Türkçe Ingilizce

2018

Sirküler: 337/18 “Gümrük İdarelerince Fazla Mesai Taleplerinin Karşılanması” Hk.

 

 

 

 

 

Sirküler: 337/18                                                                                                                                       31.12.2018

 

 

 

SAYIN ÜYEMİZ,

 

Konu: Gümrük İdarelerince Fazla Mesai Taleplerinin Karşılanması Hk.

İlgi     : T.C. Ticaret Bakanlığı Orta Akdeniz Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğünün 27.12.2018 tarih ve 40210384 sayılı yazısı.

Bir örneği ekte sunulan ilgi yazı ile; Gümrük idarelerinde oluşabilecek yoğunlukların giderilebilmesi açısından Aralık ayı sonuna kadar Cumartesi ve Pazar günleri dahil olmak üzere Gümrük İdarelerinin açık bulundurulacağı, mükelleflerin mesai taleplerinin mutlak suretle yerine getirileceği ve gerekli tüm tedbirlerin alınacağı hususları bildirilmektedir.

Bilgilerinize rica ederiz.

 

Korer ÖZBENLİ

Genel Sekreter

 

Eki: İlgi Yazı

Sirküler: 336/18 “Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi 2019 Yılı İlan Ücret Tarifesi” Hk.

 

 

 

 

 

Sirküler: 336/18                                                                                                                                   31.12.2018

 

 

 

SAYIN ÜYEMİZ,

 

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin 26.12.2018 tarih ve 19440 sayılı, “Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi 2019 Yılı İlan Ücret Tarifesi”ni konu alan yazısı ekte sunulmuştur.

Bilgilerinize rica ederiz.

 

Korer ÖZBENLİ

Genel Sekreter

 

Eki: İlgi Yazı

Sirküler: 335/18 “Japonya ile İkili İlişkilere Yönelik Sorun ve Çözüm Önerilerinin İletilmesi” Hk.

 

 

 

 

 

Sirküler: 335/18                                                                                                                                               31.12.2018

 

                                                                                      SÜRELİDİR

 

SAYIN ÜYEMİZ,

 

Konu : Japonya ile İkili İlişkilere Yönelik Sorun ve Çözüm Önerilerinin İletilmesi Hk.

İlgi : Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin 28.12.2018 tarih ve 19623 sayılı yazısı.

İlgi yazıda, Japonya Ekonomi Ticaret ve Sanayi Bakanı Sayın Hiroshige Seko’nun 16 Ocak 2019 tarihinde ülkemizi ziyaret etmesinin öngörüldüğü belirtilerek, söz konusu ziyarete yönelik hazırlık çalışmalarında yararlanılmak üzere Japonya ile ticari ve ekonomik ilişkilerin arttırılmasına yönelik işbirliği imkanları, öncelik verilecek sektörler, ticaretin geliştirilmesi için öneriler, ikili ilişkilerde yaşanan sorunlar ve çözüm önerilerinin iletilmesi istenilmektedir.

İlgi talep gereğince Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğine iletilecek Odamız görüşlerine referans oluşturmak üzere, yukarıda bahsedilen hususlara ilişkin görüş ve önerilerinizin, 04 Ocak 2019 Cuma günü mesai bitimine kadar Odamıza (Faks: 0324-3295230, E-Posta: mersindto@mdto.org) gönderilmesini rica ederiz.

 

Korer ÖZBENLİ

Genel Sekreter

Sirküler: 334/18 “Düşük Sülfür İçerikli Yakıt Kullanımı” Hk.

 

 

 

 

 

Sirküler: 334/18                                                                                                                                     31.12.2018

 

 

 

SAYIN ÜYEMİZ,

 

T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Deniz ve İç Sular Düzenleme Genel Müdürlüğünün 27.12.2018 tarih ve E.97756 sayılı, “Düşük Sülfür İçerikli Yakıt Kullanımı”nı konu alan yazısı ekte sunulmuştur.

Bilgilerinize rica ederiz.

 

Korer ÖZBENLİ

Genel Sekreter

 

Eki: İlgi Yazı

Sirküler: 341/18 “İstatistik Pozisyonlarına Bölünmüş Türk Gümrük Tarife Cetveli” Hk.

 

 

 

 

Sirküler: 341/18                                                                                                                                  31.12.2018

 

 

 

 

SAYIN ÜYEMİZ,

“İstatistik Pozisyonlarına Bölünmüş Türk Gümrük Tarife Cetveli” nin 1/1/2019 tarihinden geçerli olmak üzere yürürlüğe konulması ile 25/12/2017 tarihli ve 2017/11170 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının yürürlükten kaldırılmasına, 474 sayılı Gümrük Giriş Tarife Cetveli Hakkında Kanunun 1 inci ve 2 inci maddeleri ile 4458 sayılı Gümrük Kanununun 15 inci maddesi gereğince karar verilmesi hakkında Cumhurbaşkanı Kararı, 29/12/2018 tarih ve 30640 mükerrer sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

Bilgilerinizi rica ederiz.

 

Korer ÖZBENLİ

Genel Sekreter

 

 

Sirküler: 333/18 “Güney Afrikalı Firmanın Adı Kullanılarak Yapılan Dolandırıcılık Faaliyetleri” Hk.

 

 

 

 

Sirküler: 333/18                                                                                                                                        31.12.2018

 

 

 

 

SAYIN ÜYEMİZ,

 

T.C. Darüsselam Büyükelçiliği Ticaret Müşavirliğinin 64033266-140.99 sayılı, “Güney Afrikalı Firmanın Adı Kullanılarak Yapılan Dolandırıcılık Faaliyetleri”ni konu alan yazısı ekte sunulmuştur.

Bilgilerinize rica ederiz.

 

 

Korer ÖZBENLİ

Genel Sekreter

 

Eki: İlgi Yazı

Sirküler: 340/18 “Pakistan Başbakanı ile Yapılacak Çalışma Yemeğine Katılım” Hk.

 

 

 

 

Sirküler: 340/18                                                                                                                                       31.12.2018

 

SÜRELİDİR

 

SAYIN ÜYEMİZ,

Konu: Pakistan Başbakanı ile Yapılacak Çalışma Yemeğine Katılım Hk.

İlgi     : Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin 31 Aralık 2018 tarihli yazısı.

İlgi yazı ile; Pakistan Başbakanı Sayın Imran KHAN’ın ülkemize gerçekleştireceği ziyaret kapsamında Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ve Pakistan Ankara Büyükelçiliği işbirliğinde 3 Ocak 2019 Perşembe günü saat 20:00’da bir çalışma yemeği düzenleneceği, söz konusu çalışma yemeğinde ülkemiz ve Pakistan arasındaki ticaret ve yatırım ilişkilerinin ele alınmasının planlandığı, etkinliğe katılmak isteyen firmaların üst düzey temsilcilerinin Birlik web sitesi “https://tobb.org.tr/UlkeRehberi/Sayfalar/pakistan.php” adresinde yer alan katılım formunu eksiksiz bir şekilde doldurarak 02 Ocak 2019 Çarşamba günü mesai bitimine kadar “kaan.gaffaroglu@tobb.org.tr” adresine iletmeleri gerektiği bildirilmektedir.

 

Bilgilerinize rica ederiz.

 

 

Korer ÖZBENLİ

Genel Sekreter

Sirküler: 339/18 “6.Irak Konferansı ve Fuarı” Hk.

 

 

 

 

Sirküler: 339/18                                                                                                                                       31.12.2018

 

 

 

SAYIN ÜYEMİZ,

 

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin 26.12.2018 tarih ve 19447 sayılı, “6.Irak Konferansı ve Fuarı”nı konu alan yazısı ekte sunulmuştur.

 

Bilgilerinize rica ederiz.

 

Korer ÖZBENLİ

Genel Sekreter

 

Eki: İlgi Yazı

Sirküler: 338/18 “2872 Sayılı Çevre Kanunu Uyarınca Verilecek İdari Para Cezalarına İlişkin Tebliğ” Hk.

 

 

 

 

 

Sirküler: 338/18                                                                                                                                      31.12.2018

 

 

 

SAYIN ÜYEMİZ,

 

2872 SAYILI ÇEVRE KANUNU UYARINCA VERİLECEK İDARİ PARA CEZALARINA İLİŞKİN TEBLİĞ (2019/1), 31 Aralık 2018 tarih ve 30642 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

Söz konusu Tebliğ aşağıdaki gibidir:

“9/8/1983 tarihli ve 2872 sayılı Çevre Kanununun 20 nci maddesinde, Kanuna aykırılık halinde uygulanacak idari para cezaları belirlenmiştir.

30/3/2005 tarihli ve 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin yedinci fıkrasında idari para cezalarının her takvim yılı başından geçerli olmak üzere o yıl için 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 298 inci maddesi hükümleri uyarınca tespit ve ilân edilen yeniden değerleme oranında artırılmak suretiyle uygulanacağı ve bu şekilde yapılacak hesaplamalarda bir Türk Lirasının küsurunun dikkate alınmayacağı hükmü yer almaktadır.

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanarak 30/11/2018 tarihli ve 30611 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan, Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 503) uyarınca 2018 yılı için yeniden değerleme oranı % 23,73 olarak tespit ve ilan edilmiştir.

Bu duruma binaen, 2872 sayılı Kanunun 20 nci maddesinde yer alan para cezaları 1/1/2019 tarihinden itibaren aşağıda belirtilen miktarlarda uygulanacaktır.

28/12/2017 tarihli ve 30284 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 2872 Sayılı Çevre Kanunu Uyarınca Verilecek İdari Para Cezalarına İlişkin Tebliğ (2018/1) yürürlükten kaldırılmıştır.

Tebliğ olunur.”

 

Bilgilerinize rica ederiz.

 

Korer ÖZBENLİ

Genel Sekreter

 

Eki: İlgili Tebliğ

Mersin Liman Bülteni (31 Aralık 2018)

BÜLTEN 31 ARALIK

Back to top

Bize Ulaşın

      submit...
x