Türkçe Ingilizce

2018

Sirküler: 279/18 “Sanayinin İhtiyaç Duyduğu Alan ve Projelerle İlgili Görüşlerin İletilmesi” Hk. 

 

 

 

 

 

Sirküler: 279/18                                                                                                                                          16.11.2018

 

ÖNEMLİ VE SÜRELİDİR

 

SAYIN ÜYEMİZ,

Konu : Sanayinin İhtiyaç Duyduğu Alan ve Projelerle İlgili Görüşlerin İletilmesi Hk.

İlgi      : Türkiye Sektör Meclisleri Müdürlüğünün 13 Kasım 2018 Tarihli yazısı.

Ülkemizin kalkınma hedefleri doğrultusunda teknolojik gelişmeleri takip ederek, bu alanlarda sanayide çalışacak nitelikli iş gücünün oluşturulması amacıyla politika ve stratejiler belirleyip, uygulamak üzere kurulan Bilim, Teknoloji ve Sanayi Eğitimi Daire Başkanlığı tarafından sanayinin ihtiyaç duyduğu insan kaynağı niteliklerini sektörel bazda ortaya koyacak çalışmalar yapılmakta ve bu ihtiyacın giderilmesine yönelik ilgili kurum ve kuruluşlar ile işbirliği içerisinde eğitim programlarının geliştirilmesi ve uygulanması planlanmaktatır.

Bilgiye dayalı rekabet gücünü yakalamak için, tedarik zincirindeki tüm aşamalarda (tasarım, Ar-Ge, ürün geliştirme, ticarileştirme gibi) ihtiyaç duyulan yetkinliğe özellikle lisans ve lisansüstü eğitim programları aracılığıyla kavuşulmasının hedeflenmektedir.

Bu doğrultuda, üniversitelerde sektörünüzün ihtiyaç duyduğu alanlarda projeler yapılması suretiyle nitelikli işgücünü geliştirmek amacıyla, lisans, yüksek lisans ve doktora eğitim düzeyinde çalışılması gerektiği değerlendirilen projelerin/problem alanlarının Ek’teki tabloya uygun şekilde belirtilmesi ve 10 Aralık 2018 tarihine kadar Odamıza iletilmesi hususunu rica ederiz.

 

Halil DELİBAŞ

Genel Sekreter V.

 

Eki: İhtiyaç Duyulan Personel ve Proje-Problem Tablosu

Sirküler: 278/18 “Güney Kore ile İkili İlişkilere Yönelik Görüşlerin İletilmesi” Hk.

 

 

 

 

Sirküler: 278/18                                                                                                                                            15.11.2018

 

 

SÜRELİDİR

SAYIN ÜYEMİZ,

Konu : Güney Kore ile İkili İlişkilere Yönelik Görüşlerin İletilmesi Hk.

İlgi     :Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin 14.11.2018 tarih ve 17037 sayılı yazısı.

İlgi yazıda, 27 Kasım 2018 tarihinde İstanbul’da Türkiye-Güney Kore Gümrük İdaresi Başkanları 6. Toplantısının gerçekleştirileceği belirtilerek, söz konusu toplantının hazırlık çalışmalarında yararlanılmak üzere Güney Kore ile ticari ve ekonomik ilişkilerin arttırılmasına yönelik işbirliği imkanları, öncelik verilecek sektörler, ticaretin geliştirilmesi için öneriler, ikili ilişkilerde yaşanan sorunlar ve çözüm önerilerinin iletilmesi istenilmektedir.

İlgi talep gereğince Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğine iletilecek Odamız görüşlerine referans oluşturmak üzere, yukarıda bahsedilen hususlara ilişkin görüş ve önerilerinizin, 16 Kasım 2018 Cuma günü (yarın) mesai bitimine kadar Odamıza (Faks: 0324-3295230, E-Posta: mersindto@mdto.org) gönderilmesini rica ederiz.

 

Halil DELİBAŞ

Genel Sekreter V.

Sirküler: 277/18 “13. Uluslararası Sahiller, Limanlar ve Deniz Yapıları Semineri” Hk.

 

 

 

 

Sirküler: 277/18                                                                                                                                           15.11.2018

 

 

 

SAYIN ÜYEMİZ,

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin 14.11.2018 tarih ve 17031 sayılı, “13. Uluslararası Sahiller, Limanlar ve Deniz Yapıları Semineri”ni konu alan yazısı ekte sunulmuştur.

Bilgilerinize rica ederiz.

 

Halil DELİBAŞ

Genel Sekreter V.

 

Eki: İlgi Yazı

Sirküler: 276/18 “İnternetten Canlı Olarak Yayınlanacak Paris Anlaşmasının Geleceği Etkinliği” Hk.

 

 

 

 

Sirküler: 276/18                                                                                                                                      15.11.2018

 

 

 

SAYIN ÜYEMİZ,

ICC Türkiye Milli Komitesinin 14 Kasım 2018 tarih ve “İnternetten Canlı Olarak Yayınlanacak Paris Anlaşmasının Geleceği Etkinliği”ni konu alan yazısı ekte sunulmuştur.

 

Bilgilerinize rica ederiz.

 

Halil DELİBAŞ

Genel Sekreter V.

 

Eki: İlgi Yazı

Sirküler: 275/18 “Amatör Denizci Eğitimi ve Sınavlarının Liman Başkanlığında da Kolayca Yapılacağı” Hk.

 

 

 

 

 

Sirküler: 275/18                                                                                                                                    15.11.2018

 

 

 

SAYIN ÜYEMİZ,

 

Konu: Amatör Denizci Eğitimi ve Sınavlarının Liman Başkanlığında da ,Kolayca Yapılacağı Hk.

İlgi     : (a) T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Mersin Liman Başkanlığının 12.11.2018 tarih ve E.2959 sayılı yazısı.

(b) T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Mersin Liman Başkanlığının 14.11.2018 tarih ve E.2987 sayılı yazısı.

İlgi (a) yazı ile; T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Deniz ve İç Sular Düzenleme Genel Müdürlüğünün talimatı ile Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına denizcilik kültürünü aşılamak, verilecek kısa denizcilik eğitimi sonrasında Amatör Denizci Belgesi düzenlemek, denizci millet denizci ülke hedefine ulaşmak amacıyla amatör denizcilik konusunda temel eğitim programı kapsamında, Özel Teknelerin Donatımı ve Kullanacak Kişilerin Hakkında Yönetmelik hükümleri uyarınca Denizcilik  İdaresi tarafından halen,  elektronik ortamda verilen Uzaktan Eğitim Programı ADES (Amatör Denizci Eğitimi Sistemi) ve GASM Online Sınavları haricinde , Mersin Liman Başkanlığında aynı gün(hızlandırılmış olarak) Amatör Denizci Eğitimi ve Sınavları yapılacağı bildirilmektedir.

İlgi (b) yazı ile de, Amatör Denizci Eğitimi ve Sınavına şahsen bir fotoğraf ve kimlik belgesi ile başvuru yapılabileceği, Amatör Denizci Belgesi düzenlenmesi için gerekli belgelerin eğitim ve sınav sonrasında Liman Başkanlığına teslim edileceği, söz konusu eğitim ve sınav işlemleri için Taşucu ve Karataş Liman Başkanlıklarından da başvuru yapılabileceği, Amatör Denizci Eğitimi, Sınav Tarihleri ile Sınav Sonuçlarının “www.mersinliman.uab.gov.tr” internet sitesinden duyurulacağı, ayrıca kurum ve kuruluşların çalışanları için toplu halde, eğitim ve sınav talep edilmesi halinde, bir örneği ekte sunulan  Amatör Denizci Belgesi Eğitim ve Sınav Başvurusunda kullanılacak form ile başvurulabileceği ve buna göre eğitim ve sınav gününün belirlenebileceği bildirilmektedir.

Amatör Denizci Belgesi talebi için gerekli evraklar ile Amatör Denizci Belgesi Eğitim ve Sınav Başvurusunda kullanılacak formun bir örneği ekte sunulmuştur. Konu ile ilgili olarak Odamız yazı işleri biriminden de detaylı bilgi alınabilecektir.

 

Bilgilerinize rica ederiz.

 

Halil DELİBAŞ

Genel Sekreter V.

 

 

Ekler:

Ek.1 Amatör Denizci Belgesi Düzenlenmesi İçin Gerekli Evraklar Listesi

Ek.2 Amatör Denizci Belgesi Eğitim ve Sınav Başvurusunda Kullanılacak Form

Mersin Liman Bülteni (15 Kasım 2018)

BÜLTEN 15 KASIM

Mersin Liman Bülteni (13 Kasım 2018)

BÜLTEN 13 KASIM

Mersin Liman Bülteni (12 Kasım 2018)

BÜLTEN 12 KASIM

Sirküler: 272/18 “Delmar Denizde Güvenlik Sis.Tic.Ltd.Şti.’nin Yetki Belgesinin 1 Yıllık Süreyle Askıya Alındığı” Hk.

 

 

 

 

 

Sirküler: 272/18                                                                                                                                   09.11.2018

 

 

 

SAYIN ÜYEMİZ,

 

T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Deniz ve İç Sular Düzenleme Genel Müdürlüğünün 26.10.2018 tarih ve E.80293 sayılı, “Delmar Denizde Güvenlik Sis.Tic.Ltd.Şti.’nin Yetki Belgesinin 1 Yıllık Süreyle Askıya Alındığı”nı konu alan yazısı ekte sunulmuştur.

Bilgilerinize rica ederiz.

 

Korer ÖZBENLİ

Genel Sekreter

 

Eki: İlgi Yazı

Back to top

Bize Ulaşın

      submit...
x
Kapat Basın Açıklama MDTO

Türkiye’nin 15 Temmuz 2016 tarihinde maruz kaldığı hain darbe girişimine karşı birlikte karşı koymuş, devletin ve milletin varlık mücadelesinin içinde yer almış, Türkiye’nin üreticileri, esnafı, çiftçileri, müteşebbisleri ve çalışanlarının temsilcisi olan, HAK-İŞ, MEMUR-SEN, T.KAMU-SEN, TISK, TOBB, TÜRK-İŞ, TESK ve TZOB’a bağlı kurumların yöneticileri Türkiye genelinde eş zamanlı olarak ortak basın açıklaması gerçekleştirdi. Mersin’de Mersin Ticaret ve Sanayi Odası’nda (MTSO) düzenlenen basın toplantısına Mersin Deniz Ticaret Odası Başkanı Cihat Lokmanoğlu, Mersin Esnaf ve Sanatkarlar Odalar Birliği Başkanı Talat Dinçer, Mersin Ticaret Borsası Genel Sekreteri İsmail Sarı, Mersin Akdeniz Ziraat Odası Başkanı Cengiz Gökçel, Memur Sen Mersin İl Başkanı Abdulla Çelik, Kamu Sen Mersin İl Başkanı Nihat Aşçı ile TİSK Mersin İl Temsilcisi Alpaslan Yakar katıldı.