Türkçe Ingilizce

Kasım 2015

Sirküler No:267/15 “Rusya Limanlarını ziyaret edecek Türk Bayraklı veya Türkiye bağlantılı gemilerde yaşanacak sorunların Odamıza İletilmesi” Hk.

 

 

 

 

Sirküler: 267/15                                                                                                           26.11.2015

 

 

 

SAYIN ÜYEMİZ,

Rusya Federasyonu ile son günlerde yaşanan kriz nedeniyle kara taşımacılığında TIR’larımıza hava taşımacılığında da Türk uyruklu yolculara mağduriyetler yaşatıldığı duyumları alınmaktadır.

Bu kapsamda, Rusya Limanlarını ziyaret edecek Türk Bayraklı veya Türkiye bağlantılı gemilerde yaşanacak sorunların Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı’na iletilmesini teminen Odamızın bilgilendirilmesi hususunda gereğini rica ederiz.

 

 

Korer ÖZBENLİ

Genel Sekreter  

Sirküler No:266/15 “ Seka Taşucu Limanına 25 Adet Rıhtım Tipi Usturmaça İle Polietilen Levha Alımı ve Montajına İlişkin İhale Duyurusu” Hk.

 

 

 

Sirküler: 266/15                                                                                                           25.11.2015

 

 

 

SAYIN ÜYEMİZ,

Sümer Holding A.Ş. Genel Müdürlüğü Pazarlama ve Satınalma Daire Başkanlığı’nın,  20.11.2015 tarih ve 338-2668 sayılı, “ Seka Taşucu Limanına 25 Adet Rıhtım Tipi Usturmaça İle Polietilen Levha Alımı ve Montajına İlişkin İhale Duyurusu”nu konu alan yazısı ekte sunulmuştur.

Bilgilerinize rica ederiz.

 

Korer ÖZBENLİ

Genel Sekreter  

 

 Eki : İlgi Yazı (3 Syf)

Sirküler No:265/15 ” “26 Kasım 2015 Perşembe günü Yapılacak Gemi Acenteliği Yenileme Semineri ve Gemi Ac.Personel Tanıtım Kartının Süresinin Geçirilmemesi” Hk.

 

 

 

Sirküler:  265/15                                                                                                       25.11.2015

 

ACİL VE ÖNEMLİDİR

 

SAYIN ÜYEMİZ,

 

Konu  : 26 Kasım 2015 Günü Odamızda Düzenlenecek Gemi Acenteliği Yenileme EğitimSemineri Hk.

 İlgi      : 5 Mart 2012 tarih ve 28224 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Gemi Acenteleri Yönetmeliği” Hk.

Bilindiği üzere, ilgi Yönetmelik Md.4 (f) (l) gereğince “Liman, gümrük, sahil sağlık ve emniyet idareleri ile diğer kurum ve kuruluşlarda, acentelik işlemlerini yürüten” üyemiz gemi acentesi ilgililerinin Odamızca 5 gün süreli olarak açılan “Gemi Acenteliği Eğitim Seminerleri”ne katılarak 5 yıl süreli geçerli olan “Gemi Acentesi Personeli Tanıtım Kartı” almaları gerekmektedir.

Gemi Acentesi Personeli Tanıtım Kartı sahibi üyemiz firma ilgilisi kişiler, kartın geçerlilik tarihi olan 5 yıl dolmadan Odamızda bir gün süreli olarak Mersin’de yılda 2 kez açılan “Gemi Acenteliği Yenileme Eğitim Semineri”ne katılmak zorundadırlar. Gemi Acenteliği Yenileme Eğitim Seminerine katılmayan kişilerin Tanıtım Kartları geçerliliğini yitirerek iptal edilmekte ve yeni kart alana kadar kart ilgilileri acenteliğe yönelik otoritelerde işlem yapamamaktadırlar.

Yukarıdaki bilgiler doğrultusunda üyemiz gemi acentesi firma bünyesinde Gemi Acentesi Personeli Tanıtım Kartı sahibi olan ve 5 yıllık geçerlilik süresi dolmaya yakın olan ilgililerin           26 Kasım 2015 Perşembe günü (17:00’dan itibaren) yapılacak Yenileme Eğitim Seminerine katılmak üzere ivedilikle Odamıza ekteki belgeler ile başvurmaları gerekmektedir.

Önemle gereğini rica ederiz.

 

 

Korer ÖZBENLİ

Genel Sekreter  

 

Eki: Gemi Acenteliği Yenileme Eğitim Semineri Başvuru Dilekçesi Örneği

 

Sirküler No:264/15 “Mersin Limanı Eylül 2015 Dönemine Ait Olarak Hazırlanan İstatistik Bilgileri” Hk.

 

 

 

Sirküler: 264/15                                                                                                        24.11.2015

 

SAYIN ÜYEMİZ,

 

 

Odamız İstatistik Servisince Mersin Limanı Eylül 2015 dönemine ait olarak hazırlanan ve önceki dönemlerde aylık olarak CD ortamında gönderilen;

 

 

ilgi sirkülerimizde açıklandığı üzere Odamıza bildirdiğiniz elektronik posta adreslerinize gönderilmiştir.

 

Bilgilerinizi rica ederiz.

 

 

 

Korer ÖZBENLİ

Genel Sekreter

 

 

 

Ekleri  :

Ek.1    Mersin Limanı Eylül 2015 ayı yük istatistik bilgileri.

Ek.2    Mersin Limanı Eylül 2015 ayı yük istatistiği özet sayfası.

Sirküler No:263/15 “ Seka Taşucu Limanında Yaptırılacak Römorkör ve Morinbot, Donatım, Seyir, Koruyucu Bakım ile Kılavuzluk (pilotaj) hizmetlerine İlişkin İhale Duyurusu” Hk.

 

 

 

Sirküler: 263/15                                                                                                           20.11.2015

 

 

 

 

 

 

SAYIN ÜYEMİZ,

 Sümer Holding A.Ş. Genel Müdürlüğü Pazarlama ve Satınalma Daire Başkanlığı’nın,  16.11.2015 tarih ve 330-2622 sayılı, “ Seka Taşucu Limanında Yaptırılacak Römorkör ve Morinbot, Donatım, Seyir, Koruyucu Bakım ile Kılavuzluk (pilotaj) hizmetlerine İlişkin İhale Duyurusu”nu konu alan yazısı ekte sunulmuştur.

Bilgilerinize rica ederiz.

 

Korer ÖZBENLİ

Genel Sekreter  

 

 

Eki : İlgi Yazı (3 Syf)

 

Sirküler No:262/15 ““İhracatta Kullanılan Ahşap Malzemelerinin Uluslararası Mevzuata Uygun Olması” Hk.

 

 

 

Sirküler: 262/15                                                                                                        18.11.2015

 

 

 

 

SAYIN ÜYEMİZ,

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin 12.11.2015 tarih ve 20821 sayılı, “İhracatta Kullanılan Ahşap Malzemelerinin Uluslararası Mevzuata Uygun Olması”nı konu alan yazısı ekte sunulmuştur.

Bilgilerinize rica ederiz.

 

Korer ÖZBENLİ

Genel Sekreter  

 

Eki : İlgi Yazı Örneği (1 Sayfa)

Back to top

Bize Ulaşın

      submit...
x