Türkçe Ingilizce

Nisan 2017

Sirküler No: 157/17 “Cezayir’in İthalat Kotası Uygulamasının Genişlerilmesi” Hk.

 

 

Sirküler: 157/17                                                                                                                                17.04.2017

 

SAYIN ÜYEMİZ,

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin 14.04.2017 tarih ve 6330 sayılı, “Cezayir’in İthalat Kotası Uygulamasının Genişlerilmesi”ni konu alan yazısı ekte sunulmuştur.

Bilgilerinize rica ederiz.

 

Korer ÖZBENLİ

Genel Sekreter

 

Eki: İlgi Yazı

Sirküler No: 156/17 “Kıyı Tesisi Tehlikeli Madde Uygunluk Belgesi Düzenlenmesi Hakkında Yönerge’de Değişiklik” Hk.

 

 

Sirküler: 156/17                                                                                                                                 17.04.2017

 

SAYIN ÜYEMİZ,

T.C. Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Tehlikeli Mal ve Kombine Taşımacılık Düzenleme Genel Müdürlüğünün 11.04.2017 tarih ve 30819 sayılı, “Kıyı Tesisi Tehlikeli Madde Uygunluk Belgesi Düzenlenmesi Hakkında Yönerge’de Değişiklik”i konu alan yazısı ekte sunulmuştur.

Bilgilerinize rica ederiz.

 

Korer ÖZBENLİ

Genel Sekreter

 

Eki: İlgi Yazı

Sirküler No: 155/17 “Türkiye-Afrika Tarım İş Forumu Daveti” Hk.

 

 

Sirküler: 155/17                                                                                                                                18.04.2017

 

SAYIN ÜYEMİZ,

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin 11.04.2017 tarih ve 76 sayılı, “Türkiye-Afrika Tarım İş Forumu Daveti”ni konu alan yazısı ekte sunulmuştur.

Bilgilerinize rica ederiz.

 

Korer ÖZBENLİ

Genel Sekreter

 

Eki: İlgi Yazı

Sirküler No:154/17 “EXPO 2020 Kapsamında Firmalarımız İçin İş İmkanı” Hk.

 

 

Sirküler: 154/17                                                                                                                                17.04.2017

 

SAYIN ÜYEMİZ,

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin 04.04.2017 tarih ve 5696 sayılı, “EXPO 2020 Kapsamında Firmalarımız İçin İş İmkanı” konulu yazısı ektedir.

Bilgilerinize rica ederiz.

 

Korer ÖZBENLİ

Genel Sekreter

 

Eki: İlgi Yazı

Sirküler No: 153/17 “Çin Halk Cumhuriyeti Kuşak ve Yol Forumu Kapsamında Görüş Talebi” Hk.

 

 

 

Sirküler: 153/17                                                                                                                                          14.04.2017

 

SAYIN ÜYEMİZ,

SÜRELİDİR

 

Konu: Çin Halk Cumhuriyeti Kuşak ve Yol Forumu Kapsamında Görüş Talebi Hk.

İlgi    : Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin 11.04.2017 tarih ve 6072 sayılı yazısı.

İlgi yazı ile; 14-15 Mayıs 2017 tarihlerinde Pekin’de düzenlenecek olan “Uluslararası İşbirliği için Kuşak ve Yol Forumu” isimli Devlet ve Hükümet Başkanları zirvesine Ekonomi Bakanımız Sn. Nihat ZEYBEKÇİ’nin katılacağı, söz konusu zirvede yatırımlar ve ticaretin kolaylaştırılması, politikaların eşgüdümü, altyapı geliiştirme, kültürel ve sosyal bilgi alışverişi ve düşünce kuruluşları arasında iletişim başlıklı oturumların düzenlenmesinin planlandığı ve anılan oturumlarda ticaret, yatırım, tarım, ulaştırma, enerji ve turizm başta olmak üzere pek çok alanda görüş alışverişinde bulunulacağı belirtilerek, söz konusu ziyaret kapsamında gündeme getirilmesinde yarar görülen öneriler hakkında bilgi notu talep edilmektedir.

Yukarıda bahsedilen hususlar doğrultusunda hazırlanacak görüş ve önerilerinizin 18 Nisan 2017 Salı günü mesai bitimine kadar Odamıza (mersindto@mdto.org) gönderilmesini rica ederiz.

 

Korer ÖZBENLİ

Genel Sekreter

Sirküler No: 152/17 “Slovenya Koper Limanı Tanıtıcı Etkinliklerine İlişkin Görüş Talebi” Hk.

 

 

Sirküler: 152/17                                                                                                                           14.04.2017

 

SAYIN ÜYEMİZ,

SÜRELİDİR 

Konu: Slovenya Koper Limanı Tanıtıcı Etkinliklerine İlişkin Görüş Talebi Hk.

İlgi    : Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin 12.04.2017 tarih ve 6161 sayılı yazısı.

Bir örneği ekte sunulan ilgi yazı ile; “Luka Koper Days” adı altında Koper Limanı ile ilgili tanıtıcı etkinlikler düzenlendiği ve benzer bir etkinliğin ülkemizde son olarak 2011 yılında İstanbul’da yapıldığı belirtilerek, ülkemiz makamları ya da şirketleri tarafından uygun görülecek bir liman şehrimizde 2018 yılında benzer bir etkinliğin tekrar edilmesi hususunda görüşlerimiz istenilmektedir.

Bu nedenle, ekte sunulan ilgi yazı ekinde bulunan Koper Limanı ile ilgili bilgi notunun incelenmesini ve söz konusu etkinliğin düzenlenmesine ilişkin görüşlerinizin en geç 02 Mayıs Salı günü mesai bitimine kadar, Odamıza (mersindto@mdto.org) iletilmesini rica ederiz.

 

Korer ÖZBENLİ

Genel Sekreter

 

Eki: İlgi Yazı

Sirküler No: 151/17 “COSME Programı Kapsamında Yapılan Başvuruların TOBB’ye İletilmesi” Hk.

 

 

Sirküler: 151/17                                                                                                                              14.04.2017

 

SAYIN ÜYEMİZ,

Konu : COSME Programı Kapsamında Yapılan Başvuruların TOBB’ye İletilmesi Hk.

İlgi     : Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin 05.04.2017 tarih ve 5749 sayılı yazısı.

İlgi yazı ile; AB tarafından 2014-2020 yıllarını kapsayan “İşletmelerin ve KOBİ’lerin Rekabet Edebilirliği Programı” (COSME) çerçevesinde 2,3 milyar Avro bütçe tahsis edildiği, http://www.kosgeb.gov.tr/Content/Upload/Dosya/COSME/COSME2017WP.pdf linkinde yer alan çalışma programı kapsamında yapılacak proje başvurularının Gümrük ve Ticaret Bakanlığına iletilmek üzere kobi@tobb.org.tr adresine iletilmesi istenilmektedir.

Bilgilerinize rica ederiz.

 

Korer ÖZBENLİ

Genel Sekreter

Sirküler No: 150/17 “Irak Bankacılık Sistemi Konferansı” Hk.

 

 

Sirküler: 150/17                                                                                                                                                14.03.2017

 

SAYIN ÜYEMİZ,

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin 07.04.2017 tarih ve 5957 sayılı, “Irak Bankacılık Sistemi Konferansı”nı konu alan yazısı ekte sunulmuştur.

Bilgilerinize rica ederiz.

 

Korer ÖZBENLİ

Genel Sekreter

 

Eki: İlgi Yazı

Sirküler No: 149/17 “Bitkisel Atık Yağ Projesi” Hk.

 

 

Sirküler: 149/17                                                                                                                                           13.04.2017

 

SAYIN ÜYEMİZ,

Konu: Bitkisel Atık Yağ Projesi Hk.

İlgi    : T.C. Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Deniz Ticareti Genel Müdürlüğünün 31.03.2017 tarih ve 26605 sayılı yazısı.

Bir örneği ekte sunulan ilgi yazı ile; Dünya Engellileri Gelişim Derneği Genel Merkezi tarafından bitkisel atık yağların geri dönüşüme kazandırılması, çevre kirliliğinin önlenmesi ve elde edilen gelirlerle engellilere yönelik yardımlar yapılmasına yönelik Türkiye çapında bir proje başlatıldığı ve söz konusu proje kapsamında liman tesislerinde oluşan bitkisel atık yağların değerlendirilmesi için toplama bidonlarının bırakılması ve bahse konu atıkların toplanması için Deha Bitkisel Atık Yağ Toplama Geri Kazanım Biodizel Üretim San. ve Tic.A.Ş. ile çalışılabileceği bildirilmektedir.

Bilgilerinize rica ederiz.

 

Korer ÖZBENLİ

Genel Sekreter

 

Eki: İlgi Yazı

Back to top

Bize Ulaşın

      submit...
x