Türkçe Ingilizce

Temmuz 2017

Sirküler: 247/17 7033 Sayılı Kanun ile Getirilen Değişiklikler Hk.

 

 

 

Sirküler: 247/17                                                                                                   31.07.2017

 

SAYIN ÜYEMİZ,

 

Konu: 7033 Sayılı Kanun ile Getirilen Değişiklikler Hk.

İlgi    : Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin 24.07.2017 tarih ve 11629 sayılı yazısı.

Bir örneği ekte sunulan ilgi yazıda; 7033 sayılı Sanayinin Geliştirilmesi ve Üretimin Desteklenmesi Amacıyla Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 1 Temmuz 2017 tarih ve 30111 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdiği ve 7033 sayılı Kanun ile sanayi işletmelerini ilgilendiren önemli değişiklikler getirildiği belirtilerek; hafta sonu çalışma ruhsatı, sanayi sicil, işyerinde uygulamalı eğitim, görsel ve işitsel yayınları alan cihazlar, elektrik tüketiminde TRT payı ve yerli malı ile ilgili 1,3,4,5,6,19,26,27,28 ve 74 üncü maddelerle getirilen değişiklikler bildirilmektedir.

 

Bilgilerinize rica ederiz.

 

Korer ÖZBENLİ

Genel Sekreter

 

Eki: İlgi Yazı

Sirküler: 246/17 “Kimyasalların Kaydı Değerlendirilmesi, İzni ve Kısıtlanması Hakkında Yönetmelik” Hk.

 

 

 

Sirküler: 246/17                                                                                                          29.07.2017

 

SAYIN ÜYEMİZ,

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin 26.07.2017 tarih ve 11706 sayılı, “Kimyasalların Kaydı Değerlendirilmesi, İzni ve Kısıtlanması Hakkında Yönetmelik”i konu alan yazısı ekte sunulmuştur.

 

Bilgilerinize rica ederiz.

 

Korer ÖZBENLİ

Genel Sekreter

 

Eki: İlgi Yazı

Sirküler: 245/17 Eximbank Duyurusu Hk.

 

 

 

Sirküler: 245/17                                                                                                 29.07.2017

 

SAYIN ÜYEMİZ,

 

Konu : Eximbank Duyurusu Hk.

İlgi    : Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin 26.07.2017 tarih ve 11701 sayılı yazısı.

İlgi yazı ile; son günlerde Eximbank kredi başvurusunda bulunan firmalara yardımcı olmak bahanesi ile haksız menfaat sağlamak isteyen kişilerin olduğu duyumlarının alındığı belirtilerek ihracatçıların bu kişilere kesinlikle itibar etmemeleri hususunda duyuru yapılması istenilmektedir.

Konuyla ilgili Eximbank duyurusu ekte sunulmuştur.

Bilgilerinize rica ederiz.

 

 

Korer ÖZBENLİ

Genel Sekreter

 

Eki: Duyuru

Sirküler: 244/17 “EuroMed Ticaret Yardım Masası Portalı” Hk.

 

 

 

Sirküler: 244/17                                                                                                    29.07.2017

 

 

SAYIN ÜYEMİZ,

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin 27.07.2017 tarih ve 0432/11785 sayılı, “EuroMed Ticaret Yardım Masası Portalı”nı konu alan yazısı ekte sunulmuştur.

 

Bilgilerinize rica ederiz.

 

Korer ÖZBENLİ

Genel Sekreter

 

Eki: ilgi Yazı

Sirküler: 243/17 “2016 Yılı Pazara Giriş Engelleri Raporu” Hk.

 

 

 

Sirküler: 243/17                                                                                                  28.07.2017

 

SAYIN ÜYEMİZ,

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin 20.07.2017 tarih ve 0412/11478 sayılı, “2016 Yılı Pazara Giriş Engelleri Raporu”nu konu alan yazısı ekte sunulmuştur.

 

Bilgilerinize rica ederiz.

 

Korer ÖZBENLİ

Genel Sekreter

 

Eki: İlgi Yazı

Sirküler: 242/17 “Uyuşturucu ve Psikotrop Maddelerin Kaçakçılığına Karşı Birleşmiş Milletler Sözleşmesinin 17. Maddesinin Uygulanma Esaslarına Dair Yönetmelik” Hk.

 

 

 

Sirküler:242/17                                                                                                     28.07.2017

 

SAYIN ÜYEMİZ,

T.C. Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Deniz ve İç Sular Düzenleme Genel Müdürlüğünün 20.07.2017 tarih ve 19463099-130.99-E.58975 sayılı, “Uyuşturucu ve Psikotrop Maddelerin Kaçakçılığına Karşı Birleşmiş Milletler Sözleşmesinin 17. Maddesinin Uygulanma Esaslarına Dair Yönetmelik”i konu alan yazısı ekte sunulmuştur.

 

Bilgilerinize rica ederiz.

 

Korer ÖZBENLİ

Genel Sekreter

 

 

Eki: İlgi Yazı

Sirküler: 241/17 “Tiran Firma Eşleştirme Toplantıları” Hk.

 

 

 

Sirküler: 241/17                                                                                                          28.07.2017

 

SAYIN ÜYEMİZ,

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin 24.07.2017 tarih ve 11588 sayılı, “Tiran Firma Eşleştirme Toplantıları”nı konu alan yazısı ekte sunulmuştur.

 

Bilgilerinize rica ederiz.

 

Korer ÖZBENLİ

Genel Sekreter

 

Eki: İlgi Yazı

Sirküler: 240/17 “ASEAN Enerji İş Forumu” Hk.

 

 

 

Sirküler: 240/17                                                                                                27.07.2017

 

SAYIN ÜYEMİZ,

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin 25.07.2017 tarih ve 0411/11638 sayılı, “ASEAN Enerji İş Forumu”nu konu alan yazısı ekte sunulmuştur.

 

Bilgilerinize rica ederiz.

 

Korer ÖZBENLİ

Genel Sekreter

 

Eki: İlgi Yazı

Sirküler: 239/17 “Fumigasyon/Draft Sörvey Eğitimleri” Hk.

 

 

 

Sirküler: 239/17                                                                                              26.07.2017

 

SAYIN ÜYEMİZ,

 

ACİL , ÖNEMLİ VE SÜRELİDİR     

 

Konu: Fumigasyon/Draft Sörvey Eğitimleri.

İlgi: 05.07.2017 tarih  ve 219 sayılı sirkülerimiz.

İlgi sirkülerimiz ile duyurduğumuz, üyelerimizin mesleki gelişimine katkı sağlamak amacıyla Türk Loydu eğitmenlerince Odamız Konferans Salonu’nda düzenleyeceğimiz “Fumigasyon Operasyonlarının Emniyetli Gerçekleştirilmesi” ve “Draft Sörvey” eğitimlerinin uygulama tarihleri aşağıda belirtildiği gibi kesinleşmiştir;

-Fumigasyon Operasyonlarının Emniyetli Gerçekleştirilmesi:

9-10-11 Ağustos 2017 (3 gün-09.30-17.00)

-Draft Sörvey:

16-17-18 Ağustos 2017 (3 gün-09.30-17.00)

Bahsi geçen eğitimlere katılım sağlamak isteyen, ancak henüz müracaat etmemiş olan üyemiz firmaların 2 Ağustos 2017 tarihine kadar ekli talep formunu Odamıza (gulsenakyildiz@mdto.org) iletmeleri gerekmektedir.

 

Bilgilerinize rica ederiz.

 

Korer ÖZBENLİ

Genel Sekreter

 

Eki: Eğitim Talep Formu 

Back to top

Bize Ulaşın

      submit...
x