Türkçe Ingilizce

Kasım 2014

Sirküler No:377/14 “Denizyolunda Varış Bildirimi Konulu 31.10.2014 Tarih ve 2014/23 Sayılı Genelge” Hk.

 

 

 

Sirküler: 377/14                                                                                                               05.11.2014

 

 

SAYIN ÜYEMİZ,

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü tarafından, “Denizyolunda Varış Bildirimi” konulu, 31.10.2014 tarih ve 2014/23 sayılı Genelge yayımlanmıştır.

Gümrük Yönetmeliğinin 71 inci maddesinin birinci fıkrasında, denizyolu ve havayolu taşımacılığında varış bildirimi “Denizyolu ve havayolu taşımacılığında, Türkiye Gümrük Bölgesine girilirken kullanılan taşıma aracının işleticisi veya temsilcisi, eşyanın boşaltılacağı gümrük idaresine ulaştığında taşıma aracının varışını bildirir. Varış bildirimi, veri işleme tekniği yoluyla verilir ve boşaltılacak eşya için düzenlenen özet beyanların tespiti için gereken bilgileri içerir.” şeklinde hüküm altına alınmıştır.

Söz konusu Genelge ile, denizyolu taşımacılığında verilen varış bildirimi ile özet beyan bilgileri üzerinden yapılan risk analizi sonucunda gümrük idaresince muayene edilmesine karar verilen eşyanın muayenesine ilişkin usul ve esaslar belirtilmiştir.

Genelgenin uygulanması halinde operasyonda gecikmeler yaşanacağı endişesi, 05 Kasım 2014 tarihinde Odamızın da katılımı ile Orta Akdeniz Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğünde yapılan toplantıda dile getirilmiş olup, konu ile ilgili bir çözüm getirilmesi yönünde çalışma yapılacağı bildirilmiştir.

Konu ile ilgili gelişmeler hakkında üyelerimiz bilgilendirilecektir.

Bilgilerinize rica ederiz.

 

Korer ÖZBENLİ

Genel Sekreter

 

Eki: İlgili Genelge (1 Syf.)

 

Sirküler No:376/14 “Soğutmalı İhraç Konteyner Ardiye ve İzleme Ücretleri” Hk.

 

 

 

Sirküler: 376/14                                                                                                               05.11.2014

 

 

 

 

 

SAYIN ÜYEMİZ,

Mersin Uluslararası Liman İşletmeciliği A.Ş.’nin 04.11.2014 tarih ve 2237 sayılı, “Soğutmalı İhraç Konteyner Ardiye ve İzleme Ücretleri”ni konu alan yazısı ekte sunulmuştur.

Bilgilerinize rica ederiz.

 

Korer  ÖZBENLİ

Genel Sekreter

 

 

Eki : İlgi Yazı (1 Syf)

Sirküler No:375/14 “Ekim Ayı Tüketici ve Üretici Fiyat Endeksleri” Hk.

 

 

 

Sirküler: 375/14                                                                                                               05.11.2014

 

 

 

SAYIN ÜYEMİZ,

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği tarafından 81 ilde başlatılan uygulama kapsamında ilimiz Oda/Borsaları adına Mersin Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinde görevli öğretim üyesi Prof.Dr.İsmail TUNCER, Mersin ili Oda/Borsaları Akademik Danışmanı olarak görevlendirilmiştir.

İlimiz akademik danışmanı tarafından hazırlanan “Ekim Ayı Tüketici ve Üretici Fiyat Endeksleri”ni konu alan rapor, ekte sunulmuştur.

Bilgilerinize rica ederiz.

 

Korer  ÖZBENLİ

Genel Sekreter

 

Eki : İlgi Rapor (5 Syf)

Sirküler No:374/14 “2015 Bamako 11. Uluslararası Fuarı” Hk.

 

 

 

Sirküler: 374/14                                                                                                               04.11.2014

 

 

 

 

 

SAYIN ÜYEMİZ,

 

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin 31.10.2014 tarih ve 20541 sayılı, “2015 Bamako 11. Uluslararası Fuarı”nı konu alan yazısı ekte sunulmuştur.

Bilgilerinize rica ederiz.

 

Korer ÖZBENLİ

Genel Sekreter

 

 

Eki : İlgi Yazı (1 Syf)

Sirküler No:373/14 “Hudut Kapıları Büro Amirliği E-Posta Adresi Değişikliği” Hk.

 

 

 

Sirküler: 373/14                                                                                                               04.11.2014

 

 

 

SAYIN ÜYEMİZ,

 

Konu  : Hudut Kapıları Büro Amirliği E-Posta Adresi Değişikliği Hk.

İlgi      : T.C. Mersin Valiliği İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünün 03.11.2014 tarih ve 22119 sayılı yazısı.

T.C. Mersin Valiliği İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünden alınan ilgi yazıda; önceden mersinhudutkapilari@kom.gov.tr e-posta adresine gönderilen Mersin Serbest Bölgesi ve Mersin Limanına gelen tüm yük ve yolcu gemilerine ait yük manifestosu ve tayfa listesinin, söz konusu e-posta adresinin değişmesinden dolayı, artık mersinkom@egm.gov.tr e-posta adresine gönderilmesi istenilmektedir.

Bilgilerinizi ve gereğini rica ederiz.

 

Korer  ÖZBENLİ

Genel Sekreter

 

Eki : İlgi Yazı (1 Syf)

Sirküler No:372/14 “Odamız Ücretlerinin Yatırılabileceği Banka Hesap Bilgileri” Hk.

 

 

 

Sirküler: 372/14                                                                                                               04.11.2014

 

 

SAYIN ÜYEMİZ,

5174 sayılı TOBB Kanunu gereğince Odamız tarafından tahsil edilen, Munzam Aidat, Kayıt ve Yıllık Üye Aidatı, Navlun Hasılatı Oda Payı Ücretleri ile Türk ve Yabancı Bayraklı Gemilerin Giriş/Çıkış Oda Ücretlerini nakit olarak ödemek istemeyen firmaların banka transferi(EFT) ile ödeme yapabilmeleri için özel hesap numaraları tahsis edilmiş olup uygulama aşağıda belirtildiği şekilde gerçekleştirilecektir. 

1. Navlun Hasılatı Oda Payı ve Gemi Giriş/Çıkış Oda Ücreti Bildirimleri ek örnek formlar ile Odamıza elden veya fax ile teslim edilecek,

2. Odamız muhasebe servisi tarafından bildirimler kontrol edildikten sonra ödenecek tutar konusunda ilgili firma ile mutabakat sağlanacak,

3. Tespit edilen toplam tutar ilgili firma tarafından Odamız veznesine elden veya Odamıza ait aşağıdaki hesaplara transfer edilecek,

4. Odamızca banka teyidi alındığında, firma temsilcisi Odamızdan Tahsil Makbuzunu alacaktır.

Bilgilerinizi rica ederiz.

Saygılarımızla,

 

Korer ÖZBENLİ

Genel Sekreter

 

Navlun Hasılatı Oda Payı ücretleri İle Gemilerin Giriş/Çıkış Ücretlerinin Yatırılacağı Hesap Bilgileri:

 

EKİ :

  1. Mersin DTO Navlun Hasılatı Oda Payı Bildirim Formu
  2. Mersin DTO Türk ve Yabancı Bayraklı Gemilerin Giriş/Çıkış Oda Ücretleri Bildirim Formu

Mersin Liman Bülteni

BÜLTEN 05 KASIM

Sirküler No:371/14 “Kazakistan Yatırım Heyeti Programı” Hk.

 

 

 

Sirküler: 371/14                                                                                                               03.11.2014

 

 

 

 

SAYIN ÜYEMİZ,

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin 30.10.2014 tarih ve 20363 sayılı, “Kazakistan Yatırım Heyeti Programı”nı konu alan yazısı ekte sunulmuştur.

Bilgilerinize rica ederiz.

 

Korer ÖZBENLİ

Genel Sekreter

 

 

Eki : İlgi Yazı (1 Syf)

Sirküler No:370/14 “Katar Uluslararası İşkadınları Forumu” Hk.

 

 

 

Sirküler: 370/14                                                                                                               03.11.2014

 

 

 

SAYIN ÜYEMİZ,

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin 28.10.2014 tarih ve 20249 sayılı, “Katar Uluslararası İşkadınları Forumu”nu konu alan yazısı ekte sunulmuştur.

Bilgilerinize rica ederiz.

 

Korer  ÖZBENLİ

Genel Sekreter

 

Eki : İlgi Yazı (1 Syf)

Back to top

Bize Ulaşın

      submit...
x