Türkçe Ingilizce

Ekim 2015

Sirküler No:229/15 “7. Türkmenistan Uluslararası Yatırım Forumu” Hk.

 

 

Sirküler:  229/15                                                                                                       14.10.2015

 

 

SAYIN ÜYEMİZ,

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin, 13.10.2015 tarih ve 18726 sayılı “7. Türkmenistan Uluslararası Yatırım Forumu”nu konu alan yazısı ekte sunulmuştur.

Bilgilerini rica ederiz.

 

Korer ÖZBENLİ

Genel Sekreter  

 

 

Eki: İlgi Yazı (1 Sayfa)

Sirküler No:228/15 “Can Filikalarının Serbest Bırakma Mekanizmaları” Hk.

 

 

 

 

Sirküler:  228/15                                                                                                       13.10.2015

 

 

 

SAYIN ÜYEMİZ,

 T.C. Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Tersaneler ve Kıyı Yapıları Genel Müdürlüğü’nün, 01.10.2015 tarih ve 64637 Sayılı “Can Filikalarının Serbest Bırakma Mekanizmaları”nı konu alan yazısı ekte sunulmuştur.

Bilgilerini rica ederiz.

 

Korer ÖZBENLİ

Genel Sekreter  

 

Eki: İlgi Yazı (3 Sayfa)

Sirküler No:227/15 “Arnavutluk Teknik ve Ekonomik Kalkınma Bölgesi” Hk.

 

 

 

 

Sirküler:  227/15                                                                                                       13.10.2015

 

 

 

SAYIN ÜYEMİZ,

 Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin, 06.10.2015 tarih ve 18239 sayılı “Arnavutluk Teknik ve Ekonomik Kalkınma Bölgesi”ni konu alan yazısı ekte sunulmuştur.

Bilgilerini rica ederiz.

 

Korer ÖZBENLİ

Genel Sekreter  

 

Eki: İlgi Yazı (1 Sayfa)

Sirküler No:226/15 “Bölgesel Yatırım Ortamı Değerlendirme Proje Anketine Katılım” Hk.

 

 

 

Sirküler:  226/15                                                                                                          12.10.2015

 

 

SAYIN ÜYEMİZ,

 

Konu   :  Bölgesel Yatırım Ortamı Değerlendirme Proje Anketine Katılım.  

 İlgi      :  TOBB’nin  05.10.2015 tarih ve 18027 sayılı yazısı.

İlgi yazıdaKalkınma Bakanlığı Bölgesel Gelişme ve Yapısal Uyum Genel Müdürlüğü’nden Birliğe gönderilen, 18.09.2015 tarihli ve 44489265-730.06.01-E.3957 sayılı yazıda; 2010 yılı AB-Türkiye mali işbirliği programlaması kapsamında, 19.09.2014 tarihi itibariyle AB finansman desteği ve ülkemiz eş finansmanı ile uygulanmakta olan “Bölgesel Yatırım Ortamı Değerlendirmesi Projesi” başlatıldığı bildirilmektedir. Dünya Bankası’nın yürütücü kuruluş olarak yer alacağı proje kapsamında 81 ilde toplam 6.000 firmaya, ihale yöntemi belirlenmiş üç araştırma şirketi tarafından anket uygulanacağı, anketle firmalara, altyapı ve hizmetler, satış ve tedarik, rekabet, yenilik, kapasite, yatırım yeri ve izinler, finansman, istihdam gibi konular hakkında sorular sorulacağı belirtilmektedir.

Söz konusu işletme anketinin Dünya Bankası tarafından geliştirilmiş, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Ekonomi Bakanlığı, Hazine Müsteşarlığı, Türkiye İstatistik Kurumu, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, Türkiye Yatırım Destek Tanıtım Ajansı, Kalkınma Ajansları ve Türkiye Ekonomi Politikaları Vakfının katkılarıyla proje için ülkemize uyarlandığı, Anket neticesinde “Ulusal Yatırım Ortamı Değerlendirmesi” raporu ve her bir 26 Düzey 2 bölgesi için “Bölgesel Yatırım Ortamı Değerlendirmesi” raporu yayınlanacağı, yatırım ortamının bölgesel düzeyde ilk defa analiz edileceği anket için görüşülecek firmalar TÜİK İş Kayıtları temel alınarak tespit edildiği bildirilmektedir.

Üyelerimizin, Bölgemizde Anket Çalışmasını yürütecek “IPSOS” isimli araştırma şirketi çalışmalarına yardımcı olmaları ve anket sorularına eksiksiz yanıt vermeleri projenin yürütülmesi ve değerlendirilmesinin sağlıklı bir şekilde yapılması açısından önem arz etmektedir.

Bilgilerinizi rica ederiz.

 

Korer ÖZBENLİ

Genel Sekreter  

 

Eki: İlgi Yazı (6 Syf.)

 

Not: İşletme Anketi ve Uygulaması hakkında sorularınız ya da daha detaylı bilgi almak için Dünya Bankası Ekonomisti Can Selçuki (e-posta: cselçuki@worldbank.org telefon: 0.312.4598369) ile iletişime geçilebilir.

Sirküler No:225/15 “TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Sürekli Eğitim Araştırma ve Uygulama Eğitim Programları” Hk.

 

 

 

Sirküler:  225/15                                                                                                       09.10.2015

 

 

SAYIN ÜYEMİZ,

 

 

Konu : TOBB ETÜ-SEM Eğitim Programları.  

İlgi      : TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Sürekli Eğitim Araştırma ve Uygulama

   Merkezi’nin, 29 Eylül 2015 tarih ve 419 sayılı yazısı. 

İlgi yazıda, TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Sürekli Eğitim Araştırma ve Uygulama Merkezi (TOBB ETÜ-SEM) olarak, 2006 yılından beri Türkiye’nin dört bir yanında gerçekleştirdiği 500’den fazla eğitimle yaklaşık 22.500 kişiyi sertifikalandırdığı bildirilmektedir.

Buna göre, önümüzdeki aylar içinde “Finansçı Olmayanlar İçin Uzaktan Finans Uzaktan Eğitim Programı”  ile “Sertifikalı Kamu İhale Uygulamaları Kursu” gerçekleştirmeyi planladıklarını bildirilen ilgi yazı ekte sunulmuştur.

Bilgilerinizi rica ederiz.

 

Korer ÖZBENLİ

Genel Sekreter  

 

Eki: İlgi Yazı (6 Syf.)

 

Sirküler No:224/15 “Liman Entegrasyon ve Konteyner Takip Sistemi Programı” Hk.

 

 

 

Sirküler:  224/15                                                                                                       08.10.2015

 

 

 

SAYIN ÜYEMİZ,

 

 Konu: Liman Entegrasyon ve Konteyner Takip Sistemi Programı

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürlüğü’nün “Konteyner ve Liman Takip İşlemleri” konulu 2014/14 sayılı Genelgesinde, Gümrük Yönetmeliği’nin 72/ş maddesinin (1-d) bendinde, Gümrük Kanunu’nun 218’ inci maddesinde belirtilen işleticilerin, gümrük gözetim ve kontrolü işlemlerinin yapılmasını sağlamak üzere bedelsiz olarak; kişi, eşya ve taşıt trafiğine ilişkin olarak kullandıkları otomasyon sistemleri ve yazılımlara gümrük idaresince erişimin sağlanmasını ve/veya gümrük idaresince kullanılan otomasyon sistemlerine veri aktarımının düzenli ve kesintisiz olarak yapılmasını sağlamakla yükümlü olduklarının hüküm altına alındığı belirtilerek; bu itibarla Bakanlıkça ülkemize giriş yapan/ülkemizden çıkış yapan konteynerlere ilişkin kayıtların elektronik ortamda tutularak Bakanlık ile liman işletmelerinin sistemleri arasında entegrasyon sağlanması ve elektronik veri değişimi yapılabilmesine yönelik olarak “Konteyner ve Liman Takip Projesi” yürütüldüğü, uygulamanın devreye alınacağı gümrük ve liman işletmeleri, uygulama takvimi ve temin edilecek veri setinin Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürlüğünce belirleneceği ifade edilmiştir.

Liman Entegrasyon ve Konteyner Takip Sistemi Programı ile ilgili olarak 05 Ekim 2015 tarihinde, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürlüğü Ankara’da bir toplantı düzenlenmiştir. 12 şirketten 16 katılımcı ile gerçekleştirilen toplantıda, uzun süredir Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürlüğü ve Vapur Donatanları Derneğince yapılan ortak çalışmalar sonucunda, Liman Entegrasyon ve Konteyner Takip Sistemi Programını tamamladıklarını belirterek, programı detaylı bir şekilde bilgisayar ortamında uygulama yaparak anlatmışlardır.

Söz konusu toplantıda;

1- Sisteme Geçiş Sürecinde (Maksimum 6 ay boyunca) İzleyecekleri Yol Hakkında;

– Limanlardaki operasyon süreçlerinde sıkıntı yaşanmaması için ilgi programın parça parça her   işlemin devreye alınacağı,

-İthalat ve ihracat işlemlerinde sıkıntı yaşanabileceğinden dolayı özellikle kâğıt işlemlerinin çekilmemesi, elektronik ortamdaki işlemlerin elektronik ortamda kalması ve kâğıt ortamında yapılan işlemlerin kağıt ortamında kalması gerektiği,

-Elektronik işlemlerinin ve kâğıt işlemlerinin aynı olması gerektiği,

2- Sistemin Genel Özellikleri Hakkında;

-Mevzuata bağlı kalarak yapıldığı,

-Programın bir ara yüz olduğu ve ayrıca web servisinin ve teknik dokümantasyonun hazır olduğu,

-Her konteyner için bir konteyner takip formu ile birlikte işlem yapılabileceği,

-Girişlerin çakıştırma sistemi üzerinden yapılacağı,

-Tescil ile birlikte süreninde başlayacağı, en son hali ile Gümrük Muhafaza Memurunun görebileceği (Beyanname fişi, Ambar fişi, konteyner takip formu)

-Sorgulama yapılabileceği,

-Gümrük Muhafaza Memurunun düzeltme ve silme işlemi yapabileceği,

– Süresi dolmuş veya girişi yapılmamış konteynerler için çıkış işlemi yapılamayacağı,

-Süre uzatımı için dilekçeye ihtiyaç duymadan elektronik ortamdan yapılabileceği,

-Her konteyner için süre uzatılabileceği,

-Bildirimin KEP ortamında yapılacağı,

-Gemi Acentelerinin ilgi sisteme geçiş süreci döneminde 2016 yılı için bütçe planlaması yaptıklarından dolayı 2015 yılı Kasım ayından önce Gümrük ve Ticaret Bakanlığı sisteme geçiş tarihi hakkında bilgi verileceği ve Yönetmelik üzerinde değişiklikler yapılacağı

ifade edilmiştir.

 

 Bilgilerinizi rica ederiz.

 

 Korer ÖZBENLİ

Genel Sekreter  

 

Eki: İlgili Genelge (2 Syf.)

Mersin Liman Bülteni

BÜLTEN 14 EKİM

Back to top

Bize Ulaşın

      submit...
x