Türkçe Ingilizce

Mart 2017

Sirküler No: 138/17 “Endüstri 4.0: Yeni Sanayi Devrimi Semineri” Hk.

 

 

 

Sirküler: 138/17                                                                                                                                31.03.2017

 

SAYIN ÜYEMİZ,

Mersin Ticaret ve Sanayi Odasının 30.03.2017 tarih ve 2093 sayılı, “Endüstri 4.0: Yeni Sanayi Devrimi Semineri”ni konu alan yazısı ekte sunulmuştur.

 

Bilgilerinize rica ederiz.

 

Korer ÖZBENLİ

Genel Sekreter

 

Eki: İlgi Yazı

Sirküler No: 137/17 “Karayolu Taşıma Yönetmeliği Taslağı ile İlgili Görüş Bildirilmesi” Hk.

 

 

Sirküler: 137/17                                                                                                                         31.03.2017

 

SAYIN ÜYEMİZ,

İlgi : Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin, 24.03.2017 tarih ve 5109 Sayılı yazısı.

İlgi yazıda, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığından alınan bir yazıya istinaden,  4925 Sayılı Karayolu Taşıma Kanunu ile ilk defa karayolu taşımacılık sektörüne ilişkin olarak, ulusal ve uluslararası olarak kanuni bir düzenleme yapıldığı ve bu Kanuna istinaden 2004 yılında yayımlanan Karayolu Taşıma Yönetmeliğiyle taşımacılık sektörünün düzenlediği ve kayıt altına alındığı bildirilmektedir.

Bakanlık yazısında, günümüz teknolojik imkânların çoğalması, kamuda bürokrasinin azaltılmasına yönelik çalışmalar neticesinde, bir çok bilgi ve belgeye elektronik olarak erişim imkânının bulunmasıyla birlikte, Karayolu Taşıma Kanununun uygulanması sırasında, yaklaşık     13 yıllık sektörel deneyim, yaşanan sorunlar,  gelen talepler ile yine sektör dinamizmi değerlendirilerek, taşımacılık sektöründe faaliyet gösteren/göstereceklere yönelik uygulanmakta olan bürokrasinin azaltılması, vatandaşa en hızlı şekilde hizmet sunumunun gerçekleştirmesini teminen, anılan yönetmelikte gerekli değişikliklerin yapılması için çalışma başlatıldığı bildirilmektedir.

Söz konusu çalışmalar neticesinde hazırlanan Karayolu Taşıma Yönetmeliği Taslağına, www.kugm.gov.tr   adresinden ulaşılması mümkün olup, hazırlanan taslağa ilişkin varsa görüş, öneri ve tekliflerinizin 07 Nisan 2017 Cuma gününe kadar  Odamıza (Faks: 0.324.3295230, E-Mail:mersindto@mdto.org) gönderilmesini rica ederiz.

 

Korer ÖZBENLİ

Genel Sekreter

Sirküler No: 136/17 “Libya’ya Seyahat Edecek Vatandaşlarımızın Gidecekleri Bölgenin Güvenliğini Kontrol Etmeleri” Hk.

 

 

Sirküler: 136/17                                                                                                                     30.03.2017

 

SAYIN ÜYEMİZ,

T.C. Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Deniz Ticareti Genel Müdürlüğü’nün, 15.03.2017 tarih ve 22785 sayılı “Libya’ya Seyahat Edecek Vatandaşlarımızın Gidecekleri Bölgenin Güvenliğini Kontrol Etmeleri” ni konu alan yazısı ekte sunulmuştur.

 

Bilgilerinizi rica ederiz.

 

Korer ÖZBENLİ

Genel Sekreter

 

Eki: İlgi Yazı

Sirküler No: 135/17 “İşimizi Nasıl Büyüteceğiz? Kuşaklara Nasıl Devredeceğiz?” Toplantısı Hk.

 

 

 

Sirküler: 135/17                                                                                                                            30.03.2017

 

 

SAYIN ÜYEMİZ,

İlgi : Türk Girişim ve İşdünyası Konfederasyonu (TÜRKONFED)’in 27 Mart 2017 tarihli e-mail mesajı.

İlgi yazıda, (BORGİP) “Bölgelerarası Ortak Girişim Projesi”nin    Türk Sanayici ve İşadamları Derneği(TUSİAD)- Türk Girişim ve İşdünyası Konfederasyonu (TÜRKONFED)  işbirliği ve Garanti Bankası desteği ile, başta Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgemizdekiler olmak üzere, KOBİ’lerin büyümesi ve gelişimine; mentorluk, nitelikli insan kaynağı, teknoloji gibi farklı alanlarda oluşturulan mekanizmalar ile destek sağlamayı hedeflediği belirtilmektedir.

Bu kapsamda, BORGİB Platformu (www.borgip.org) ile KOBİ’lerin, özellikle yönetim becerilerinin geliştirilmesi ile iyi örnekler oluşturulması ve çarpan etkisi ile bölgelerindeki diğer KOBİ’lere model olmalarının amaçlandığı ve Proje kapsamında “İşimizi Nasıl Büyüteceğiz? Kuşaklara Nasıl Devredeceğiz?” toplantı serileri ile KOBİ, temel finasman, satış ve pazarlama, teknoloji ve aile şirketlerinde kurumsallaşma konusunda bilgiler verilmektedir.

Bu amaçla, MersinSİAD ve ÇUKUROVASİFED evsahipliğinde  (BORGİP) “Bölgelerarası Ortak Girişim Projesi”nin   “İşimizi Nasıl Büyüteceğiz? Kuşaklara Nasıl Devredeceğiz?” Toplantısı, 31 Mart 2017 Cuma günü Mersin Divan Otel’de gerçekleştirilecektir.

 

Bilgilerinizi ve katılımınızı rica ederiz.

 

Korer ÖZBENLİ

Genel Sekreter

 

Eki: Davetiye

Sirküler: 134/17 “Odamızda Düzenlenecek Limanda Yaşanan Sorunların ve Çözüm Önerilerinin Görüşüleceği Toplantı” Hk.

 

 

 

Sirküler: 134/17                                                                                                                        30.03.2017

 

SAYIN ÜYEMİZ,

Nisan ayından başlamak üzere düzenli olarak her ayın son haftasında Odamız koordinesinde MIP yetkilileri ve üyelerimizin temsilcilerinin katılımı ile limanda yaşanan sorunların ve çözüm önerilerinin görüşüleceği toplantılar düzenlenecektir.

MIP ile yapılacak toplantı öncesi üyelerimizin karşılaştıkları sorunların ve çözüm önerilerinin tespiti amacıyla her ay düzenli olarak toplantılar düzenlenmesi kararlaştırılmış olup, ilk toplantı 05 Nisan 2017 Çarşamba günü saat 12.00-14.00 saatleri arasında Odamızda yapılacaktır.

Toplantı gündeminin belirlenmesini teminen, toplantı tarihinden önceki gün mesai bitimine kadar sorunların yazılı olarak Odamızın  (mersindto@mdto.org) adresine iletilmesini ve anılan toplantıya yetkili temsilcinizin katılması hususunda gereğini rica ederiz.

 

Korer ÖZBENLİ

Genel Sekreter

Sirküler No: 133/17 “Gemi Atık Takip Sistemleri Uygulamasının 30 Mart 2017 Tarihi itibarı İle Uygulamaya Başlayacağı” Hk.

 

 

 

Sirküler : 133/17                                                                                                                                   29.03.2017

 

SAYIN ÜYEMİZ,

T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü’nün, 20/03/2017 tarih ve 3424 sayılı “Gemi Atık Takip Sistemleri Uygulamasının 30 Mart 2017 Tarihi itibarı İle Uygulamaya Başlayacağı” nı konu alan yazısı ekte sunulmuştur.

 

 

Bilgilerinizi rica ederiz.

 

Korer ÖZBENLİ

Genel Sekreter

 

Eki: İlgi Yazı

Sirküler No: 132/17 “Çek Kullanımından Kaynaklanan Güncel Sorunlar Konferansı” Hk.

 

 

 

Sirküler: 132/17                                                                                                        27.03.2017

 

SAYIN ÜYEMİZ,

Konu : Çek Kullanımından Kaynaklanan Güncel Sorunlar Konferansı Hk.

 

İlgi     : Mersin Ticaret ve Sanayi Odasının 24.03.2017 tarih ve 1957 sayılı yazısı.

 

Bir örneği ekte sunulan ilgi yazı ile, 28 Mart 2017 Salı günü 13:30-17:15 saatleri arasında Mersin Ticaret ve Sanayi Odası 4. Kat Konferans Salonunda “Çek Kullanımından Kaynaklanan Güncel Sorunlar Konferansı”nın düzenleneceği bildirilmektedir.

 

Konferans programı ve konferansa katılımla ilgili detaylı bilgiler ekte sunulan ilgi yazıda mevcuttur.

 

Bilgilerinize rica ederiz.

 

Korer ÖZBENLİ

Genel Sekreter

 

Eki: İlgi Yazı

Sirküler No: 131/17 “Mersin Limanı Ocak 2017 Dönemine Ait İstatistik Bilgileri” Hk.

 

 

 

Sirküler: 131/17                                                                                                                            27.03.2017

 

SAYIN ÜYEMİZ,

İlgi      : 19.02.2015 tarih ve 059/15 sayılı sirkülerimiz.

 

Odamız İstatistik Servisince Mersin Limanı Ocak 2017 dönemine ait olarak hazırlanan ve önceki dönemlerde aylık olarak CD ortamında gönderilen;

 

 

ilgi sirkülerimizde açıklandığı üzere Odamıza bildirdiğiniz elektronik posta adreslerinize gönderilmiştir.

 

Bilgilerinize rica ederiz.

 

Korer ÖZBENLİ

Genel Sekreter

Sirküler No: 130/17 “İstihdam ve Üretim Destekleri ile Vergisel Düzenlemeler Toplantısı” Hk.

 

 

 

Sirküler: 130/17                                                                                                                      23.03.2017

 

SAYIN ÜYEMİZ,

Konu : “İstihdam ve Üretim Destekleri ile Vergisel Düzenlemeler Toplantısı” Hk.

 

İlgi     : Mersin Ticaret ve Sanayi Odasının 22.03.2017 tarih ve 1878 sayılı yazısı.

 

İlgi yazı ile; Maliye Bakanımız Sn. Naci AĞBAL’ın katılımıyla 25 Mart 2017 Cumartesi günü saat 10:30’da Mersin Ticaret ve Sanayi Odası Konferans Salonunda “İstihdam ve Üretim Destekleri ile Vergisel Düzenlemeler Toplantısı”nın düzenleneceği bildirilmektedir.

 

Bahse konu toplantıya, uygun bir temsilcinizin katılımını rica ederiz.

 

Korer ÖZBENLİ

Genel Sekreter

 

 

Sirküler No: 129/17 “Adana Sanayi Odasınca Düzenlenecek “Devlet Destekleri Tanıtım Toplantısı”Hk.

 

 

Sirküler: 129/17                                                                                                                      23.03.2017

 

SAYIN ÜYEMİZ,

Konu: Adana Sanayi Odasınca Düzenlenecek “Devlet Destekleri Tanıtım Toplantısı”Hk.

 

İlgi   : Adana Sanayi Odasının 17 Mart 2017 tarihli yazısı.

 

İlgi yazı ile, Adana Sanayi Odasında 24 Mart 2017 Cuma günü 12:30-17:30 saatleri arasında, firmalarımızın güncellenen ve yeni yürürlüğe konan destek mekanizmaları hakkında bilgilendirilmelerini teminen Ekonomi Bakanlığı ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği koordinasyonunda ve Adana Sanayi Odası ev sahipliğinde, Ekonomi Bakanlığı üst düzey yöneticilerinin de katılımıyla “Devlet Destekleri Tanıtım Toplantısı” düzenleneceği bildirilmektedir.

 

“Devlet Destekleri Tanıtım Toplantısı”na ait program, ekte sunulmuştur.

 

Bilgilerinize rica ederiz.

 

Korer ÖZBENLİ

Genel Sekreter

 

Eki: Devlet Destekleri Tanıtım Toplantısı Programı

Back to top

Bize Ulaşın

      submit...
x