Türkçe Ingilizce

Şubat 2017

Sirküler No: 064/17 “Kurumlar Vergisi Genel Tebliği (Seri No:1)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No:12)” Hk.

 

 

 

Sirküler No:064/17                                                                                                                                15.02.2017

 

 

SAYIN ÜYEMİZ,

 

Konu : Kurumlar Vergisi Genel Tebliği (Seri No:1)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No:12) Hk.

İlgi    : 11 Şubat 2017 tarih ve 29976 sayılı Resmi Gazete.

Kurumlar Vergisi Genel Tebliği (Seri No:1)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No:12), 11 Şubat 2017 tarih ve 29976 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Bilgilerinize rica ederiz.

 

 

Korer ÖZBENLİ

Genel Sekreter

 

 

Eki: İlgili Tebliğ

Sirküler No: 063/17 “Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 478)” Hk.

 

 

 

Sirküler No: 063/17                                                                                                                           15.02.2017

 

 

SAYIN ÜYEMİZ,

 

Konu : Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No:478) Hk.

İlgi     : 11 Şubat 2017 tarih ve 29976 sayılı Resmi Gazete.

Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No:478), ilgi Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

 

Bilgilerinize rica ederiz.

 

 

Korer ÖZBENLİ

Genel Sekreter

 

Eki: İlgili Tebliğ

Sirküler No: 062/17 “Gümrük Genel Tebliği (Tır İşlemleri) (Seri No:1)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Tır İşlemleri)(Seri No:6)” Hk.

 

 

 

Sirküler No: 062/17                                                                                                              15.02.2017

 

 

SAYIN ÜYEMİZ,

 

Konu  : Gümrük Genel Tebliği (Tır İşlemleri) (Seri No:1)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Tır İşlemleri)(Seri No:6) Hk.

İlgi      : 11 Şubat 2017 tarih ve 29976 sayılı Resmi Gazete

Gümrük Genel Tebliği (Tır İşlemleri) (Seri No:1)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Tır İşlemleri)(Seri No:6), ilgi Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

 

Bilgilerinize rica ederiz.

 

 

Korer ÖZBENLİ

Genel Sekreter

 

İlgili Tebliğ

Mersin Liman Bülteni

BÜLTEN14 ŞUBAT

Sirküler No:061/17 “Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü Ticaret Dairesinin Nakliye Sorunları ile İlgili Yazısı” hk.

 

 

 

Sirküler No:061/17                                                                                                          09.02.2017

 

SAYIN ÜYEMİZ,

 

Konu: Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü Ticaret Dairesinin Nakliye Sorunları ile ilgili yazısı hk.

İlgi    : Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin 01.02.2017 tarih ve 1872 sayılı yazısı.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinden alınan ilgi yazıda, Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü Ticaret Dairesince iletilen yazı ile ülke çapında yer alan iş yerlerinden satın alınan ürünlerin nakliyesinde bazı bölgelerde faaliyet gösteren taşıma kooperatifleri/firmalarınca fahiş fiyat istendiği, ürünün kendilerine taşıttırılmaması halinde ise engellemelerde bulunulduğu, konunun Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığına aktarıldığı ve somut şikayetlerle ilgili Bakanlık tarafından yapılacak araştırma sonucunda ilgililer hakkında müeyyide yoluna gidileceği bildirilmektedir.

 

Bilgilerinize rica ederiz.

 

 

Korer ÖZBENLİ

Genel Sekreter

 

Eki: İlgi Yazı

Sirküler No:060/17 “Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname” Hk.

 

 

 

Sirküler: 060/17                                                                                                                         09.02.2017

 

 

SAYIN ÜYEMİZ,

Konu : “Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname” Hk.

İlgi     : 09 Şubat 2017 tarih ve 29974 sayılı Resmi Gazete

Bir örneği ekte sunulan; “Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname” ilgi Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Kararnamenin 3’üncü maddesinde, 25.8.1999 tarih ve 4447 sayılı İşsizlik Kanunu’na eklenen geçici maddeler (Geçici Madde 17 ve 18) ile, özel sektör işverenlerine, geçici madde kapsamında yapılacak yeni istihdam edilenlere yönelik 31.12.2017 tarihinde kadar önemli teşvik ve muafiyetler getirilmektedir.

 

Bilgilerinize rica ederiz.

 

Korer ÖZBENLİ

Genel Sekreter

 

Eki: Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname

 

 

 

Sirküler : 059/17                                                                                                                                  09.02.2017

 

 

SAYIN ÜYEMİZ,

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin 02.02.2017 tarih ve 1964 sayılı, “Askıya Alma Rejimi Kapsamında Yapılacak İtiraz ve Taleplerin İletilmesi”ni konu alan yazısı ekte sunulmuştur.

 

Bilgilerinize rica ederiz.

 

Korer ÖZBENLİ

Genel Sekreter

 

 

Eki: İlgi Yazı

Mersin Liman Bülteni

BÜLTEN 10 ŞUBAT

Back to top

Bize Ulaşın

      submit...
x