Türkçe Ingilizce

Ekim 2015

Sirküler No:218/15 “Yıllık ve Munzam Aidat Ödemelerinin Ekim Ayı Sonuna Kadar Yapılması” Hk.

 

 

 

 

Sirküler: 218/15                                                                                                     01.10.2015

 

 

SAYIN ÜYEMİZ,

 

 

Konu: Yıllık ve Munzam Aidat Ödemelerinin Ekim Ayı Sonuna Kadar Yapılması Hk.

5174 Sayılı TOBB Kanunu’nun Odalarda Kayıt Ücreti ve Yıllık Aidat başlıklı 24. Maddesi, Munzam Aidat ve Navlun Hâsılatından Alınacak Pay başlıklı 25. Maddesi ve ilgili Yönetmelik hükümleri uyarınca,

  • Üyelerimizin ödemekle yükümlü olduğu yıllık aidat ve munzam aidat, her yılın Haziran ve Ekim aylarında iki eşit taksitle ödenir.
  • Üyelerimizden birden fazla Odaya kayıtlı bulunanlar, bu durumu belgelendirmek şartıyla kendileri için belirlenmiş kayıt ücreti ve yıllık aidatın yarısı kadar ödeme yaparlar.
  • Birden fazla odaya kayıtlı bulunanların munzam aidatı, üye tarafından ilgili odalara eşit paylaştırılmak suretiyle yatırılır.     

 

İlgili mevzuat hükümleri gereği, 2015 yılına ait yıllık aidatınız ile munzam aidatınızın II. Taksit tutarlarının 30 Ekim 2015 tarihine kadar ödenmesi gerekmektedir.

 

Bilgilerinizi rica ederiz.

 

Saygılarımızla,

 

 

 

Halil DELİBAŞ

Genel Sekreter Yrd.

Sirküler No:217/15 “Limanlarda Acentelik Hizmetleri” Hk.

 

 

 

Sirküler:  217/15                                                                                                       01.10.2015

 

 

SAYIN ÜYEMİZ,

 

Konu: Limanlarda Acentelik Hizmetleri.

 İlgi:     T.C. Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Deniz ve İçsular Düzenleme  Genel Müdürlüğü’nün, 26.06.2015 tarih ve 32380 sayılı yazısı.

hİlgi yazıda, bazı liman işletici kuruluşlarca kendilerine ait veya ortağı oldukları acenteler dışındaki acentelerin işletmelerinde hizmet vermelerinin engellendiği, armatörlere kendi gemi acenteleri ile çalışmaları yönünde baskı yapıldığı, bu nedenle acentelerin maddi ve manevi kayıplar yaşadıkları ifade edilerek yaşanılan olumsuzlukların giderilmesi hususunda Bakanlıklarından yardım talep edildiği bildirilmektedir.

Bilindiği üzere, Gemi Acenteleri Yönetmeliği’nin Yasaklar başlıklı 12. Maddesinin İkinci Fıkrası (a) bendi “Liman işletici kuruluşlar; kendilerine ait veya ortağı oldukları acenteler dışındaki diğer acentelerin, liman tesislerinde serbestçe acentelik faaliyetlerinde bulunmalarını engelleyemezler” hükmünü amirdir.

Uygulamada benzer konularda yaşanacak olası baskı, yönlendirme halinde Odamıza ve Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Deniz ve İçsular Düzenleme Genel Müdürlüğü’ne bildirilmesini rica ederiz.

 

 

 

Halil DELİBAŞ

Genel Sekreter Yrd.  

 

Back to top

Bize Ulaşın

      submit...
x