Türkçe Ingilizce

Kasım 2014

Sirküler No: 391/14 Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 115)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 117)

Sirküler: 391/14                                                                                                               18.11.2014

 

SAYIN ÜYEMİZ,

 

Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 115)’Nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 117), 15 Kasım 2014 tarih ve 29176 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

 

Söz konusu Tebliğ ile, 12/9/2014 tarihli ve 29117 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri No:115)’nin İhtisas gümrüğü uygulaması başlıklı 3 üncü maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

 

(1)

0801.31 ve 0801.32 tarife alt pozisyonlarındaki kaju cevizi,

0802.31 tarife alt pozisyonundaki kabuklu ceviz,

0802.32 tarife alt pozisyonundaki ceviz içi,

0802.12 tarife alt pozisyonundaki kabuksuz badem,

09.04 tarife pozisyonundaki biber,

09.06 tarife pozisyonundaki tarçın,

1207.40 tarife alt pozisyonundaki susam,

40.15 tarife pozisyonundaki eldiven,

41.01 tarife pozisyonundaki sığır derisi,

44.20 tarife pozisyonundaki ahşap süs eşyası,

6802.23 ve 6802.93 tarife alt pozisyonlarındaki granit taşı,

69.13 tarife pozisyonundaki seramikten heykelcik ve diğer süs eşyası,

70.10 tarife pozisyonundaki cam damacana kavanoz şişe,

70.13 tarife pozisyonundaki cam sofra/mutfak eşyası,

70.18 tarife pozisyonundaki cam boncuklar ve taklit inciler,

82.11 ve 82.15 tarife pozisyonundaki bıçak,

82.02 tarife pozisyonundaki el testereleri,

82.03 tarife pozisyonundaki eğeler ve törpüler,

82.07 tarife pozisyonundaki el aletlerinin (mekanik olsun olmasın) veya makinalı aletlerin değişebilen aletleri ve

9503.00 tarife alt pozisyonundaki oyuncak

Cinsi eşyanın, Türkiye Gümrük Bölgesine kara ve demir yolu hudut kapılarından girişi halinde aşağıda belirtilen gümrük müdürlüklerine sevk edilerek serbest dolaşıma giriş işlemleri yapılır.

 

Sıra No Yetkili Gümrük Müdürlüğü
1 Adana Gümrük Müdürlüğü
2 Ankara Gümrük Müdürlüğü
3 Bursa Gümrük Müdürlüğü
4 Çerkezköy Gümrük Müdürlüğü
5 Erenköy Gümrük Müdürlüğü
6 Gaziantep Gümrük Müdürlüğü
7 Halkalı Gümrük Müdürlüğü
8 İskenderun Gümrük Müdürlüğü
9 İzmir Gümrük Müdürlüğü
10 İzmit Gümrük Müdürlüğü
11 Kayseri Gümrük Müdürlüğü
12 Kapıkule Gar Gümrük Müdürlüğü
13 Malatya Gümrük Müdürlüğü
14 Samsun Gümrük Müdürlüğü
15 Tekirdağ Gümrük Müdürlüğü
16 Trabzon Gümrük Müdürlüğü

 

Bilgilerinize rica ederiz.

 

Korer ÖZBENLİ

Genel Sekreter

Sirküler No: 390/14 Deniz Taşıtlarının Finlandiya Bayrağı Taşıyabilme Hususundaki Değişen Uygulama Notası

Sirküler: 390/14                                                                                                               17.11.2014

 

 

SAYIN ÜYEMİZ,

 

T.C. Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Deniz Ticareti Genel Müdürlüğü’nün,  31.10.2014 tarih ve 56601 sayılı, “Deniz Taşıtlarının Finlandiya Bayrağı Taşıyabilme Hususundaki Değişen Uygulama Notası”nı konu alan yazısı ekte sunulmuştur.

 

Bilgilerinize rica ederiz.

 

Korer ÖZBENLİ

Genel Sekreter

 

 

Eki : İlgi Yazı

Sirküler No: 389/14 Mersin Limanı’nda Yanaşma Penceresi Uygulaması Çerçevesinde Güncellenen Yanaşma Takvimi

Sirküler: 389/14                                                                                                               17.11.2014

 

SAYIN ÜYEMİZ,

 

 Mersin Uluslararası Liman İşletmeciliği A.Ş.’nin,  14.11.2014 tarih ve 46/2383 sayılı, “Mersin Limanı’nda Yanaşma Penceresi Uygulaması Çerçevesinde Güncellenen Yanaşma Takvimi”ni konu alan yazısı ekte sunulmuştur.

 

Bilgilerinize rica ederiz.

 

Korer  ÖZBENLİ

Genel Sekreter

Eki : İlgi Yazı

 

Sirküler No: 388/14 18 Kasım 2014 Salı Günü Yapılacak Gemi Acenteliği Yenileme Eğitim Semineri Duyurusu

Sirküler:  388/14                                                                                                14.11.2014

 

SAYIN ÜYEMİZ,

 

İlgi :         (a) 05.03.2012 tarih ve 28224 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Gemi  Acenteleri Yönetmeliği.

                 (b) Gemi Acenteleri Eğitim Yönergesi

                 (c) 07.01.2014 tarih ve 7/14 sayılı sirkülerimiz.

                 (d) 18.09.2014 tarih ve 304/14 sayılı sirkülerimiz.

      

İlgi (a) ve (b) mevzuatlar ile ilgi (c) sirkülerimiz ile duyurulan 2014 Yılı Gemi Acenteliği Eğitim Semineri Takvimi gereğince, Odamız tarafından 18 Kasım 2014 Salı günü “Gemi Acenteliği Yenileme Eğitim Semineri” düzenleneceği ilgi (c) ve (d) sirkülerimiz ile duyurulmuştur.

 

“Gemi Acenteliği Yenileme Eğitim Semineri”ne katılmak isteyen kişilerin, Ek’te sunulan “Gemi Acenteliği Yenileme Eğitim Semineri Başvuru Dilekçesi Örneği”ni firma antetli kağıtlarına doldurarak, dilekçe ekine kimlik belgesi fotokopilerini eklemek suretiyle, 17 Kasım 2014 Pazartesi  günü mesai bitimine kadar Odamıza başvurmaları gerekmektedir.

 

Tanıtım kartı geçerlilik süresi 5 yıl olduğundan, kart sahiplerince tanıtım kartı geçerlilik sürelerinin kontrol edilmesini ve 5 yıllık süresi dolmak üzere olan tanıtım kartı sahiplerinin Yenileme Eğitim Seminerine katılmaları gerekmektedir.

 

Eğitimlerle ilgili detaylı bilgilere, T.C. Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı web sitesi (https://atlantis.udhb.gov.tr/ABS/acente_ANA.asp) ve Odamız web sitesi (http://www.mdto.org.tr) aracılığı ile ulaşılabileceği gibi, aşağıda temas bilgileri bulunan Odamız ilgililerinden de yardım alınabilecektir.

Bilgilerinizi rica ederiz.

 

Korer ÖZBENLİ

Genel Sekreter

 

Odamız İletişim Bilgileri                                    :

  1. Halil DELİBAŞ

(MDTO Genel Sekreter Yrd.- Gemi Acent.Eğitim Komisyonu Üyesi)

Telefon    : 0324-3277000

E-Mail      : hdelibas@mdto.org

  1. Gizem TAZEGÜL

(MDTO Bilgisayarlı Muhasebe Elemanı – Gemi Acent.Eğitim Koordinatörü)

          Telefon      :0324-3277000/ Dahili: 132

          E-Mail        : gizemtazegul@mdto.org

 

Ek: Gemi Acenteliği Yenileme Eğitim Semineri Başvuru Dilekçesi Örneği

Sirküler No: 387/14 Sanayi Üretim Endeksi ve Kapasite Kullanım Oranlarına İlişkin Bilgi Notu

Sirküler: 387/14                                                                                                               14.11.201

 

SAYIN ÜYEMİZ,

 

TOBB ve TEPAV’ın talebi doğrultusunda İlimiz akademik danışmanı tarafından hazırlanan “Sanayi Üretim Endeksi ve Kapasite Kullanım Oranlarına İlişkin Bilgi Notu” ekte sunulmuştur.

 

Bilgilerinize rica ederiz.

 

Korer ÖZBENLİ

Genel Sekreter

Eki: İlgi Bilgi Notu

Sirküler No: 386/14 Türkiye Geneli ve İller Bazında Kurumlar Vergisi ile Gelir Vergisi Mükellef Sayıları ve Değişim İle İlgili Bilgi Notu

Sirküler: 386/14                                                                                                               14.11.2014

 

SAYIN ÜYEMİZ, 

TOBB ve TEPAV’ın talebi doğrultusunda İlimiz akademik danışmanı tarafından hazırlanan “Türkiye Geneli ve İller Bazında Kurumlar Vergisi ile Gelir Vergisi Mükellef Sayıları ve Değişim İle İlgili Bilgi Notu” ekte sunulmuştur.

 

Bilgilerinize rica ederiz.

 

Korer  ÖZBENLİ

Genel Sekreter

 

Eki : İlgi Bilgi Notu

Sirküler No: 385/14 Tarıma Dayalı Ekonomik Yatırımların Desteklenmesi Tanıtım Toplantısı

Sirküler: 385/14                                                                                                               14.11.2014

 

SAYIN ÜYEMİZ,

 Mersin Ticaret ve Sanayi Odası’nın, 11.11.2014 tarihli “Tarıma Dayalı Ekonomik Yatırımların Desteklenmesi Tanıtım Toplantısı”nı konu alan yazısı ekte sunulmuştur.

 

Bilgilerinize rica ederiz.

 

Halil DELİBAŞ

Genel Sekreter Yrd.  

 

Eki : İlgi Yazı

Sirküler 384/14 Mersin Liman Başkanlığı sorumluluk sahası içerisinde faaliyet gösteren yetkili gemi acentelerinin denetimlere hazırlıklı olmaları

Sirküler: 384/14                                                                                                               13.11.2014

 

SAYIN ÜYEMİZ,

 

İlgi:   a) T.C. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Deniz ve İçsular Düzenleme    

               Genel Müdürlüğü’nün, 17.07.2012 tarih ve 11421 sayılı yazısı.

             b) T.C. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Mersin Liman Başkanlığı’nın,

               03.11.2014 tarih ve 13121 sayılı yazısı.

 

Odamıza gönderilen İlgi (b) yazıda; 05.03.2012 tarih ve 28224 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Gemi Acenteleri Yönetmeliği”nin, 13. maddesine binaen, Mersin Liman Başkanlığı sorumluluk sahası içerisinde faaliyet gösteren yetkili gemi acentelerinin denetimlerinin ilgi (a) yazı kapsamında Mersin Liman Başkanlığı tarafından yapılacağı bildirilmektedir.

Söz konusu, denetimlerin seri ve düzenli olabilmesi için ek’te sunulan forma uygun evrakların Üyemiz Gemi acentelerince önceden hazır bulundurulması hususunu, bilgilerinize rica ederiz.

 

Korer ÖZBENLİ

Genel Sekreter

 

Eki: İlgi (a) Yazı

Back to top

Bize Ulaşın

      submit...
x