Türkçe Ingilizce

Haziran 2015

Sirküler No:154/15 “Ticari Faaliyetlerde Kullanılan Gemilerdeki Radyo Haberleşme Teçhizatı ve Seyre Yardımcı Radyo Elektronik Sistemler Gibi Radyoelektrik Tesisatının Denetlenmesi” Hk.

 

 

 

Sirküler:  154/15                                                                                                           19.06.2015

 

 

 

SAYIN ÜYEMİZ,

Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Deniz ve İçsular Düzenleme Genel Müdürlüğü’nün, 04.06.2015 tarih ve 35548 sayılı “Ticari Faaliyetlerde Kullanılan Gemilerdeki Radyo Haberleşme Teçhizatı ve Seyre Yardımcı Radyo Elektronik Sistemler Gibi Radyoelektrik Tesisatının Denetlenmesi”ni konu alan yazısı ekte sunulmuştur.

Bilgilerinizi rica ederiz.

 

Korer ÖZBENLİ

Genel Sekreter  

 

Eki: İlgi Yazı (2 Sayfa)

Sirküler No:153/15 “Yurt Dışından Test/Belgelendirme Hizmeti Satın Alan Firmaların İlgili Mevzuatlar Kapsamında Form Doldurması” Hk.

 

 

 

Sirküler:  153/15                                                                                                       16.06.2015

 

 

 

SAYIN ÜYEMİZ,

 

İlgi: Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin, 08.06.2015 tarih ve 11125 sayılı yazısı.

 AB ile imzalanan Gümrük Birliği Anlaşması çerçevesinde hazırlanarak yürürlüğe konulan “Uygunluk Değerlendirme Kuruluşları ve Onaylanmış Kuruluşlar Yönetmeliği” kapsamında bir ürünün piyasaya arz edilmeden önce uygunluk değerlendirmesine tabi tutulması ve bu işlemlerin olumlu sonuçlanması gerekmektedir. Bu işlemler uygunluk değerlendirme kuruluşu adı altında verilen üçüncü taraf test veya belgelendirme kuruluşlarınca yerine getirilmektedir.

Bu direktifler doğrultusunda, gerek onaylanmış kuruluşumuz olmaması, gerekse ülkemizin onaylanmış kuruluş altyapısının yeterliliği ile test/belgelendirme hizmeti ihtiyacı duyulan alanların tespiti amacıyla, ilgi yazı ekinde bulunan Ek-1’deki mevzuatlar kapsamında yurt dışından test/belgelendirme hizmeti satın alan üyelerimizce, ilgi yazı ekinde bulunan Ek-2 Formun doldurularak Ekonomi Bakanlığı’na iletilmek üzere 25.06.2015 tarihine kadar Odamıza gönderilmesini rica ederiz.       

 

Halil DELİBAŞ

Genel Sekreter Yrd.   

 

Ek: Ekonomi Bakanlığı’nın yazısı ve ekleri ( 4 Sayfa)

Sirküler No:152/15 “Çağ Üniversitesi 2015-2016 Dönemi Yüksek Lisans ve Doktora Programları Eğitimleri” Hk.

 

 

 

Sirküler:  152/15                                                                                                       15.06.2015

 

 

 

 

SAYIN ÜYEMİZ,

 Çağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nün, 20.05.2015 tarih ve 397 sayılı “2015-2016 Dönemi Yüksek Lisans ve Doktora Programları Eğitimleri”ni konu alan yazısı ekte sunulmuştur.

Bilgilerinizi rica ederiz.

 

Korer ÖZBENLİ

Genel Sekreter  

 

Ek: İlgi Yazı (7 Sayfa)

Sirküler No:151/15 “Lojistik Sektöründe Gerekli Belgeleri Olmadan İş Yapan Şirketlerle Çalışmanın Doğuracağı Sakıncaları” Hk.

 

 

 

Sirküler:  151/15                                                                                                       15.06.2015

 

 

 

SAYIN ÜYEMİZ,

İlgi: Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin, 29.05. 2015 tarih ve 545/1552 sayılı yazısı. 

İlgi yazı ekinde alının, Lojistik sektöründe gerekli belgeleri olmadan iş yapan şirketlerle çalışmanın doğuracağı sakıncalar hakkındaki, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası’nın 07.05.2015 tarih ve 12710 sayılı yazısı ekte sunulmuştur.

Bilgilerinizi rica ederiz.

 

Korer ÖZBENLİ

Genel Sekreter  

 

Ek: Bursa Ticaret ve Sanayi Odası’nın Yazısı (1 Sayfa)

Mersin Liman Bülteni

BÜLTEN 22 HAZİRAN

Mersin Liman Bülteni

BÜLTEN 19 HAZİRAN

Back to top

Bize Ulaşın

      submit...
x
Kapat Basın Açıklama MDTO

Türkiye’nin 15 Temmuz 2016 tarihinde maruz kaldığı hain darbe girişimine karşı birlikte karşı koymuş, devletin ve milletin varlık mücadelesinin içinde yer almış, Türkiye’nin üreticileri, esnafı, çiftçileri, müteşebbisleri ve çalışanlarının temsilcisi olan, HAK-İŞ, MEMUR-SEN, T.KAMU-SEN, TISK, TOBB, TÜRK-İŞ, TESK ve TZOB’a bağlı kurumların yöneticileri Türkiye genelinde eş zamanlı olarak ortak basın açıklaması gerçekleştirdi. Mersin’de Mersin Ticaret ve Sanayi Odası’nda (MTSO) düzenlenen basın toplantısına Mersin Deniz Ticaret Odası Başkanı Cihat Lokmanoğlu, Mersin Esnaf ve Sanatkarlar Odalar Birliği Başkanı Talat Dinçer, Mersin Ticaret Borsası Genel Sekreteri İsmail Sarı, Mersin Akdeniz Ziraat Odası Başkanı Cengiz Gökçel, Memur Sen Mersin İl Başkanı Abdulla Çelik, Kamu Sen Mersin İl Başkanı Nihat Aşçı ile TİSK Mersin İl Temsilcisi Alpaslan Yakar katıldı.