylık başvuruları, 16 Aralık 2014 Salı gününden itibaren bir dilekçe ve adli sicil belgesi ile birlikte en geç 22 Aralık 2014 Pazartesi günü mesai bitimine kadar Odamıza yapılacaktır.

Aday olabilme şartını taşıyan üyelere ilişkin liste, 24 Aralık 2014 Çarşamba gününden itibaren Odamızda ilan edilecek ve web sayfamızda da yayımlanacaktır.

İlgili mevzuat kapsamında Odamız Yönetim Kurulunca karara bağlanması gereken itirazlar, Odamız Genel Sekreterliğine, Merkez Seçim Kurulu’na yapılacak itirazlar ise, TOBB Girişimcilik Müdürlüğü’nün 0312 218 24 84 numaralı faksına ulaştırılacaktır.

Seçim sonuçlarının kesinleştiği günden itibaren iki iş günü içerisinde, İcra Komitesi’ne seçilen asıl ve yedek üyeler, Odamızca, koordinatör Mersin Ticaret ve Sanayi Odası’na yazılı olarak bildirilecektir.

Yeni seçilen İl İcra Komitesi, Başkan ve Başkan Yardımcıları seçimi gündemli ilk toplantısını İl Koordinatör Oda hizmet binasında (MTSO) en geç 9 Ocak 2015 Cuma günü mesai bitimine kadar gerçekleştireceklerdir.

Bilgilerinize rica ederiz.

 

Korer ÖZBENLİ

Genel Sekreter

 

Eki: Başvuru Formu

Sirküler No: 397/14 TOBB İl Kadın Girişimciler Kurulu İcra Komitesi seçimleri

Sirküler: 397/14                                                                                                               20.11.2014

 

SAYIN ÜYEMİZ,

 

TOBB’den alınan yazı uyarınca, “TOBB Kadın Girişimciler Kurulu ile TOBB Kadın Girişimciler Kurulu İcra Komitesinin Kuruluş, Çalışma, Usul ve Esasları”, “TOBB İl Kadın Girişimciler Kurulu ile TOBB İl Kadın Girişimciler Kurulu İcra Komitesinin Kuruluş, Çalışma Usul ve Esasları”na ilişkin uygulamada karşılaşılan bazı hususlar, intikal eden talep ve başvurular neticesinde değişikliğe ihtiyaç duyulduğu belirtilmektedir.

Bu kapsamda Bakanlık Makamının 06.11.2014 tarihli kararı ile yenilenmiş olan; “TOBB Kadın Girişimciler Kurulu ile TOBB Kadın Girişimciler Kurulu İcra Komitesinin Kuruluş, Çalışma Usul ve Esasları” ile “TOBB İl Kadın Girişimciler Kurulu ile TOBB İl Kadın Girişimciler Kurulu İcra Komitesinin Kuruluş, Çalışma Usul ve Esasları”na http://www.tobb.org.tr/TOBBKadinGirisimcilerKurulu/Sayfalar/Mevzuat.php linkinden erişilebilmektedir.

“TOBB İl Kadın Girişimciler Kurulu ile TOBB İl Kadın Girişimciler Kurulu İcra Komitesinin Kuruluş, Çalışma Usul ve Esasları”nın geçici 2. Maddesi hükmü gereğince de yeni esasların yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 90 gün içerisinde seçimlerin yapılması gerekmektedir. Bu hüküm gereğince TOBB İl Kadın Girişimciler Kurulu İcra Komitesi seçimleri 25 Aralık 2014 Perşembe günü 10:00-16:00 saatleri arasında Odamızda yapılacaktır.

Seçmen listesine girecek Kurul üye kayıtlarının gerçekleşebilmesi için İl Kadın Girişimciler Kurul Üyesi adayının ekteki formu eksiksiz doldurması ve en geç 25 Kasım 2014 tarihine kadar Odamıza teslim etmesi gerekmektedir.

İl Kuruluna üye olacak kadın girişimcilerin, Ticaret siciline kayıtlı, gerçek kişi tacir veya tüzel kişilerin ortağı, yönetim kurulu üyesi, yöneticisi, genel müdürü veya murahhas azası olması gerekir.

Seçmen listeleri ile seçim tarihi, yeri ve saati 16 Aralık 2014 Salı gününden itibaren Odamız hizmet binasında asılarak duyurulacaktır. İl İcra Komitesi Üyeliği adaylık başvuruları,       16 Aralık 2014 Salı gününden itibaren bir dilekçe ve adli sicil belgesi ile birlikte en geç    22 Aralık 2014 Pazartesi günü mesai bitimine kadar Odamıza yapılacaktır.

Aday olabilme şartını taşıyan üyelere ilişkin liste, 24 Aralık 2014 Çarşamba gününden itibaren Odamızda ilan edilecek ve web sayfamızda da yayımlanacaktır.

 

İlgili mevzuat kapsamında Odamız Yönetim Kurulunca karara bağlanması gereken itirazlar, Odamız Genel Sekreterliğine, Merkez Seçim Kurulu’na yapılacak itirazlar ise, TOBB Girişimcilik Müdürlüğü’nün 0312 218 24 84 numaralı faksına ulaştırılacaktır.

Seçim sonuçlarının kesinleştiği günden itibaren iki iş günü içerisinde, İcra Komitesi’ne seçilen asıl ve yedek üyeler, Odamızca, koordinatör Mersin Ticaret ve Sanayi Odası’na yazılı olarak bildirilecektir.

Yeni seçilen İl İcra Komitesi, Başkan ve Başkan Yardımcıları seçimi gündemli ilk toplantısını İl Koordinatör Oda hizmet binasında (MTSO) en geç 9 Ocak 2015 Cuma günü mesai bitimine kadar gerçekleştireceklerdir.

 

Bilgilerinize rica ederiz.

 

Korer ÖZBENLİ

Genel Sekreter

Eki: Başvuru Formu

 

Sirküler No: 396/14 Gemiadamları Online Sınavları

Sirküler: 396/14                                                                                                               19.11.2014

 

SAYIN ÜYEMİZ,

 

 T.C. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Mersin Liman Başkanlığı’nın, 18.11.2014 tarih ve 13270 sayılı “Gemiadamları Online Sınavları”nı konu alan yazısı ekte sunulmuştur.

 

Bilgilerinize rica ederiz.

 

Korer  ÖZBENLİ

Genel Sekreter

 

Eki: İlgi Yazı

Sirküler No: 395/14 Avrupa İşletmeler Ağı Projesi Sektörel Lojistik ve Dış Ticaret Eğitim Programı

Sirküler: 395/14                                                                                                               19.11.2014

 

 SAYIN ÜYEMİZ,

 

Mersin Ticaret ve Sanayi Odası’nca Avrupa İşletmeler Ağı Projesi Sektörel Lojistik ve Dış Ticaret Eğitim Programı ekte sunulmuştur.

 

Bilgilerinize rica ederiz.

 

Korer ÖZBENLİ

Genel Sekreter

 

Eki : İlgi Yazı

 

 

 

 

 

Eki : İlgi Yazı  (1 Syf)

Sirküler No: 394/14 8-9 Aralık 2014 tarihlerinde Gerçekleştirilecek Uluslararası Akdeniz Enerjisi Konferansı

Sirküler: 394/14                                                                               19.11.2014

 

SAYIN ÜYEMİZ,

 

 Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin,  11.11.2014 tarih ve 21281 sayılı, “8-9 Aralık 2014 tarihlerinde Gerçekleştirilecek Uluslararası Akdeniz Enerjisi Konferansı”nı konu alan yazısı ekte sunulmuştur.

 

Bilgilerinize rica ederiz.

 

Korer ÖZBENLİ

Genel Sekreter

 

Eki : İlgi Yazı

Sirküler No: 393/14 Odamıza yıllık ve munzam aidatları ile navlun hasılatından alınacak oda payı borcu olan üyelerimizin, 6552 Sayılı Kanunla düzenlenen taksitlendirme ve indirim imkanlarından yararlanabilmesi için 01 Aralık 2014 tarihine kadar Odamıza bir dilekçe ile başvurmaları

Sirküler: 393/14                                                                                                  19.11.2014

 

                                                                            ÖNEMLİDİR

 SAYIN ÜYEMİZ,

 

İlgi :   a) 24.09.2014 tarih ve 314/14 sayılı sirkülerimiz.

            b) 22.10.2014 tarih ve 354/14 sayılı sirkülerimiz.

 

1 Eylül 2014 tarih ve 29116 (Mükerrer) sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “6552 Sayılı İş Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması ile Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair Kanun” ilgi (a) ve (b) sirkülerlerimiz ile duyurulmuştur.

Doğabilecek mağduriyetleri önlemek adına, Odamıza yıllık ve munzam aidatları ile navlun hasılatından alınacak oda payı borcu olan üyelerimizin, 6552 Sayılı Kanunla düzenlenen taksitlendirme ve indirim imkanlarından yararlanabilmesi için 01 Aralık 2014 tarihine kadar Odamıza bir dilekçe ile başvurmaları gerekmektedir.

Bilgilerinize önemle rica ederiz.

 

Korer ÖZBENLİ

Genel Sekreter

Mersin Liman Bülteni

BÜLTEN 19 KASIM

Sirküler No: 392/14 Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 441)

Sirküler: 392/14                                                                                                               18.11.2014

 

 

SAYIN ÜYEMİZ,

 

“Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 441)”, 15 Kasım 2014 tarih ve 29176 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

 

Yeniden değerleme oranının belirlendiği söz konusu tebliğ aşağıdaki gibidir:

Bilindiği üzere, 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 298 inci maddesinin (B) fıkrasında “Yeniden değerleme oranı, yeniden değerleme yapılacak yılın Ekim ayında (Ekim ayı dâhil) bir önceki yılın aynı dönemine göre Türkiye İstatistik Kurumunun Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksinde meydana gelen ortalama fiyat artış oranıdır. Bu oran Maliye Bakanlığınca Resmi Gazete ile ilan edilir.” hükmü yer almaktadır.

Bu hüküm uyarınca yeniden değerleme oranı 2014 yılı için % 10,11 (on virgül on bir) olarak tespit edilmiştir.

Bu oran, aynı zamanda 2014 yılına ait son geçici vergi dönemi için de uygulanacaktır.

Öte yandan, bu konuda daha önce yayımlanmış olan tebliğler de yürürlükte bulunmaktadır.

Tebliğ olunur.

Bilgilerinize rica ederiz.

 

Korer ÖZBENLİ

Genel Sekreter

Back to top

Bize Ulaşın

      submit...
x