Türkçe Ingilizce

Haziran 2017

Sirküler: 218/17 “Transit Gemi İşlemleri” Hk.

 

 

 

Sirküler: 218/17                                                                                                  30.06.2017

 

SAYIN ÜYEMİZ,

T.C. Sağlık Bakanlığı Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğünün 21.06.2017 tarih ve 47733750 sayılı, “Transit Gemi İşlemleri”ni konu alan yazısı ekte sunulmuştur.

 

Bilgilerinize rica ederiz.

 

 

Korer ÖZBENLİ

Genel Sekreter

 

 

Eki: İlgi Yazı

Sirküler: 217/17 “Tayland’a Yönelik Olarak Düzenlenecek Ticaret Heyeti Programı” Hk.

 

 

 

Sirküler: 217/17                                                                                                        30.06.2017

 

SAYIN ÜYEMİZ,

Mersin Ticaret ve Sanayi Odasının 23.06.2017 tarih ve 3939 sayılı, “Tayland’a Yönelik Olarak Düzenlenecek Ticaret Heyeti Programı”nı konu alan yazısı ekte sunulmuştur.

 

Bilgilerinize rica ederiz.

 

Korer ÖZBENLİ

Genel Sekreter

 

 

Eki: İlgi Yazı

Sirküler: 216/17 İhracat ve İthalat İşlemlerinde Kullanılan Belgelerde Yaşanan Sorunlara İlişkin Görüş Talebi Hk.

 

 

 

Sirküler: 216/17                                                                                                            30.06.2017

 

 

SAYIN ÜYEMİZ,

Konu : İhracat ve İthalat İşlemlerinde Kullanılan Belgelerde Yaşanan Sorunlara İlişkin Görüş Talebi Hk.

 

İlgi     : Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin 28.06.2017 tarih ve 10465 sayılı yazısı.

 

İlgi yazıda; 28 Ocak 2016 tarihinde 2016/2 sayılı Genelge ile oluşturulan Lojistik Koordinasyon Kurulu Toplantısında taşımacılıkta operasyonel verimliliği engelleyen en önemli faktörün ağır dokümantasyon olduğu, lojistiğin tüm kademelerinde kullanılan belgelerin azaltılarak sadeleştirme yapılması yönünde bir çalışma yapılmasına ve özel sektörün konuya ilişkin görüşlerinin alınmasına karar verildiği bildirilerek, TOBB tarafından yapılacak çalışmalara esas teşkil etmek üzere ihracat ve ithalat işlemlerinde kullanılan belgelerin temin maliyetleri ile alınan belgelerden mükerrer talep edildiği düşünülenlerin ve belge temininde yaşanan sorunların iletilmesi istenilmektedir.

 

Yukarıda bahsedilen hususlar doğrultusunda hazırlanacak görüş ve önerilerinizin Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğine iletilmek üzere en geç 06 Temmuz 2017 Perşembe günü mesai bitimine kadar Odamıza (Faks:0324-3295230,E-Posta:mersindto@mdto.org) gönderilmesini rica ederiz.

 

Korer ÖZBENLİ

Genel Sekreter

Sirküler: 215/17 “1 Temmuz Kutlama Mesajı” Hk.

 

 

 

Sirküler: 215/17                                                                                                      30.06.2017

 

SAYIN ÜYEMİZ,

1 Temmuz 1926 tarihi, Türkiye Cumhuriyeti devletinin kendi kara sularında bağımsızlığını ve hakimiyetini ilan ettiği bir ulusal gurur günüdür. Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün kurtuluş savaşı mücadelesinin en önemli kazanımlarından biri olan kabotaj hakkı, Türk milletinin bağımsızlığı için büyük bir adım olduğu kadar; denizciliğimizin ve deniz ticaretimizin gelişmesinde de önemli kilometre taşlarından biri olmuştur. Çaka Beylerin, Piri Reislerin, Barbaros Hayrettinlerin, Oruç Reislerin başarı öyküleri ile oluşturulmuş, tarihi şan ve şerefle dolu Türk denizciliği, esaret yıllarında aldığı ağır darbelere rağmen, Cumhuriyetimizin kuruluşunun ardından kabotaj hakkının kullanılmaya başlaması ile birlikte adeta yeniden oluşturulmuş, denizciliğimizi geleceğe taşımaya yönelik ciddi adımlar atılmıştır.

 

Mersin Deniz Ticaret Odası, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk tarafından gösterilen hedefe ulaşabilmek ve  Doğu Akdeniz’in önemli liman kentlerinden biri olan Mersin’de deniz sevgisi ve bilincini oluşturabilmek için çalışmalarını dün olduğu gibi bugün de sürdürmektedir. Denizle barışık nesillerin denizciliğimizi daha ileri noktalara taşıyacağı bilinci ve Türkiye’nin geleceğinin denizlerde olduğuna inancımızla, Denizcilik ve Kabotaj Bayramınızı kutluyorum.

 

M. Cihat LOKMANOĞLU

Yönetim Kurulu Başkanı

Mersin Liman Bülteni

BÜLTEN 29 HAZİRAN

Mersin Liman Bülteni

BÜLTEN 23 HAZİRAN

Sirküler: 214/17 “Yedekli Seyir İşlemlerinde Muteber P&I Kuruluşları Listesinden Sigorta Aranması” Hk.

 

 

 

Sirküler: 214/17                                                                                                   22.06.2017

 

 

SAYIN ÜYEMİZ,

T.C. Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Deniz Ticareti Genel Müdürlüğünün 16.06.2017 tarih ve 54182545-145.04-E.50776 sayılı, “Yedekli Seyir İşlemlerinde Muteber P&I Kuruluşları Listesinden Sigorta Aranması”nı konu alan yazısı ekte sunulmuştur.

 

Bilgilerinize rica ederiz.

 

Korer ÖZBENLİ

Genel Sekreter

 

Eki: İlgi Yazı

Mersin Liman Bülteni

BÜLTEN 22 HAZİRAN

Sirküler: 213/17 “Gemi Balast Suyu ve Sedimanlarının Kontrolü ve Yönetimi Hk.Uluslararası Sözleşme Kapsamında Yapılacak Belgelendirme İşlemleri” Hk.

 

 

 

Sirküler: 213/17                                                                                                    21.06.2017

 

 

SAYIN ÜYEMİZ,

T.C. Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Deniz ve İç Sular Düzenleme Genel Müdürlüğünün 09.06.2017 tarih ve 36712415-160.99-E.83009 sayılı, “Gemi Balast Suyu ve Sedimanlarının Kontrolü ve Yönetimi Hk.Uluslararası Sözleşme Kapsamında Yapılacak Belgelendirme İşlemleri”ni konu alan yazısı ekte sunulmuştur.

 

Bilgilerinize rica ederiz.

 

Korer ÖZBENLİ

Genel Sekreter

 

Eki: İlgi Yazı

Back to top

Bize Ulaşın

      submit...
x