Türkçe Ingilizce

Nisan 2016

Sirküler No:132/16 “Gümrük İşlemi Takip Kartı 2016 Yılı Güncellemelerine İlişkin Uyarı” Hk.

 

 

 

Sirküler: 132/16                                                                                                                26.04.2016

 

 

SAYIN ÜYEMİZ,

Konu   : Gümrük İşlemi Takip Kartı 2016 Yılı Güncellemelerine İlişkin Uyarı Hk.

İlgi     : 25.03.2016 tarih ve 100/16 sayılı sirkülerimiz.

İlgi sirkülerimiz ile; Gümrük İdarelerinde Özet Beyan verecekler ile taşıdıkları eşyanın transit işlemlerini doğrudan temsil yoluyla takip eden Odamız üyesi firma çalışanları adına düzenlenen Gümrük İşlemi Takip Kartlarına ait bilgi güncellemelerinin her yıl olduğu gibi bu yıl da yapılacağı belirtilerek, Gümrük İşlemi Takip Kartı sahibi üyemiz firma çalışanlarının kartlarının bilgilerinin güncellenmesi için dilekçe, son 1 aylık SGK dökümü ve Adli Sicil Belgelerini Odamıza iletilmesi istenilmiştir.

Üyemiz firmalarca gönderilen bilgi ve belgeler incelendiğinde, kart sahibi bazı firma ve kişilerin belgelerini halen Odamıza göndermedikleri anlaşılmıştır.

Adlarına Gümrük İşlemi Takip Kartı düzenlenmiş olan firma ve/veya kişiler tarafından, Odamız kayıtlarında aktif olarak gözüken kartların güncel durumu (aktif, kayıp, iade, iptal) hakkında bilgi verilmediği ve aktif olarak kullanılan kartlar için güncelleme evrakları gönderilmediği takdirde, söz konusu kartlar iptal edilmek üzere T.C.Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Orta Akdeniz Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğüne iptal edilmek üzere bildirileceğinden, kartlar için son güncelleme tarihi 13 Mayıs 2016 Cuma günü mesai bitimine kadar uzatılmıştır.

Gereğini önemle rica ederiz.

 

Korer ÖZBENLİ

Genel Sekreter

 

Eki : Gümrük İşlemi Takip Kartı Güncellemeleri Dilekçe Örneği (1 Syf)

 

 

Gümrük İşlemi Takip Kartı Güncelleme Evrakları:

Kart sahibine ait;

  1. Son 1 aylık SGK Dökümü
  2. Son 1 aya ait Adli Sicil Belgesi (Arşiv Kaydını Gösterir)

Sirküler No:131/16 “KOBİGEL-KOBİ Gelişim Destek Programı” Hk.

 

 

 

Sirküler:  131/16                                                                                                          26.04.2016

 

 

 

 

SAYIN ÜYEMİZ,

 

 Konu  :  KOBİGEL-KOBİ Gelişim Destek Programı

 İlgi      :  Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin, 14.04.2016 tarih ve 7679 sayılı yazısı.

 İlgi yazıda,  KOSGEB tarafından,  KOBİGEL-KOBİ Gelişim Destek Programı kapsamında “Geleneksel İmalat Sanayi KOBİ’lerinde Katma Değerin Arttırılması” ve “Orta Yüksek ve İleri Teknoloji KOBİ’lerinde Kapasite Geliştirme” konu başlıklarında sadece imalat sanayi işletmelerine yönelik olarak 300 milyon TL bütçe ile Proje Teklif Çağrılarına çıkıldığı ve proje başvurularının 6 Mayıs 2016 tarihinde sonlanacağı bildirilmektedir.

Proje Teklif Çağrıları ve başvuru koşullarına KOSGEB’in www.kosgeb.gov.tr internet sayfasından temin edilebilir.

Bilgilerinizi rica ederiz.

 

Korer ÖZBENLİ

Genel Sekreter

 

Sirküler No:130/16 ” Ukrayna’da Gerçekleştirilecek Altyapı Projeleri” Hk.

 

 

 

Sirküler:  130/16                                                                                                          26.04.2016

 

 

 

SAYIN ÜYEMİZ,

 

 Konu  : Ukrayna’da Gerçekleştirilecek Altyapı Projeleri.

İlgi      : Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Deniz Ticareti Genel Müdürlüğü’nün, 14.04.2016                       tarih ve 28335 sayılı yazısı.

Dışişleri Bakanlığı’nın bir yazısına istinaden, Ukrayna Ankara Büyükelçiliği’nin bir örneği ekte sunulan Nota’sında, önümüzdeki dönemde Ukrayna’da gerçekleştirilmesi planlanan büyük çaplı altyapı projelerine ilişkin bilgiler iletilmekte ve bu projelerde Türk Şirketlerin yer almasından memnuniyet duyulacağı belirtilmektedir.

Bilgilerinizi rica ederiz.

 

Korer ÖZBENLİ

Genel Sekreter

 

 

Eki: Proje Bilgileri (5 Sayfa)

Ekmeğini Denizden Kazan Projesi

T.C. Mersin Valiliği koordinasyonunda yürütülen Ekmeğini Denizden Kazan isimli projemiz, Kalkınma Bakanlığı tarafından SODES Kapsamında finanse edilmektedir.

Odamız ile Mersin Valiliği arasında Sosyal Destek Programı (SODES) kapsamında yürütülen  “Ekmeğini Denizden Kazan” projesinin Finansman Sözleşmesi 18.10.2011 tarihinde düzenlenen törende imzalanmış olup, sözleşme yürürlüğe girmiş bulunmaktadır.

Proje Adı                    : Ekmeğini Denizden Kazan

Projenin Süresi          : 12 ay

Projenin Özeti          : Mersin Marangoz ve Mobilyacılar Odası tarafından seçilecek, 10 vasıfısız genç ile 15 düşük ücretle/kayıt dışı çalışan genç, Mersin Teknik ve Endüstri Meslek Lisesinde oluşturulacak atölyede, iki grup halinde olmak üzere toplam 10 ay süresince Mersin Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi tarafından oluşturulan program dahilinde, teorik ve pratik AHŞAP TEKNE ÜRETİMİKURSU görecektir. Teorik eğitimler ile uygulamaya ilişkin pratik eğitimler, Mersin Teknik ve Endüstri Meslek Lisesinde oluşturulan atölyede, ahşap tekne yapımı sayesinde kazandırılacaktır. Eğitim sonunda kursiyerler, hem teorik hem uygulama konularında sınava tabi tutulacak ve yüzde 10 devamsızlık sınırını aşan ve sınav sonucunda başarısız olan gençler, eğitimden düşürülecek ve başarı sertifikası alamayacaklardır.

Eğitim sonunda yapımı tamamlanan ahşap eğitim teknesi ise, MDTO Anadolu Denizcilik Meslek Lisesine hibe edilerek, bu okulda eğitim gören öğrencilerin eğitim teknesinden faydalanmaları sağlanacaktır.  Bunun yanı sıra, hem teorik hem de pratik eğitim gören kursiyerlerimiz, tekne yapımı konusunda faaliyet gösteren firmaların ara eleman sıkıntısını giderebilecek düzeye getirilmiş olacaktır. Bu da, ilimiz tekne yapımı sektörüne nitelikli bireylerin  kazandırılmasına yardımcı olacağı gibi söz konusu sektörün gelişimine yardımcı olacaktır.

Bunların yanında, Mersin Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi bünyesine kazandırılan atölye ile, lise bünyesinde “Ahşap Tekne Üretimi” bölümü açılacak olup, eğitimlerin sürdürülebilirliği sağlanacaktır.

Proje Yürütücüsü  : Mersin Deniz Ticaret Odası

Proje Ortakları  : 1.Mersin Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi

2. Mersin Marangozlar ve Mobilyacılar Odası

3. MDTO Anadolu Denizcilik Meslek Lisesi

Sirküler No:129/16 “RİS MERSİN+ Projesi İhtiyaç Belirleme Çalışması İçin Anket Formu Doldurulması” Hk.

 

 

 

Sirküler:  129/16                                                                                                       26.04.2016

 

 

 

SAYIN ÜYEMİZ,

 

Konu  : RİS MERSİN+ Projesi İhtiyaç Belirleme Çalışması İçin Anket Formu Doldurulması Hk.

 İlgi      : Mersin Ticaret ve Sanayi Odasının 13.04.2016 tarih ve 2357 sayılı yazısı.

 Mersin Ticaret ve Sanayi Odasından alınan ilgi yazıda; Mersin’in sosyo-ekonomik kalkınmasında yenilikçiliğin önemli bir araç olarak kullanılabilmesi ve ilimizde yeni bir ivme kazandırılabilmesi amacıyla bölgedeki kurum ve kuruluşların performansını arttırmaya ve yerelde yenilikçilik kültürünü yaygınlaştırmaya yönelik yol haritasının belirlenmesi çerçevesinde “RİS Mersin+Strateji Çalışması” gerçekleştirildiği belirtilerek, RİS Mersin Projesi kapsamında yapılan ihtiyaç belirleme çalışması için https://docs.google.com/forms/d/1z4tk-PSXpAs7-_d8OJx_YZXDb4bXlEulP7TmHde6fUg/viewform?usp=send_form adresli web sitesinde bulunan anketin doldurulması istenilmektedir.

İlimiz kalkınma stratejisi hazırlanmasında önemli girdilerden biri olacak anket formunun doldurulması hususunda gereğini önemle rica ederiz.

 

 

Korer ÖZBENLİ

Genel Sekreter

Sirküler No:128/16 Mersin Limanı Belediye Hudutları İçinde Sefer Yapan Motorların 30.04.2016-01.11.2016 Tarihleri Arasındaki Yaz Tarifesi” Hk.

 

 

 

Sirküler:  128/16                                                                                                       25.04.2016

 

 

 

 

 SAYIN ÜYEMİZ,

 

 Konu  : Mersin Limanı Belediye Hudutları İçinde Sefer Yapan Motorların 30.04.2016-

   01.11.2016 Tarihleri Arasındaki Yaz Tarifesi.

 Mersin Limanı Belediye Hudutları İçinde Sefer Yapan Motorların 30.04.2016-01.11.2016 Tarihleri Arasındaki Yaz Tarifesi ekte sunulmuştur.

Bilgilerinize rica ederiz.

 

Korer ÖZBENLİ

Genel Sekreter

 

 

Eki : İlgi Yazı Örneği (2 Syf)

 

Sirküler No:127/16 “28 Nisan-01 Mayıs 2016 Tarihlerinde Gerçekleştirilecek Konya Endüstri Zirvesi” Hk.

 

 

 

Sirküler:  127/16                                                                                                       25.04.2016

 

 

 

 

SAYIN ÜYEMİZ,

 Konya Ticaret Odasının 20.04.2016 tarihli, “28 Nisan-01 Mayıs 2016 Tarihlerinde Gerçekleştirilecek Konya Endüstri Zirvesi”ni konu alan yazısı ekte sunulmuştur.

Bilgilerinize rica ederiz.

 

Korer ÖZBENLİ

Genel Sekreter

 

 

Eki : İlgi Yazı Örneği (2 Syf)

Sirküler No:126/16 “Türk-Arap Ekonomi Forumu (TAF’2016) 11. Toplantısı” Hk.

 

 

 

Sirküler:  126/16                                                                                                       25.04.2016

 

 

 

 

 

SAYIN ÜYEMİZ,

 Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin 18.04.2016 tarih ve 7846 sayılı, “Türk-Arap Ekonomi Forumu (TAF’2016) 11. Toplantısı”nı konu alan yazısı ekte sunulmuştur.

Bilgilerinize rica ederiz.

 

Korer ÖZBENLİ

Genel Sekreter

 

 

Eki : İlgi Yazı Örneği (1 Syf)

Back to top

Bize Ulaşın

      submit...
x