Türkçe Ingilizce

Eylül 2017

Sirküler : 310/17  “Tayland Doğu Ekonomi Koridoru Projesi Hk.”

 

 

Sirküler : 310/17                                                                                                                                   27/09/2017

 

Sayın Üyemiz ,

 

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin 21.09.2017 tarih ve 14521 sayılı, “Tayland Doğu Ekonomi Koridoru Projesi”ni konu alan yazısı ekte sunulmuştur.

Bilgilerinize rica ederiz.

 

Korer ÖZBENLİ
Genel Sekreter

 

Ek: İlgi Yazı ( 1 Sayfa )

Sirküler : 309/17  “Maden Atıkları Yönetmeliğinin Uygulanmasına İlişkin Açıklamalar Hk.”

 

 

Sirküler : 309/17                                                                                                                                      27/09/2017

 

Sayın Üyemiz ,

 

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin 20.09.2017 tarih ve 0433/14393 sayılı, “Maden Atıkları Yönetmeliğinin Uygulanmasına İlişkin Açıklamalar”ı konu alan yazısı ekte sunulmuştur.

Bilgilerinize rica ederiz.

 

Korer ÖZBENLİ
Genel Sekreter

 

Ek  İlgi Yazı  ( 5 Sayfa )

 

Sirküler : 308/17 “Bakanlar Kururu Kararı Hk.”

 

Sirküler : 308/17                                                                                                                                 27/09/2017

 

Sayın Üyemiz ,

 

Ülkemize Kruvaziyer Gemi ile Turist Getiren (A) Grubu Seyahat Acentalarına Destek Sağlanması Hakkında 2017/10696 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı, 26.09.2007 tarih ve sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanmıştır.

Söz konusu Kararın amacı, 16/4/2003 tarihli ve 4848 sayılı Kültür ve Turizm Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun çerçevesinde, ülkemize yönelik turizm amaçlı seyahatlerde, turizm sektörünün uluslararası rekabet gücünün korunmasını teminen, kruvaziyer gemi ile turist getiren Kültür ve Turizm Bakanlığından belgeli (A) grubu seyahat acentalarına sağlanacak desteğe ilişkin esasların belirlenmesidir.

Ülkemizde kruvaziyer hizmeti verilen limanlara, bu kararın yayımlandığı tarihten başlamak üzere 31 Aralık 2017 tarihine kadar 750 ve daha fazla yolcu kapasitesine sahip kruvaziyer gemi ile turist getiren (A) grubu seyahat acentalarına, getirdiği turist başına 30 (otuz) Amerikan Doları destek sağlanacaktır.

Bilgilerinize rica ederiz.

 

Korer ÖZBENLİ
Genel Sekreter

 

 

Sirküler : 307/17 “Haziran 2017 Dönemi İstatistik Bilgileri Hk.”

 

 

Sirküler : 307/17                                                                                                                                27/09/2017

 

Sayın Üyemiz ,

 

Odamız İstatistik Servisince Mersin Limanı Haziran 2017 dönemine ait olarak hazırlanan;

 

• Mersin Limanı  Haziran 2017 ayı yük istatistik bilgileri.

• Mersin Limanı  Haziran 2017 ayı yük istatistiği özet sayfası.

 

Odamıza bildirdiğiniz elektronik posta adreslerinize gönderilmiştir.

 

Bilgilerinizi rica ederiz

 

Korer ÖZBENLİ
Genel Sekreter

 

 

 

 

Sirküler: 306/17 “Gümrükte Sık Rastlanan Hatalar Eğitimi” Hk.

 

 

 

Sirküler: 306/17                                                                                                                                     25.09.2017

 

SAYIN ÜYEMİZ,

 

Konu: Gümrükte Sık Rastlanan Hatalar Eğitimi Hk.

İlgi    : AKİB Akademi’nin 18.09.2017 tarih ve 260-6883 sayılı yazısı.

Bir örneği ekte sunulan ilgi yazı ile; AKİB Akademi tarafından 04 Ekim 2017 tarihinde, Adana Sanayi Odası Toplantı Salonunda, “Gümrükte Sık Rastlanan Hatalar Eğitimi”nin düzenleneceği bildirilmektedir.

Söz konusu eğitim ücretsiz olup, üyelerimiz de katılım sağlayabilecektir. Eğitime katılmak isteyen üyelerimizin Akdeniz İhracatçı Birliklerine başvuruda bulunması gerekmekte olup, “https://akibim.org.tr/url/gumruktehatalar” linkinde bulunan formu doldurmaları gerekmektedir.

 

Bilgilerinize rica ederiz.

 

Korer ÖZBENLİ

Genel Sekreter

 

Eki: İlgi Yazı

Mersin Liman Bülteni

BÜLTEN 25 EYLÜL

Mersin Liman Bülteni

BÜLTEN 22 EYLÜL

Back to top

Bize Ulaşın

      submit...
x