Türkçe Ingilizce

Haziran 2015

Sirküler No:150/15 “Mersin Limanı Nisan 2015 Dönemi İstatistik Verileri” Hk.

 

 

 

Sirküler: 150/15                                                                                      11.06.2015

 

SAYIN ÜYEMİZ,

 

 

Odamız İstatistik Servisince Mersin Limanı Nisan 2015 dönemine ait olarak hazırlanan ve önceki dönemlerde aylık olarak CD ortamında gönderilen;

 

  • Mersin Limanı  Nisan 2015 ayı yük istatistik bilgileri.
  • Mersin Limanı  Nisan 2015 ayı yük istatistiği özet sayfası.

 

ilgi sirkülerimizde açıklandığı üzere Odamıza bildirdiğiniz elektronik posta adreslerinize gönderilmiştir.

 

Bilgilerinizi rica ederiz.

 

 

 

Korer ÖZBENLİ

Genel Sekreter

 

 

 

Ekleri  :

Ek.1    Mersin Limanı  Nisan 2015 ayı yük istatistik bilgileri.

Ek.2    Mersin Limanı Nisan 2015 ayı yük istatistiği özet sayfası.

 

Ekler, web sitemiz İstatistik başlığı altında yayınlanmaktadır.

Sirküler No:149/15 “Mersin Limanı Belediye Hudutları İçinde Sefer Yapan Motorların 01.05.2015-01.10.2015 Tarihleri Arasındaki Yaz Tarifesi” Hk.

 

 

 

Sirküler: 149/15                                                                                                 11.06.2015

 

 

 

 

SAYIN ÜYEMİZ,

 T.C. Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Mersin Liman Başkanlığı’nda 26 Mayıs 2015 tarihinde yapılan toplantıda belirlenen  “Mersin Limanı Belediye Hudutları İçinde Sefer Yapan Motorların 01.05.2015-01.10.2015 Tarihleri Arasındaki Yaz Tarifesi” ekte sunulmuştur.

Bilgilerinizi rica ederiz.

 

Korer ÖZBENLİ

Genel Sekreter

 

Eki: Motor Tarifesi (1 sayfa)

Sirküler No:148/15 “Türkiye-Rusya Çalışma Toplantısı” Hk.

 

 

 

Sirküler:  148/15                                                                                                       11.06.2015

 

 

 

 

SAYIN ÜYEMİZ,

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin, 05.06. 2015 tarih ve11070 sayılı “Türkiye-Rusya Çalışma Toplantısı”nı konu alan yazısı ekte sunulmuştur.

Bilgilerinizi rica ederiz.

 

Korer ÖZBENLİ

Genel Sekreter  

 

Ek: İlgi Yazı (2 Sayfa)

Sirküler No:147/15 “Mersin Ticaret ve Sanayi Odası Tarafından Düzenlenen Yarın Kim Ayakta Kalacak Konulu Panel” Hk.

 

 

 

Sirküler:  147/15                                                                                                       11.06.2015

 

 

SAYIN ÜYEMİZ,

12 Haziran 2015 tarihinde Mersin Ticaret ve Sanayi Odasında gerçekleştirilecek olan Aile Şirketlerinde Kurumsallaşma Temalı “Yarın Kim Ayakta Kalacak” Konulu panel programı aşağıda sunulmuştur.

İlgi duyan üyelerimizin katılımını ve bilgilerini rica ederiz.

 

Korer ÖZBENLİ

Genel Sekreter  

 

 

PANEL 

Anadolu Seminerleri Mersin programı “Yarın Kim Ayakta Kalacak”

Tarih : 12 Haziran Cuma

Saat    : 16:00-17:45

Yer     : Mersin Ticaret ve Sanayi Odası Konferans Salonu Kat: 4 Mersin

 

16:00-16:15  Açılış Konuşmaları

Osman KİPER-TOBB Mersin Genç Girişimciler Kurulu Başkanı ve TKYD Üyesi

Şerafettin AŞUT- Mersin Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı

 

16:15-17:45 Panel :“Yarın Kim Ayakta Kalacak” (Aile Şirketlerinde Kurumsallaşma)

Selim OKTAR                       StratejiCo.Kurucu Ortak (Panel Başkanı)

Hakan GÜLDAĞ                  Dünya Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni

Doç.Dr. Recep BİLDİK        Borsa İstanbul Özel Pazar, Müdür

Selçuk ÖNCER                     Etik ve İtibar Derneği (TEİD) Yönetim Kurulu Başkanı

Özlem ALTAN                      TKYD Üyesi, İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Yatırımcı İlişkileri  Müdürü

Sirküler No:146/15 “Liman İçerisindeki CFS, Muayene ve Tam Tespit Sahalarında Kalan Konteynerlerin Transfer Ücretleri” Hk.

 

 

 

Sirküler:  146/15                                                                                                       09.06.2015

 

 

SAYIN ÜYEMİZ,

Mersin Uluslararası Liman İşletmeciliği A.Ş.’nin 05/06/2015 tarih ve 1402 sayılı  “Liman İçerisindeki CFS, Muayene ve Tam Tespit Sahalarında Kalan Konteynerlerin Transfer Ücretleri”ni konu alan yazısı ekte sunulmuştur.

Bilgilerinize rica ederiz.

 

Korer ÖZBENLİ

Genel Sekreter  

 

Ek: İlgi Yazı (1 Sayfa)

Sirküler No:145/15 “Oda Yıllık ve Munzam Aidatı Birinci Taksidinin Ödenmesi” Hk.

 

 

 

Sirküler: 145/15                                                                                                              08.06.2015

 

 

SAYIN ÜYEMİZ,

 

Konu: Oda yıllık ve munzam aidatı Birinci Taksidinin Ödenmesi.

5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanunu ile bu Kanuna istinaden çıkarılan Kayıt Ücreti ve Yıllık Aidat ve Munzam Aidatın Tespiti ve Ödenmesi Hakkında Yönetmeliğin ilgili maddeleri gereğince, Oda yıllık ve munzam aidatı her yılın Haziran ve Ekim aylarında eşit iki taksitte ödenir.

Diğer taraftan; birden fazla odaya kayıtlı bulunan üyeler, bu durumu belgelendirmek şartıyla kendileri için belirlenmiş bulunan kayıt ücreti ve yıllık aidat miktarlarının yarısı kadar ödeme yaparlar. Birden fazla odaya kayıtlı bulunanların munzam aidatı ise, üye tarafından ilgili odalara eşit olarak paylaştırılmak suretiyle yatırılır.

Yine 5174 sayılı TOBB Kanunu Md. 25/IV’ deki; “Bir tüzel kişiliğin merkez, şube ve fabrikalarının değişik yerlerde olması, fakat bilançolarının merkezde tutulması halinde, munzam aidat merkez tarafından mahalli odaya ödenir. Bu oda tahsil ettiği munzam aidatı diğer odalar arasında, izleyen takvim yılının ilk üç ayı içinde eşit olarak paylaştırır.” hükmü gereğince, merkezi Mersin’de bulunan tüzel kişi üyelerimizin Odamıza ödenen şubelere ait munzam aidatı üyemizce ilgili şubelere 2016 yılı ilk üç ayı içerisinde eşit olarak paylaştırılmak suretiyle aktarılacaktır.

İlgili mevzuat gereği, 2015 yılına ait yıllık aidatınız ile munzam aidatınızın birinci taksit tutarlarının, Haziran 2015 ayı sonuna kadar ödenmesi gerekmektedir.

Gereğini bilgilerinize önemle rica ederiz.

 

Korer ÖZBENLİ

Genel Sekreter

 

 

NOT: Yazımızın gönderilme sürecinde ödeme yaptıysanız lütfen dikkate almayınız.

Mersin Liman Bülteni

BÜLTEN 12 HAZİRAN

Mersin Liman Bülteni

BÜLTEN 11 HAZİRAN

Back to top

Bize Ulaşın

      submit...
x