Türkçe Ingilizce

Eylül 2016

Sirküler No:264/16 “Çin Halk Cumhuriyetinde Düzenlenecek 120. Canton Fuarı 1.Faz” Hk.

 

 

 

Sirküler:  264/16                                                                                                       26.09.2016

 

 

 

 

 

SAYIN ÜYEMİZ,

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin 22.09.2016 tarih ve 17586 sayılı, “Çin Halk Cumhuriyetinde Düzenlenecek 120. Canton Fuarı 1.Faz”ı konu alan yazısı ekte sunulmuştur.

Bilgilerinize rica ederiz.

 

Korer ÖZBENLİ

Genel Sekreter

 

Eki : İlgi Yazı (1 Syf)

Sirküler No:263/16 “Denizyolu ile Taşınmak Üzere Yüklenecek Dolu Konteynerlerle İlgili Tartı Bildirimi Hizmet Ücreti Alınamayacağı” Hk.

 

 

 

Sirküler:  263/16                                                                                                       28.09.2016

 

 

 

SAYIN ÜYEMİZ,

 

Konu   : Denizyolu ile Taşınmak Üzere Yüklenecek Dolu Konteynerlerle İlgili Tartı

Bildirimi Hizmet Ücreti Alınamayacağı Hk.

 

İlgi      : 03.06.2016 tarih ve 159/16 sayılı, “Denizyoluyla Taşınacak Dolu Konteynerlerin Brüt Ağırlıklarının Tespiti ve Bildirimi Hakkında Yönerge (01.06.2016 tarihli Bakanlık Oluru ile yayımlanan)” konulu sirkülerimiz.

 

Bilindiği üzere, ülkemizin de taraf olduğu Uluslararası Denizcilik Örgütü (IMO) Denizde Can Emniyeti Uluslararası Sözleşmesi (SOLAS)’nin VI.Bölüm A Kısmının 2. Kuralı gereğince gemilere yüklenecek dolu konteynerlerin brüt ağırlıklarının yükleten tarafından tespit edilerek doğrulanması uygulamasına 01 Temmuz 2016 tarihinden itibaren başlanmıştır.

 

01.07.2016 tarihinde başlayan uygulama sonrası bazı üyemiz firmalarca Doğrulanmış Brüt Ağırlık Bilgisinin Taşıyana İletilmesi Hizmeti karşılığı için ücret alınmaya başlandığı bilinmekte olup, ilgi sirkülerimiz ile yayımlanan Yönerge değişikliğinde (Yönerge  Md.5(17)); Yükleten veya temsilcisi tarafından dolu konteynerin doğrulanmış brüt ağırlığına ilişkin taşıyanın temsilcisine (acenta/hat operatörü/taşıma işleri organizatörü) yapılan bildirimlerin, taşıyana yapılmış sayılacağı ve söz konusu kişilerin, bu bildirimlerin gemi kaptanına ve kıyı tesisine iletilmesinden sorumlu tutulacağı belirtilmekte olup, taşıyanın temsilcisi tarafından, doğrulanmış brüt ağırlık bilgisinin taşıyana iletilmesi hizmetinden dolayı yükletene herhangi bir ücret rücu edilemeyeceği, hükme bağlanmıştır.

 

Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Tehlikeli Mal ve Kombine Taşımacılık Genel Müdürlüğünce hazırlanan ve 09.09.2016 tarihinde Bakanlık oluru ile web sayfalarında yeniden yayımlanan “Denizyolu ile Taşınacak Dolu Konteynerlerin Brüt Ağırlıklarının Tespiti ve Bildirimi Hakkında Yönerge” ekte sunulmuştur.

 

Üyelerimiz ve yükleten taraflar arasında sorun yaşanmaması açısından; “Doğrulanmış Brüt Ağırlık Bilgisinin Taşıyana İletilmesi Hizmetinden Dolayı Yükletenden Ücret Alınmayacağı” hususunda bilgilerinizi önemle rica ederiz.

 

 

Korer ÖZBENLİ

Genel Sekreter

 

Eki      :Denizyoluyla Taşınacak Dolu Konteynerlerin Brüt Ağırlıklarının Tespiti ve Bildirimi Hakkında Yönerge

Sirküler No:262/16 “Uluslararası Mersin Bilim Şenliği Programı (29-30 Eylül 2016)” Hk.

 

 

 

Sirküler:  262/16                                                                                                       23.09.2016

 

 

 

 

 

SAYIN ÜYEMİZ,

 

Konu  : Uluslararası Mersin Bilim Şenliği Programı (29-30 Eylül 2016)

 

AB Komisyonu Horizon 2020 programı ve TUBİTAK tarafından da desteklenen “Uluslararası Mersin Bilim Şenliği” 29-30 Eylül 2016 tarihlerinde Yenişehir Fuar Alanında yapılacaktır.

 

Çok çeşitli bilimsel ve görsel sergi, atölye çalışması, deney, kitlesel etkinlik, kurumsal tanıtım,..vb. faaliyetlerin yer aldığı etkinlik ülkemizde; İstanbul, Ankara ve ilimiz Mersin ile birlikte Avrupa’nın 250 şehrinde eş zamanlı olarak gerçekleştirilecektir.

 

Başta her yaştaki öğrenciler olmak üzere tüm üyelerimizin ilgisini çekeceğini değerlendirdiğimiz etkinlik programına şenliğin www.mersinbilimsenligi.org/index.php/tr internet adresinden ulaşmak mümkündür.

 

Bilgilerinizi rica ederiz.

 

 

 

Halil DELİBAŞ

Genel Sekreter Yrd.

Sirküler No:261/16 “Telsiz Operatör Yeterlikleri Ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” Hk.

 

 

 

Sirküler:  261/16                                                                                                       22.09.2016

 

 

 

 

 

 

SAYIN ÜYEMİZ,

21 Eylül 2016 tarih ve 29828 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan  “Telsiz Operatör Yeterlikleri Ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” ekte sunulmuştur.

Bilgilerinize rica ederiz.

 

Halil DELİBAŞ

Genel Sekreter Yrd.

 

 

Eki : İlgi Yönetmelik (2 Syf)

Sirküler No:260/16 “4/2 Numaralı Amatör Amaçlı Su Ürünleri Avcılığının Düzenlenmesi Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2016/36)’De Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Tebliğ No: 2016/42)” Hk.

 

 

 

Sirküler:  260/16                                                                                                       22.09.2016

 

 

 

 

 

 

SAYIN ÜYEMİZ,

11 Eylül 2016 tarih ve 29828 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan  “4/2 Numaralı Amatör Amaçlı Su Ürünleri Avcılığının Düzenlenmesi Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2016/36)’De Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Tebliğ No: 2016/42)” ekte sunulmuştur.

Bilgilerinize rica ederiz.

 

Halil DELİBAŞ

Genel Sekreter Yrd.

 

 

 

 

Eki : İlgi Tebliğ (1 Syf)

Sirküler No:259/16 “4/1 Numaralı Ticari Amaçlı Su Ürünleri Avcılığının Düzenlenmesi Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2016/35)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Tebliğ No: 2016/41)” Hk.

 

 

 

Sirküler:  259/16                                                                                                       22.09.2016

 

 

 

 

SAYIN ÜYEMİZ,

11 Eylül 2016 tarih ve 29828 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan  “4/1 Numaralı Ticari Amaçlı Su Ürünleri Avcılığının Düzenlenmesi Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2016/35)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Tebliğ No: 2016/41)” ekte sunulmuştur.

Bilgilerinize rica ederiz.

 

Halil DELİBAŞ

Genel Sekreter Yrd.

 

Eki : İlgi Tebliğ (1 Syf)

Sirküler No:258/16 “Türkiye Cumhuriyeti ile Moldovya Cumhuriyeti Arasında İmzalanan Serbest Ticaret Anlaşması” Hk.

 

 

 

Sirküler:  258/16                                                                                                       22.09.2016

 

 

 

 

 

 

 

SAYIN ÜYEMİZ,

“Türkiye Cumhuriyeti ile Moldovya Cumhuriyeti Arasında Serbest Ticaret Anlaşması” 10 Eylül 2016 tarih ve 29827 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır.

İlgilenen üyelerimiz, Serbest Ticaret Anlaşması metnine,  http://www.resmigazete.gov.tr/main. aspx?home=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/09/20160910m1.htm&main=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/09/20160910m1.htm adresinden ulaşabilirler.

Bilgilerinize rica ederiz.

 

Halil DELİBAŞ

Genel Sekreter Yrd.

 

Back to top

Bize Ulaşın

      submit...
x