Türkçe Ingilizce

Nisan 2017

Sirküler No: 143/17 “Bürokrasi ve Kırtasiyeciliğin Azaltılması Konulu Genelge” Hk.

 

 

 

Sirküler: 143/17                                                                                                                            05.04.2017

 

SAYIN ÜYEMİZ,

Konu : Bürokrasi ve Kırtasiyeciliğin Azaltılması Konusunda Genelge Hk.

İlgi     : T.C. Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Tehlikeli Mal ve Kombine Taşımacılık Düzenleme Genel Müdürlüğünün 21.03.2017 tarih ve 24068 sayılı yazısı.

İlgi yazı ile; tehlikeli madde taşımacılık sektöründe hizmet üretenler ile hizmetten yararlananların görev, yetki ve sorumluluklarını daha etkili yerine getirmelerini sağlamak, bürokrasi ve kırtasiyeciliği azaltarak kamu hizmetlerinin daha hızlı, kaliteli ve ekonomik bir şekilde yerine getirilmesi için, tehlikeli madde taşımacılığı konusunda Tehlikeli Mal ve Kombine Taşımacılık Düzenleme Genel Müdürlüğü  tarafından hazırlanarak yayımlanan mevzuattaki bazı yükümlülüklerin uygulamalarını kolaylaştırmak amacıyla Bürokrasi ve Kırtasiyeciliğin Azaltılması konusundaki ilgili Genelge’nin yayımlanmasına ihtiyaç duyulduğu bildirilmektedir.

İlgili Genelgenin bir örneği ekte sunulmuştur.

Bilgilerinize rica ederiz.

 

Korer ÖZBENLİ

Genel Sekreter

 

Eki: İlgili Genelge

Sirküler No: 142/17 “Belarus Best 2017 Uluslararası İş Fuarı ve Forumu” Hk.

 

 

Sirküler: 142/17                                                                                                                               05.04.2017

 

SAYIN ÜYEMİZ,

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin 29.03.2017 tarih ve 5421 sayılı, “Belarus Best 2017 Uluslararası İş Fuarı ve Forumu”nu konu alan yazısı ekte sunulmuştur.

 

Bilgilerinize rica ederiz.

 

Korer ÖZBENLİ

Genel Sekreter

 

Eki: İlgi Yazı

Sirküler No: 141/17 “İSKON 2017 Fuarı” Hk.

 

 

Sirküler: 141/17                                                                                                                         05.04.2017

 

SAYIN ÜYEMİZ,

 

Konu: İSKON 2017 Fuarı Hk.

İlgi    : Konya Ticaret Odasının 27.03.2017 tarihli yazısı.

İlgi yazı ile, İSKON 2017 Konya 12.İstifleme, Depolama, Taşıma, Vinç ve Lojistik Fuarı’nın 27 – 30 Nisan 2017 tarihleri arasında, KONMAK 2017, KONELEX 2017 ve Konya Sac İşleme Teknolojileri Fuarları ile eş zamanlı olarak, Konya Ticaret Odası – TÜYAP Konya Uluslararası Fuar Merkezi’nde gerçekleştirileceği bildirilmektedir.

Uluslararası bir etkinlik olan fuara 40 ülkeden ziyaretçinin katılımı beklenmekte olup, fuarla ilgili detaylı bilgiler ekte sunulmuştur.

Bilgilerinize rica ederiz.

 

Korer ÖZBENLİ

Genel Sekreter

 

Eki: Fuar Bilgi Notu

Sirküler No: 140/17 “Gemi Acenteliği Yenileme Eğitim Semineri Duyurusu” Hk.

 

 

Sirküler: 140/17                                                                                                                                  05.04.2017

 

SAYIN ÜYEMİZ,

Konu : Gemi Acenteliği Yenileme Eğitim Semineri Duyurusu Hk.

İlgi : (a) 05.03.2012 tarih ve 28224 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Gemi Acenteleri                              Yönetmeliği.
(b) Gemi Acenteleri Eğitim Yönergesi
(c) 26.12.2016 tarih ve 344/16 sayılı sirkülerimiz.
(d) 20.03.2017 tarih ve 115/17 sayılı sirkülerimiz.
İlgi (a) ve (b) mevzuatlar doğrultusunda, 2017 Yılı Gemi Acenteliği Eğitim Semineri Programı konulu ilgi (c) sirkülerimiz gereğince, Odamız tarafından 20 Nisan 2017 Perşembe günü  “Gemi Acenteliği Yenileme Eğitim Semineri” düzenleneceği ilgi (c) ve (d) sirkülerlerimizle duyurulmuştur.

Gemi Acenteliği Yenileme Eğitim Seminerine katılmak isteyen kişilerin (5 yıl önce Gemi Acenteliği Eğitim Seminerine katılanlar/ Gemi Acentesi Personeli Tanıtım Kartı sahipleri) ekteki dilekçeyi doldurarak en geç 19 Nisan 2017 Çarşamba günü mesai bitimine kadar Odamıza başvurmaları gerekmektedir.

Eğitimlerle ilgili detaylı bilgilere, T.C. Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı web sitesi (https://atlantis.udhb.gov.tr/ABS/acente_ANA.asp) ve Odamız web sitesi (http://www.mdto.org.tr) aracılığı ile ulaşılabileceği gibi, aşağıda temas bilgileri bulunan Odamız ilgililerinden de (Genel Sekreter Yrd. Halil DELİBAŞ hdelibas@mdto.org, MDTO Yazı İşleri ve Üye Sicil Memuru – Gemi Acent.Eğitim Koordinatörü Eda KARA edakara@mdto.org) yardım alınabilecektir.

Bilgilerinizi rica ederiz.

 

Korer ÖZBENLİ

Genel Sekreter

 

Eki: Yenileme Eğitim Semineri Başvuru Dilekçe Örneği

Mersin Liman Bülteni

BÜLTEN 05 NİSAN

Sirküler No: 139/17 “Nefes Kredisi Masraflarına Getirilen Değişiklik” Hk.

 

 

Sirküler: 139/17                                                                                                                                  03.04.2017

 

SAYIN ÜYEMİZ,

 

Konu: Nefes Kredisi Masraflarına Getirilen Değişiklik Hk.

İlgi   : Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin 31.03.2017 tarih ve 5530 sayılı yazısı.

İlgi yazı ile; TOBB Nefes Kredisi kapsamında gerçekleştirilen kredi kullandırımlarında 250 TL banka ve 250 TL KGF başvuru masrafı ile kefalet oranının %0,5’i (bindebeş) oranında komisyon olmak üzere bir takım ücretler ödendiği; ancak 27.02.2017 tarih ve 2017/9969 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile KOBİ’lere uygulanan kefalet oranının %85’ten %90’a yükseltildiği ve komisyon oranının başka hiçbir masraf olmaksızın (banka ve KGF dahil olmak üzere) %0,03 (onbindeüç) oranında düşürüldüğü, bu nedenle yeni Bakanlar Kurulu Kararı gereği 20 Mart 2017 tarihi itibariyle TOBB Nefes Kredisi Kapsamında Ziraat Bankası ve Denizbank’tan kullanılacak kredilerde kredinin sadece %0,03’ü (onbindeüç) kadar masraf alınabileceği bildirilmektedir.

Bilgilerinize rica ederiz.

 

Halil DELİBAŞ

Genel Sekreter Yrd.

Mersin Liman Bülteni

BÜLTEN 04 NİSAN

Back to top

Bize Ulaşın

      submit...
x