Türkçe Ingilizce

Kasım 2014

Sirküler No: 383/14 Perakende Güven Endeksi (TEPE) Haber Bülteni

Sirküler: 383/14                                                                                                               13.11.2014

 

SAYIN ÜYEMİZ,

 

Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı’nın, 04.11.2014 tarihli “Perakende Güven Endeksi (TEPE) Haber Bülteni” ekte sunulmuştur.

 

Bilgilerinize rica ederiz.

 

Korer ÖZBENLİ

Genel Sekreter

Eki: Haber Bülteni

 

Sirküler No: 382/14 Başta Kore Olmak Üzere Diğer Ülkelere Ticarette Dolandırıcılık Olaylarına Karşı Dikkat Edilmesi

Sirküler: 382/14                                                                                                               11.11.2014

 

SAYIN ÜYEMİZ,

 

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin 03.11.2014 tarih ve 20667 sayılı, “Başta Kore Olmak Üzere Diğer Ülkelere Ticarette Dolandırıcılık Olaylarına Karşı Dikkat Edilmesi”ni konu alan yazısı ekte sunulmuştur.

 

Bilgilerinize rica ederiz.

 

Korer ÖZBENLİ

Genel Sekreter

Eki : İlgi Yazı

 

Sirküler No: 381/14 Arnavutluk’a Yönelik Yatırım ve Ticaret Heyeti Organizasyonu

Sirküler: 381/14                                                                                                               11.11.2014

 

SAYIN ÜYEMİZ,

  

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin 06.11.2014 tarih ve 21031 sayılı, “Arnavutluk’a Yönelik Yatırım ve Ticaret Heyeti Organizasyonu”nu konu alan yazısı ekte sunulmuştur.

Bilgilerinize rica ederiz.

 

Korer ÖZBENLİ

Genel Sekreter

 

Eki : İlgi Yazı

Mersin Liman Bülteni

BÜLTEN 10 KASIM

Sirküler No: 380/14 Mersin Limanı Ağustos Ayı İstatistiği

Sirküler: 380 /14                                                                                                       07.11.2014

 

SAYIN ÜYEMİZ,

 

Odamız İstatistik Servisince Mersin Limanı Ağustos 2014 dönemine ait olarak hazırlanan;

 

 

CD ortamında düzenlenerek ekte sunulmuştur.

Bilgilerinizi rica ederiz.

 

Korer ÖZBENLİ

Genel Sekreter

 

 

Sirküler No:379/14 “Türkiye Cumh.ile İran İslam Cumh.Ar.Tercihli Tic.Anlaşması’nın Onaylanması Hk.2014/6916 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı” Hk.

 

 

 

Sirküler: 379/14                                                                                                               06.11.2014

 

 

SAYIN ÜYEMİZ,

“Türkiye Cumhuriyeti ile İran İslam Cumhuriyeti Arasındaki Tercihli Ticaret Anlaşması’nın Onaylanması Hakkında 2014/6916 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı”,04 Kasım 2014 tarih ve 29165 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanmıştır.

Söz konusu Bakanlar Kurulu Kararı ile,  29 Ocak 2014 tarihinde Tahran’da imzalanan ve 10/9/2014 tarihli ve 6555 sayılı Kanunla onaylanması uygun bulunan “Türkiye Cumhuriyeti ile İran İslam Cumhuriyeti Arasındaki Tercihli Ticaret Anlaşması”nın onaylanması; Dışişleri Bakanlığının 9/10/2014 tarihli ve 6998679 sayılı yazısı üzerine, 31/5/1963 tarihli ve 244 sayılı Kanunun 3 üncü maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 20/10/2014 tarihinde kararlaştırılmıştır.

Bilgilerinize rica ederiz.

 

Korer ÖZBENLİ

Genel Sekreter

 

Eki: İlgili Bakanlar Kurulu Kararı ve Anlaşma Metni (134 Syf)

(İlgili Bakanlar Kurulu Kararı ve Anlaşma Metnine http://www.resmigazete.gov.tr/main.aspx?home=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2014/11/20141104.htm&main=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2014/11/20141104.htm web sitesinden ulaşılabilmektedir.)

Sirküler No:378/14 “Gemilerin Gemiadamları İle Donatılmasına İlişkin Yönergede Değişiklik Yapılmasına Dair Yönerge” Hk.

 

 

 

Sirküler: 378/14                                                                                                               06.11.2014

 

 

SAYIN ÜYEMİZ,

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı’nın 50794 Sayılı Bakanlık Makam Oluru ile 30.09.2014 tarihinde yürürlüğe giren “GEMİLERİN GEMİADAMLARI İLE DONATILMASINA İLİŞKİN YÖNERGEDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNERGE” Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Deniz ve İçsular Düzenleme Genel Müdürlüğü’nce  05 Kasım 2014 tarihinde yayımlanmıştır.

Söz konusu Yönerge değişikliği ile, 28/08/2007 tarihli ve 28449 sayılı Bakanlık makamı Olur’u ile yürürlüğe giren Gemilerin Gemiadamları ile Donatılmasına İlişkin Yönergenin,

Bilgilerinize rica ederiz.

 

Korer ÖZBENLİ

Genel Sekreter

 

Eki: İlgili Yönerge (5 Syf.)

Back to top

Bize Ulaşın

      submit...
x