Türkçe Ingilizce

Ekim 2015

Mersin Liman Bülteni

BÜLTEN 20 EKİM

Sirküler No:233/15 “Otomatik Finansal Bilgi Değişimi Konferansı” Hk.

 

 

 

Sirküler:  233/15                                                                                                       19.10.2015

 

 

 

SAYIN ÜYEMİZ,

 İlgi :    (a) 15.10.2015 tarih ve 230/15 Sayılı Sirkülerimiz.

            (b) Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin 15.10.2015 tarih ve 18891 sayılı yazısı.

İlgi (a) sirkülerimiz ile 21 Ekim 2015 tarihinde Ankara Mövenpik Otel’de düzenleneceği bildirilen  “Otomatik Finansal Bilgi Değişimi Konferansı”nın ileri bir tarihe ertelendiği ile ilgili (b) yazı ekte sunulmuştur.

Bilgilerini rica ederiz.

 

Korer ÖZBENLİ

Genel Sekreter  

 

Eki: İlgi (b) Yazı (1 Sayfa)

Sirküler No:232/15 “Mersin Limanı Açıklarında Yapılacak Bilimsel Çalışma” Hk.

 

 

 

Sirküler:  232/15                                                                                                       16.10.2015

 

 

SAYIN ÜYEMİZ,

 

 

Konu: Mersin Limanı Açıklarında Yapılacak Bilimsel Çalışma Hk. 

 İlgi:     Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Deniz Bilimleri Enstitüsü’nün, 14 Ekim 2015

tarihli yazısı.

İlgi yazıda, TÜBİTAK-111G152 no’lu “Deniz Dip Tarama Uygulamaları ve Tarama Malzemesinin Çevresel Yönetimi projesi” kapsamında ve MIP tarafından işletilen Mersin Limanı faaliyetlerini genişletilmesi amacıyla yapılacak dip tarama malzemesinin (sediman) başaltımı için belirlenen alanlarda ve noktalarda oşinografik, akustik ve balıkçılık ölçüm ve örnekleme çalışmaları yapılması planlanlandığı bildirilmektedir.

R/V Bilim -2 isimli geminin 19.10.2015 tarihinde barınmakta olduğu Tırtar Kumkuyu Marina’dan hareketle Ek yazıda sunulmuş olan sefer ön planında belirtilen çalışma alanlarında çalışmalarını tamamlamasına müteakip, Mersin Uluslararası Liman İşletmeciliği A.Ş (MIP) sahasını kapsayan bölgede çalışmalarını tamamlayarak Tırtar Kumkuyu Marina’ya dönüşünü yapacağı, çalışmaların hava ve deniz şartları müsaadeli olarak 24.10.2015 tarihine kadar tamamlanmasının planlandığı belirtilmektedir.

Yazıda devamla, proje kapsamındaki tüm çalışma istasyon koordinatlarının hem yazılı hem de harita dökümleri Sefer Ön Planı’nda belirtildiği, özellikle projenin çalışma sahasının Mersin Limanı’nı kapsayan bölümlerinde Mersin Uluslararası Liman İşletmeciliği A.Ş (MIP) ile koordineli olarak çalışma sağlanarak can ve mal emniyeti başta olmak üzere liman trafiğinin aksamasına neden olmadan tamamlanması sağlanacağı bildirilmektedir.

Bilgilerinizi rica ederiz.

 

 Korer ÖZBENLİ

Genel Sekreter  

 

 

Eki: Sefer Ön Planı (2 Sayfa)

Sirküler No:231/15 “Mersin Akaryakıt Gümrük Müdürlüğü’nün, İşlem yapmak için gelen ve giden deniz taşıtlarının gümrük gözetim ve denetimlerinin ne şekilde yapılacağı hk.yazısı” Hk.

 

 

 

Sirküler:  231/15                                                                                                       15.10.2015

 

 

 

SAYIN ÜYEMİZ,

 

 

Konu: Mersin Akaryakıt Gümrük Müdürlüğü’nün,  işlem yapmak için gelen ve giden deniz

taşıtlarının gümrük gözetim ve denetimlerinin ne şekilde yapılacağı.

İlgi :    T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Mersin Akaryakıt Gümrük Müdürlüğü’nün,

12.10.2015 tarih ve 10986583 sayılı yazısı.

Mersin Akaryakıt Gümrük Müdürlüğü’nün,  Müdürlüklerine ait kıyı tesislerine işlem yapmak için gelen ve giden deniz taşıtlarının, Gümrük Yönetmenliği 72 ila 72 L maddeleri kapsamında gümrük gözetim ve denetimlerinin ne şekilde yapılacağını bildirilen ilgi yazı ekte sunulmuş olup, bu işleyişin dışında hareket eden memur, alıcı firma, acente ve gemiler hakkında yasal işlem uygulanacağı bildirilmektedir.

Bilgilerinizi rica ederiz.

 

 Korer ÖZBENLİ

Genel Sekreter  

 

 

Eki: İlgi Yazı (1 Sayfa)

Sirküler No:230/15 “ Otomatik Finansal Bilgi Değişimi Konferansı” Hk.

 

 

 

Sirküler:  230/15                                                                                                       15.10.2015

 

 

SAYIN ÜYEMİZ,

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin, 07.10.2015 tarih ve 18315 sayılı “ Otomatik Finansal Bilgi Değişimi Konferansı”nı konu alan yazısı ekte sunulmuştur.

Bilgilerini rica ederiz.

 

Korer ÖZBENLİ

Genel Sekreter  

 

Eki: İlgi Yazı (1 Sayfa)

Back to top

Bize Ulaşın

      submit...
x