Türkçe Ingilizce

Ağustos 2015

Sirküler No:199/15 “16-20 Eylül 2015 tarihleri arasında Adana’da düzenlenecek Çukurova Tarım Fuarı” Hk.

 

 

 

Sirküler:  199/15                                                                                                       28.08.2015

 

 


 

SAYIN ÜYEMİZ,

Elka Fuarcılık Ltd.Şti.’nin, 12 Ağustos 2015 tarih ve 2015/050 sayılı, “16-20 Eylül 2015 tarihleri arasında Adana’da düzenlenecek Çukurova Tarım Fuarı”nı konu alan yazısı ekte sunulmuştur.

Bilgilerinize rica ederiz.

 

Halil DELİBAŞ

Genel Sekreter Yrd.  

 

Eki: İlgi Yazı (1 Sayfa)

Sirküler No:198/15 “MIP Yanaşma Takvimi” Hk.

 

 

 

 

Sirküler:  198/15                                                                                                            27.08.2015

 

 

 

SAYIN ÜYEMİZ,

 

İlgi:     (a) 23.06.2015 tarih ve 156/15 Sayılı Sirkülerimiz.

            (b) Mersin Uluslararası Liman İşletmeciliği A.Ş.’nin, 25/08/2015 tarih ve 2031                                  sayılı  yazısı.

İlgi (a) sirkülerimiz ile duyurulan, Yanaşma Penceresi Uygulaması çerçevesinde güncellendiği bildirilen “Yanaşma Takvimi” ekte sunulmuştur.

Bilgilerinizi rica ederiz.

 

Korer ÖZBENLİ

Genel Sekreter

 

Eki: Yanaşma Takvimi (1 Sayfa)

Sirküler No:197/15 “Türk Bayraklı gemilerin yurtdışı denetimlerde sorun yaşamamaları ve tutulmaların azaltılması için dikkat edilmesi gereken hususlar” Hk.

 

 

 

 

Sirküler:  197/15                                                                                                       27.08.2015

 

 


 

SAYIN ÜYEMİZ,

İlgi:     Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Deniz ve İçsular Düzenleme Genel Müdürlüğü’nün,  19.08.2015 tarih ve 56199 sayılı yazısı.

İlgi yazıda, Türk Bayraklı gemilerin Liman Devleti Denetimlerinde (PSC) sorun yaşamamaları ve tutulmaların azaltılmasını teminen, yurt dışında gerçekleşen PSC denetimlerinde tespit edilen 12 adet önemli hususa azami hassasiyetin gösterilmesi için sektörün uyarılması ve Liman Başkanlıklarımızca yapılan denetimlerde de bu hususlara dikkat edilmesi gerektiği belirtilmektedir.

Bu bağlamda, Paris Liman Devleti Kontrolü Memorandumu (Paris MoU) kapsamında, 2015 yılı içerisinde yapılan Liman Devleti Denetimlerinde, eksiklikleri sebebi ile tutulan Türk Bayraklı gemilerin, tutulmalarının kök nedeni araştırılmış olup, Türk Bayraklı gemilerin yurtdışı denetimlerde sorun yaşamamaları ve tutulmaların azaltılmasına teminen, ekte sunulan ilgi yazıda belirtilen hususlara titizlikle uyulması hususunda bilgilerinize rica ederiz.

 

Halil DELİBAŞ

Genel Sekreter Yrd.   

 

Eki: İlgi Yazı (2 Sayfa)

Sirküler No:196/15 “Ukrayna’da ulaştırma alanı ve yol altyapısı ile ilgili proje sunumu” Hk.

 

 

 

 

Sirküler:  196/15                                                                                                       27.08.2015

   

 

 

SAYIN ÜYEMİZ,

 İlgi :    Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Deniz Ticareti Genel Müdürlüğü’nün, 14.08.2015 tarih ve 55659 sayılı yazısı.

İlgi yazı ekinde alınan Ukrayna Altyapı Bakanlığı’nın yazısında,  potansiyel yatırımcıların Ukrayna’da ulaştırma alanının ve yol altyapısının geliştirilmesine çekilmesini teminen ülkenin altyapı projeleri imkanlarına ilişkin hazırlanan “Investment Opportunities” sunumunun “http://new.mtu.gov.ua/content/for-investors.html“ adresinden temin edilebileceği bildirilmektedir.

Bilgilerinize rica ederiz.

 

Korer ÖZBENLİ

Genel Sekreter  

Sirküler No:195/15 “Ülkemiz Limanlarına Uğrak Yapan Yabancı Bayraklı Gemilerin Liman Devleti Denetimleri” Hk.

 

 

 

 

Sirküler:  195/15                                                                                                       26.08.2015

   

 

 

SAYIN ÜYEMİZ,

Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Deniz ve İçsular Düzenleme Genel Müdürlüğü’nün,  14.08.2015 tarih ve 54799 sayılı, “Ülkemiz Limanlarına Uğrak Yapan Yabancı Bayraklı Gemilerin Liman Devleti Denetimleri”ni konu alan yazısı ekte sunulmuştur.

Bilgilerinize rica ederiz.

 

Korer ÖZBENLİ

Genel Sekreter  

 

Eki: İlgi Yazı (1 Sayfa)

Sirküler No:194/15 “1 Eylül-30 Kasım 2015 Tarihleri Arasında Gerçekleştirilecek Olan Kapalı Mahallere Girişe Yönelik Personel Aşinalığı Hususunda Yoğunlaştırılmış Denetim Kampanyası” Hk.

 

 

 

Sirküler:  194/15                                                                                                       26.08.2015

 

 

 

SAYIN ÜYEMİZ,

Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Deniz ve İçsular Düzenleme Genel Müdürlüğü’nün,  19.08.2015 tarih ve 55067 sayılı, “1 Eylül-30 Kasım 2015 Tarihleri Arasında Gerçekleştirilecek Olan Kapalı Mahallere Girişe Yönelik Personel Aşinalığı Hususunda Yoğunlaştırılmış Denetim Kampanyası”nı konu alan yazısı ekte sunulmuştur.

Bilgilerinize rica ederiz.

 

Korer ÖZBENLİ

Genel Sekreter  

 

Eki: İlgi Yazı (12 Sayfa)

Sirküler No:193/15 “Deniz Ticaret Filosunun Geliştirilmesi Ve Gemi İnşa Tesislerinin Teşviki Hakkındaki Kanunun Uygulanması Hakkında Yönetmelik” Hk.

 

 

 

Sirküler:  193/15                                                                                                       25.08.2015

 

 

SAYIN ÜYEMİZ,

“Deniz Ticaret Filosunun Geliştirilmesi Ve Gemi İnşa Tesislerinin Teşviki Hakkındaki Kanunun Uygulanması Hakkında Yönetmelik”, 23.08.2015 tarih ve 29454 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Bu Yönetmeliğin amacı, 14/1/1982 tarihli ve 2581 sayılı Deniz Ticaret Filosunun Geliştirilmesi ve Gemi İnşa Tesislerinin Teşviki Hakkında Kanunun uygulanmasına ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

Yönetmeliğin Kapsamına ilişkin 2 nci maddesi gereği bu Yönetmelik;

  1. a) Yurt dışından yeni veya kullanılmış olarak satın alınan gemiler, yüzer havuzlar ve su araçları ile bunların gövdesinin (teknesinin/kabuğunun),
  2. b) Yurt içinde inşa, tadil edilen veya onarılan gemilerin, yüzer havuzların, su araçlarının, yüzer tesislerin veya bunların gövdesinin (teknesinin/kabuğunun) donatım ve seyirlerinde kullanılacak yeni ve/veya kullanılmış makine, teçhizat ve demirbaşların,
  3. c) Tesislerin inşa, tadil, tevsi ve onarımlarında kullanılacak yeni ve/veya kullanılmış makine, teçhizat ve demirbaşların,

ç) Kültür ve Turizm Bakanlığından yatırım belgesi almış olmak şartıyla, turizm amaçlı ve yeni inşa edilmiş olarak yurt dışından ithal edilecek veya aynı amaçla kullanılma taahhüdünde bulunulmak kaydıyla yurt içinde inşa edilecek her türlü deniz turizm aracının,

  1. d) Kültür ve Turizm Bakanlığından turizm işletme belgesi almak suretiyle faaliyette bulunan deniz turizm araçlarının tadilat ve onarımlarında; donatım ve seyirlerinde kullanılacak yeni ve/veya kullanılmış makine, teçhizat ve demirbaşların,

ilgili mercilerin müsaadesi şartıyla gümrük vergisi ile ithalde alınan diğer vergi (Katma Değer Vergisi ve Özel Tüketim Vergisi hariç) ve resimlerden, damga resmi dahil muaf olarak ithalinde uygulanır.

Yurt dışından yeni veya kullanılmış olarak satın alınacak balıkçı tekneleri, römorkörler ve balıkçı fabrika gemilerine bu Yönetmelik hükümleri uygulanmaz.

Bilgilerinize rica ederiz.

 

Korer ÖZBENLİ

Genel Sekreter  

 

Eki: İlgili Yönetmelik (3 Syf.)

Mersin Liman Bülteni

BÜLTEN 31 AĞUSTOS

Mersin Liman Bülteni

BÜLTEN 27 AĞUSTOS

Mersin Liman Bülteni

BÜLTEN 26 AĞUSTOS

Back to top

Bize Ulaşın

      submit...
x