Türkçe Ingilizce

Nisan 2017

Sirküler: 172/17 Geometrik Şekli Olmayan Açık Yükün Hacim Hesaplamalarına İlişkin Görüş Talebimiz Hk.

 

 

 

Sirküler: 172/17                                                                                                                                   28.04.2017

 

SÜRELİDİR

Konu: Geometrik Şekli Olmayan Açık Yükün Hacim Hesaplamalarına İlişkin Görüş Talebimiz Hk.

İlgi   : T.C. Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Deniz Ticareti Genel Müdürlüğünün 27.04.2017 tarih ve 35797 sayılı yazısı.

İlgi yazıda; denizcilik firması ile yapılan taşıma sözleşmesi kapsamında RHIB Bot ve taşıma arabasının taşıma işleminde hacim açısından ihtilafa düşüldüğü, satıcı firmanın bot için 77 metreküp, arabası için 48 metreküp belirttiği halde, firmanın bot için 90,20 metreküp, arabası için 55,72 metreküp üzerinden faturalandırma yaptığı belirtilerek, açık yüklerde geometrik şekli olmayan açık yükün hacim hesaplamasının hangi yönteme göre yapılması gerektiği hakkında bilgi talep edilmektedir.

Buna göre, söz konusu taşımacılık işleminde uyulması gereken uluslararası bir sözleşme veya kural olup olmadığı ve faturalandırmanın hangi esas üzerinden yapılması gerektiği konularındaki görüşlerinizin, 02 Mayıs 2017 Salı günü mesai bitimine kadar Odamıza (Faks: 0324-3295230, E-Posta: mersindto@mdto.org) gönderilmesini rica ederiz.

 

Mesut ÖZTÜRK

Genel Sekreter V.

 

 

Sirküler: 171/17 “1. Irak Yatırım Fırsatları Zirvesi” Hk.

 

 

 

Sirküler: 171/17                                                                                                                  27.04.2017

 

SAYIN ÜYEMİZ,

Türkiye-Irak Sanayicileri ve İş Adamları Derneğinin 21 Nisan 2017 tarih ve “1. Irak Yatırım Fırsatları Zirvesi”ni konu alan yazısı ekte sunulmuştur.

 

Bilgilerinize rica ederiz.

 

Korer ÖZBENLİ

Genel Sekreter

 

Eki: İlgi Yazı

Sirküler: 170/17 Mersin Limanı Belediye Hudutları İçinde Sefer Yapan Motorların Yaz Tarifesi Hk

 

 

 

 

Sirküler: 170/17                                                                                                                               27.04.2017

 

 

SAYIN ÜYEMİZ,

Konu: Mersin Limanı Belediye Hudutları İçinde Sefer Yapan Motorların Yaz Tarifesi Hk.

İlgi   : T.C. Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Mersin Liman Başkanlığının 24.04.2017 tarih ve 1632 sayılı yazısı.

İlgi yazı ile Odamıza gönderilen, Mersin Limanı Belediye Hudutları içerisinde 01.05.2017 ile 01.11.2017 tarihleri arasında geçerli olacak 2017 yaz tarifesi ekte sunulmuştur.

Bilgilerinize rica ederiz.

 

Korer ÖZBENLİ

Genel Sekreter

 

Eki: Mersin Limanı Belediye Hudutları İçinde Sefer Yapan Motorların Yaz Tarifesi

Mersin Liman Bülteni

BÜLTEN 26 NİSAN

Sirküler: 169/17 Denizyoluyla Taşınacak Dolu Konteynerlerin Brüt Ağırlıklarının Tespiti ve Bildirimi Hakkında Yönerge Hk.

 

 

 

Sirküler: 169/17                                                                                                                           26.04.2017

 

 

SAYIN ÜYEMİZ,

 

Konu : Denizyoluyla Taşınacak Dolu Konteynerlerin Brüt Ağırlıklarının Tespiti ve Bildirimi Hakkında Yönerge Hk.

Bilindiği üzere, ülkemizin de taraf olduğu IMO Denizde Can Emniyeti Uluslararası Sözleşmenin (SOLAS) VI. Bölümünün A Kısmının 2. Kuralı gereğince, 01.07.2016 tarihinden itibaren gemilere yüklenecek dolu konteynerlerin brüt ağırlıklarının yükleten tarafından tespit edilerek doğrulanması zorunlu hale getirilmiş ve söz konusu kuralın ülkemizdeki uygulaması 9.9.2016 tarihli Bakan Olur’u ile yayımlanarak yürürlüğe giren “Denizyoluyla Taşınacak Dolu Konteynerlerin Brüt Ağırlıklarının Tespiti ve Bildirimi Hakkında Yönerge” kapsamında yürütülmüştür.

Ancak mevcut Yönergenin uygulanmasında yaşanan tecrübe, T.C. Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı’na iletilen görüş, öneri, ihtiyaç ve talepler göz önüne alınarak ve bu konudaki mevzuatın amaç ve hedeflerine uygun gerçekleştirilmesini teminen söz konusu düzenlemede ek düzenlemelere ihtiyaç duyulmuş, söz konusu yönerge 27.3.2017 tarihli Bakan Olur’u ile yeniden yayımlanmıştır.

Yeniden yayımlanan Yönerge ve ekleri ekte sunulmuştur.

 

Bilgilerinize rica ederiz.

 

Korer ÖZBENLİ

Genel Sekreter

 

 

Eki: İlgi Yönerge

Mersin Liman Bülteni

BÜLTEN 25 NİSAN

Mersin Liman Bülteni

BÜLTEN 24 NİSAN

Sirküler No: 165/17 “Ulaştırma Filomuzun NATO Destek Ajansı’ndan (NSPA) Yararlandırılması” Hk.

 

 

 

Sirküler: 165/17                                                                                                                                        24.04.2017

 

SAYIN ÜYEMİZ,

T.C. Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Deniz Ticareti Genel Müdürlüğünün 07.04.2017 tarih ve 29950 sayılı, “Ulaştırma Filomuzun NATO Destek Ajansı’ndan (NSPA) Yararlandırılması”nı konu alan yazısı ekte sunulmuştur.

 

Bilgilerinize rica ederiz.

 

Korer ÖZBENLİ

Genel Sekreter

 

Eki: İlgi Yazı

Back to top

Bize Ulaşın

      submit...
x