Türkçe Ingilizce

2018

Sirküler: 228/18 “KOBİ Destek (Nefes) Kredisi” Hk.

 

 

 

 

 

Sirküler: 228/18                                                                                                                                       20.09.2018

 

ACİL VE ÖNEMLİDİR

 

SAYIN ÜYEMİZ,

20.09.2018 tarih itibarıyla, KOBİ Destek (Nefes) kredisi uygulaması başlamış olup, Odamızca Ziraat Bankası İstasyon Şubesinde ve Yapı kredi Bankası Mersin Şubesinde nezdinde 18 Ay vadeli hesap açılmıştır.

Söz konusu KOBİ Destek (Nefes) kredi uygulaması ile ilgili olarak.

1. Üyelerimiz, Odamızdan ücretsiz olarak temin edecekleri “KOBİ Destek (Nefes) Kredisi Başvurusu içindir” ibareli faaliyet belgesi ile ilgili banka şubesine müracaat edeceklerdir.

2. Üyelerimizin kullanacağı kredinin üst limiti 200.000.- TL (İkiyüzbinTL)’dir.

3. Üyelerimizin kullanacağı kredi 6 ay anapara ödemesiz, 12 ay eşit taksitli geri ödemeli toplam 18 ay vadeli olacaktır. Vadenin uzatılması veya kısaltılması mümkün değildir.

4. Kullanılacak kredinin brüt faiz oranı % 1.85’dir.

5. Üyelerimiz kullanacakları kredi ile ilgili KGF (Kredi Garanti Fonu)’ye ödenecek % 0,03 kefalet başvuru bedeli ve komisyonu dışında kredi kullandıkları bankalara herhangi bir masraf ve komisyon ödemeyeceklerdir.

Bilgilerinizi önemle rica ederiz.

 

 

Korer ÖZBENLİ

Genel Sekreter

Sirküler: 227/18 “Son Dönemde Yaşanan Olumsuz Ekonomik Gelişmelerin Sektörlerle Olumsuz Etkilerine Yönelik Görüşlerin Bildirilmesi” Hk.

 

 

 

 

 

Sirküler: 227/18                                                                                                                                       18.09.2018

 

ÖNEMLİ VE SÜRELİDİR

 

SAYIN ÜYEMİZ, 

Konu: Son Dönemde Yaşanan Olumsuz Ekonomik Gelişmelerin Sektörlerle Olumsuz Etkilerine Yönelik Görüşlerin Bildirilmesi Hk.

İlgi    : Türkiye Sektör Meclisleri Müdürlüğünün 18 Eylül 2018 Tarihli yazısı.

İlgi yazı ile; son dönemde finansal piyasalarda yaşanan gelişmelerin sektörler üzerindeki etkileri ve bu dönemde üretim kapasitesinin korunması için yapılması gerekenleri istişare etmek amacıyla ilgili Bakanların katılımıyla bir istişare toplantısı düzenleneceği, Sektörel Görünüm Toplantıları adı verilen bu etkinliklerde tüm katılımcıların kendi sektörlerinin sorunlarını ve çözüm önerilerini anlatmak üzere söz almalarının planlandığı belirtilerek, söz konusu etkinliklerde dile getirilmesi istenen en fazla 5 sorun ve çözüm önerisinin Müdürlüklerine iletilmesi istenilmektedir.

Buna göre, Türkiye Sektör Meclisleri Müdürlüğüne gönderilecek Odamız görüşlerine referans oluşturmak üzere, üyelerimizce belirlenen 5 sorun ve çözüm önerisinin bir örneği ekte sunulan Örnek Form’a uygun olarak hazırlanmasını ve 20 Eylül 2018 Perşembe günü mesai bitimine kadar Odamıza (Faks: 0324-3295230, E-Posta: mersindto@mdto.org) gönderilmesini rica ederiz.

 

Korer ÖZBENLİ

Genel Sekreter

 

Eki: Örnek Form

Mersin Liman Bülteni

BÜLTEN 18 EYLÜL

Mersin Liman Bülteni (14.09.2018)

BÜLTEN 14 EYLÜL

Mersin Liman Bülteni

BÜLTEN 13 EYLÜL

Sirküler: 224/18 “Liman Tek Pencere Sistemi” Hk.

 

 

 

 

 

Sirküler: 224/18                                                                                                                                     12.09.2018

 

ÖNEMLİDİR

 

SAYIN ÜYEMİZ,

 

Konu: Liman Tek Pencere Sistemi Hk.

İlgi    : (a) T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Deniz ve İçsular Düzenleme Genel Müdürlüğünün 28.06.2018 tarih ve E.50533 sayılı yazısı.

(b) T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Deniz ve İçsular Düzenleme Genel Müdürlüğünün 04.09.2018 tarih ve E.64960 sayılı yazısı.

T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Deniz ve İçsular Düzenleme Genel Müdürlüğünden alınan ve bir örneği ekte sunulan ilgi (a) yazı ile; Liman Yönetim Bilgi Sistemi (LYBS) ve Liman Tek Pencere (LTP) sistemi ile ilgili tespit edilen sıkıntıların giderdiği, eski LBYS uygulamasının 15 Eylül 2018 tarihi itibarıyla kapatılmasına ve bu tarihten sonra gemi acentelerince bildirimlerin sadece LTP sistemi üzerinden yapılmasına karar verildiği belirtilerek;

1. 14 Eylül 2018 saat 24:00 öncesi liman çıkışı yapacak gemiler ile ilgili işlemlerin ilgi (a) yazıda belirtildiği üzere iki sistem üzerinden gerçekleştirilmesi,

2. 14 Eylül 2018 saat 24:00 öncesi gelen ancak 15 Eylül 2018 ve sonrasında liman çıkışı yapacak gemiler için geliş işlemlerinin (ordino) iki sistem üzerinden, liman çıkış işlemlerinin ise sadece LTP sistemi (gemi acenteleri) ve yeni LYBS (liman başkanlıkları) üzerinden gerçekleştirilmesi,

3. 15 Eylül 2018 tarihi ve sonrasında gelecek gemiler için bu kapsamdaki tüm işlemlerin LTP sistemi ve yeni LYBS kullanılarak gerçekleştirilmesi,

4. Kılavuzluk ve römorkör teşkilatları tarafından kılavuzluk ve römorkör ücretleri ile ilgili bildirimlerin yapılması için Kılavuzluk Bilgi Sisteminin kullanımına devam edilmesinin gerektiği, ayrıca LTP sistemi ve yeni LYBS uygulaması ile ilgili sorunlar ve bilgi ihtiyacı için ltp.didgm@udhb.gov.tr e-posta adresinin kullanılarak Genel Müdürlükleri ile irtibat kurulabileceği bildirilmektedir.

Bilgilerinize rica ederiz.

 

Halil DELİBAŞ

Genel Sekreter V.

 

Eki: İlgi Yazı

12 Eylül 2018 Tarihli Mersin Liman Bülteni

BÜLTEN 12 EYLÜL

Back to top

Bize Ulaşın

      submit...
x
Kapat Basın Açıklama MDTO

Türkiye’nin 15 Temmuz 2016 tarihinde maruz kaldığı hain darbe girişimine karşı birlikte karşı koymuş, devletin ve milletin varlık mücadelesinin içinde yer almış, Türkiye’nin üreticileri, esnafı, çiftçileri, müteşebbisleri ve çalışanlarının temsilcisi olan, HAK-İŞ, MEMUR-SEN, T.KAMU-SEN, TISK, TOBB, TÜRK-İŞ, TESK ve TZOB’a bağlı kurumların yöneticileri Türkiye genelinde eş zamanlı olarak ortak basın açıklaması gerçekleştirdi. Mersin’de Mersin Ticaret ve Sanayi Odası’nda (MTSO) düzenlenen basın toplantısına Mersin Deniz Ticaret Odası Başkanı Cihat Lokmanoğlu, Mersin Esnaf ve Sanatkarlar Odalar Birliği Başkanı Talat Dinçer, Mersin Ticaret Borsası Genel Sekreteri İsmail Sarı, Mersin Akdeniz Ziraat Odası Başkanı Cengiz Gökçel, Memur Sen Mersin İl Başkanı Abdulla Çelik, Kamu Sen Mersin İl Başkanı Nihat Aşçı ile TİSK Mersin İl Temsilcisi Alpaslan Yakar katıldı.