Türkçe Ingilizce

Ocak 2017

Sirküler No:038/17 Gümrük İşlemi Takip Kartları 2017 Yılı Bilgi Güncellemeleri Hk.

 

 

 

Sirküler No:038/17                                                                                                                                  24.01.2017

 

 

SAYIN ÜYEMİZ,

 

Konu   : Gümrük İşlemi Takip Kartları 2017 Yılı Bilgi Güncellemeleri Hk.

İlgi      : 8 Mayıs 2009 tarih ve 27222 sayılı Resmi Gazetede Yayınlanan “Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri-Seri No:71)

Gümrük idarelerine Özet Beyan verecekler ile taşıdıkları eşyanın transit işlemlerini doğrudan temsil yoluyla takip edecek olan Odamız üyesi firma çalışanları adına düzenlenen Gümrük İşlemi Takip Kartları bilgi güncellemeleri her yıl olduğu gibi, bu yıl da yapılacaktır.

Gümrük İşlemi Takip Kartı bilgi güncellemeleri kapsamında, üyemiz firmaların Gümrük İşlemi Takip Kartı sahibi olan çalışanlarına ait son 1 aya ait  SGK Dökümü ile  Son 1 aya ait Arşiv Kaydını Gösterir Adli Sicil Belgesini, şirket antetli kağıdına ve ek örneğe uygun olarak hazırlanan yazı ile birlikte, en geç 03 Mart 2017 Cuma günü mesai bitimine kadar Odamıza (Faks: 0324-3295230, e-mail: edakara@mdto.org) göndermeleri gerekmektedir.

Anılan tarihe kadar güncelleme bilgileri gönderilmeyen Gümrük İşlemi Takip Kartları, iptal edilmek üzere T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Orta Akdeniz Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğüne bildirilecektir.

Bilgilerinizi ve gereğini önemle rica ederiz.

 

Korer ÖZBENLİ

Genel Sekreter

 

Eki. Güncelleme Dilekçe Örneği

Sirküler No:037/17 Kaptan Talimatı Uygulamasının Yürürlükten Kaldırılması Hk.

 

 

 

Sirküler No:037/17                                                                                                          24.01.2017

 

SAYIN ÜYEMİZ,

 

Konu : Kaptan Talimatı Uygulamasının Yürürlükten Kaldırılması Hk.

İlgi     : T.C. Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Deniz ve İç Sular Düzenleme Genel Müdürlüğünün 06.01.2017 tarih ve 1713 sayılı yazısı.

T.C. Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Deniz ve İç Sular Düzenleme Genel Müdürlüğünden alınan ilgi yazıda; “Barışta, Harp Tehlikesinde ve Harp Halinde Türk Ticaret Gemilerine Mahsus Talimat”ın, Milli Güvenlik Kurulunun 14.04.1963 tarih ve 5 sayılı kararının uygun görülmesi neticesinde, 23.11.1963 tarih ve 6/2414 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe girdiği, kaptan talimatı ve muhabere zarflarının bir kısmının ilgili Liman Başkanlıklarına teslim edilmesine rağmen, bir kısmının akıbeti hakkında bilgi alınamadığı ve söz konusu kitap ve muhabere zarfları gizlilik içerdiğinden üçüncü kişilerin görmesi halinde güvenlik zafiyetine neden olacağı göz önünde bulundurularak, Kaptan Talimatı Uygulamasının 12.12.2016 tarih ve 9622 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlükten kaldırıldığı bildirilmektedir.

Bu nedenle, ticaret gemilerinde ve/veya firmanızda bulunan Kaptan Talimatı kitapları ile muhabere zarflarının imha edilmek üzere Liman Başkanlıklarına teslim edilmesini önemle rica ederiz.

 

Korer ÖZBENLİ

Genel Sekreter

 

Eki: İlgi Yazı

Sirküler No:036/17 “Stabilite Kitapçıklarının Doğrulanması” Hk.

 

 

 

Sirküler No:036/17                                                                                                                             23.01.2017

 

 

SAYIN ÜYEMİZ,

T.C. Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Deniz ve İç Sular Düzenleme  Genel Müdürlüğünün 12.01.2017 tarih ve 3376 sayılı, “Stabilite Kitapçıklarının Doğrulanması”nı konu alan yazısı ekte sunulmuştur.

 

Bilgilerinize rica ederiz.

 

Korer ÖZBENLİ

Genel Sekreter

 

Eki: İlgi Yazı

Sirküler No:035/17 “Gümrük ve Ticaret Bakanlığının Taşra Teşkilatında Düzenleme Yapılması Hakkındaki Bakanlar Kurulu Kararı” Hk.

 

 

 

Sirküler No:035/17                                                                                                                              23.01.2017

 

 

SAYIN ÜYEMİZ,

 

20 Ocak 2017 tarih ve 29954 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren, “Gümrük ve Ticaret Bakanlığının Taşra Teşkilatında Düzenleme Yapılması Hakkındaki Bakanlar Kurulu Kararı” ekte sunulmuştur.

 

Bilgilerinize rica ederiz.

 

Korer ÖZBENLİ

Genel Sekreter

 

Eki: İlgi Yazı

Sirküler No:034/17 “Mersin Limanı Kasım Ayı İstatistik Bilgileri” Hk.

 

 

 

Sirküler No:034/17                                                                                                                             21.01.2017

 

 

SAYIN ÜYEMİZ,

İlgi      : 19.02.2015 tarih ve 059/15 sayılı sirkülerimiz.

 

Odamız İstatistik Servisince Mersin Limanı Kasım 2016 dönemine ait olarak hazırlanan ve önceki dönemlerde aylık olarak CD ortamında gönderilen;

 

 

ilgi sirkülerimizde açıklandığı üzere Odamıza bildirdiğiniz elektronik posta adreslerinize gönderilmiştir.

 

Bilgilerinizi rica ederiz.

 

Korer ÖZBENLİ

Genel Sekreter

Sirküler No:033/17 Mısır ile İlgili Karşılaşılan Sorunların İletilmesi Hk.

 

 

 

Sirküler No:033/17                                                                                                                  18.01.2017

 

 

SAYIN ÜYEMİZ,

Konu : Mısır ile İlgili Karşılaşılan Sorunların İletilmesi Hk.

İlgi    : Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin 17.01.2017 tarih ve 999 sayılı yazısı.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinden alınan ilgi yazıda; Mısır Üretici Kayıt Sistemi uygulamasının, Dünya Ticaret Örgütü Ticarette Teknik Engeller Anlaşmasının ilgili maddeleri uyarınca Anlaşmaların Halli Mekanizmasına taşınmasının değerlendirildiği, bu kapsamda Mısır’a ihracat yapan veya Mısır’da yatırımları bulunan firmaların söz konusu uygulama ile ilgili sorunlarının güncel durumuna ihtiyaç duyulduğu bildirilerek, Mısır’a ihracat veya yatırım yapan firmaların uygulama ile ilgili karşılaştıkları sorunların bir örneği ekte sunulan Sorun Tablosuna işlenerek gönderilmesi istenilmektedir.

Buna göre, Mısır’a ihracat veya yatırım yapan üyelerimiz tarafından ek sorun tablosunun doldurulmasını ve doldurulan sorun tablolarının Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğine iletilmek üzere, 19.01.2017 Perşembe günü mesai bitimine kadar Odamıza (Faks: 03243295230, E-Mail: mersindto@mdto.org) gönderilmesini rica ederiz.

 

Korer ÖZBENLİ

Genel Sekreter

 

 

Eki: İlgi Yazı

Sirküler No:032/17 ECDIS Bulundurulması ve İşletimine İliş.Görüş ve Önerilerin İletilmesi Hk.

 

 

 

 

Sirküler No:032/17                                                                                                                   18.01.2017

 

 

SAYIN ÜYEMİZ,

Konu : ECDIS Bulundurulması ve İşletimine İliş.Görüş ve Önerilerin İletilmesi Hk.

İlgi    : T.C. Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Deniz ve İç Sular Düzenleme Genel Müdürlüğünün 12.01.2017 tarih ve 3865 sayılı yazısı.

T.C. Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Deniz ve İç Sular Düzenleme Genel Müdürlüğünden alınan ilgi yazıda; Uluslararası Hidrografi Teşkilatının (IHO) yazısına istinaden, Liman Devleti Denetimi kapsamında ECDIS bulundurulmasına/işletimine ve Elektronik Seyir Haritalarına ilişkin icra edilen denetimlerin, denetim uzmanlarında artan oranda kafa karışıklığına neden olduğu ve konu ile ilgili geri bildirimlerin Mart 2017 tarihinde yapılacak olan toplantı öncesi IHO’ya iletilmesi gerektiği bildirilerek, ECDIS bulundurulması ve işletimine ilişkin olarak Liman Başkanlıklarında görevli gemi denetim uzmanlarının karşılaştığı problemler, gemi donatanları/işleticilerinin geri bildirimleri ve konuyla ilgili görüş ve önerilerin iletilmesi istenilmektedir.

Bu nedenle, yukarıda bahsi geçen hususlara ilişkin görüş ve önerilerinizin, 24 Ocak 2017 Salı günü mesai bitimine kadar T.C. Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Deniz ve İç Sular Düzenleme Genel Müdürlüğüne iletilmek üzere Odamıza (Faks: 0324-3295230, E-Mail: mersindto@mdto.org) gönderilemesini rica ederiz.

 

Korer ÖZBENLİ

Genel Sekreter

 

Eki: İlgi Yazı

Sirküler No:031/17 Ülkemiz ile Gürcistan Arasında İmzalanacak Serbest Ticaret Anlaşmasına İlişkin Görüş Talebimiz Hk.

 

 

 

Sirküler No:031/17                                                                                                                      17.01.2017

 

 

SAYIN ÜYEMİZ,

 

Konu : Ülkemiz ile Gürcistan Arasında İmzalanacak Serbest Ticaret Anlaşmasına İlişkin Görüş Talebimiz Hk.

İlgi     : Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin 10.01.2017 tarih ve 479 sayılı yazısı.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinden alınan ve bir örneği ekte sunulan ilgi yazıda; Ülkemiz ile Gürcistan arasında mal ticaretinin yanı sıra hizmet ticaretini de kapsayacak bir Serbest Ticaret Anlaşması (STA) imzalanması amacıyla müzakerelerin devam ettiği belirtilerek, söz konusu müzakereler kapsamında hazırlanan STA taslak metnine ilişkin Odamız üyelerinin görüşlerinin iletilmesi istenilmektedir.

Buna göre, ekteki taslak metnin incelenmesini ve olası görüşlerinizin 19 Ocak 2017 Perşembe günü mesai bitimine kadar Odamıza (Faks: 0324-3295230, E-Mail: mersindto@mdto.org) iletilmesini rica ederiz.

 

Korer ÖZBENLİ

Genel Sekreter

 

Eki : İlgi Yazı

Sirküler No:030/17 “Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Taşınması Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” Hk.

 

 

 

Sirküler No:030/17                                                                                                                    17.01.2017

 

 

SAYIN ÜYEMİZ,

 

İlgi : Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin 12.01.2017 tarih ve 758 sayılı yazısı.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinden alınan ilgi yazıda;30.12.2016 tarih ve 29934 sayılı Resmi Gazete yayımlanarak yürürlüğe giren Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Taşınması Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile söz konusu Yönetmelikte muhtelif değişiklikler yapıldığı, ayrıca ilgili mevzuat kapsamında “Tehlikeli Madde Taşımacılığında Kullanılan Eski Araç ve Üst Yapıların Muayene ve Belgelendirmeleri Hakkında Yönerge”nin 20.12.2016 tarih ve 98853 sayılı Bakan Makam Olur’u ile yayımlanarak yürürlüğe girdiği ve bahsi geçen yönetmelik ve yönergeye www.tmkt.gov.tr internet sitesinde mevzuat başlığı altından ulaşılabileceği bildirilmektedir.

 

Bilgilerinize rica ederiz.

 

Korer ÖZBENLİ

Genel Sekreter

 

 

Eki: İlgi Yazı

Back to top

Bize Ulaşın

      submit...
x