Türkçe Ingilizce

Ocak 2018

Sirküler: 38/18 ” Fas Dirhemi Kur Değişikliği” Hk.

 

 

 

 

Sirküler: 38/18                                                                                                                                         31.1.2018

 

 

SAYIN ÜYEMİZ,

 

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin 23.01.2018 tarih ve 0411/1420 sayılı, ” Fas Dirhemi Kur Değişikliği”ni konu alan yazısı ekte sunulmuştur.

Bilgilerinize rica ederiz.

 

Korer ÖZBENLİ

Genel Sekreter

 

Eki: İlgi Yazı

Sirküler: 37/18 “Kuveyt’te Düzenlenecek Irak Yatırım Forumu” Hk.

 

 

 

 

Sirküler: 37/18                                                                                                                                        29.01.2018

 

 

SAYIN ÜYEMİZ,

 

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin, 23.01.2018 tarih ve 1419 sayılı, “Kuveyt’te Düzenlenecek Irak Yatırım Forumu”nu konu alan yazısı ekte sunulmuştur.

Bilgilerinize rica ederiz.

 

Korer ÖZBENLİ

Genel Sekreter

 

Eki: İlgi Yazı

Sirküler: 36/18 “Gümrük Vergilerinin Askıya Alınması” Hk.

 

 

 

Sirküler: 36/18                                                                                                                                                         29.01.2018

 

 

SAYIN ÜYEMİZ,

 

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin,  26.01.2017 tarih ve 1628 sayılı, 29nı konu alan yazısı ekte sunulmuştur.

Bilgilerinize rica ederiz.

 

Korer ÖZBENLİ

Genel Sekreter

 

 

Eki: İlgi Yazı

Sirküler: 35/18 Irak ile İkili İlişkilere Yönelik Görüşlerin İletilmesi Hk.

 

 

 

 

Sirküler: 35/18                                                                                                                                 25.01.2018

 

SÜRELİDİR

 

SAYIN ÜYEMİZ, 

Konu : Irak ile İkili İlişkilere Yönelik Görüşlerin İletilmesi Hk.

İlgi     : Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin 23.01.2018 tarih ve 0411/1418 sayılı yazısı.

İlgi yazı ile; Türkiye-Irak 18. Dönem Karma Ekonomik Komisyonu (KEK) Toplantısının 28 Şubat-1 Mart 2018 tarihlerinde Ankara’da gerçekleştirilmesinin öngörüldüğü belirtilerek, Irak ile ticarette yaşanan sorunlar, çözüm önerileri ve gündeme getirilmesinde fayda görülen konuların iletilmesi istenilmektedir.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğine gönderilecek Odamız görüşlerinde referans oluşturmak üzere, Irak ile ticarette yaşanan sorunlar, çözüm önerileri ve gündeme getirilmesinde fayda görülen konulara ilişkin bilgi notunun 26 Ocak 2018 Cuma günü mesai bitimine kadar Odamıza (Faks:0324-3295230, E-Posta: mersindto@mdto.org) gönderilmesini rica ederiz.

 

 

Halil DELİBAŞ

Genel Sekreter V.

Sirküler: 34/18 İhracat Pazara Giriş Engelleri Hususundaki Görüşlerin İletilmesi Hk.

 

 

 

 

Sirküler: 34/18                                                                                                                                      25.01.2018

 

ÖNEMLİ VE SÜRELİDİR

 

SAYIN ÜYEMİZ,

 

Konu : İhracat Pazara Giriş Engelleri Hususundaki Görüşlerin İletilmesi Hk.

İlgi     : Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin 23.01.2018 tarih ve 1421 sayılı yazısı.

İlgi yazıda; Ekonomi Bakanlığı tarafından iletilen yazı ile, Ekonomi Bakanlığı koordinasyonunda çalışmalarını sürdüren Pazara Giriş Engelleri Çalışma Grubu faaliyetlerinde kullanılmak üzere Türk ihraç ürünlerine ve Türk ihracatçısına yönelik tarife dışı engellerin iletilmesinin istendiği belirtilerek, Odamız üyesi firmaların karşılaştıkları tarife dışı engellerin gönderilmesi istenilmektedir.

Buna göre, firmanız tarafından ihracatta karşılaşılan tarife dışı engellerin Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğine iletilmek üzere en geç 30 Ocak 2018 Salı günü mesai bitimine kadar Odamıza (Faks: 0324-3295230, E-Posta: mersindto@mdto.org) gönderilmesini rica ederiz.

 

Halil DELİBAŞ

Genel Sekreter V.

Sirküler: 33/18 “Mısır Üretici Kayıt Sistemi” Hk.

 

 

 

Sirküler: 33/18                                                                                                                           25.01.2018

 

 

SAYIN ÜYEMİZ,

 

Konu : Mısır Üretici Kayıt Sistemi Hk.

İlgi     : Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin 23.01.2018 tarih ve 0412/1422 sayılı yazısı.

İlgi yazı ile; Mısır Sanayi ve Ticaret Bakanlığının Mısır’a ihracat yapan ülke firmalarının Mısır İhracat ve İthalat Kontrol İdaresi bünyesinde oluşturulan bir kayıt sistemine kayıt olma zorunluluğuna dair uygulamasının 16.03.2016 tarihinde yürürlüğe girdiği belirtilerek, mevcut durumda Mısır Üretici Kayıt Sistemine başvuru işlemlerini tamamlayan Odamız üyesi firmaların güncel durumlarını sorgulamak ve firmalara sisteme kabul edilip edilmedikleri bilgisini e-posta ile vermek, buna ilaveten söz konusu sisteme yeni başvuruda bulunan firmaların başvuru durumlarını takip etmek amacıyla bir örneği ekte sunulan Başvuru Sorgu Formunun, söz konusu firmalar tarafından doldurulması ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğine gönderilmesi istenilmektedir.

Buna göre, bir örneği ekte sunulan Başvuru Sorgu Formunun en geç 02.02.2018 Cuma günü mesai bitimine kadar doldurularak, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğine iletilmek üzere Odamıza (Faks: 0324-3292030, E-Posta: mersindto@mdto.org) gönderilmesini rica ederiz.

 

 

Halil DELİBAŞ

Genel Sekreter V.

 

Eki: Başvuru Sorgu Formu

Mersin Liman Bülteni

BÜLTEN 25 OCAK

Sirküler: 32/18 “Gemi Acenteliği İşlemlerinin Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Deniz ve İç Sular Düzen.Gn.Md.Tarafından Yürütüleceği” Hk.

 

 

 

 

Sirküler: 32/18                                                                                                                                    24.01.2018

 

 

ÖNEMLİDİR

SAYIN ÜYEMİZ,

Konu: Gemi Acenteliği İşlemlerinin T.C. Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Deniz ve İç Sular Düzenleme Genel Müdürlüğünce Yürütüleceği Hk.

İlgi    : T.C. Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Deniz ve İç Sular Düzenleme Genel Müdürlüğünün 17.01.2018 tarih ve E.4558 sayılı yazısı.

İlgi yazıda; 16.01.2018 tarih ve 4376 sayılı Makam Olur’u ile, Gemi Acenteleri Yönetmeliğinde günümüz ihtiyaçlarına cevap verecek kapsamlı bir değişikliğe gidildiği, yapılan değişiklik çerçevesinde yeni uygulamaların tek elden yürütülmesi ve uygulanacak yaptırımlarda yeknesaklığın sağlanması için, daha önceden 12.12.2016 tarih ve 93233 sayılı Makam Olur’u ile Sicil Müdürlükleri bulunan Liman Başkanlıklarına devredilen Gemi Acenteliği işlemlerinin, yeniden T.C. Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Deniz ve İç Sular Düzenleme Genel Müdürlüğü tarafından yürütülmesinin uygun bulunduğu bildirilmektedir.

Yukarıdaki açıklama doğrultusunda, bundan sonra yapılacak olan Gemi Acenteliği Yetki Belgesi ve/veya Gemi Acentesi Personeli Tanıtım Kartı başvurularının T.C. Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Deniz ve İç Sular Düzenleme Genel Müdürlüğüne yapılacağı hususunu bilgilerinize rica ederiz.

 

Korer ÖZBENLİ

Genel Sekreter

Sirküler: 31/18 “Çok Uluslu Tarım İş Forumu” Hk.

 

 

 

Sirküler: 31/18                                                                                                                                     24.01.2018

 

 

SAYIN ÜYEMİZ,

 

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin 23.01.2018 tarih ve 1410 sayılı, “Çok Uluslu Tarım İş Forumu”nu konu alan yazısı ekte sunulmuştur.

Bilgilerinize rica ederiz.

 

Korer ÖZBENLİ

Genel Sekreter

 

Eki: ilgi Yazı

Back to top

Bize Ulaşın

      submit...
x