Türkçe Ingilizce

Aralık 2016

Sirküler No:363/16 “Mersin Limanı Ekim 2016 İstatistik Bilgileri” Hk.

 

 

 

Sirküler:  363/16                                                                                                       30.12.2016

 

SAYIN ÜYEMİZ,

 

 

İlgi      : 19.02.2015 tarih ve 059/15 sayılı sirkülerimiz.

 

Odamız İstatistik Servisince Mersin Limanı Ekim 2016 dönemine ait olarak hazırlanan ve önceki dönemlerde aylık olarak CD ortamında gönderilen;

 

  • Mersin Limanı  Ekim 2016 ayı yük istatistik bilgileri.
  • Mersin Limanı  Ekim 2016 ayı yük istatistiği özet sayfası.

 

ilgi sirkülerimizde açıklandığı üzere Odamıza bildirdiğiniz elektronik posta adreslerinize gönderilmiştir.

Bilgilerinizi rica ederiz.

 

Korer ÖZBENLİ

Genel Sekreter

 

 

 Mersin Limanı İstatistik Bilgileri http://mdto.org.tr/istatistikler/ adrestedir.

Ekleri  :

Ek.1    Mersin Limanı Ekim 2016 ayı yük istatistik bilgileri.

Ek.2    Mersin Limanı Ekim 2016 ayı yük istatistiği özet sayfası.

Sirküler No:362/16 “2017 Yılında Uygulanacak Gemi Sağlık Resmi Tarifesi” Hk.

 

 

 

Sirküler:  362/16                                                                                                           30.12.2016

 

 

 

 

 

SAYIN ÜYEMİZ,

 

Konu  :  2017 Yılında Uygulanacak Gemi Sağlık Resmi Tarifesi

T.C. Sağlık Bakanlığı Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü’nün, 26.12.2016 tarih ve 35971620 sayılı “2017 Yılında Uygulanacak Gemi Sağlık Resmi Tarifesi”ni konu alan yazısı ekte sunulmuştur.

Bilgilerinizi rica ederiz.

 

 Korer ÖZBENLİ

Genel Sekreter

 

Ek: İlgi Yazı (1 Sayfa)

Sirküler No:361/16 “2. KOBİLER Konferansı” Hk.

 

 

 

Sirküler:  361/16                                                                                                           30.12.2016

 

 

 

SAYIN ÜYEMİZ,

 Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin 23.12.2016 tarih ve 24496 sayılı, “2. KOBİLER Konferansı”nı konu alan yazısı ekte sunulmuştur.

Bilgilerinize rica ederiz.

 

Korer ÖZBENLİ

Genel Sekreter

 

Eki : İlgi Yazı (2 Sayfa)

Sirküler No:360/16 “Tanzanya ile İlgili Görüş Talebimiz” Hk.

 

 

 

Sirküler:  360/16                                                                                                           30.12.2016

 

 

 

 

 

SAYIN ÜYEMİZ,

 Konu  : Tanzanya ile İlgili Görüş Talebimiz Hk.

İlgi      : Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin 22.12.2016 tarih ve 24475 sayılı yazısı.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinden alınan ilgi yazıda; Türkiye-Tanzanya Karma Ekonomik Komisyonu Toplantısının 10-11 Ocak 2017 tarihlerinde Ankara’da gerçekleştirilmesinin planlandığı belirtilerek, söz konusu toplantıda gündeme getirilmesi amacıyla Tanzanya ile ticari ve ekonomik ilişkilerin arttırılmasına yönelik işbirliği imkanları, öncelik verilecek sektörler, ikili ilişkilerde yaşanan sorunlar ve çözüm önerileri ve toplantı sonunda imzalanacak Tutanakta yer alması talep edilen metin önerilerinin Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğine iletilmesi istenilmektedir.

Buna göre, yukarıda bahsedilen hususlara ilişkin olarak hazırlanacak görüş ve önerilerinizin       04 Ocak 2016 Çarşamba günü mesai bitimine kadar Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğine iletilmek üzere Odamıza (Faks: 0324-3295230, E-Posta:mersindto@mdto.org) gönderilmesini rica ederiz.

 

Korer ÖZBENLİ

Genel Sekreter

Sirküler No:359/16 “MIP’nin 29 Aralık 2016 Tarihinde 3. Vardiyada Hizmet Sunulamayacağı Konusundaki Duyurusu” Hk.

 

 

 

Sirküler:  359/16                                                                                                           29.12.2016

 

 

SAYIN ÜYEMİZ,

 

İlgi :    Mersin Uluslararası Liman İşletmeciliği A.Ş.’nin “29 Aralık 2016 tarihli E-Mail

Mesajı.  

Mersin Uluslararası Liman İşletmeciliği A.Ş.(MIP)’den alınan ilgide kayıtlı mesajda;  şehrimizde bugün yaşanan olumsuz hava koşullarından dolayı, Mersin Limanında bugün (29 Aralık 2016) 3. Vardiyada (16:00-24:00) herhangi bir çalışma olamayacağı, bu vesile ile limana konteyner getiren araçların, sıkışık olan trafiği meşgul etmemek amacıyla liman kapılarına  yönlendirilmemeleri belirtilmekte olup, konuyla ilgili olarak 24:00’den sonra ayrıca bilgi verileceği ifade edilmektedir.

Bilgilerinize rica ederiz.

 

Korer ÖZBENLİ

Genel Sekreter

Sirküler No:358/16 “Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği” Hk.

 

 

 

Sirküler:  358/16                                                                                                           28.12.2016

 

 

 

 

 

SAYIN ÜYEMİZ,

 Konu  : Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği

 Bir örneği ekte sunulan “Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği (Seri No:61)”de ve Damga Vergisi Kanununun 14’ünsü maddesinde ve Kanuna ekli (1) sayılı tabloda yer alan maktu vergilerin, yeniden değerlendirme oranı (%3,83) ve 2016/9641 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen artış oranına (%7,5) göre, 1.1.2017 tarihinden itibaren uygulanacak Damga Vergisi değerleri belirtilmektedir.

Bilgilerinize rica ederiz.

 

Korer ÖZBENLİ

Genel Sekreter

 

 

Eki : Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği (Seri No:61) (5 Sayfa)

Sirküler No:357/16 “Gelir Vergisi Genel Tebliği (Seri No:296)” Hk.

 

 

 

Sirküler:  357/16                                                                                                           28.12.2016

 

 

 

 

SAYIN ÜYEMİZ,

Konu  : Gelir Vergisi Genel Tebliği (Seri No:296)

“Gelir Vergisi Genel Tebliği (Seri No:296)” 27 Aralık 2016 tarih ve 29931 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmış olup, bir örneği ekte sunulmuştur.

Bilgilerinize rica ederiz.

 

Korer ÖZBENLİ

Genel Sekreter

 

 

Eki : Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Seri No:476) (3 Sayfa)

Sirküler No:356/16 “Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Seri No:476)” Hk.

 

 

 

Sirküler:  356/16                                                                                                           28.12.2016

 

 

 

 

 

SAYIN ÜYEMİZ,

 

Konu  : Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Seri No:476)

“Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Seri No:476)” 27 Aralık 2016 tarih ve 29931 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmış olup, bir örneği ekte sunulmuştur.

Bilgilerinize rica ederiz.

 

Korer ÖZBENLİ

Genel Sekreter

 

Eki : Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Seri No:476) (3 Sayfa)

Sirküler No:355/16 “Harçlar Kanunu Genel Tebliği (Seri No:79)” Hk.

 

 

 

Sirküler:  355/16                                                                                                           28.12.2016

 

 

 

 SAYIN ÜYEMİZ,

 Konu  : Harçlar Kanunu Genel Tebliği (Seri No:79)

 Bir örneği ekte sunulan “Harçlar Kanunu Genel Tebliği (Seri No:79)” 27 Aralık 2016 tarih ve 29931 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. Tebliğin  amacı, Konsolosluk Harçları ile Türkiye Cumhuriyeti Muvazzaf ve Fahri Konsoloslukların yaptıkları her türlü işlemlere ait harçların döviz cinsinden hesaplanmasına esas olacak ABD Doları cinsinden döviz kuru ve bu işlemlerle ilgili tarifelere ayrı ayrı veya birlikte uygulanacak emsallerin tespit ve ilan edilmesidir.

Bilgilerinize rica ederiz.

 

Korer ÖZBENLİ

Genel Sekreter

 

Eki : Harçlar Kanunu Genel Tebliği (Seri No:79) (1 Sayfa)

Sirküler No:354/16 “Harçlar Kanunu Genel Tebliği (Seri No:78)” Hk.

 

 

 

Sirküler:  354/16                                                                                                           28.12.2016

 

 

 

 

 

SAYIN ÜYEMİZ,

 

Konu  : Harçlar Kanunu Genel Tebliği (Seri No:78)

Bir örneği ekte sunulan “Harçlar Kanunu Genel Tebliği (Seri No:78)” 27 Aralık 2016 tarih ve 29931 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. Tebliğin  amacı, 2/7/1964 tarihli ve 492 sayılı Harçlar Kanununa bağlı tarifelerde yer alan maktu harçların (maktu ve nispi harçların asgari ve azami miktarlarını belirleyen haller dahil) yeniden değerleme oranı dahil olmak üzere Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen orana göre hesaplanarak tespit ve ilan edilmesidir.

Bilgilerinize rica ederiz.

 

Korer ÖZBENLİ

Genel Sekreter

 

 

Eki      : Harçlar Kanunu Genel Tebliği (Seri No:78) (13 Sayfa)

Back to top

Bize Ulaşın

      submit...
x