Türkçe Ingilizce

Şubat 2018

Sirküler: 61/18 “Gürcistan Tarafından Yapılan Seyir Uyarıları” Hk.

 

 

 

 

Sirküler: 61/18                                                                                                                          22.02.2018

 

 

SAYIN ÜYEMİZ,

T.C. Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Deniz ve İç Sular Düzenleme Genel Müdürlüğünün 13.02.2018 tarih ve E.12063 sayılı, “Gürcistan Tarafından Yapılan Seyir Uyarıları”nı konu alan yazısı ekte sunulmuştur.

 

Bilgilerinize rica ederiz.

 

Korer ÖZBENLİ

Genel Sekreter

 

Eki: İlgi Yazı

Sirküler: 60/18 “İran İslam Cumhuriyeti Gülistan Vilayetinde Düzenlenecek Fuarlar” Hk.

 

 

 

 

Sirküler: 60/18                                                                                                                            22.02.2018

 

 

SAYIN ÜYEMİZ,

 

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin 19.02.2018 tarih ve 3011 sayılı, “İran İslam Cumhuriyeti Gülistan Vilayetinde Düzenlenecek Fuarlar”ı konu alan yazısı ekte sunulmuştur.

Bilgilerinize rica ederiz.

 

Korer ÖZBENLİ

Genel Sekreter

 

Eki: ilgi Yazı

Sirküler: 59/18 “İçişleri Bakanlığı Genelgeleri” Hk.

 

 

 

 

Sirküler: 59/18                                                                                                                                      19.02.2018

 

 

 

SAYIN ÜYEMİZ,

Konu : İçişleri Bakanlığı Genelgeleri Hk.

İlgi     : (a) İçişleri Bakanlığının 17.01.2018 tarih ve E.1566 sayılı yazısı.

(b) İçişleri Bakanlığının 26.01.2018 tarih ve E.2352 sayılı yazısı.

(c) Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin 05.02.2018 tarih ve 2102 sayılı yazısı.

İlgi (c) yazı ile; YOİKK çalışmaları kapsamında TBMM Sıra 518 ve Dağıtım Tarihi 9.2.2018 olarak yayınlanan 1/912 sayılı Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısının oluşturulduğu, söz konusu Tasarının odaklandığı ana konuların şirket kuruluş, inşaat ve yapı ruhsatı izinleri ile tapu işlemlerinin kolaylaştırılması, dış ticaret süreçlerinin düzenlenmesi, e-belediye uygulamasının hayata geçirilmesi, kazı izin süreçlerinin ülke çapında yeknesak hale getirilmesi, mera alanlarına baz istasyonu kurulabilmesinin sağlanması ve taşınır rehini uygulama alanının genişletilmesi olarak yer aldığı belirtilerek, söz konusu Kanun Tasarısını tamamlamak amacıyla münferiden birçok ikincil ve idari düzenlemelerin de yapıldığı ve birer örneği ekte sunulan  İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünün ilgi (a) ve (b) yazılarının Belediyelere iletildiği bildirilmektedir.

 

Bilgilerinize rica ederiz.

 

Korer ÖZBENLİ

Genel Sekreter

 

Eki:

Ek.1 İlgi (a) Yazı Örneği

Ek.2 İlgi (b) Yazı Örneği

Sirküler: 58/18 “2001. Gemilerdeki Zararlı Organik Tutunma Önleyici Sistemlerin Kontrolüne İlişkin Uluslararası Sözleşme”nin İlişik Beyanla Onaylanması Hakkında 08.01.2018 tarih ve 2018/11199 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı

 

 

 

 

Sirküler: 58/18                                                                                                                                           19.02.2018

 

 

SAYIN ÜYEMİZ,

26.10.2017 tarihli ve 7059 Sayılı Kanun ile katılmamız uygun bulunan ekli “2001. Gemilerdeki Zararlı Organik Tutunma Önleyici Sistemlerin Kontrolüne İlişkin Uluslararası Sözleşme”nin İlişik Beyanla Onaylanması Hakkında 08.01.2018 tarih ve 2018/11199 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı Resmi Gazete’ de yayınlanmıştır.

 

Bilgilerinize rica ederiz.

 

Korer ÖZBENLİ

Genel Sekreter

 

Eki: İlgili Bakanlar Kurulu Kararı

Mersin Liman Bülteni

BÜLTEN 19 ŞUBAT

Mersin Liman Bülteni

BÜLTEN 16 ŞUBAT

Sirküler: 57/18 “Yük Teslim Talimat Formu Ücreti” Hk.

 

 

 

Sirküler: 57/18                                                                                                                              16.02.2018

 

 

SAYIN ÜYEMİZ,

 

Konu : Yük Teslim Talimat Formu Ücreti Hk.

İlgi     : (a) Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Deniz Ticareti Genel Müdürlüğünün 03.01.2018 tarih ve E.433 sayılı yazısı.

(b) 04.01.2018 tarih ve 2/18 sayılı sirkülerimiz.

Bilindiği üzere; Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığının ilgi (a) yazısı ile; denizyoluyla gelen yükün alıcıya teslim işlemlerine ilişkin olarak yük alıcısı, taşıyan, taşıtan, liman işleticisi, taşıma işleri komisyoncusu, gümrük müşavirleri ve gemi acenteleri gibi tüm ilgili sektör taraflarının hakları gözetilerek, malların taşıyan, ya da adına hareket eden tarafından düzenlenecek olan Yük Teslim Talimat Formu ile bu hizmet için 2018 yılında konşimento başına tavan ücret olarak 150 TL uygulanması gerektiği talimatlandırılmıştır.

İlgi (a) talimat, ilgi (b) sirkülerimiz ile üyelerimize duyurulmuş olup yeni uygulamaya yönelik Odamıza iletilen yazılarda; bahse konu duyurulara rağmen bazı üyelerimizce 150 TL tavan ücretin çok üzerinde ve USD bazında ücret alındığı konusunda şikayetler bildirilmektedir.

Yukarıdaki bilgiler doğrultusunda üyelerimizce, Bakanlık düzenlemesi uyarınca;

– “Yük Teslim Talimat Formu” ismi belirtilmek suretiyle azami 150 TL+KDV uygulanması,

– Uygulamanın döviz olarak değil, mutlak suretle TL olarak fatura edilmesi,

önem arz etmektedir.

Üyelerimizin Yük Teslim Talimat Formu Ücreti olarak belirlenen meblağın üstünde bir ücret uygulamaları halinde, Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığının yaptırımlarına muhatap olunacağı hususunda bilgilerinizi önemle rica ederiz.

 

Korer ÖZBENLİ

Genel Sekreter

Mersin Liman Bülteni

BÜLTEN 15 ŞUBAT

Sirküler: 56/18 “Rusya Federasyonu 2018-2023 Yılları Eylem Planı Önerisi Kapsamında Görüşlerin İletilmesi” Hk.

 

 

 

 

Sirküler: 56/18                                                                                                                                          15.02.2018

 

ÖNEMLİ VE SÜRELİDİR

SAYIN ÜYEMİZ,

Konu : Rusya Federasyonu 2018-2023 Yılları Eylem Planı Önerisi Kapsamında Görüşlerin İletilmesi Hk.

İlgi : Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin 09.02.2018 tarih ve 2420 sayılı yazısı.

Bir örneği ekte sunulan ilgi yazı ile; Türkiye ile Rusya Federasyonu arasındaki ticaret hacminin 2023 yılına kadar 100 milyar ABD Dolarına çıkması hedefi doğrultusunda Ekonomi Bakanlığı tarafından hazırlanan ve 2018-2023 yıllarını kapsayan Eylem Planı Önerisi kapsamında Odamız ve Odamız üyesi firmaların görüş ve önerilerinin iletilmesi istenilmektedir.

Yukarıda bahsedilen hususlar doğrultusunda, söz konusu Eylem Planı Önerisine ilişkin görüş ve önerilerinizin, 16 Şubat 2018 Cuma günü mesai bitimine kadar, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğine iletilmek üzere Odamıza (e-posta: mersindto@mdto.org, faks: 0324-3295230) gönderilmesini rica ederiz.

 

Korer ÖZBENLİ

Genel Sekreter

 

Eki: İlgi Yazı

Back to top

Bize Ulaşın

      submit...
x