Türkçe Ingilizce

Şubat 2018

Sirküler: 68/18 “MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunluluğu” Hk.

 

 

 

 

Sirküler: 68/18                                                                                                                                     28.02.2018

 

 

SAYIN ÜYEMİZ,

Konu : MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunluluğu Hk.

İlgi     : T.C. Mesleki Yeterlilik Kurumu Sınav ve Belgelendirme Dairesi Başkanlığının 12.01.2018 tarih ve E.342 sayılı yazısı.

Bir örneği ekte sunulan ilgi yazı ile; 6645 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 23 Nisan 2015 tarihinde yayımlanması ve MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi zorunluluğuna ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca hazırlanan birinci tebliğin 25 Mayıs 2015 tarihinde yayımlanması ile 40 meslekte, ikinci tebliğin 25 Mart 2016 tarihinde yayımlanması ile 8 meslekte, üçüncü tebliğin 26 Eylül 2017 tarihinde yayımlanması ile 33 meslek daha eklenerek 81 meslekte belge zorunluluğunun yürürlüğe girdiği, ilgili tebliğlerin yayım tarihinden itibaren 12 ay sonra MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi olmayan kişilerin “bu mesleklerde çalışamayacakları” belirtilerek, konu hakkında bilgilendirme taleplerinin artması nedeniyle MYK Mesleki Yeterlilik Belgesinin ve belgenin özelliklerinin anlatılması ve kamuoyunun konu hakkında bilgilendirilebilmesi için tanıtım materyalleri hazırlandığı bildirilmektedir.

Yukarıda bahsedilen Tebliğler kapsamında belge zorunluluğu getirilen meslekler listesine, “https://portal.myk.gov.tr/index.php?option=com_yeterlilik&view=arama&belge_zorunlu=1” web sitesinden ulaşılabileceği gibi MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi ile ilgili detaylı bilgilere hem ekte sunulan broşürden hem de Mesleki Yeterlilik Kurumu web sitesi “www.myk.gov.tr/belgezorunluluğu” adresinden ulaşılabilmektedir.

Bilgilerinize rica ederiz.

 

Korer ÖZBENLİ

Genel Sekreter

 

Eki: Broşür

Sirküler: 67/18 “Köprüüstünden Programı” Hk.

 

 

 

 

Sirküler: 67/18                                                                                                                              28.02.2018

 

 

SAYIN ÜYEMİZ,

Mersin Deniz Ticaret Odası ve Kanal33 ortaklığında hazırlanan, 1 Mart 2018 tarihinde izleyici ile buluşacak olan “Köprüüstünden” adlı TV programının konuğu Milli Yelken Sporcusu ve Yelken Eğitmeni Oytun Çalışlar olacaktır.

Odamız sponsorluğunda, ARC – (Atlantic Rally For Cruisers) yarışlarında ülkemizi temsil eden Cumhur Gökova ekibinde yer alan Çalışlar’ın yelken sporunu ve Atlantik Okyanusu geçişini değerlendireceği programın yayın saati 19.30’dur.

Oytun Çalışlar’a ait özgeçmiş ile Kanal 33’ün frekans bilgileri aşağıda bilgilerinize sunulmuş olup, programa ilişkin tanıtım videosu  Odamız web sitesi (www.mdto.org.tr) ana sayfasında yer almaktadır.

OYTUN ÇALIŞLAR

1986 İzmir doğumludur. Çocukluğu İzmir’in Foça ilçesinde geçen Çalışlar yelken sporu ile 1997 yılında Foça Yelken İhtisas Kulübü’nde tanışmıştır ve yarışçılık hayatı başlamıştır.

2004 yılında Celal Bayar Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu’nda Antrenörlük Eğitimi bölümüne girerek lisans eğitimine başlamıştır. 2012 yılında dış ticaret eğitimi alan Çalışlar dış ticaret bitirme projesi olan “Mersin Yelken Akademisi” yelken okulunu 2014 yılının Haziran ayında Mersin’de açmıştır.

Kanal33’ün izlenebileceği platformlar ve frekans bilgileri:

TÜRKSAT:12457  V 30000

DİGİTÜRK: 190. Kanal

D-SMART: 12457 V 30000

KABLOLU TV : K-51 BAND

UYDUNET:127.Kanal

KARASAL: UHF 34

 

Bilgilerinize rica ederiz.

 

Korer ÖZBENLİ

Genel Sekreter

Sirküler: 66/18 MTSO Tarafından Düzenlenecek “Kolombiya Cumhuriyeti Ülke Tanıtım Organizasyonu” Hk.

 

 

 

Sirküler: 66/18                                                                                                                                      28.02.2018

 

 

SAYIN ÜYEMİZ,

 

Konu: MTSO Tarafından Düzenlenecek “Kolombiya Cumhuriyeti Ülke Tanıtım Organizasyonu” Hk.

İlgi    : Mersin Ticaret ve Sanayi Odasının 21.02.2018 tarih ve 1560 sayılı yazısı.

İlgi yazı ile; Mersin Ticaret ve Sanayi Odası ile Kolombiya Ankara Büyükelçisi işbirliğinde Ekselansları Juan Alfredo Pinto Saavedra’nın katılımlarıyla 01 Mart 2018 Perşembe günü Kolombiya’da yatırım fırsatlarının görüşüleceği “Kolombiya Cumhuriyeti Ülke Tanıtım Organizasyonu”nun gerçekleştirileceği bildirilmektedir.

Söz konusu organizasyon 01 Mart Perşembe günü 16:00’da Mersin Ticaret ve Sanayi Odası 4. Kat Meclis Salonunda düzenlenecek olup, organizasyonla ilgili detaylı bilgilere 0324-2389500/210-362 numaralı telefonlardan ulaşılabilecektir.

 

Bilgilerinize rica ederiz.

 

Korer ÖZBENLİ

Genel Sekreter

 

 

Sirküler: 65/18 “İşçi-İşveren Uyuşmazlıklarında Arabuluculuğun Kullanılması” Hk.

 

 

 

Sirküler: 65/18                                                                                                                                            28.02.2018

 

 

 

SAYIN ÜYEMİZ,

Konu : İşçi-İşveren Uyuşmazlıklarında Arabuluculuğun Kullanılması Hk.

İlgi     : Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin 21.02.2018 tarih ve 3209 sayılı yazısı.

Bir örneği ekte sunulan ilgi yazı ile; arabuluculuğun ülkemizde uygulanmasıyla beraber büyük bir ivme kazandığı, bugüne kadar gerçekleştirilen arabuluculuk uygulamalarının %90’ının işçi ve işveren uyuşmazlıkları ile ilgili olduğu, 01 Ocak 2018 tarihi itibariyle yürürlüğe giren 7036 sayılı İş Mahkemeleri Kanunu kapsamında arabuluculuğun bir dava şartı olarak uygulanmaya başlandığı, işçi ve işverenin mahkemeye gitmeden önce arabuluculuğa başvurarak ilk etapta sorunlarını arabuluculuk ile çözme yoluna gitmesi gerektiği belirtilerek, arabuluculuğun avantajları belirtilmektedir.

Arabuluculuğun avantajları aşağıdaki şekilde sıralanabilmektedir;

1. Mahkemelerdeki aleniyetin aksine arabuluculukta süreç tamamen gizlidir. Beyan ve belgeler mahkemede kullanılamadığı için ticari sırrın saklanması konusu, işveren açısından büyük önem arz etmektedir. Bu nedenle davanın aksine emsal oluşturmayacaktır.

2. Arabuluculuk sonucunda varılan anlaşma “mahkeme kararı” niteliğinde olup, sonrasında dava açılamayacaktır.

3. Klasik yargılamaya göre maliyeti düşüktür. Arabuluculukta dava harç ücreti, bilirkişi ücreti, damga vergisi gibi birçok masraf kalemi bulunmamaktadır.

4. Arabuluculuk sayesinde yıllarca süren iş davaları, birkaç gün gibi kısa bir sürede sonuçlanabilecektir.

Bilgilerinize rica ederiz.

 

Korer ÖZBENLİ

Genel Sekreter

 

 

Eki: ilgi Yazı

Sirküler: 64/18 “Gemi Acenteliği Eğitim Semineri Duyurusu” Hk.

 

 

 

 

Sirküler: 64/18                                                                                                                                      27.02.2018

 

 

 

SAYIN ÜYEMİZ,

 

Konu: Gemi Acenteliği Eğitim Semineri Duyurusu Hk.

İlgi    : (a) 05.03.2012 tarih ve 28224 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Gemi Acenteleri Yönetmeliği

(b) Gemi Acenteleri Eğitim Yönergesi.

(c) 17.01.2018 tarih ve 19/18 sayılı sirkülerimiz.

(d) 17.01.2018 tarih ve 21/18 sayılı sirkülerimiz.

(e) 09.02.2018 tarih ve 50/18 sayılı sirkülerimiz.

İlgi (a) ve (b) mevzuatlar doğrultusunda, 2018 Yılı Gemi Acenteliği Eğitim Semineri Takviminin yayınlandığı ilgi (c) sirkülerimiz gereğince, Odamız tarafından 19-24 Mart 2018 tarihleri arasında “Gemi Acenteliği Eğitim Semineri düzenleneceği ilgi (d) ve (e) sirkülerlerimiz ile duyurulmuştur.

Gemi Acenteliği Eğitim Seminerine katılmak isteyen asgari lise mezunu olmaları gereken adayların, ekteki dilekçeyi doldurarak en geç 12 Mart 2018 Pazartesi günü mesai bitimine kadar Odamıza başvurmaları gerekmektedir.

Eğitimlerle ilgili detaylı bilgilere T.C. Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı web sitesi (https://atlantis.udhb.gov.tr/ABS/acente_ANA.asp) ve Odamız web sitesi (www.mdto.org.tr) aracılığı ile ulaşılabileceği gibi, Odamız ilgilileri Halil DELİBAŞ (Genel Sekreter Yardımcısı, halildelibas@mdto.org) ve Eda KARA’dan (Yazı İşleri ve Üye Sicil Memuru, Gemi Acenteliği Eğitim Koordinatörü, edakara@mdto.org) da yardım alınabilecektir.

Bilgilerinize rica ederiz.

 

Korer ÖZBENLİ

Genel Sekreter

 

Eki: Başvuru Dilekçesi Örneği

Mersin Liman Bülteni

BÜLTEN 27 ŞUBAT

Sirküler: 63/18 “NOx Teknik Kod Kapsamında Ölçüm Yapılacak Gemilerin Listesi” Hk.

 

 

 

 

Sirküler: 63/18                                                                                                                                   27.02.2018

 

 

 

SAYIN ÜYEMİZ,

T.C. Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Deniz ve İç Sular Düzenleme Genel Müdürlüğünün 20.02.2018 tarih ve E.13521 sayılı, “NOx Teknik Kod Kapsamında Ölçüm Yapılacak Gemilerin Listesi”ni konu alan yazısı ekte sunulmuştur.

 

Bilgilerinize rica ederiz.

 

Korer ÖZBENLİ

Genel Sekreter

 

Eki: İlgi Yazı

Mersin Liman Bülteni

BÜLTEN 26 ŞUBAT

Sirküler: 62/18 “ADR Çalışma Grubu Toplantısı Kapsamında Görüşlerin İletilmesi” Hk.

 

 

 

 

Sirküler: 62/18                                                                                                                              23.02.2018

 

 

SAYIN ÜYEMİZ,

 

İlgi : Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin,  22.02.2018 tarih ve 3223 sayılı yazısı.

İlgi yazıda, Uluslararası Karayolu Taşımacılığı Birliği’nden alınan yazıya istinaden, Tehlikeli Madde Taşımacılığı Uzmanları Çalışma Grubu Toplantısının 01 Mart 2018 tarihinde gerçekleştirileceği bildirilmekte, ağırlıkla ülkemizin de taraf olduğu tehlikeli Malların Karayolu ile Uluslararası Taşımacılığına İlişkin Avrupa Anlaşmasının  (ADR) A ve B eklerinin düzenli olarak revize edildiği Birleşmiş Milletler Avrupa Ekonomik Komisyonu İç Ulaştırma Komitesi’nin Tehlikeli Malların Taşınması Çalışma Grubu toplantılarında oluşturulacak olan özel sektör pozisyonunu belirlemekte olduğu bildirilmektedir.

Buna göre, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğine iletilecek Odamız görüşlerine referans oluşturmak üzere, ilgi yazıda belirtilen hususlara ilişkin görüş ve önerilerinizin, 27 Şubat 2018 Salı günü mesai bitimine kadar Odamıza (Faks: 0324-3295230, E-Posta: mersindto@mdto.org) gönderilmesini rica ederiz.

 

Korer ÖZBENLİ

Genel Sekreter

 

Eki: ilgi Yazı

Back to top

Bize Ulaşın

      submit...
x