Türkçe Ingilizce

Aralık 2016

Sirküler No:353/16 “Özel İletişim Vergisi Genel Tebliği (Seri No:15)” Hk.

 

 

 

Sirküler:  353/16                                                                                                           28.12.2016

 

 

SAYIN ÜYEMİZ,

Konu  : Özel İletişim Vergisi Genel Tebliği (Seri No:15)

27 Aralık 2016 tarih ve 29931 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Özel İletişim Vergisi Genel Tebliği (Seri No:15)” ekte sunulmuş olup, Tebliğ gereğince 1.1.2017 tarihinden itibaren söz konusu maktu vergi tutarının 47 TL (KırkyediTürkLirası) olarak uygulanacağı belirtilmektedir.

Bilgilerinize rica ederiz.

 

Korer ÖZBENLİ

Genel Sekreter

 

Eki : Özel İletişim Vergisi Genel Tebliği (Seri No:15) (1 Sayfa)

Sirküler No:352/16 “2017 Yılında Çevre Kanunu Uyarınca Verilecek İdari Para Cezaları Tebliği” Hk.

 

 

 

Sirküler:  352/16                                                                                                           28.12.2016

 

 

 

 

 

SAYIN ÜYEMİZ,

 Konu  : 2017 Yılında Çevre Kanunu Uyarınca Verilecek İdari Para Cezaları Tebliği

 “2872 Sayılı Çevre Kanunu Uyarınca Verilecek İdari Para Cezalarına İlişkin  Tebliğ (2017/1)”, 27 Aralık 2016 tarih ve 29931 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır.

Bir örneği ekte sunulan Tebliğ’de, bir önceki Tebliğin (2016/1) yürürlükten kaldırılarak yeni Tebliğin 1.1.2017 tarihinden itibaren uygulanacağı belirtilmektedir.

Bilgilerinize rica ederiz.

 

Korer ÖZBENLİ

Genel Sekreter

 

 

Eki : 2872 Sayılı Çevre Kanunu Uyarınca Verilecek İdari Para Cezalarına İlişkin Tebliğ (2017/1) (3 Sayfa)

Sirküler No:351/16 “2017 Yılı Arabuluculuk Ücret Tarifesi” Hk.

 

 

 

Sirküler:  351/16                                                                                                           28.12.2016

 

 

 

SAYIN ÜYEMİZ,

 

Konu  : 2017 Yılı Arabuluculuk Ücret Tarifesi Hk.

2017 Arabuluculuk Asgari Ücret Tarifesi Tebliği, 27.12.2016 tarih ve 29931 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

Tebliğ metni ekte sunulmuş olup, “Arabuluculuk ücretinin takdirinde arabuluculuk faaliyetinin sona erdiği tarihte yürürlükte olan tarife esas alınır” denilmektedir.

Bilgilerinize rica ederiz.

 

Korer ÖZBENLİ

Genel Sekreter

 

Eki : 2017 Arabuluculuk Asgari Ücret Tarifesi Tebliği (4 Sayfa)

Sirküler No:350/16 “2016/9641 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı (2017 Yılı Maktu Vergi ve Harç Tutarları” Hk.

 

 

 

Sirküler:  350/16                                                                                                       28.12.2016

 

 

 

 

 

SAYIN ÜYEMİZ,

 

Konu  : 2016/9641 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı (2017 Yılı Maktu Vergi ve Harç

  Tutarları Hk.

 Bir örneği ekte sunulan, 24.12.2016 tarih ve 29928 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2016/9641 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının, 2017 yılında uygulanacak maktu damga vergisi ve harç tutarları, bina ve arazi vergisi matrahları ve asgari ölçüde arsa ve arazi metrekare birim değerlerinin hesabında uygulanacak artış oranları tütün fonu tutarının belirlenmesi amacıyla hazırlandığı belirtilmektedir.

Bilgilerinize rica ederiz.

 

Korer ÖZBENLİ

Genel Sekreter

 

Eki : 2016/9641 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı (2 Sayfa)

Sirküler No:349/16 “Norveç Bayraklı FRONTEX Botu RS-111’in Türk Ticaret Gemisi M/V TAHSİN KALKAVAN’a Çıkması” Hk.

 

 

 

Sirküler:  349/16                                                                                                       27.12.2016

 

 

 

SAYIN ÜYEMİZ,

T.C. İçişleri Bakanlığı Sahil Güvenlik Komutanlığı’nın 13.12.2016 tarih ve 88197982-3700-88578-16 sayılı, “Norveç Bayraklı FRONTEX Botu RS-111’in Türk Ticaret Gemisi M/V TAHSİN KALKAVAN’a Çıkması”nı konu alan yazısı ekte sunulmuştur.

Özellikle Ege’de mevcut ihtilaflı sular ile Avrupa Birliği kara suları ya da karasuları dışındaki mücavir alanlarda , Türk Bayraklı gemilerimizin haksız uygulamalara maruz kalmalarını önlemek üzere, Sahil Güvenlik Komutanlığı ilgililerinden bu konu ile ilgili olarak alınan bilgi doğrultusunda,  Frontex (gemiye çıkarak kontrol) maksadı ile denetim talebi ile karşılaşan gemi kaptanlarının, Sahil Güvenlik Komutanlığı’na (Tlf:+90-312-4175050) ve Odamıza (+90-324-3277000) bilgi vermeleri ve aldıkları yönlendirme doğrultusunda yapılacak işlemin belirlenmesini rica ederiz.

 

Korer ÖZBENLİ

Genel Sekreter

 

 Eki : İlgi Yazı (2 Syf)

 

Sirküler No:348/16 “2017 Yılı Teslim Belgesi ve Konşimento Ücretleri Tarifesi” Hk.

 

 

 

Sirküler: 348/16                                                                                                        28.12.2016

 

 

 

SAYIN ÜYEMİZ,

Üyelerimiz tarafından tanzim edilen ve 01.01.2017 tarihinden itibaren geçerli olacak   “Teslim Belgesi ve Konşimento Ücretleri” Oda Meclisimizin 20 Aralık 2016 tarih ve 45 sayılı toplantısında görüşülmüş olup, 2017 yılında uygulanacak tarife aşağıdadır.

Transit teslim belgesi

Konteyner içi yükler                                      120,00 TL

Konteyner harici yükler

0 –  100 ton                                      120,00 TL

101-1000 ton                                      240,00 TL

1001 ton ve üzeri                                360,00 TL

İthalat teslim belgesi

Konteyner içi yükler                                                 180,00 TL

Konteyner harici yükler

0 – 100 ton                                      180,00 TL

101- 1000 ton                                     360,00 TL

1001 ton ve üzeri                               540,00 TL

Boş konteyner teslim belgesi                                       25,00 TL

Tam takım konşimento                                              120,00 TL

Düzeltme Mektubu                                                      60,00 TL      

 

 

Bilgilerinizi rica ederiz.

 

 

 

Korer ÖZBENLİ

Genel Sekreter

Mersin Liman Bülteni

BÜLTEN 30 ARALIK

Mersin Liman Bülteni

BÜLTEN 28 ARALIK

Sirküler No:347/16 “2017 Yılı Mersin Deniz Ticaret Odası Tarifeleri” Hk.

 

 

 

Sirküler: 347/16                                                                                                          27.12.2016

 

 

 

 

 

SAYIN ÜYEMİZ,

 01.01.2017 tarihinden itibaren uygulanacak olan “Mersin Deniz Ticaret Odası Tarifeleri”,

Oda Yönetim Kurulumuzun 06 Aralık 2016 tarih ve 170 sayılı toplantısında tespit edilmiş, Oda Meclisimizin 20 Aralık 2016 tarih ve 45 sayılı toplantısında onaylanmıştır.

2017 Yılında Uygulanacak olan “Mersin Deniz Ticaret Odası Tarifeleri” ekte sunulmuştur.

Bilgilerinizi rica ederiz.

 

Korer ÖZBENLİ

Genel Sekreter

 

Ek: 2017 yılında uygulanacak olan MDTO Tarifeleri (6 Sayfa)

Sirküler No: 346/16 “2017 Yılı Gemi Acenteliği Eğitim Semineri Takvimi” Hk.

 

 

 

Sirküler: 346/16                                                                                                   26.12.2016

 

SAYIN ÜYEMİZ,

 

İlgi :      (a) 05.03.2012 tarih ve 28224 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Gemi                                         Acenteleri Yönetmeliği.

              (b) Gemi Acenteleri Eğitim Yönergesi

   

İlgi mevzuatlar gereğince, 2017 yılında Odamız tarafından Ek-1’de sunulan Eğitim Takviminde belirtilen tarihlerde Gemi Acenteliği Eğitim Seminerleri ile Gemi Acenteliği Yenileme Eğitim Seminerleri düzenlenecektir.

 

Ülkemiz çapında tüm bölgelerde düzenlenecek olan Gemi Acenteliği Eğitim Seminerleri Takvimi ise, Ek-2’de sunulmuştur.

 

Eğitimlerle ilgili detaylı bilgilere, T.C. Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı web sitesi (https://atlantis.denizcilik.gov.tr/ABS/acente_ANA.asp) ve Odamız web sitesi (http://www.mdto.org.tr) aracılığı ile ulaşılabileceği gibi, aşağıda temas bilgileri bulunan Odamız ilgililerinden de yardım alınabilecektir.

 

Bilgilerinizi rica ederiz.

 

 

Korer ÖZBENLİ

Genel Sekreter  

 

Odamız İletişim Bilgileri                                 :

  1. Halil DELİBAŞ

(MDTO Genel Sekreter Yrd.-Gemi Acent.Eğitim Komisyonu Üyesi)

Telefon        : 0324-3277000

E-Mail         : hdelibas@mdto.org

  1. Eda KARA

(MDTO Yazı İşleri ve Üye Sicil Memuru-Gemi Acent.Eğitim Koordinatörü)

      Telefon       :0324-3277000/ Dahili: 136

       E-Mail        : edakara@mdto.org

 

Ekleri  :

Ek.1 2017 Yılında Odamızca Mersin’de Düzenlenecek Eğitim Seminerleri Bilgi Notu

Ek.2 Türkiye Geneli 2017 Yılı Gemi Acenteliği Eğitim/Seminer Takvimi

Back to top

Bize Ulaşın

      submit...
x