Türkçe Ingilizce

Mayıs 2017

Sirküler: 198/17 Soğuk Zincir Taşıması Yapan Firmalar Hk.

 

 

 

Sirküler: 198/17                                                                                                                              31.05.2017

 

SAYIN ÜYEMİZ,

ACİL VE ÖNEMLİDİR

Konu : Soğuk Zincir Taşıması Yapan Firmalar Hk.

İlgi     : Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin 30.05.2017 tarih ve 8806 sayılı yazısı.

İlgi yazıda; Bozulabilir Gıda Maddelerinin Uluslararası Taşımacılığı ve Bu Taşımacılık Faaliyetinde Kullanılacak Özel Ekipmana İlişkin Anlaşmasına (ATP) 25 Nisan 2012 tarih ve 6298 sayılı Uygun Bulma Kanunu ile ülkemizin taraf olduğu, söz konusu anlaşma kapsamında frigofirik (soğutuculu) karayolu taşıtları başta olmak üzere özel nakliye ekipmanlarına (yalıtımlı, soğutmalı ve ısıtmalı ekipmanlar) ATP Uygunluk Belgesi verilmesinin şart koşulduğu, ayrıca ATP Anlaşması kapsamında yapılacak test, onay ve belgelendirme işlemlerinin 15 Mayıs 2017 tarihi itibariyle yetkilendirilen TSE tarafından başlandığı belirtilerek, Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Tehlikeli Mal ve Kombine Taşımacılık Düzenleme Genel Müdürlüğü tarafından ATP Anlaşması kapsamında yapılacak çalışmalarda kullanılmak üzere soğuk zincir taşımacılığı faaliyetinde bulunan firma sayısına ihtiyaç duyulduğu bildirilmektedir.

Bu nedenle, firmanız faaliyetleri arasında soğuk zincir taşımacılığı faaliyeti bulunup bulunmadığı hususunda  05 Haziran 2017 tarihine kadar Odamıza (Faks: 0324-3295230, E-Posta: mersindto@mdto.org) bilgi verilmesini, aksi takdirde mevcut Odamız ilgili meslek grupları listesinin Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğine iletileceği hususunu bilgilerinize rica ederiz.

 

Korer ÖZBENLİ

Genel Sekreter

Sirküler: 197/17 Deniz Ticareti Gözetim Hizmetleri Yönetmeliği Uygulama Yönergesi Hk.

 

 

 

Sirküler: 197/17                                                                                                                                  31.05.2017

 

 

SAYIN ÜYEMİZ,

 

Konu: Deniz Ticareti Gözetim Hizmetleri Yönetmeliği Uygulama Yönergesi Hk.

Bir örneği ekte sunulan Deniz Gözetim Hizmetleri Yönetmeliği Uygulama Yönergesi, 30.05.2017 tarihinde onaylanarak yürürlüğe girmiştir.

Bilgilerinizi rica ederiz.

 

Korer ÖZBENLİ

Genel Sekreter

 

Eki: İlgi Yönerge

Sirküler: 193/17 “Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı Hk.Tebliğ;’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ” Hk.

 

 

 

Sirküler: 193/17                                                                                                                                   24.05.2017

 

SAYIN ÜYEMİZ,

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin 22.05.2017 tarih ve 8374 sayılı, “Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı Hk.Tebliğ;’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ”i konu alan yazısı ekte sunulmuştur.

 

Bilgilerinize rica ederiz.

 

Korer ÖZBENLİ

Genel Sekreter

 

Eki: İlgi Yazı

Sirküler: 196/17 NEVA-2017 Sergi ve Konferansı Hk.

 

 

 

Sirküler: 196/17                                                                                                                                        30.05.2017

 

SAYIN ÜYEMİZ,

T.C. Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Deniz Ticareti Genel Müdürlüğünün 22.05.2017 tarih ve 42632 sayılı, “NEVA-2017 Sergi ve Konferansı”nı konu alan yazısı ekte sunulmuştur.

 

Bilgilerinizi rica ederiz.

 

Korer ÖZBENLİ

Genel Sekreter

 

Eki: İlgi Yazı

Sirküler: 195/17 Mersin Liman Başkanlığında Düzenlenecek STCW Yazılı Değerlendirme Sınavı Hk.

 

 

Sirküler: 195/17                                                                                                                                     30.05.2017

 

SAYIN ÜYEMİZ,

Konu : Mersin Liman Başkanlığında Düzenlenecek STCW Yazılı Değerlendirme Sınavı Hk.

İlgi     : T.C. Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Mersin Liman Başkanlığının 26.05.2017 tarih ve 2058 sayılı yazısı.

İlgi yazı ile; Balıkçı gemilerinde çalışanlar için Liman Başkanlığında 06.06.2017 tarihinde saat 14:00’de iki oturum halinde STCW yazılı değerlendirme sınavı yapılacağı, sınava sadece balıkçılıkla ilgili birlik, dernek federasyona üye balıkçı gemilerinde görev yapan gemiadamlarının katılabileceği, balıkçı gemilerinde çalıştığını, çalıştığı geminin kayıtlı olduğu birlik, dernek ve kooperatifin yetkilisi tarafından alınan onaylı belge ile ispat edebileceği belirtilerek, alınan bu belge ile birlikte (DEB, Bağlama Kütüğü Ruhsatnamesi Örneği ile) başvuran balıkçıların sınav müracaatlarının 26.05.2017-05.06.2017 tarihleri arasında kabul edileceği bildirilmektedir.

Mersin Liman Başkanlığının duyuru metni ile söz konusu sınava katılmak için sunulacak onaylı belge ve belgenin alınması için geminin kayıtlı olduğu birlik, dernek ve kooperatife verilecek dilekçe örneği ekte sunulmuştur.

Bilgilerinizi rica ederiz.

 

Korer ÖZBENLİ

Genel Sekreter

 

Ek.1 Mersin Liman Başkanlığı Duyuru Metni

Ek.2 Dilekçe Örnekleri

Sirküler: 182/17 “Avrupa-Asya/Doğu Avrupa Rotasında Taşımacılık Hizmeti Sunulmasına Yönelik Düzenlenecek Toplantı” Hk.

 

 

 

Sirküler: 182/17                                                                                                                                 16.05.2017

 

SAYIN ÜYEMİZ,

T.C. Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Deniz Ticareti Genel Müdürlüğünün 12.05.2017 tarih ve 40694 sayılı, “Avrupa-Asya/Doğu Avrupa Rotasında Taşımacılık Hizmeti Sunulmasına Yönelik Düzenlenecek Toplantı”yı konu alan yazısı ekte sunulmuştur.

 

Bilgilerinize rica ederiz.

 

Korer ÖZBENLİ

Genel Sekreter

 

Eki: İlgi Yazı

Mersin Liman Bülteni

BÜLTEN 26 MAYIS

Mersin Liman Bülteni

BÜLTEN 25 MAYIS

Back to top

Bize Ulaşın

      submit...
x