Türkçe Ingilizce

Kasım 2017

Sirküler: 393/17 “Venezuela İhracatçılar Odası Hakkında Alınan Bilgi” Hk.

 

 

Sirküler: 393/17                                                                                                                                                30.11.2017

 

SAYIN ÜYEMİZ,

 

İlgi     : Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin 22.11.2017 tarih ve 18034 sayılı yazısı.

Konu : Venezuela İhracatçılar Odası Hakkında Alınan Bilgi.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinden alınan ilgi yazı ile; Venezuela’nın Ankara Büyükelçiliğinden alınan Nota’ya atfen, Venezuela vatandaşı Miguel Silva ve Türk vatandaşı Leyla Koç tarafından temsil edilen Venezuela İhracatçılar Odasının (CAVEX) ülkemizde çeşitli girişimlerde bulunduğu, ancak söz konusu Odanın Venezuela Cumhriyeti Hükümetinin hiçbir kurum ve kuruluşunu temsil etmediği bildirilmektedir.

 

Bilgilerinize rica ederiz.

 

Korer ÖZBENLİ

Genel Sekreter

 

Sirküler: 392/17 “Mersin Limanı Ağustos 2017 Dönemi İstatistik Bilgileri” Hk.

 

 

 

Sirküler: 392/17                                                                                                                                             30.11.2017

 

SAYIN ÜYEMİZ,

 

Odamız İstatistik Servisince Mersin Limanı Ağustos 2017 dönemine ait olarak hazırlanan;

• Mersin Limanı  Ağustos 2017 ayı yük istatistik bilgileri.

• Mersin Limanı Ağustos 2017 ayı yük istatistiği özet sayfası.

 

Odamıza bildirdiğiniz elektronik posta adreslerinize gönderilmiştir.

 

Bilgilerinizi rica ederiz.

 

Korer ÖZBENLİ

Genel Sekreter

Sirküler: 391/17 “ABD’nin İran’a Yönelik Yeni Yaptırımları” Hk.

 

 

Sirküler: 391/17                                                                                                                                      30.11.2017

 

SAYIN ÜYEMİZ,

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin 23.11.2017 tarih ve 0431/18128 sayılı, “ABD’nin İran’a Yönelik Yeni Yaptırımları”nı konu alan yazısı ekte sunulmuştur.

 

Bilgilerinize rica ederiz.

 

Korer ÖZBENLİ

Genel Sekreter

 

Eki: İlgi Yazı

Sirküler: 390/17 “Kız Kardeşim Projesi Eğitim Sertifika Programı” Hk.

 

 

 

Sirküler: 390/17                                                                                                                                         30.11.2017

 

SAYIN ÜYEMİZ,

Mersin Ticaret ve Sanayi Odasının 28.11.2017 tarih ve 6985 sayılı, “Kız Kardeşim Projesi Eğitim Sertifika Programı”nı konu alan yazısı ekte sunulmuştur.

 

Bilgilerinize rica ederiz.

 

Korer ÖZBENLİ

Genel Sekreter

 

Eki: İlgi Yazı

Sirküler: 389/17 “Endüstri 4.0 ve Geleceğin Vizyonu Semineri” Hk.

 

 

Sirküler: 389/17                                                                                                                                        29.11.2017

 

SAYIN ÜYEMİZ,

Mersin Ticaret ve Sanayi Odasının 23.11.2017 tarih ve 6892 sayılı, “Endüstri 4.0 ve Geleceğin Vizyonu Semineri”ni konu alan yazısı ekte sunulmuştur.

 

Bilgilerinize rica ederiz.

 

Korer ÖZBENLİ

Genel Sekreter

 

Eki: ilgi Yazı

Mersin Liman Bülteni

BÜLTEN 29 KASIM

Sirküler: 388/17 P&I, IMO, ILO Sözleşmeleri Bağlamında Gemi ve Liman Operasyonlarında İş Kazası Riskleri Farkındalık Eğitimi Hk.

 

 

 

Sirküler: 388/17                                                                                                                                27.11.2017

 

SAYIN ÜYEMİZ,

Konu : P&I, IMO, ILO Sözleşmeleri Bağlamında Gemi ve Liman Operasyonlarında İş Kazası Riskleri Farkındalık Eğitimi Hk.

İlgi     : 07.11.2017 tarih ve 364 sayılı sirkülerimiz.

İlgi sirkülerimiz ile üyemiz firma çalışanlarından liman/operasyon elemanlarına yönelik olarak;  P&I, IMO, ILO Sözleşmeleri Bağlamında Gemi ve Liman Operasyonlarında İş Kazası Riskleri Farkındalık Eğitimi veya Liman Devleti Denetim Uygulamaları konularında eğitim seminerinin düzenlenmesinin planlandığı belirtilerek, belirtilen eğitim seminerleri arasından tercih edilen konu ile eğitime katılacak olan personel bilgilerinin Odamıza gönderilmesi istenilmiştir.

Üyelerimizden gelen talepler doğrultusunda eğitim semineri konularından P&I, IMO, ILO Sözleşmeleri Bağlamında Gemi ve Liman Operasyonlarında İş Kazası Riskleri Farkındalık Eğitiminin düzenlenmesi uygun değerlendirilmiş olup, söz konusu eğitim semineri 29 Kasım 2017 Çarşamba günü 14:00-16:00 saatleri arasında Odamız Toplantı Salonunda düzenlenecektir.

Söz konusu eğitime katılmasını uygun gördüğünüz personel bilgilerinin ek eğitim katılım formu ile  Odamıza bildirilmesi ve eğitime katılacak ilgililerin eğitim günü Odamıza gönderilmesini ,

Bilgilerinize rica ederiz.

Korer ÖZBENLİ

Genel Sekreter

 

Eki : Eğitim Talep Formu

Sirküler: 387/17 “Rotterdam Türk Ticaret Merkezi” Hk.

 

 

 

Sirküler: 387/17                                                                                                                        24.11.2017

 

SAYIN ÜYEMİZ,

 

İlgi     : Hollanda &Türkiye Ticaret Odasının 20 Kasım 2017 tarihli yazısı.

Konu : Rotterdam Türk Ticaret Merkezi Hk.

İlgi yazı ile; T.C. Ekonomi Bakanlığı himayesiyle TİM A.Ş. bünyesinde yurtdışına açılan Türk Ticaret Merkezlerinin Hollanda şubesinin, Hollanda’da faaliyet gösteren “Hollanda&Türkiye Ticaret Odasıyla” birlikte açma tekliflerinin iletildiği ve  Rotterdam Türk Ticaret Merkezi’nin Rotterdam’da, Rotterdam Havalimanı yakınında bulunduğu belirtilerek, ürettiği ürün ve hizmetleri AB ülkeleri içerisinde Hollanda üzerinden Avrupa ve dünya pazarlarına ulaştırmak isteyen firmaların söz konusu Ticaret Merkezi içerisinde irtibat ofisi veya pazarlama ofisi şeklinde yer alabileceği bildirilmektedir.

Türk Ticaret Merkezinin tanıtım dokümanı ekte sunulmuş olup, konuyla ilgilenen üyelerimiz, Hollanda&Türkiye Ticaret Odasıyla(Web sitesi :http://htto.nl) iletişime geçebileceklerdir.

Bilgilerinize rica ederiz.

Korer ÖZBENLİ

Genel Sekreter

 

Eki: Rotterdam Türk Ticaret Merkezi Tanıtıcı Dökümanı

Sirküler: 386/17 Gemi Acenteleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik Taslağına İliş.Görüşlerin İletilmesi Hk.

 

 

 

Sirküler: 386/17                                                                                                                               24.11.2017

 

 

SAYIN ÜYEMİZ,

Konu : Gemi Acenteleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik Taslağına İliş.Görüşlerin İletilmesi

İlgi     : T.C. Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Deniz ve İç Sular Düzenleme Genel Müdürlüğünün 20.11.2017 tarih ve E.90855 sayılı yazısı.

 

İlgi yazı ile “Gemi Acenteleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik Taslağının” hazırlandığı belirtilerek, söz konusu Taslak hakkındaki Odamız görüşlerinin Bakanlığa iletilmesi istenilmektedir.

 

Bakanlığa gönderilecek Odamız görüşlerinde referans oluşturmak üzere, bir örneği Ek-1’de sunulan Taslağın incelenmesini ve   Ek-2 Forma uygun olarak hazırlanan görüşlerinizin 30 Kasım 2017 Perşembe günü mesai bitimine kadar Odamıza (Faks: 0324-3295230, e-posta: mersindto@mdto.org) gönderilmesini rica ederiz.

 

Korer ÖZBENLİ

Genel Sekreter

 

Ekleri:

Ek.1  İlgi Yazı Ekleri

Ek.2  Taslaklar Hakkında Görüş Bildirilmesinde Kullanılacak Form

Mersin Liman Bülteni

BÜLTEN 24 KASIM

Back to top

Bize Ulaşın

      submit...
x