Türkçe Ingilizce

Kasım 2016

Sirküler No:326/16 “29 Kasım 2016 Tarihinde Gerçekleşecek Sosyal İnovasyon Çalıştayı” Hk.

 

 

 

Sirküler:  326/16                                                                                                       28.11.2016

 

 

 

 

 

 

SAYIN ÜYEMİZ,

Mersin Ticaret ve Sanayi Odası’nın,  25.11.2016 tarih ve 6815 sayılı, “29 Kasım 2016 Tarihinde Gerçekleşecek Sosyal İnovasyon Çalıştayı”nı konu alan yazısı ekte sunulmuştur.

Bilgilerinize rica ederiz.

 

Korer ÖZBENLİ

Genel Sekreter  

 

Eki: İlgi Yazı (1 Syf)

Sirküler No:325/16 “Bangladeş için Yeni Ekonomik Düşünce: 2030 ve Ötesi Semineri” Hk.

 

 

 

Sirküler:  325/16                                                                                                       28.11.2016

 

 

 

SAYIN ÜYEMİZ,

İlgi:     T.C. Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Deniz ve Ticareti Genel

Müdürlüğü’nün,  10.11.2016 tarih ve 83569 sayılı yazısı.  

İlgide kayıtlı yazıda,  Ekonomi Bakanlığı’ndan alınan yazıya istinaden, 14 Aralık 2016 tarihinde Bangladeş’in başkenti Dakka’da  “Bangladeş için Yeni Ekonomik Düşünce: 2030 ve Ötesi (New Economic Thinking for Bangladesh: 2030 and Beyond)“ isimli, “Enerji Güvenliği”, “Su ve Kara Kaynaklarının İdaresi”, “Altyapı ve Ulaştırma Ekonomisi” başlıkları altında 3 oturumdan oluşacak olan 1 günlük bir seminerin düzenleneceği bildirilmektedir.

 

Bilgilerinizi rica ederiz.

 

 

 

 

Korer ÖZBENLİ

Genel Sekreter   

Sirküler No:324/16 “Gümrük Genel Tebliği (Tarife-Sınıflandırma Kararları) (Seri No: 24)” Hk.

 

 

 

Sirküler:  324/16                                                                                                       28.11.2016

 

 

 

 

 

SAYIN ÜYEMİZ,

 

 

Gümrük Genel Tebliği (Tarife-Sınıflandırma Kararları) (Seri No: 24), 26 Kasım 2016 tarih ve 29900 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanmıştır.

Söz konusu Tebliğin amacı, Türk Gümrük Tarife Cetvelinin yeknesak olarak uygulanmasını sağlamak amacıyla, Dünya Gümrük Örgütü Armonize Sistem Komitesince alınan sınıflandırma kararlarının duyurulmasıdır. Bu Tebliğ, Dünya Gümrük Örgütü Armonize Sistem Komitesinin 56 ve 57 nci dönem toplantısında alınan sınıflandırma kararlarını ve eki INN ürünleri sınıflandırma listelerini kapsar.

Tebliğ ekinde yer alan Sınıflandırma Kararlarına uymayan Bağlayıcı Tarife Bilgileri, 4458 sayılı Gümrük Kanununun 9 uncu maddesi uyarınca, bu Tebliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren geçerliliğini kaybeder.

Hükümleri Gümrük ve Ticaret Bakanınca yürütülen bu Tebliğ, yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Bilgilerinize rica ederiz.

 

 

Korer ÖZBENLİ

Genel Sekreter

 

Eki: İlgili Tebliğ ve Ekleri (18 Syf)

Sirküler No:323/16 “2017 Yılı Eğitim Taleplerinin Odamıza İletilmesi” Hk.

 

 

 

Sirküler: 323/16                                                                                                             28.11.2016

 

 

 

 

 

SAYIN ÜYEMİZ,

 

Konu  : 2017 Yılı Eğitim Taleplerinin Odamıza İletilmesi Hk.  

 Odamız tarafından hazırlanacak 2017 Yılı Üye Eğitim Planı çalışmaları kapsamında, üyelerimizden gelen görüş ve önerilerin de değerlendirilebilmesini teminen aşağıda belirtilen eğitim konularının seçilerek Odamıza iletilmesi gerekmektedir.

Aşağıda belirtilen eğitim konu başlıklarının değerlendirilerek, 2017 Yılı Üye Eğitim Planında yer alması istenilen konun seçilmesini ve en geç 02 Aralık 2016 Cuma günü mesai bitimine kadar Odamıza (e-mail: mersindto@mdto.org; faks: 0324-3295230) gönderilmesini rica ederiz.

 

Korer ÖZBENLİ

Genel Sekreter

 

MDTO 2017 YILI ÜYE EĞİTİM PLANI EĞİTİM KONU BAŞLIKLARI 

1. Denizcilikle ilgili eğitimler

2.Lojistik

3.Dış Ticaret

4.Mesleki İngilizce

5.Diğer

Belirtiniz:………………………….

 

Sirküler No: 322/16 “Hedef Ve Öncelikli 16 Ülke İçin Hazırlanan “Pazara Giriş Engeli 2015” Raporunun İncelenerek Fayda Görülen Güncelleme Ve İlavelerle İlgili Görüş Bildirilmesi” Hk.

 

 

 

 

Sirküler:  322/16                                                                                                       24.11.2016

 

 

SAYIN ÜYEMİZ,

 

İlgi: Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin,  17.11.2016 tarih ve 21984 sayılı yazısı.  

İlgide kayıtlı yazıda, ülkemizin karşılaştığı pazara giriş engellerinin neden olduğu ekonomik kayıpların belirlenmesi ve ihracatçılarımızın yönlendirilmesi amacıyla periyodik olarak raporlanmak üzere, Bakanlık makamı talimatıyla 2015 yılında, “Hedef ve öncelikli ülkeler” kapsamında 16 ülke için “Pazara Giriş Engelleri 2015” raporu yayımlandığı belirtilmektedir.  Söz konusu rapor, TOBB web sitesi, birimler sekmesinde yer alan Dış Ekonomik İlişkiler Dairesi bölümü Dış ticaret Müdürlüğü sayfasındaki “Duyurular” başlığı altında (http://www.tobb.org.tr/Sayfalar/Detay.php?rid=2528&Ist=Duyurularlistesi) yer almaktadır.

Raporun 2016 yılı için güncelleme çalışmalarının başlatıldığı ve 2016 yılı için ekli listede yer alan ülkelere yer verilmesinin öngörüldüğü bildirilmektedir. Söz konusu listenin, hedef ve öncelikli ülkeler arasında yer alan ve firmalarımızın pazara girişte sorun yaşadığı tespit edilen ülkeler dikkate alınarak oluşturulduğu ifade edilmektedir.

2015 yılı raporunda, adı geçen listede yer alan ülkelere ilişkin bilgilerin güncellenmesi ve ilave ülkelere dair bilgilerin eklenmesi gerektiği bildirilmektedir. Öte yandan, 2015 yılı raporuna kıyasla kamu alımları ilgili bölümün detaylandırılmasının faydalı olacağının değerlendirildiği, anılan raporda, özellikle inşaat firmalarımızın kamu ihalelerinde karşılaştıkları sorunlara dair bilgilerin derlenmesinin düşünüldüğü ifade edilmektedir.

Bu kapsamda, hedef ve öncelikli 16 ülke için hazırlanan  “Pazara Giriş Engeli 2015” raporunun incelenerek,  raporda yapılmasında fayda görülen güncelleme ve ilavelerin 29 Kasım 2016 Salı günü mesai bitimine kadar Odamıza, (Faks: 0.324.3295230/E-Mail:mersindto@mdto.org) gönderilmesini rica ederiz.

 

Halil DELİBAŞ

Genel Sekreter Yrd.

Eki: Pazara Giriş Engelleri Raporunda Yer Almasında Fayda Görülen Ülkeler Listesi (1 Sayfa)

Mersin Liman Bülteni

BÜLTEN 29 KASIM

Mersin Liman Bülteni

BÜLTEN 28 KASIM

Mersin Liman Bülteni

BÜLTEN 25 KASIM

Mersin Liman Bülteni

BÜLTEN 22 KASIM

Back to top

Bize Ulaşın

      submit...
x