Türkçe Ingilizce

Mart 2016

Sirküler No:106/16 “Fumigasyon ve Fumigant Gazları, Bu Gazlardan korunma Esasları ve Kargo Taşıma Ünitelerinde Fumigasyon Uygulamaları Bilgilendirme Semineri” Hk.

 

 

 

Sirküler: 106/16                                                                                                            30.03.2016

 

 

GÜNLÜDÜR

 

SAYIN ÜYEMİZ,

 

 

İlgi      : T.C. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Mersin Zirai Karantina Müdürlüğünün

  24.03.2016 tarih ve 172/806 sayılı yazısı.

 Odamıza gönderilen ilgi yazıda, Müdürlüklerince 21.04.2016 tarihinde Mersin’de “Fumigasyon ve Fumigant Gazları, Bu Gazlardan korunma Esasları ve Kargo Taşıma Ünitelerinde Fumigasyon Uygulamaları” konularında bir bilgilendirme toplantısı düzenleneceği bildirilmektedir.

Konuya ilgi duyan üyelerimizin (gemi acenteleri, gemi ilaçlama, firmaları, vb.) aşağıda sunulan eğitim programını inceleyerek katılım sağlama talebi halinde katılacak kişinin adı&soyadı, çalıştığı birim ve görevi, irtibat bilgilerinin (GSM, e-mail) 15.04.2016 tarihine kadar Odamıza bildirilmesini rica ederiz.

 

 

Halil DELİBAŞ

Genel Sekreter Yrd.

 

Eki : İlgi Yazı (1 Syf)

 

Eğitim Yeri     : Mersin Zirai Karantina Müdürlüğü Toplantı Salonu (3. Kat)

 

EĞİTİM PROGRAMI

SAAT KONU KONUŞMACI
09:00-09:15 Açılış Ali ERDEN (Müdür)
09:15-09:45 Tarımsal Mücadelede Fümigasyonun Yeri ve Önemi Şerafettin DOĞAN
09:45-10:00 Ara  
10:00-10:45 Uluslararası ve Ulusal Mevzuat Şerafettin DOĞAN
10:45-11:00 Ara  
11:00-11:45 Kargo Taşıma Ünitelerinde Fümigasyon Uygulamaları İbrahim Fehmi ER
11:45-12:00 Ara  

 

Sirküler No:105/16 “Avrupa Birliği Tarafından Finanse Edilen İstihdam ve Sosyal Yenilik Programı (EASI) Tanıtımı” Hk.

 

 

 

Sirküler: 105/16                                                                                                               30.03.2016

 

 

 

 

SAYIN ÜYEMİZ,

 Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin, 18.03.2016 tarih ve 5741 sayılı, “Avrupa Birliği Tarafından Finanse Edilen İstihdam ve Sosyal Yenilik Programı (EASI) Tanıtımı”nı konu alan yazısı ekte sunulmuştur.

Bilgilerinize rica ederiz.

 

Korer ÖZBENLİ

Genel Sekreter

 

Eki :İlgi Yazı (1 Sayfa)

 

Sirküler No:104/16 “Uluslararası Deniz Kazaları İnceleme Uzmanları Forumu sonucunda hazırlanan Kılavuzluk Emniyet Posteri” Hk.

 

 

 

Sirküler:  104/16                                                                                                          30.03.2016

 

 

 

 

SAYIN ÜYEMİZ,

 

İlgi:     T.C. Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Kaza Araştırma ve İnceleme Kurulu’nun 15.03.2016 tarih ve 19436 sayılı yazısı.

 İlgi yazıda, Uluslararası Deniz Kazaları İnceleme Uzmanları Forumu (MAIIF) 24 üncü toplantısının 2015 Eylül ayı içerisinde gerçekleştirildiği bildirilmektedir.

Anılan toplantıda, MAIIF ve Uluslararası Kılavuz Kaptanlar Birliği (IMPA) ile gerçekleştirilen ortak bir çalışma sonucunda hazırlanan Kılavuzluk Emniyet Posterine yönelik değerlendirmeler neticesinde anılan poster uygun görülmüştür. Ayrıca hazırlanan poster ve konu IMO HTW alt komitesinin 3 üncü toplantısında gündeme getirilerek, raporda yer almıştır.

Bahse konu postere

http://www.maiif.org/images/storie/pilotage/MAIIF%20A^%20Pilot%20Poster_V10.pdf.internet adresinden ulaşılabilinmektedir.

 

Bilgilerinizi rica ederiz.

 

Korer ÖZBENLİ

Genel Sekreter

 

Sirküler No:103/16 “Deniz Ticaret Filosunun Geliştirilmesi ve Gemi İnşa Tesislerinin Teşviki Hakkındaki Kanunun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik Gereği Bakanlıkça Kabul Edilen Klas Kuruluşlarının Listesi” Hk.

 

 

 

Sirküler:  103/16                                                                                                          29.03.2016

 

 

 

 

SAYIN ÜYEMİZ,

T.C. Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Deniz Ticareti Genel Müdürlüğü’nün 18.03.2016 tarih ve 20774 sayılı, “Deniz Ticaret Filosunun Geliştirilmesi ve Gemi İnşa Tesislerinin Teşviki Hakkındaki Kanunun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik Gereği Bakanlıkça Kabul Edilen Klas Kuruluşlarının Listesi”ni konu alan yazısı ekte sunulmuştur.

Bilgilerinizi rica ederiz.

 

Korer ÖZBENLİ

Genel Sekreter

 

 

Eki: İlgi Yazı (2 Syf)

Sirküler No:102/16 “Dahili Denizyolu Taşıma İhalesi” Hk.

 

 

 

Sirküler: 102/16                                                                                                               29.03.2016

 

 

 

 

 

SAYIN ÜYEMİZ,

İlgi :    T.C. Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü Mersin Şube Müdürlüğü’nün,

25/03/2016 tarih ve 20702 sayılı yazısı.

İlgi yazıda, İskenderun ve/veya Mersin Şube Müdürlüklerinden,  Derince, Bandırma ve İzmir Şube Müdürlüklerine dahili denizyolu ile toplamda 100.000 ton dökme mısırın denizyolu ile taşıttırılması işi için TMO Derince Şube Müdürlüğü idari binasında 31.03.2016 tarih ve saat 14:00’da TMO Genel Müdürlüğü İhale Yönetmeliğinin 22/I pazarlık yöntemine göre ihale edileceği bildirilmektedir.

Söz konusu ihale ilanı ekte sunulmuş olup, www.tmo.gov.tr web adresinde yayınlanmaktadır.

 

Bilgilerinize rica ederiz.

 

Korer ÖZBENLİ

Genel Sekreter

 

 

Eki: Denizyolu Taşıma İhale İlanı (3 Sayfa)

Sirküler No:101/16 “Ufuk 2020 ve InnovFin-Yenilikçiler İçin AB Finansmanı Destek Programları” Hk.

 

 

 

Sirküler: 101/16                                                                                                        29.03.2016

 

 

 

 

 

SAYIN ÜYEMİZ,

 

 İlgi      : Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin 21.03.2015 tarih ve 5891 sayılı yazısı.

Konu   : Ufuk 2020 ve InnovFin-Yenilikçiler İçin AB Finansmanı Destek Programları Hk.

 Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinden alınan ve bir örneği ekte sunulan ilgi yazıda; 2014-2020 yılları arasında yaklaşık 80 milyar Avro bütçe ile yürütülecek Ufuk 2020 programı kapsamında sektörler arası ve uluslararası işbirlikleri temelinde araştırma ve inovasyon faaliyetlerinin desteklenmesinin hedeflendiği belirtilerek, Ufuk 2020 programından sanayi kuruluşları, KOBİ’ler, sivil toplum örgütleri, üniversiteler, araştırma kuruluşları, kamu kuruluşları ve bireysel araştırmacıların faydalanabileceği belirtilmektedir.

Bununla birlikte Ufuk 2020 programı kapsamında yenilikçi KOBİ’lerin finansmana daha kolay erişimini sağlamak amacıyla entegre ve tamamlayıcı finansal araçlar ve danışmanlık hizmetlerini de içeren “InoFin-Yenilikçiler için AB Finansmanı” programı oluşturulduğu ve önümüzdeki iki yıllık süre içinde araştırma ve yenilik alanında yenilikçi KOBİ’lere finansal araçlar kullanılarak toplamda 20 milyon Avro kredi sağlanabileceği belirtilmektedir.

Ufuk 2020 Destek Programının incelenerek, söz konusu programa başvuru yapılması halinde Odamıza da bilgi verilmesini rica ederiz.

 

Korer ÖZBENLİ

Genel Sekreter

 

 

Eki : İlgi Yazı (1 Syf)

 

Mersin Liman Bülteni

BÜLTEN 30 MART

Mersin Liman Bülteni

BÜLTEN 29 MART

Mersin Liman Bülteni

BÜLTEN 28 MART

Back to top

Bize Ulaşın

      submit...
x