Türkçe Ingilizce

Şubat 2018

Sirküler: 55/18 “Mersin Limanı Kasım 2017 Dönemi İstatistik Bilgileri” Hk.

 

 

 

 

Sirküler: 55/18                                                                                                                                            15.02.2018

 

 

SAYIN ÜYEMİZ,

Odamız İstatistik Servisince Mersin Limanı Kasım 201715 dönemine ait olarak hazırlanan;

• Mersin Limanı  Kasım 2017 ayı yük istatistik bilgileri.

• Mersin Limanı Kasım 2017 ayı yük istatistiği özet sayfası.

Odamıza bildirdiğiniz elektronik posta adreslerinize gönderilmiştir.

 

Bilgilerinizi rica ederiz.

Korer ÖZBENLİ
Genel Sekreter

 

 

 

 

Sirküler: 54/18                                                                                                                                           13.2.2018

 

 

SAYIN ÜYEMİZ,

“Türk Silahlı Kuvvetleri Deniz Unsurlarının; Korsanlık/Deniz Haydutluğu ve Silahlı Soygun Eylemleriyle Mücadele Amacıyla Yürütülen Uluslararası Çabalara Destek Vermek Üzere; Gereği, Kapsamı, Zamanı ve Süresi Hükümetçe Belirlenecek Şekilde Aden Körfezi, Somali Karasuları ve Açıkları, Arap Denizi Ve Mücavir Bölgelerde Görevlendirilmesi ve Bununla İlgili Gerekli Düzenlemelerin Hükümet Tarafından Belirlenecek Esaslara Göre Yapılması İçin Türkiye Büyük Millet Meclisinin 10/2/2009 Tarihli ve 934 Sayılı Kararı İle Hükümete Verilen ve Son Olarak 8/2/2017 Tarihli ve 1136 Sayılı Karar İle Bir Yıl Uzatılan İzin Süresinin Anayasanın 92’nci Maddesi Uyarınca 10/2/2018 Tarihinden İtibaren Bir Yıl Daha Uzatılmasına Dair Türkiye Büyük Millet Meclisi Kararı”, 13.02.2018 tarih ve 30331 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanmıştır.

 

Bilgilerinize rica ederiz.

 

Korer ÖZBENLİ

Genel Sekreter

Eki: TBMM Kararı

Sirküler: 53/18 “İran’a Uygulanan Tek Taraflı Yaptırımlar” Hk.

 

 

 

 

Sirküler: 53/18                                                                                                                                  13.02.2018

 

 

SAYIN ÜYEMİZ,

 

Konu: İran’a Uygulanan Tek Taraflı Yaptırımlar Hk.

İlgi    : Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin 29.01.2018 tarih ve 1650 sayılı yazısı.

İlgi yazı ile; 12 Ocak 2018 tarihinde ABD Başkanı Donald Trump’ın İran’a yönelik yaptırımların uygulamamasına yönelik kararı son kez uzattığını açıkladığı, 120 gün boyunca Avrupalı müttefiklerle birlikte Kapsamlı Ortak Eylem Planı’nın düzeltilmesi için gayret sarfedeceğini, aksi takdirde ABD’nin nükleer anlaşmadan çekileceğini belirttiği, kararla eş zamanlı olarak 14 kişi ve kuruluşun İran’ın silahlanmasına ve insan hakları ihlallerine destek sağladığı gerekçesiyle yaptırım listesine alındığı belirtilerek İran’a yönelik yaptırım kararlarının ülkemiz açısından bağlayıcı nitelikte olduğu,  ilgili kurum ve kuruluşlarımız tarafından uygulanmasının zorunlu olduğu, yaptırım altına alınacak kişi ve kuruluşlarla iş akdine girecek firma ve kuruluşlarımızın da dolaylı olarak yaptırımlardan etkilenme olasılığı bulunduğundan konuyla ilgili bilgi sahibi olunmasında yarar görüldüğü iletilmektedir.

Yukarıda bahsi geçen kişi ve kuruluşlarla ilgili bilgiler Odamızda mevcut olup, İranlı kişi ve kuruluşlarla iş yapan üyelerimiz, talepleri halinde  ilgi yazıyı   Odamızdan temin edebileceklerdir.

 

Bilgilerinize rica ederiz.

 

Korer ÖZBENLİ

Genel Sekreter

Sirküler: 52/18 “Programdışı Denetimler ve Sac Kalınlık Ölçüm Raporları Uygulaması” Hk.

 

 

 

 

Sirküler: 52/18                                                                                                                                            13.02.2018

 

 

SAYIN ÜYEMİZ,

 

T.C. Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Deniz ve İç Sular Düzenleme Genel Müdürlüğünün 08.02.2018 tarih ve E.9467 sayılı, “Programdışı Denetimler ve Sac Kalınlık Ölçüm Raporları Uygulaması”nı konu alan yazısı ekte sunulmuştur.

Bilgilerinize rica ederiz.

 

Korer ÖZBENLİ

Genel Sekreter

 

Eki: İlgi Yazı

Sirküler: 54/18 “TBMM Kararı” Hk.

 

 

 

 

Sirküler: 54/18                                                                                                                                              13.02.2018

 

 

SAYIN ÜYEMİZ,

“Türk Silahlı Kuvvetleri Deniz Unsurlarının; Korsanlık/Deniz Haydutluğu ve Silahlı Soygun Eylemleriyle Mücadele Amacıyla Yürütülen Uluslararası Çabalara Destek Vermek Üzere; Gereği, Kapsamı, Zamanı ve Süresi Hükümetçe Belirlenecek Şekilde Aden Körfezi, Somali Karasuları ve Açıkları, Arap Denizi Ve Mücavir Bölgelerde Görevlendirilmesi ve Bununla İlgili Gerekli Düzenlemelerin Hükümet Tarafından Belirlenecek Esaslara Göre Yapılması İçin Türkiye Büyük Millet Meclisinin 10/2/2009 Tarihli ve 934 Sayılı Kararı İle Hükümete Verilen ve Son Olarak 8/2/2017 Tarihli ve 1136 Sayılı Karar İle Bir Yıl Uzatılan İzin Süresinin Anayasanın 92’nci Maddesi Uyarınca 10/2/2018 Tarihinden İtibaren Bir Yıl Daha Uzatılmasına Dair Türkiye Büyük Millet Meclisi Kararı”, 13.02.2018 tarih ve 30331 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanmıştır.

 

Bilgilerinize rica ederiz.

 

Korer ÖZBENLİ

Genel Sekreter

 

Eki: TBMM Kararı

Sirküler: 51/18 “Gemiadamları ve Kılavuz Kaptanları Yönetmeliği” Hk.

 

 

 

 

Sirküler: 51/18                                                                                                                                   12.02.2018

 

 

SAYIN ÜYEMİZ,

“GEMİADAMLARI VE KILAVUZ KAPTANLAR YÖNETMELİĞİ” 10 Şubat 2018 tarih ve 30328 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Bu Yönetmeliğin amacı, gemiadamları ve kılavuz kaptanların yeterlikleri, eğitimleri, sınavları, belgelendirilmeleri, sağlık durumları, elektronik kayıt işlemleri, vardiya tutmalarına ilişkin kuralları ve disiplin işlemleri ile gemiadamlarına ilişkin denizcilik eğitimi veren kurum ve kuruluşlara yönelik idari yaptırımları düzenlemektir.

Bu Yönetmelik, 26/9/2011 tarihli ve 655 sayılı Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 9 uncu maddesinin birinci fıkrasının (b), (c), (d), (f) ve (k) bentleri ile 28 inci maddesine ve 20/4/1989 tarihli ve 3539 sayılı Kanun ile uygun bulunan Gemi Adamlarının Eğitim, Belgelendirilme ve Vardiya Standartları Hakkında Uluslararası Sözleşmeye dayanılarak hazırlanmıştır.

Yönetmeliğin 73 üncü maddesi ile, 31/7/2002 tarihli ve 24832 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gemiadamları Yönetmeliği ile  28/11/2006 tarihli ve 26360 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kılavuz Kaptanların Yeterlikleri, Eğitimleri, Belgelendirilmeleri ve Çalışma Usulleri Hakkında Yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır.

Bu Yönetmelik hükümlerini Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı yürütür.

 

Korer ÖZBENLİ

Genel Sekreter

Mersin Liman Bülteni

BÜLTEN 12 ŞUBAT

Sirküler: 50/18 “Gemi Acenteliği Eğitim Semineri Duyurusu” Hk.

 

 

 

 

 

Sirküler: 50/18                                                                                                                                   09.02.2018

 

 

SAYIN ÜYEMİZ,

 

Konu: Gemi Acenteliği Eğitim Semineri Duyurusu Hk.

İlgi    : (a) 05.03.2012 tarih ve 28224 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Gemi Acenteleri Yönetmeliği

(b) Gemi Acenteleri Eğitim Yönergesi.

(c) 17.01.2018 tarih ve 19/18 sayılı sirkülerimiz.

(d) 17.01.2018 tarih ve 21/18 sayılı sirkülerimiz.

İlgi (a) ve (b) mevzuatlar doğrultusunda, 2018 Yılı Gemi Acenteliği Eğitim Semineri Takviminin yayınlandığı ilgi (c) sirkülerimiz gereğince, Odamız tarafından 19-24 Mart 2018 tarihleri arasında “Gemi Acenteliği Eğitim Semineri düzenleneceği ilgi (d) sirkülerimiz ile duyurulmuştur.

Gemi Acenteliği Eğitim Seminerine katılmak isteyen asgari lise mezunu olmaları gereken adayların, ekteki dilekçeyi doldurarak en geç 12 Mart 2018 Pazartesi günü mesai bitimine kadar Odamıza başvurmaları gerekmektedir.

Eğitimlerle ilgili detaylı bilgilere T.C. Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı web sitesi (https://atlantis.udhb.gov.tr/ABS/acente_ANA.asp) ve Odamız web sitesi (www.mdto.org.tr) aracılığı ile ulaşılabileceği gibi, Odamız ilgilileri Halil DELİBAŞ (Genel Sekreter Yardımcısı, halildelibas@mdto.org) ve Eda KARA’dan (Yazı İşleri ve Üye Sicil Memuru, Gemi Acenteliği Eğitim Koordinatörü, edakara@mdto.org) da yardım alınabilecektir.

Bilgilerinize rica ederiz.

 

Korer ÖZBENLİ

Genel Sekreter

 

Eki: Başvuru Dilekçesi Örneği

Back to top

Bize Ulaşın

      submit...
x